Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 23 29

 

 

Vizija sanjine budućnosti  Britkost uma Čeda mog

Vizija Sanjine budućnosti                                                             Britkost uma čeda moga

 

Noć milosti i sna  Sanjina Modra rijeka Mudrosti

Noć milosti i sna                                                                  Sanjina Modra rijeka mudrosti

 

Sanjino drvo živopta  Sanjino lepršavo srce

Sanjino drvo života                                                      Sanjino lepršavo srce

 

Rođendanski poklon  Njeno svjetlucanje

Rođendnski poklon                                                               Njeno svjetlucanje

 

Snovi jednog proljeća koje predivne snove sni  Pahuljasti snovi

Snovi jednog proljeća koje predivne snove sni                             Pahuljasti snovi

 

U vrtlogu radosti  Predvorje raja

U vrtlogu radosti                                                                  Predvorje raja

 

Evergrin Srce  Kristalna rijeka

Evergrin srce                                                                  Kristalna rijeka

 

Ljetne radosti  Plaveti i đardini

Ljetne radosti                                                                         Plaveti i đardini

 

 

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 15 03

 

 

 

 

 

  

Dijete u oblacima                                                                   Ona

 

 

Školjka  

Školjka                                                                            Nebeska ruža

 

Milina kao stanje uma  Rajski đardini II

Milina kao stanje uma                                                         Rajski đardin

 

 

 

Bosna zemlja Božije milosti Galerija u 14 o2

 

 

 

 

 

Britkost uma Čeda mog  Vizija sanjine budućnosti

Britkost  Sanjinog uma                                        Vizija Sanjine budućnosti

 

 

Oh Happy day  Noć milosti i sna

Oh , Happy day                                                                          Noć milosti i sna

 

Kovitlac snova  Najljepše želje za budućnost

Kovitlac snova                                                     Najljepše želje za budućnost

 

 

Bosna zemlja Božije milosti – Galerijau 13 01

 

 

 

 

Sanjina milostiva duša  Sanjino lepršavo srce

Sanjina milostiva duša                                                              Sanjino lepršavo srce

 

Sanjino drvo živopta   Sanjina Modra rijeka Mudrosti

Sanjino drvo života                                                        Sanjina Modra rijeka mudrosti

 

Rođendanski poklon Rođendansko slavlje

Rođendanski poklon                                                                              Rođendansko slavlje

 

 

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 08 29

 

 

 

Ljubavna fantazija Smaragdna fantazija

Ljubavna fantazija                                                                    Smaragdna fantazija

 

Cvijetna fantazija   Cvijetni dezen

Cvijetna fantazija                                                                               Cvijetni dezen

 

Đardin u vrtlogu strasti  Rasuto srce

Đardin u vrtlogu strasti                                                               Rasuto srce

 

Ljetni vali   Cvijetna harmonija

Ljetni    vali                                                                           Cvijetna  harmonija

 

Proljećne čarolije dolaze  Čarolija Sarajeva Grada čednosti

Cvijetne čarolije dolaze                                                                        Čarolija grada čednosti

 

 

Pred ponoćna Galerija Bosna zemlja Božije milosti / The Beautiful Waltz Music

Muzika sa slike

Krhkost

 

Krhka čarolija  Krhke kapljice

Krhka čarolija                                                                   Krhke kapljice

 

Duše naše  Plavetni Anđeo

Duše naše                                                                   Plavetni anđeo

 

Mjesečev osmjeh  Purpurno nebo

Mjesečev osmjeh                                                                   Purpurno nebo

 

Nijanse ljubavi  Kristalni cvijetni dan

Nijanse ljubavi                                                                 Kristalni cvijetni dan

 

Zgužvani san Iskrenost

Zgužvani san                                                                           Iskrenost

 

Ni na zemlji ni na nebu  Trešnje a poljubci tvoji

Ni na nebu ni na zemlji                                                  Trešnje a poljubci tvoji

 

Svijet dvije Duše čiste  

Svijet dvije duše čiste                                                             Ljubavnički buket

 

Novi dan  Milost-3.

Novi dan                                                                             Milost

 

 

 

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 14 02

 

 

 

 

 

 More Ljubav i pjesma

Bijela dama                                                                   More Ljubav i pjesma

 

Sneno cvijeće   Pjesma plavetnog đardina

Sneno cvijeće                                                                       Pjesma plavetnog đardina

 

Svjetlost nad Marjanom  Životoslik Meri Cetinić četiri verzije u jednoj slici

Svjetlost nad Marjanom                            Životoslik Meri Cetinić 4   verzije u jednoj slici

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 13 01

 


 

  

Bosna zemlja Božije milosti Krv i led                     Srebrenica

 

   

Majka srebrenička                                                      Srebreničko krvavo more

 

   

Nevinost i krv                                                                        Zemlja u plamenu

 

 

Pred ponoćna Galerija Bosne zemlje Božije milosti

A , duša boli

 

 

Kosi, čedu Grada čednosti

 

Copy of ona spava crvena    Nebeska ruža

Ona spava                                                                     Nebeska ruža

 

Centofilija    Livada

Centifolija                                                                Livada

Ljetno proljeće    Proplanak

Ljetno proljeće                                                         Proplanak

 

Ljubav je blagost neba   Čežnja slama

Ljubav je blagost neba                                                           Čežnja slama

 

Naša noć  Velovi Modre rijeke

Naše noći                                                                            Velovi Modre rijeke

 

Molitva i anđeo   Dijete u oblacima

Molitva i anđeo                                                                         Dijete u oblacima

Nebeski velovi   Rađanje

Čednost   / Nebeski velovi                                              Rađanje

 

Neminovnost  Hala ti Gospode

Neminovnost                                                            Hvala gospodu