Pred ponoćna Galerija Bosna zemlja Božije milosti

Autor

Hajro Šabanadžović

Svijet dvije Duše čiste  Lebdeće stanje uma

Svijet dvije Duše čiste                                                                Lebdeće stanje uma

Iskrenost Ni na zemlji ni na nebu

Iskrenost                                                                                 Ni na nebu ni na zemlji

Padaju zvijezde 1  Krajolik u nijansama plavog

Padaju zvijezde                                                               Krajolik u nijansama plavog

Dugin dan Plavetni dan

Dugin dan                                                                                    Plavetni dan

Izvorišta istine Tišina i sni Cvijetni dan

Izvorište istine  Tišina i sni                                             Cvijetni dan

   Igra Tišina i sni

Radost i ples                                                                        Igra Tišina i sni

Ocean Kapljica Tišina i sni Noć darivane nevinosti 1

Ocean Kapljica Tišina i sni                                     Noć darivane nevinosti

Ljubav plamti 1  

Ljubav plamti                                                                       Crveni svijet ljubavi

Skender Kulenović – Na pravi sam ti put, majko, izišo









Mati moja:

Stabljika krhka u saksiji.

Pod strehom pitoma kumrija.

Vijek u četiri duvara.

Čelo na zemlji pred svojim Allahom velikim i milosnim.

Derviš s tespihom u tekiji.





U mejtefu,

u žutoj sufari i bijeloj bradi hodžinoj,

ovaj i onaj svijet ugleda:

Po kosi osjeti rosu meleća,

na uhu crni šapat šejtana,

u srcu prelest saraja džennetskih

i stravu vatara džehennemskih,

pred očima čengel strašnog Azraila

što dušu vadi iz žila roba božijeg.





Djevojkom,

s ledenog Šumeća pod kućom vodu je grabila đugumom

i preko sokaka, zavrnutih dimija,

rumenim je listovima trepetala,

kaldrmom grbavom pod kućom

mokrim je nanulama klepetala,

od muških je očiju bježala:

čista da dođe onome koji joj je zapisan,

kadifa bijela i kap rose sabahske,

na njegov dlan.





Na dan

petput je od svog Allaha iskala

taj da joj bude

mlad i pitom

ko softa,

i ko kadija,

pametan.





Uz sokak ga je kroz mušebak snivala.

Srmom i jagom u čevrme slivala.

Svilom iz grla, podnoć ga zazivala:

»Kolika je duga zima bila…«





Na pjesmu: mjesečinu,

na dlanove: čaške rumene Allahu otvorene,

Allah joj njezin,

na dahu svoje milosti,

spusti sa njezine zvijezde sudbine

duvak paučinast, ucvao zlatima,

bogatu udaju:

Te ićindije,

Đugum i mladost iz ruke joj ispade i Šumeće ih odnese:

fijaker stade pred avlijskim vratima,

siđoše jenđije.

Grlo i koljena britka strepnja presiječe.

Srce glomnu.

Glava prekrvi.

»Tako ti velikog straha i milosti,

on da mi bude dobar i ugasan,

i ne odmiče me u daleku tuđinu,

i ne prepusti me zlojedoj svekrvi!«

Premrlo krto joj tijelo

u feredžu,

u kabur tijesan, slijep, zagušljiv

staviše.

Ko ranjeniku,

glavu joj bijelom tulbentom

zaviše.





Ko s ovim svijetom,

s rodnom se kućom i plahim Šumećem

u Šumeću suza, majci na prsima,

rastajala.

Ko mejita,

obeznanjenu je u fijaker unenoše,

i dva je ata,

ko na onaj svijet,

zanesenu ponesoše

i ko kadifu bijelu i kap rose sabahsje

mom je ocu

donesoše.





Usnom i čelom,

tri nove ruke poljubi:

svekru, svekrvi, njemu.





I kako tada sakri ped njim oči,

Nikad mu više u njih ne pogleda:





Nit joj bje softa, nit kadija!





Pred svitanja,

prigušiv dah i lampu,

uz mrtvi sokak

batrgav mu je korak osluškivala.

Pjanom,

kundure mu obljuvane odvezivala.

Stranca,

Pitomošću srne zalud ga je prodobrivala.

