Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 14 02

 Noć Makova

 

 

Život moj - djetinstvo   Život moj - Mladost

Život moj – Djetinjstvo                                                       Život moj – Mladost

 

Život moj - Zrelo doba  Čitav život moj

Život moj zrelost                                                                    Čitav moj život

 

Život je opsjena    Prozračno proljeće

Život je opsjena                                                               Prozračno proljeće

 

Mjesec i Modra rijeka  Srce koje suncem tvojim sjaji

Mjesec i Modra rijeka                                           Srce koje tvojim Suncem sjaji

 

 

San o ljubavi  Bijela dama

San o ljubavi                                                                Bijela dama

 

 

Bosna zemlja Božije Milosti – Galerija u 14 02

Iščekivanje  Ah kakve ruže

Iščekivanje                                                                     Treperavo

 

Srcoliko   Čedno

Srcoliko                                                                                       Čedno

 

Oblaci i zemljs   Šaroliko

Oblaci i zemlja                                                                        Šaroliko

 

 

 

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 14 02

 

Kompozicija  Otvor

Kompozicija                                                                                    Otvor

 

Cvijetni perivoj    Vrela Modre rijeke

Cvijetni perivoj                                                                   Vrela Modre rijeke

 

Bludne misli   Mase i nerazum

Bludne misli                                                                            Masa i nerazum

 

 

 

 

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 14 02

 

 

Nedovršeni krajolik  

Nedovršeni krajolik                                                             Krajolik čežnje

 

Dijalektika  Svijet purpura

Dijalektika                                                                                       Svijet purpura

 

Duga   Igračke

Duga                                                                                              Igračke

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 14 02

 

 

Žar đardina   Svjetlost i krhkost

Žar đardina                                                                      Svjetlost i krhkost

 

Razvedravanje   Tanani krajolik

Razvdravanje                                                                        Tanani krajolik

 

Raskošni voćnjaci   Sunčeva kuća

Raskošni voćnjaci                                                                                                Sunčeva kuća

 

 

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 14 02

 

Osunčana Modra rijeka  Balada o đardinu

Osunčana Modra rijeka                                                  Balada o đardinu

 

Vali nježnosti  Mila to moje srce gori

Vali nježnosti                                                                  Mila to moje srce gori

 

Svijet igre  Svijet čarolija

Svijet igre                                                                     Svijet čarolija

 

 

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 14 02

 Spajanje

 

Fantazije

 

Cvijetna fantazija    Ljubavna fantazija

     Cvijetna  fantazija                                                                        Ljubavna fantazija

 

Smaragdna fantazija  Rubinova fantazija

      Smaragdna  fantazija                                                                   Rubinova fantazija

 

Žuta fantazija  Azurna fantazija

  Žuta  fantazija                                                                               Azurna fantazija

  

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 14 02

 

 Neuslovljena ljubav

 

 

Cvijetna harmonija   Iskre plešu

Cvijetna harmonija                                                          Iskre plešu

 

Čaša puna proljeća    Ljetno nebo

Čaša puna proljeća                                                        Ljetno nebo

 

Jesenji potpuri   Zimska noć

Jesenji potpuri                                                                 Zimska noć

 

 

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 14 02


Profil    Bijes

Profil                                                                                                            Bijes

 

Plameni vjetar  Slomljena ljubav

Plameni vjetar                                                                            Slomljena ljubav

 

Noćni đardin   Blijede sjene

Noćni đardin                                                                             Blijede sjene

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 14 02

 Srce a jabuka grešna

 

 

Vjetrovi Levanta  Mirisna plavet

Vjetrovi Levanta                                                                  Mirisna plavet

 

Ruka ljubavi  Nestvarni krajolik

Ruka ljubavi                                                                      Nestvarni krjolik

 

Rijeka želja  Staza do raja

Rijeka želja                                                                         Staza do raja