Pred ponoćna Galerija Bosna zemlja Božije milosti

 

 

 

 

Ples velova                                                                           Sunčano i plavo

 

 

Obala u plamenu                                                                       Uzburkani đardin

 

 

Iskričava staza                                                   Nježni obrisi

 

 

Jesenji potpuri                                                                     Srebrena noć

 

 

Juan Ramon Jimenes – Ja nisam ja

Ja nisam ja.
Ja sam taj
što hoda pored mene, a ne vidim ga;
kojega, katkad, nazrem,
i kojega, katkada, zaboravljam.
Onaj koji ćuti kad zborim,
koji prašta, blag,
koji ide gdje mene nema,
koji će ostati uspravan,
kad umrem.

Umrijeti

Umrijeti, to je samo
gledati unutra; otvoriti život jedino
prema unutra, biti tvrđava neosvojiva
za žive iz života.

Janis Joplin – Ball and Chain / Song -Lyrics – Prevod na Bosanski

 

 Bijes đardina

 

Nada tinja Poderano jedro   Šta sad

 

Sittin’ down by my window,

Honey, lookin’ out at the rain.

Lord, Lord, Lord, sittin’ down by my window,

Baby, lookin’ out at the rain.

Somethin’ came along, grabbed a hold of me,

And it felt just like a ball and chain.

Honey, that's exactly what it felt like,

Honey, just dragging me down.

 

And I say, oh, whoa, whoa, now hon’, tell me why,

Why does every single little tiny thing I hold on goes wrong ?

Yeah it all goes wrong, yeah.

And I say, oh, whoa, whoa, now babe, tell me why,

Why does every thing, every thing.

Hey, here you gone today, I wanted to love you,

Honey, I just wanted to hold you, I said, for so long,

Yeah! Alright! Hey!

 

Love's got a hold on me, baby,

Feels just like a ball and chain.

Now, love's just draggin’ me down, baby, yeah,

Feels like a ball and chain.

I hope there's someone out there who could tell me

Why the man I love wanna leave me in so much pain.

Yeah, maybe, maybe you could help me, come on, help me!

 

And I say, oh, whoa, whoa, now hon’, tell me why,

Now tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me why, yeah.

And I say, oh, whoa, whoa, whoa, when I ask you,

When I need to know why, c'mon tell me why, hey hey hey,

Here you've gone today,

I wanted to love you and hold you

Till the day I die.

I said whoa, whoa, whoa!!

 

And I say oh, whoa, whoa, no honey

It ain't fair, daddy it ain't fair what you do,

I see what you're doin’ to me and you know it ain't fair.

And I say oh, whoa whoa now baby

It ain't fair, now, now, now, what you do

I said hon’ it ain't fair what, hon’ it ain't fair what you do.

Oh, here you gone today and all I ever wanted to do

Was to love you

Honey an’ I think there can be nothing wrong with that,

Only it ain't wrong, no, no, no, no, no.

 

Sittin’ down by my window,

Lookin’ at the rain.

Lord, Lord, Lord, sittin’ down by my window,

Lookin’ at the rain, see the rain.

Somethin’ came along, grabbed a hold of me,

And it felt like a ball and chain.

Oh this can't be in vain

And I'm gonna tell you one just more time, yeah, yeah!

 

And I say oh, whoa whoa, now baby

This can't be, no this can't be in vain,

And I say no no no no no no no no, whoa!

And I say whoa, whoa, whoa, whoa, whoa

Now now now now now now now now now no no not in vain

Hey, hope there is someone that could tell me

Hon’, tell me why,

Hon’, tell me why love is like

Just like a ball

Just like a ball

Baaaaaaalllll

Oh daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy

And a chain.

Yeah!

 

Kugle i lanci

 

Da! U redu!

Sjedimo dole do mog prozora,

Dušo gledajući  kišu.

Gospode, Gospode, Gospode, sjedimo do mog prozora,

Gledamo kišu, vidimo kiša.

Nešto otuda o nadolazi , otimajući od mene ono što držim  ,

A  to je izgledao kao kugla i lanac.

Dušo to se  tačno tako tako osjećalo

Dušo, samo me vuklo dole.