Voskom podova i mirisom mivene puti,

svjetlinom odaja i grla

kajmakom na kahvi,

cimetom jela i tijela,

zalud ga je, zalud dočekivala:

Sljepočice nikad joj ne dirnu

dlanovima dragosti,

već je istrga kliještima požude.

Poslije svakog poroda,

šamijom se mrkom podnimljivala.

Zelene nokte

u tjeme joj je svekrva zarivala:

Bez njenog pitanja

ne dahnu.

U četiri tupa duvara klonulo je othukivala.

»Golemo nešto, golemo sam ti skrivila.« Allaha je

zazivala – svakoga klanjanja.





Na tespih žut: suze ćehlibara,

na žute usne: zapis koji šapće,

na dlanove: žuta, Allahu otvorena sureta,

Allah joj njezin,

prstom svoje milošte,

otrese s njene zvijezde sudbine

rosu vedre rumeni,

nur u pomrčinama:





Te noći,

ja joj se rodih: sin ko san!

Izažeh joj se iz krvi:

Bjeh joj razgaljenje u grčinama.

Odlomih joj se od srca:

Bjeh joj krna bakarna preranim sjedinama.

Bjeh joj sunce u četiri duvara.

Hašiš tupim moždanima.





Ko pjenom smijeha,

sapunicom je omivala butiće mi rumene,

ko u dušu,

u pamučne me uvijala pelene.

Dojkom ko hurmom

na usta mi je u bešici slazila.

Ko u svoj uvir,

na dojku je uvirala u mene.

Nad dahom mi je strepila ko jasika.

Da joj ostasam – Allaha svog je molila –

ko jablan uz vodu,

i da joj ubijelim, urumenim

ko djevojka pod šamijom,

i da joj upitomim

ko softa pod ahmedijom,

da joj ne budem kockar ni pjanica,

nego sve škole da joj izučim,

i da joj budem

učevan

i ljudevan

i kućevan,

i da se pročujem u sedam gradova,

pa da me onda na glasu kućom oženi,

pticom iz kafeza,

koja ne zna na čem žito,

na čem vino raste,

o kojoj se prvi momci izlaguju

petu da su joj i pletenicu vidjeli,

o kojoj krmeljive ebejke šapuću

ko o sehari mirisnoj zaključanoj.

Kućom i dušom

mir i bogatstva da joj rasprostrem,

kuću i dušu

bajramskih slastima da joj zalijem,

pa kad joj se vratim iz čaršije,

podvoljak da mi udobrovolji

sofrom raspjevanom,

nevjestom svjetovanom,

a kad joj od sreće i godina

ohlade kapci očinji,

ja, vid joj očinji,

na svojim da je rukama,

sretnu i mrtvu,

u kabur meki položim

ko u dušek džennetski,

zemlji i Allahu njezinom

da je predadnem pravednu…





A trut begovski i rakija,

u ocu muška pomama

– kućni hajduci vukodlaci –

kuću i dušu joj ko vode rastakahu,

dok jedne noći dođe poplava,

odnese zemlje i kmetove,

a zadnji dukat, što joj ostade,

zadnje zrno bisera,

zadnji ćilim

pojede

rz begovski bezruki i glad bezoka:

Rodnu kuću prodasmo

i gola čerga postasmo,

plašljiva, kirajdžijska…

Od tespiha su joj jagode drvenile.

Od aminanja joj usnice mavenile.

Ko trulež slezenu

memla joj je progrizala zelena

dva žuta obraza u četiri siva duvara.

Pijavica gladi

tjemena nam je nesvjesticom sisala.

A ona,

ko zemlja pregladnjela,

u žile sinu-jablanu svoj zadnji sok je brizgala:

Od starog zara haljine mi skrojila

da joj u školi ne krijem golih laktova,

a kad joj se vraćah s knjigama,

s glađu u mozgu,

sa zimom pod noktima,

dva mi je promrzla krompira gulila

i nekakvu mi pticu bajala

koja je pjevala kad joj je bilo najgore:

Samo da jednom kuću i srce joj napunim

i na put pravi da joj iziđem…





I treći, put,

baš kad je sreću tu ko porod očekivala,

Allah joj njezin,

mrakom svojih strahova,

ko mrkom čohom oblaka,

potrpa njenu zvijezdu sudbine:

