čaršija – značenje / Blekijev mahalski rječnik / pojmovnik

čaršija

središnji dio grada, centar grada,naselje, manje mjest,

trg, pazar, ulice sa prodavnicama, centar starog sijela grada,

dio grada,   uvijek u samom središtu grada;komercijalno, trgovačko – znatska zona u kojoj se obavlja većina privrednih aktivnosti grada,

prepoznatljivi elementi : vjerski objekat,trgovke, zanatske radnje uz obavezni  šadrvan , ponekad  i sebilj,

CVAJTAŠ – značenje Blekijev mahalski rječnik / pojmovnik

CVAJTAŠ

guzičar, šupak, drugorupić od njem.cvajte klase(druga klasa, druga rupa ), fig .peder, homoseksualac, muška ljubavnica, govnar, vidi pogančer,  bolesni poremećaj ličnosti muškarac nije muškarac hoće da je žena,pošto nije žena želi da ga drugi muškarci udom nabijaju u zadnjicu i uriniraju,vrlo bolesno, neprirodno , pogano i prljavo