Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 13 01

 Orhiderja

 

 

 

 

 

Plava šuma  Žuta livada

Plava šuma                                                                            Žuta livada

 

Zelena padina  Slojeviti krajolik

Zelena padina                                                                                   Slojeviti krajolik

 

Ishodište   Utočište

Ishodište                                                      Utočište

 

Galerija zemlje božje milosti u 13 01

 

Neuslovljena kljubav   Nebeski velovi

Neuslovljena ljubav                                                           Nebeski velovi

 

Đul bašča   Zelena ruža

Đul bašča                                                                             Zelena ruža

 

Zbunjeni krajiolik   Plameni vodopad

Zbunjeni krajolik                                                          Plameni vodo0pad

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 13 01

 

Sunce i cvijetna tvrđava   Sunce i trnje

Sunce i cvijetna tvrđava                                                            Sunce i trnje

 

Đurđevak   Roze vjetar

Đurđevak                                                                                 Roze vjetar

Mrlje   Pehar

Mrlje                                                                                  Pehar

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 13 01

 Ima nade

 

 

Što bi gori doli pristaje  Jabuke u polju pod nebom plavetnim

Što bi gori doli pristaje                                                          Jabuke u polju pod nebom plavetnim

 

Fragment duše zaljubljene  Violetno sunce

Fragment duše zaljubljene                                       Viletno sunce

 

Noć jecaja  Prelijepi oblaci

Noć jecaja                                                                          Prelijepi oblaci

 

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 13 01

 

 

Božična  

 

Duše lete u nebo     Kapija

Duše lete u nebo                                                                     Nebeska kapija

 

Ljubav     Rađanje

Ljubav                                                                                                                                Rađanje

 

Božičnii ukrasi   Badnja Noć

Božični ukrasi                                                                    Badnja noć

 

Milost nad Bosnom   Lepršavo nebo

Milost nad Bosnom                                                               Lepršavo nebo

 

Božične radosti     Idila

Božična radost                                                                       Idila

 

Galerija Bosna Zemlja Božije milosti u 13 01

 

 

Rijeka smrti   Jedinstveni život

Rijeka smrti                                                                       Jedinstveni život

Snijeg pade na zimzelen   Snježna impresija

Snijeg pade na zimzečen                                                 Snježna impresija

 

Sleđeni krajolik   Plamen u peći

Sleđeni krajolik                                                                            Plamen u peći

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 13 01

 

 

Obala crna obala bijela   Noeva Arka - vodiči

Obala crna obala bijela                                                             Nojeva barka – vodiči

 

Oči černie   Svijet usamljenog kondora

Oči  černie                                                                        Svijet usamljenog kondora

 

Zvuk tišine   Oaza

Zvuk tišine                                                                                           Oaza

 

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 13 01 / Besame Mucho Cesaria Evora

 Violetno sunce

 

Besana noć   Svitanje i pukotine

Besana noć                                                                             Svitanje i pukotina

 

Violetno trnje  Violetna Modra rijeka

Violetno trnje                                                                                   Violetna Modra rijeka

 

Violetni svijet Lepršavi svijet viloetne djevojčice

Violetni život                                                                         Lepršavi svijet violetne djevojčice