 

A ja kažem, oh, hej, hej, sada dušo ‘, reci mi zašto,

Zašto svaka malecke stvar koju sam držala  krene naopako?

Da to sve krene naopako, da.

A ja kažem, oh, hej, hej, sada babe, reci mi zašto,

Zašto svaka stvar, svaka stvar.

Hej, ovdje nema danas, htjela  sam da te volim,

Dušo, samo želim da te zagrlim, rela sam, zauvijek  ,

Da! U redu! Hej!

 

Ljubav me uvijek drži, dušo,

Osjeća se kao kugla  i lanac.

Sada, ljubav  me samo vuče dole, dušo, da,

Osjeća se  kao kugla  i lanac.

Nadam se da je neko tamo ko bi mogao da mi kaže

Zašto me čovjek koga volim i želim ostavla  u tolikoj boli.

Da, možda, možda bi mogao da mi pomogneš, hajde, pomozi mi!

 

A ja kažem, oh, hej, hej, sada dušo ‘, reci mi zašto,

Sad mi reci, reci mi, reci mi, reci mi, reci mi, reci mi zašto, da.

A ja kažem, oh, hej, hej, hej, kad sam te pitala,

Kada moram da znam zašto, ajde reci mi zašto, hej, hej, hej,

Danas si me napustio

Htjela sam da te volim i da te držim

Do dana kada umrem.

I kaže, hej, hej, hej!

 

A ja kažem oh, hej, hej, ne dušo

To nije fer, tata to nije fer šta radiš,

Vidim šta radiš mi radiš i ti  znaš da nije fer.

A ja kažem oh, Opa sada beba

To nije fer, sada, sada, sada, ono što radiš

Rekla  sam dušo ‘to nije fer šta, dušo’ to nije fer šta radiš.

Oh, danas si otišao  i sve što sam ikad željela  da uradim

To je da te volim

Dušo mislim da nema ništa pogrešno u tome

Samo to nije pogešno, ne, ne, ne…

 

Sedi dole mog prozora,

Gledaš kišu.

Gospode, Gospode, Gospode, sednemo do mog prozora,

Gledaš kišu, vidi kiša.

Nešto naišao, zgrabio je do mene,

I izgledalo je kao loptu i lanac.

Oh, to ne može biti uzalud

A  sve što želim je  samo malo  vremena, da, da

 

A ja kažem hej, hej, sada mili

Sada sada sada sada sada sada sada sada sada ne ne nije uzalud

Hej, nadam se da ima neko ko mi moze reci

Dušo ‘, reci mi zašto,

Dušo ‘, reci mi zašto je ljubav poput

Baš oput kugle

Baš poput  kugle

Kuuuuuglllla

O tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata

I lanca.

Da!

 

Bleki – Samo sam zurio

 

 

 

Otišao sam pred tvoju kuću

trošno posivjelo zadanje

sunce je od njega skretalo sjaj

činilo se da nikog u njemu ni

u lijevom uglu jedao okno

razbijen zvjezdanim otiskom

tužan i neopran

poderana zavjesa visi i leprša

njiše se tuguje i tiho poji

vrati se mila domu svom

 

stajao sam satima i zurio

prišao je jedan policajajc

rekao da se sklonim

izazivam sablazan

još samo minut

molio sam ja

tuga nekad i zakon gane

 

ostao sam do večeri i zurio

ostao sam do ponoći i zurio

ostao sam do jutra i zirio

ostao bih do vječnosti i zurio

i zurio u kam bih se pretvorio

 

ali

prilazili su policajci

jedan po jedna dva po dva

govorili izazivam sablazan

još samo minut

molio sam ja

tuga nekad i zakon gane

 

zurio sam petnaest dana i noći

samo sam zurio

upijao svaku prašku na slomljenom prozoru

znao sam to su praške tvoje slomljene mladosti

samo sam zurio

upijao svaki pokret i vapaj poderane zavjese

znao sam to je zavjesa tvoja poderane mladosti

 

samo sam zurio i

upijao lepršave zvuke što ih zavjesa jauče

samo sam zurio

ostao bih do vječnosti i zurio

klanjajući se sobi djetinjstva tvoga

moleći se krhotinama zvjezdanog otiska

i dalje zureći samo sam poželio

vrati mi se jedina moja

 

nisi se vratila

ja još uvijek zurim

i samo zurim

policajcima je postalo dosadno

više ne izazivam sablazan

i samo zurim

okamenjena gromada zuri

u razbijene prozore moga srca

tražim zvjezdani otisak poslijednjeg plesa

gdje još uvijek stanuješ ti ljubavi moja.