Ne bjeh joj gojeni kućenik,

već čudnovat kockar i pjanica,

za srce ja je ujedoh:

Svoj život bacih na kocku

i pjanstvu slobode

svaki svoj živac,

ko žednu usnu,

predadoh…

Za mojim krivim petama i progledalim hlačama,

prašinom svjetskih drumova.

tužno,

ko ovca za izgubljenim janjetom,

išle su njene usne i oči posivjele:

»O sine, sine, sine nesretni,

bunom mi se otrova

i na put krivi zabasa:

Gdje ćeš ti svojim nemoćnim rukama

Srušiti nepravdu-planinu?!«





O majko, majko, majko presretna,

na pravi put sam ti, majko, izišo:

Sjećaš se čvoravog bijelog kmeta Mihajla?

On nam je pokornu miloštu donosio,

u torbi sirac žut i suhu plećku ovčiju.

Sjećaš se klapčičća uz njegovo koljeno.

vižleta preplašenog, rumenog Jovana?

U djetinjstvu,

u zelenim maglama,

dok je stari Mihajlo, na plastu sijena plamen osvetnik,

sjekirom plast rasijecao, hak begovski sjekao

i ispod kivne oštrice zvjerao na mog oca u hladovini –

ja i Jovan

goli u dušama,

goli na konjima,

žilave grive smo uz zelene obale stiskali, –

dva vučeta,

u divljoj smo se rumenoj prohi krkali, –

živicama gloginja, šipka i trnjina

– dva zmijića užagrena –

nas smo se dvojica prikradali

jastrebu u polju na staroj kruški divljaki:

S tim ti se, majko, Jovanom sretoh u šumi,

na pravom putu!





Djedovi su nam se kurjački

očima priječali u grla,

a nas se dvojica dječački

zgledasmo u srca,

poljubismo se u grla,

junački.





Kad prvi šiknu mlaz iz vrata naših drugova,

kad prva streha zapraska

i kose naših dragana u dimu zamirisaše,

majko:





griva vihorna među prstima,

mirisna proha u nozdrvi,

uzvijeren jastreb u oku,

sloboda, u žili mlijeko majčino,

ko krv udari

u glavu moju, u glavu druga Jovana,

i mi stupismo tvrdim petama ratnika

na ovaj škriljeviti, jaružni šumski put,

na pravi, majko, put!

Iz usta tuč ispalismo:

tuč-zakletvu

da ćemo ih stući ko škorpije!

Iz cijevi riječ izustismo:

riječ-kuršum,

i ratovasmo skokom hrtova,

i ratovasmo vilicom ratnika,

i ratovasmo zenicom pobjednika,

i sada oni, došljaci-kurjaci,

iz loga tegle krvave repine,

sugluho viju u našem požaru…

I čuj me, čuj me,

s tespihom sijeda ropkinjo:





Ruke su naše svemoćne,

mi ćemo uskoro

nad tvojim gradom tespihom ognjenim zvecnuti,

i kad ti kuršum ubasa u četiri duvara

i kljunom propjeva kraj uha,

to ti ja, majko, s pravim putem dolazim,

s vojskom i rumenim zvijezdama

i vodim nevjestu, mladu mjesečinu,

izažetu iz krvi,

odrunjenu od srca,

razgaljene u grčinama,

od njenog grla i očiju

i sehara mirisnih, otključanih,

kuće se kuće prelešću,

i majke smiju sjedinama,

zemlja-rana

mládi novim djetinjstvom.

Bleki – Žal za majkom

Majčina duša

Suze majke duboke ko uzbirkano more

Majčina brižnost

Majčina tuga

Majčine suze

Majčina svjetlost

Majčina radost

Majčina ljubav

Majka

 

