Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 15 03

 

 

 

 

 

  

Dijete u oblacima                                                                   Ona

 

 

Školjka  

Školjka                                                                            Nebeska ruža

 

Milina kao stanje uma  Rajski đardini II

Milina kao stanje uma                                                         Rajski đardin

 

 

 

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 15 03

 Prelijepi dani

 

 

Nepodnošljiva strast    Plitkost

Nepodnošljiva strast                                                  Plitkost

 

Izgubljenost  Miris ljubavi

Izgubljenost                                                                              Miris ljubavi

 

Ljubavi Modre rijeke   Anđela, mila moja

Ljubavi Modre rijeke                                                          Anđela,mila moja

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 15 03

 Grijeh i oprost

 

 

 

Srebrenica                                                                                          Zlo

 

Tišina i smrt  Zemlja krvi i nestajanja

Tišina i smrt                                                                               Zmlja krvi i nestajanje

 

Mefisto 

Mefisto                                                                                       Sleđena rijeka

 

 

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 15 03

Bol Modre rijeke

 

 

Zeleni vrtlog   Pramenovi Modre rijeke

Zeleni vrtlog                                                            Pramenovi Modre rijeke

 

Snovi lepršaju nad Modrom rijekom  Sleđena čednost pored Modre rijeke

Snovi lepršaju nad Modrom rijekom         Okamenjena čednost pore Modre rijeke

 

Uskomešani oblaci nad Modrom rijekom  Bosno moja ,divna mila

Uskomešani oblaci  nad Modrom rijekom                                          Bosno moja , divna mila

 

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 15 03

 

 

 

 

emina-u-snjeznim-oblacima-duge   vjetar-ceznje

Emina u snježnim oblacima duge                                              Vjetar čežnje

 

zar-ptica  ugodan-pogled

Žar ptica                                                                                 Ugodan pogled

 

Đardinske suze  Ruže i plavet

Đardinske suze                                                                Ruže i plavet

 

 

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 15 03

Cvijetni dan

 

Magija   Kuća teških riječi

Magija                                                                                Kuća teških riječi

 

Poklanjati dušu   Voli me nježno

Poklanjati dušu                                                               Voli me nježno

 

More sa dva lica     Krug milosti

More sa dva lica                                                             Krug milosti

 

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 15 03

 

 

 

Blagdan  Božićni duh

Blagdan                                                                       Božični duh

 

Nada    Ljubav povjerenja

Nada                                                                                  Ljubav povjerenja

 

Ljubav iskrena     Božična čestitka

Ljubav iskrena                                                                   Božična čestitka

 

Božićno nebo    Spokoj

Božično nebo                                                                        Spokoj

 

Božićno slavlje   Vjera

Božično slavlje                                                                         Vjera

 

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 15 03

   Cvijetna staza

 

tajna đardina  Jako čudan pejsaž

Tajna đardina                                                                                  Jako čudan pejsaž

 

 

 

Crvena noć  Ples duhova

Crvena noć                                                                              Ples duhova

 

Rano ljetno predvečerje  Osvježenje

Rano ljetno predvečerje                                                                          Osvježenje

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 15 03

 Noć kada se ljubav vodila

 

Snijeg , behar i voće  Đardin , behar i ruže

Snijeg, behar i voće                                                                                           Đardin,behar i ruže

 

San o ljubavi  Đardin u plamenu čežnje

San o ljubavi                                                                                             Đardin u plamenu čežnje

 

San za snom ISan za snom II

San za snom