 

Kur'an ,Er-Rum – Zaboravljena proročanstva / iz Arhiva

Kur'an ,Er-Rum – Zaboravljena proročanstva

 

Čuvena bitka kod Ninive se desila na   dan 12.12. 627. U toj bitki bizantski car Heraklije odnosi pobjedu nad Perzijancima.Time je odlučen ishod najvećeg i posljednjeg od svih bizantsko-perzijskih ratova.

Da bi se Kur'anske riječi obznaniile  i  u punom značenju  predstavile mora se pojasniti historijski momenat i prilike koje su se dešavale u vremenu proročanstva,jer je vrlo mali broj ljudi je upućen u ta dešavanja.

Početak je sedmog stoljeća, a Bizantija i Perzija dvije najmoćnije sile te epohe vode dugogodišnji rat za supermaciju,

Bizantijom vlada Heraklije I koji je bio car od 61o-64l.Perziju vodi Hozroje I.(Husrev) Anuširvan.

Bile su to teške godine za Bizantiju.Avari i Slaveni su prodirali sve dublje na Balkan. Slaveni su kontrolirali Podunavlje, Traciju, Makedoniju, a počeli su prodirati i u središnju Grčku, te na Peloponez.

Na istoku su  Perzijanci zauzeli: 613. Siriju, 614. Palestinu i 619. Egipat. U Jeruzalemu su razorili crkvu Svetog groba i Sveti Križ odnijeli u Perziju.U bizantinskim pokrajinama je je vladao pobunjenički haos.Bizantija je pred rasulom.

Perzijanci su bili pred prestolnicom KonstanapollisomZapovjednici perzijske vojske su prisilili Hraklija da prihvati mir pod slijedećim uslovima:Imperator će perzijancima dati:po tisuću tovara zlata,srebra,svile, konja i žena.

To Husrevu nije bilo dovoljno.On je tražio da sam car bude doveden u lancimai da se pokloni vatri umjesto svom razapetom bogu.

U tom teškom vremenu za Bizantince ,u jednoj poludivljoj sredini javio se glas poslanika koji narodu uči uzvišene ajete:

KUR'AN

  1. Poglavlje ER-RUM

U ime Boga,Sveopćeg Dobročinitelja,Milostivog

1.Elif,Lam,Mim.

2.Poraženi su Bizantinci

3.u (Arapima) jabližoj zemlji,a oni će nakon svoga poraza ,pobijediti

4.za nekoliko godina.Zaista

je to Božija odredba i prije (poraza)

i poslije (pobjede).I tog dana veseliće

se pravovjerni

5.. Božijoj pomoći. On pomaže koga hoće

I on je jaki milostivi.6.Ovo je Božije obećanje.

Bog neće iznevjeriti svoje obećanje,

ali većina svijeta ne zna.“

Mi ćemo se uzdržati od komentara i navešćemo dva citata iz djela „ Opadanje i propast Rimskog carstva“ iz 1776. godine.Pisac je britanski historičar Edvard (Edward Gibbon, 1737-1794) ,koji je ujedno najrelevantniji svjetski izvor po pitanju Bizantije u vremenu  pada Rimskog carstva.

1.

„Imperator koji je u početku svoga života,pa i kasnije bio rasipan,praznovjeran nečovječan,najedanput se 621. Godine promjenio.Ovaj razvratni i propali čovjek je pokazao na ratnim pozornicama veliko junaštvo i kao car- junak spasio svoje carstvo.“

Heraklije je jedini rimski car koji je vlastoručno ubio prethodnika cara Foku da bi uzuirpirao vlast.    Oženio se nećakinjom.Crkva i podanici su se zgražavali na ovaj incestuozni brak.(ulomak autora teksta).

2.