Prođoše godine

sretnik a siroče

još uvijek tuguje

majku svoju

usnulu

nerazumom njegovim

ima vremena

a nema

nikad nema vremena

nikad dovoljno izrečenih riječi

nježnosti i ljubavi

dodira

a jednog dana tuga navre

rečemo biva iznenada

i doziva sretne dane djetinjstva

samo četiri  riječi

volim te majko mila

kucaju na penđer

kućerka starog

u   mahali pustoj

majka ne otvora vrata

predugo čekala

pa se umorila 

pusti sanak usnila

siroče  željnog njenih riječi

nježnih milovanja 

tužnog ostavila

eh mati mati 

da ti je samo znati

koliko je ljubavi i časti 

utkano u me od tvoje blagosti

oprosti mi na tuzi

proći će znam

hvala ti

jer i sada

želiš radost

na licu mom

tako si me učila 

mrijeti se mora 

da bi se drugi rodili

radosti Božije darivali

 













































												

La Mamma – Charles Aznavour / Song – Lyrics – Prevod na Bosanski jezik

 

 

La mamma

 

Ils sont venus,

Ils sont tous là

Dès qu'ils ont entendu ce cri,

Elle va mourir, la mamma…

 

Ils sont venus,

Ils sont tous là,

Même ceux du sud de l'Italie,

Y'a même Giorgio, le fils maudit

Avec des présents plein les bras.

 

Tous les enfants jouent en silence

Autour du lit ou sur le carreau,

Mais leurs jeux n'ont pas d'importance,

C'est un peu leurs derniers cadeaux

À la mamma, la mamma…

 

On la réchauffe de baisers,

On lui remonte ses oreillers,

Elle va mourir, la mamma…

Sainte Marie pleine de grâces

Dont la statue est sur la place,

Bien sûr vous lui tendez les bras

En lui chantant Ave Maria,

Ave Maria…

 

Y'a tant d'amour, de souvenirs

Autour de toi, toi la mamma,

Y'a tant de larmes et de sourires

À travers toi, toi la mamma.

 

Et tous les hommes ont eu si chaud

Sur les chemins de grand soleil,

Elle va mourir, la mamma…

Qu'ils boivent frais le vin nouveau,

Le bon vin de la bonne treille

Tandis que s'entrassent pêle-mêle

Sur les bancs, foulards et chapeaux.

 

C'est drôle, on ne se sent pas triste

Près du grand lit et de l'affection,

Y'a même un oncle guitariste

Qui joue, qui joue en faisant attention

À la mamma, la mamma…

 

Et les femmes se souvenant

Des chansons tristes des veillées,

Elle va mourir, la mamma…

Tout doucement, les yeux fermés

Chantent comme on berce un enfant

Après une bonne journée

Pour qu'il sourie en s'endormant,

Ave Maria…

 

Y'a tant d'amour, tant de souvenirs

Tout autour de toi, toi la mamma,

Y'a tant de larmes et de sourires

À travers toi, toi la mamma

Que jamais, jamais, jamais

Tu nous quitteras…

 

Mama

 

Došli su,

Svi su došli ovamo,

Čim su čuli taj vapaj,

Umreće, mama …

 

Došli su,

Svi su tamo,

A sa juga  Italije

Došao je čak i Baška Baša ,odmetnuti sin

Sa  rukama punih darova

 

Sva se  djeca  šutke igraju

Oko kreveta ili na podu,

Ali njihove igre nikome ne smetaju ,

To je njihov poslednji poklon

Majci,majci…

 

Milujemo je poljupcima,

Popravljamo  joj jastuke,

Umrijjeće, mama …

Sveta Marija milosti puna,

Koja kao kip postojiš u sobi

Milosno je primi u naručje

Pjevajući Ave Maria,

Ave Maria …

 

Toliko je ljubavi, uspomena

Oko tebe, mama,

Toliko je suza i osmijeha

Preko puta tebe ,kroz tebe, majko.

 

I svi ljudi su bili tako topli

Na stazama punim sunca,

Umrijeće, mama …

Neka svi piju sveže vino,

Dobro vino dobrog grožđa

Dok se na klupama mješaju

šalovi i šeširi.

 

Smiješno je, ne osjećamo tugu

kraj velikoga kreveta  ljubavi,

tamo je čak i ujak gitarista

koji svira, koji svira pažljivo

majci, majci…

 

I žene se sećaju

Žalosne pjesme večeri,

Umreće, mama …

Polako, oči zatvorene

Pevaj kao djete

Nakon dobrog dana

Da se ona osmehne dok spava,

Ave Maria …

 

A žene se sjećaju

tužnih večernjih pjesama.

Umrijeće mama.