“Hazreti-Muhamed ,koji je boravio izvan granica dvaju carstva i kada su oni činili sve pripreme da jedni druge unište,predskazao je i navijestio,kada su Perzijanci bili na vrhuncu svoga pobjedonosnog ratovanja,da će bizantinci biti pobjednici kroz nekoliko godina.Ništa nije bilo nevjerovatnije prema prilikama kakve se tada u svijetu bile kao ovo proricanje,jer vladanje cara Heraklija od godine 61o.-621.  nije nikako moglo voditi pobjedi varstva,nego samo njegovom padu i izumiranje.”

 

Ova sura Kur'ana ima 60.ajeta i Edvard Gibon možda nije imao strpljenja ili nije htio da ga u cjelosti  predstavi čitaocu.Sura Er-Rom predviđa i pobjedu Islama (Arapa) nad Bizantijom, Perzijom i šire.

Bizantinci su pobijedili devet godina poslije proročanstva. Kada su Perzijanci vidjeli da su im saveznici poraženi, povukli su se natrag u Perziju.

Iscrpljeno dugotrajnim ratom protiv Bizanta, Perzijsko carstvo je palo pod naletima Arapa, koji su ga zauzeli.

Arapi su ubrzo napali i Bizant i 634. zauzeli Siriju. Heraklije je 636. godine prikupio veliku vojsku, ali je pretrpio težak poraz u bitki kod rijeke Jarmuk, pritoka rijeke Jordan.

Arapi su nakon toga zauzeli Mezopotamiju, Palestinu, Armeniju i Egipat i krenuli su dalje.Ostalo je historija.

 

Arabeske-pjesma o Bosni / Song – Lyrics

 

 

 

nebesko-cvijece  raskos-brda-i-dolova-bpsne-zemlje-bozije-milosti  bosna-zemlja-bozije-milosti-prkosna-od-sna

 

 

Tamo je nebo plavetno,

sjajem se prelijeva behar

i cvijeće proljetno,

zlatom se zalijeva

trava je mehka, mirisna,

bistri su izvori

tamo je zemlja iz mog sna,

 

srce mi govori

hej ljubav žari se u oku mom

što više stari se,

više sam sa njom

hej ljubav žari se

gori kao plam

u mom srcu kad o njoj pjesmu zapjevam

 

do nje bi s vjetrom letjela

samo da umijem

i sabah zorom budila

da srce ugrijem

noću od čeznje goleme

pjesmu joj zapjevam

ove daljine bole me

srcem je dozivam

Josip Broz Tito – Mahalska reminiscencija

Na današnji dan,  sedmog maja 1892. godine , u trošnoj kučici zagorskog seljaka Franje  Broza  i žene mu Marije, rođena Javoršek, Slovenke, rodio  se sin   Josip .

Svijet ga zna kao Tita, možda najvećeg državnika dvadesetog vijeka.

*


*
Nećemo reći da smo indiferentni prema tom imenu i ličnosti koja se iza njega krila.

 

Ne mrzimo ga svakako.

Da li ga volimo?

Ne bismo rekli. Barem ne previše.

Ništa lično.

 

Otac, majka i njin porod su one ljubavi po naslijeđu dobivene.

Nekad ni one ne blistaju.

 

Ljubavi srce bira.

One prave , jedine ,  duša .

 

Ako ti se posreći imaš mnogo pravih , jedinih ljubavi.

Nama se uvijek posreći.

 

Da , poštovali smo ga.

Neki od nas  jako mnogo .

Neki  ‘nako ,  srednje.

Možda nijansu , dvije više.

 

Nekad  nam žao ,  ali smo više ponosni , što njegove štafete , nikad nisu rukama mahalaša nošene .

Za štafetu, plavu kapicu , bijelu košulju i tamne pantalone ili plave plisir suknjice mi nismo bili

predviđeni.

Ne zato što ih nismo imali.

A bilo je i toga.

 

Sistem zlatne kašike.

Zvuči vam poznato.

Komunjarska , i nacionalistička navlakuša.

 

A nama su naše zlato i imanja otimali i   još uvijek otimaju , dok  ne otmu i poslijednju zlatnu prašku.

Ono zlato sakriveno u duši nisu znali pronaći.

 

Malo naših očeva je imalo crvenu knjižicu.

A to je bio uslov za sve!

Ne zato , što nisu htjeli.