Polako, zatvorenih očiju,

ljuljajući dijete u kolijevci,

nakon dobroga dana,

da se osmjehuju dok tonu u san

Ave Maria…

 

Toliko je ljubavi, toliko uspomena

Svuda oko tebe, mama,

Toliko je suza i osmijeha

Preko puta tebe, kroz tebe, mama

Koja  nas nikada, nikad, nikad

Napustiti nećeš

 


























												

Bolero – Pismo majci / Lyrics

Kazu da se brines i da strepis

koji ce me jadi snaci danas

da l’ ce neko pogledat’ me krivo

da li mogu mirno sniti nocas

Nemaj straha umiri se draga

od utvare to ti srce zebe

tako ipak propio se nisam

da bih umro ne vidjevsi tebe

Pisi stara mati

o svemu sto ponekad te boli

k’o ti umorno lice gleda

k’o te tjesi kada ti to treba

A kad dodje zima i kad je snijeg

kad bijela bura grad opusti

donijet cu ti srce kao brijeg

i oci pune radosti

Al’ nikad vise nece bit’ po starom

ja sam prvu ljubav prebolio davno

ako kazes k’o je sada ljubi

nemoj stara, nemoj reci glasno

 









Moj otac , Stari most i ja

Mojim rodteljima

  

Stari most

Most i izmaglica

Bosna zemlja Božije milosti (III fragment)

Snježni most

Mostovi povjerenja

**

Otac me djetetom nije vodio na akšamluke.

Učio me slikati.

Blago rečeno , uz dužno poštovanje , pojma on nije imao o slikanju,

jer rekoše mu  :

-Kist je za lijenčine , klošare , ljubavnike i pijance.

Al’, mnogo  toga je znao o duši.

Onol'ko kol'ko to očevi znaju.

Dovoljno.

Kao bekrija možda je mogao naučiti koju pride.

Jednoć , dok su kandilji i ezani imali miris neba, upita me:

-Plaćao sam da te uče slikati?

-Hvala oče!

-Ne zahvaljuj,konju jedan, roditeljska dužnost.Nego, jesi'l što naučio?

-Misle da jesam ,  malo me  ko razumije.

-Ti mu , ko biva , svoj pa svoj. Reci iskreno , bil’ ti meni znao naslikati Stari most.

-Oče, ne slikam ljudske tvorevine.

-Šut’ ćafiru jedan. Taj Most je duša čitavog  jednog dunjaluka.

Poslije me vodio na njegove akšamluke ispod Starog mosta.

On ćejfio , a ja oči , u polumraku   gubio i bečio, tražeći dušu mosta.

On bi zasjeo  sa drugim agama i ” ‘adžijama ”  i polako akšamlučio.

Meraklijska , meka domaća šljiva 33 grada

i  bukadar meze i mezica.

Hladna Modra rijeka ispred tiho rumori prošlost , sadašnjost i budućnost.

Uh , neba mi, obavezno i prelijepe , tople raskošne i rosne žene,

s ibrikom u ruci , podno skuta , ljepotu maglicama daruju.

A Stari most mudro nijemi , svjedoči i pamti.

Zacvilila bi violina ,zatitrala gitara ,krneta zajaukala,

def zadamaro ,jecaji  harmonike bi se prosuli Modrom rijekom,

sevdah bi se polako zanjihao i zaplovio ispod Starog mosta ka vječnosti,

a mjesec šaputao:

-“Joj kakva je pusta! Tako mi imana…”

A otac bi rahmetli , Bog da mu duši prosti ,

svaku uzdišući milovao i zazivao :

Eh , moja  prelijepa  Emina

natočider nam…

Koštano mori mome ubavo,

boli , mnogo me boli život moj…,

zapjevaj mi onu moju…

Po mahalski – boli dertli glava  od ljepote tih Anđela.

Ovo materi nikada nisam spominjao.

Sasvim logično , jer se nije zvala Emina , a bome ni Koštana.

Nek mi duši prosti.

Sada garant  sve zna. Na nebu nema tajni.

Bila je iskrena vjernica. Oprostiće. Aha , Daj Bože!?