Možda.

Već zbog stigme.

 

Mahala  je bila oblijepljena plakatima, a svake godine su višekratno  letke  iz aviona  bacali.

 

Ukratko, Agitprop je  pisao:

-Nazadni, antiprotivni.

-Neusklađeni sa crvenim bojama, srpom i čekićem , paganstvom..

-Zaljubljeni u sevdah i ljubav.

-Neizostavno vjeruju  i predaju se Jedinom Bogu Ljubavi i Milosti.

-Izolovati i zaobilaziti u širokom luku.

 

Ipak, zhvalni smo Titu.

Nije dao Jugoslaviju.

Nije dao na Bosnu.

 

Po   duši Bosne zemlja Božije milosti je krojio bratstvo i jedinstvo.

Nažalost, pokazalo se neuspješno.

Nije dao da  u mahalu buldožeri i kranovi zalaze.

 

Nije dao ili nije smio, nije bitno.

Hvala mu što nas je odvojio od radnih akcija, parola i borbenih pjesama.

Znao je da mi ne bi išli, uzvikivali i pjevali produkte ruralne  masovnosti.

I eto belaja.

 

Nije to nikada bio naš svijet.

Niti će.

Još manje ovaj, genocidni svijet  tronacionalističke pljačkaške bagre i fukare ,   još čudovišniji, monstruozniji  i svirepiji.

Niti će.

 

Tito je bio vizionar i osjećao je sve to.

Znao je i  sve ono  što će doći.

Tu ništa nije mogao.

Bio je mrtav.

 

Ostaće za zapisano :

-Imao  je više časti i poštenja nego  sto svi  Tuđmani, Miloševići, Janše, Izeti, Dodici, Čovići i njihovi jataci, pride religijski slugani.

Više nego ta pogan ima i što će ikad imati.

Ovi  mediokriteti i mrzitelji ljudskosti, su nadigli  sve moguće pošasti poganluka, kojeg im  duša puna, protiv  Časnog čovjeka.

A pjevali su mu :

Druže tito mi ti se kunemo, od Vardara pa do Triglava , nosili mu štafete, bili uvalakači…

 

 

I nosili crvene marame i plave kapice.

Crvene kapice i plave marame i plisir suknjice.

No, oni su samo nebeski popušlići.

 

Zbog njih , krvoločnih nacionalista Mi bi  mogli časnog čovjeka , Tita ,  skoro  zavoljeti , ali ne smeta nam da volimo njegova vremena. .

Ipak ne ide nam od srca.

Mi, mahalaši  smo osuđeni da volimo nježne  Grlice  i živimo sevdah .

 

Što bi  rahmetli Deba rek'o:

-Joj , majko mila , plaha usuda. Moglo bi se hejbet  ljepot diseratcija za desetku napisati . I odraditi.

Za kraj smo ostavili notornu glupost  i laž petparačkih novina, trule, ofucane, evropske animir dame  Velike Britanije , koja sada tavori na smetljištu historije..

Deba bi rekao  engleske sifilističke kurve.

Mi moramo paziti kako se ponašamo, jer drotovi    iz Hulla prate svaku našu riječ.

I, đ'eš ba otočku  prostitutku nazvati sifilističkom kurvom , uvrijedila bi se. A i   osuđena je  na HIV, ma šta mu to značilo. Kažu da je to nešto progresivno. na zdravlje  kruni koja ubije princeza bila svaka preogresivnost te vrste .

Daily Mail  je  Josipa Broza Tita  svrstao  na 13. mjest0 rang liste svjetskih ubojica .

Sve da i prihvatimo njihovu listu, Tito nikako ne može biti trinaesti.

Nabrojaćemo ( samo ) pet britanskih državljana koji se rangirani na listi najgorih masovnih ubojica 20. stoljeća a koji su rangirani  barem poziciju prije južnoslovenske Gromade: :

Albert Edward (Edvard VII)

George Frederick Ernest Albert (Đuro V)

Albert Frederick Arthur George (Đuro VI)

Elizabeth Alexandra Mary ( Elizabeta II)

Winston Leonard Spencer Churchill  ( Pijanac I)

Nećemo dalje da mozgamo. Ovih pet individua su potisnuli Broza na 18. mjesto. Po britanskim  genocidnim mjerilima, oni su se dobro plasirali:

– od šestog do 10 mjesta.