Jednom , kad počeh cvjetati , radi jedne Koštane ili Emine,

  potonjim decenijama  svejedno je ,

zanesen neizmjernom ljepotom i haremskim glasom ,

pokušah , aman ,prekršiti  očev zeman i pridružiti se akšamluku.

-Jok! veli.

Ti ćeš mi biti ravan i sjesti sa mnom  ,tek kada  naslikaš dušu mosta ,

koja nas sada ljepotom miluje i mudre snove nam priča.

U taj vakat nikad nisam akšamlučio sa njim.

Do nekog vremena ,  nisam ni imao vremena.

Mladalačko traganje za ljepotom i srodnim dušama,

dakako ženskim ,

takozvanim smislom života , najčešće nalijetavši na besmisao,

udaljivalo me od roditelja i Starog mudraca.

Sada mi , počesto , biva žao, jer odjednom vremena se nema.

Roditelji odu nekako tiho i polako, skoro neprimjetno ;

kao da nam ih neko ukrade.

Mnogo puta sam naslikao most . Svaki moj pokušaj je poderan.

Prestao sam se buniti kada mi reče:

-Takve mostove i djeca mogu slikati. Vidiš , luk povučeš krivuljarom,

dvije kose linije trokutom razvučeš, osjenčiš tabije, dodaš modrila ispod ,

objesiš pun mjesec na tamnu plavet  iznad , ni veliki ni mali ,

samo nek je okrugao.

I eto , ko biva natandario si most.

Eh ,sine moj, a gdje je tu  duša?

Ona što nas oplemenjuje ,ona što  je Starac  svakodnevno upija i poklanja.

A, na priliku, šta je sa tvojom dušom ili ćeš navijek ćafir biti.

Dođe rat , nestadoše Stari Most.

Reče mi otac:

-Sada si zreo.Ratnik si. Naslikaj mi Stari most, kakav je u svojoj ljudskosti  bio , umiješ ti to.

U mome vaktu , ostavštini mojih  otaca, morale su se bez pogovora slijediti očeve želje.

Naslikah most, skoro pa minjatura.Nije se imalo ni boja, ni platna.

Mnogi ni života.

Ništa posebno mislim ja, to i djeca znaju slikati.

-“Biće nešto od tebe! Znao sam se  da imaš dušu. Sin si mi.

Natandari jedan čempres nasred Ćuprije, radi uroka,molim te i to je to.”

Oćutim . Pored očeva, za čjim  mislima i nježnošću u duši Starih ćuprija

moraš tragati, nekako saburu svikneš.

Pomislih , sprco sam 44 kuke u poleđinu, samo dvadeset osam godina 

slikanja na grbači , umjetnosti u očima , u rukama , na usnama i među

skutima. Od života skoro ničeg propuštenog.

Jedna štura Nada da će “nešto od mene biti ”  i  savjet – natakari  čempres nasred mosta.

Nije loše, za ” početnika”.

Ono „Znao sam da imaš dušu“ nisam bio siguran.

Bojao sam se , da je nije koja granata raznijela .

Ipak , sve nešto mnijem,   dobro sam prošao.

Više nisam morao slikati Mostove, ljudske tvorevine , iako  je otac proživio još desetak godina.

I naravno , akšamlučilo se do kraja života.  Moje društvo mu je , odjednom najviše prijalo.

Valjda zbog onog  čempresa. Ipak, zažmirio bi ,vrtio glavom i slijegao ramenima. Što'no bi rekli, ibretio se:

-Kurvoazije i akšamluk.Blentovija uvijek ostaje blentovija.Ajd’ živio ti meni mazalo umjetničko.

Mislim da se , zbog toga što sam mu , u nekim značajkama, koje su mu se

najviše dopadale , bio nalik,pomirio sa mojom bojama uokvirenom sudbinom.

Umro je par mjeseci prije nego ozidaše novi  frizirani Stari most.

Da li je dio svoje dobre duše utkao u njega , nisam baš siguran?

Trebaće mu cijela da svjedoči protiv njega , za onu:

-Ne ide grijeh u usta , nego iz usta.

I za onu:

-Tamo teku rijeke vina koje ne zanosi i kojeg ti prinose djevice čiste

kao biser .Joj mamo, mamice,mo'š misliti ljepote i rahatluka,a niđe

mamurluka.

I napose onu:

-Da su Emine i Koštane neko zlo, zar bi hurije u raju akšamlije služile.

Lijepe godine,lagodan život , mnogo akšamluka , bome i svitanja…

poklopila je tišina sjećanja.

I još jednom:

“Oprosti mi majko , bio sam zauzet slikanjem Starog mosta, ništa ja nisam vidio.”

Ponekad mi otac nedostaje. I mater. Tada slikam Stare mostove i Bogu milostivom se zahvaljujem…

I normalno bucam ih. To bi i djeca mogla naslikati.

Dva poslijednja nisam poderao.

-Most i izmaglica.

-I most na slici  Bosna zemlja Božije milosti.

Ni dva prije njih.

-Snježni most.

-Mostovi povjerenja.

Nešto me priječi.

Pomisao ; očevi uvijek imaju pravo?

I ; djeca kao i stari mostovi imaju sjećanja i dušu.






























												

Otvori majko,otvori mi – Živko Duev / Song – Lyrics

Smiraj

Smiraj

 

Mjačina duša

Majčina duša

Suze majke duboke ko uzburkano more

 

Rastanak

Rastanak

 

Dvorište djetinjstva

 

Rajske dveri

 

        

Otvori majko otvori mi

ne kuca stranac na vrata

kucam ti  ja majko

tvoj otkazani sin.

 

Ustani majko slatka

i vrata mi otvori

da te zagrlim i poljubim

tvoj otkazani sin.

 

Otvori majko otvori

ne kuca stranac na vrata

kucam  majko kucam  ja

tvoj otkazani sin.

 

Dugo si bila sama

za mene suze lila

zaboravi prošlost majko ti

i oprosti mi.

 

Otvori majko otvori mi

ne kuca stranac na vrata

kucam majko kucam ja

tvoj otkazani sin.

 

Čovjek mi sada kaže

ne kucaj nikoga nema

niko ne živi prazno sve je

ona je u grobu svome

 

niko ne živi prazno je

ona je u grobu svome.

 






												

Silvana Armenulić – Zaplakaće stara majka / Song – Lyrics

Putevi Očaj Vijenac žalosti

.

,

Ti odlazis putem svojih snova

i zauvek sad ostavljas mene

sta da kazem svojoj staroj majci

kada bude pitala za tebe

 

Ref. 2x

Zaplakace stara majka

sto za tebe necu poci

sto ja njenu davnu zelju

ispuniti necu moci

 

Znam da uvek pricala je majka

da u srcu zelja joj jedina

da doceka da jednoga dana

ti po mene dodjes svatovima

 

Ref. 2x

 

Jednog dana kad se setis mene

i zazalis zbog odlaska tvoga

setices se moje stare majke

jer te voli kao sina svoga

 


												

Jesenjin – Pismo majci

 

Jesi l živa, staričice moja?

Sin tvoj živi i pozdrav ti šalje.

Nek uvečer nad kolibom tvojom

Ona čudna svjetlost sja i dalje.

 

Pišu mi da viđaju te često

zbog mene veoma zabrinutu

i da ideš svaki čas na cestu

u svom trošnom starinskom kaputu.

 

U sutonu plavom da te često

uvijek isto priviđenje muči:

kako su u krčmi finski nož

u srce mi zaboli u tuči.

 

Nemaj straha! Umiri se, draga!

Od utvare to ti srce zebe.

Tako ipak propio se nisam

da bih umro ne vidjevši tebe.

 

Kao nekad, i sada sam nježan,

i srce mi živi samo snom,

da što prije pobjegnem od jada

i vratim se u naš niski dom.

 

Vratit ću se kad u našem vrtu

rašire se grane pune cvijeta.

Samo nemoj da u ranu zoru

budiš me ko prije osam ljeta.

 

Nemoj budit odsanjane snove,

nek miruje ono čega ne bi:

odveć rano zamoren životom,

samo čemer osjećam u sebi.

 

I ne uči da se molim. Pusti!

Nema više vraćanja ka starom.

Ti jedina utjeha si moja,

svjetlo što mi sija istim žarom.

 

Umiri se! Nemoj da te često

viđaju onako zabrinutu,

i ne idi svaki čas na cestu

u svom trošnom starinskom kaputu.