Nažalost do kolajni su  ih dijelili  milimetri.

Ako uključimo Tuđmana i Miloševića i njihovu genocidnu sabraću Pavelića i Mihajlovića, Tito je mala mazna maca.

Znate onaj sistem :

Oni nama, mi njima.

A bilo je lijepo i časno biti Jugoslovenka i Jugosloven.

 

Druže Tito mi ti se kunemo

 

 

Danas je Utorak 7.  Maj  / Svibanj 2019. godine.

Ovako su se dani  podijelili:

126  dana  je riknulo.  Čudno,  kontamo mi . Svake godine dan za danom riknjava.Nema nikakvog popusta ili preskoke.  Ovih 239 dana, što se skrivaju, napriliku čeka ista sudbina. Sli oni će se debelo naplatiti za svoje nestajanje.Svaki će uzeti hejbet insana i povest ih sa sobom , na put bez povratka.

Eto bijaše i Tito. I bi rođena na današnji dan 1892. godina. Vidoviti i umni čovjek je 25 godina  sređivao fašističko, ustaško, četničko zlo, bagru i fukaru .

I ode, ali mu osta slava zapisana u svjetskoj historiji.

I svenarodne pjesme.

I žal tog naroda što svu tu nacističko-fašističku bagru nije  za života potamanio.

Eto bijahu i monstrumi Franjo Tuđman i Slobodan Milošević. Oni odabraše zle paklene staze kao i njihovi sljedbenici,nasljednici i dio okrvavljenog korpusa udruženog u zločinački poduhvat nestajanja jedne ljepote i nevinosti – Bosne zemlje božije milosti i njenog  Bosanskog  , Bogu milog naroda.

Bijaše i Izeti zvani zlatne kašike,dakako za njegov rod i porod, ilmije i sitomišljenike fildžan države, na bazi Islamske deklaracije.

Bijahu, misleći nikad ih smrt i beskonačna nagrada neće dohvatiti.

 

Tito se bar naživio, voljen i poštovan bio. I nikad feninga nije ukro, niti svome potomstvu kakvu

blagodet zdrmo , k'o ova  tronacionalistička nacionalistička bagra i fukara.

Što bi poete rekli:

Skrivali se ne skrivali, bićete crnom zemljicom pokriveni ili sprženi. Mnogo njih , pogotovo imenovana pogan , biće spaljeni, pa jopet sprženi,pa na ražnju okretani, sve do u beskonačnost.

U prevodu:

-Tako to gore ide. Zapisano ,svakom nagrada po zasluzi.

 

 

 

Nena Ivošević – Noći duge noći / Song – Lyrics

 

Oblaci nad morem ljubavi Kušnja Njeno ime je nada

Noći duge noći

ja čekam da li ćeš mi doći

prije sna.

Nema , ja čekam ali tebe nema

a  mesečina ležaj sprema

već za nas.

 

Dok trajem  sve dajerm

za ljubav tu.

Dok trajem  sve dajem

samo za nju.

 

Noć je već davno pala

na obrazu mi suza sjala

prije sna.

Tebi,i nikom,nikom ne dam više

da poljubcima suze briše

suze sa lica mog.

 

Noći, noći duge

ja čekam da li ćeš mi doći

prije sna.

Nema , ja čekam ali tebe nema

a  mesečina ležaj sprema

već za nas.

 

Bleki – Rastanci jesenjim snovima zbore

 

Jesen  ljepotom tvojih snova

u meni zbori

pada lišće zlatno

kako je prelijepa…

…eh, rano moja.

tugo moja

Anđele dobri

nestvarna milosti

a boliš

 

dobro

idemo dalje

dlanovima okrenutih nebu

volim jesen

život odi sa tobom

nikad ne mjenjaj

miris mokre kose

dok đardinske kiše

tek procvalo tjelo

ti rose

a moje seni miluju

tugu djetinju

i neubrane jesenje darove

 

ko je Tebe meni poslao Malena

kazna za grijehe

ne

ne želiš to biti

boljeće te

mnogo više nego sada mene

život živote moj