Bleki – Plavetni dan i čežnja

 

 

Plavetni dan

svijetlucav

kao duša

tvoja

Ocean

Tišina i sni

 

nježnost behara

lepršava

kao tvoje tijelo

Krhka ruža

čežnje

 

ljubavni sjaj

trešnje

mirisan

kao tvoje usne

Bijela dama

zagubljena

 

ljuljačka nevinosti

za dvoje

moj san

nenaslikani

nerazuma

dan

 

urezah

u osjećanja

da Nadu

sanjam

a

srce boli

 

Viktor Igo – Junske noći

 

 

Leti, čim dan mine, cvjetna polja tako
Iz daljine miris opojni svoj liju,
Da u snu prozračnom mi lebdimo lako,
Uva skoro budnog, sklopljenih očiju.

Jasnije su zvezde, mrak blaže izgleda;
Polusvjetlost iskon svodom je rasuta;
Da izgleda svu noć nježna zora bleda,
Čekajuć da grane, u dnu neba luta.

 

Madrugada ~ Honey Bee / Song – Lyrics – Prevod na Bosanski jezik

 

Toplina snova Nestašluci Iskrice plešu

 

Honey bee

Come buzzing me

I ain't seen you for so long

 

I need to feel you

I mean to reel you

Like the one described to me in song

 

Out in the woods

Tall pine tree woods

She gave sweet loving to me

 

Her woodland grace

Her soft embrace

My face in shadow

Honey bee

 

Won't you come see me in the morning?

Won't you come see me late at night?

For it ain't right, no it just ain't right

You're meant to turn away from the light

 

Night, all my lights are on

I need a little one on one

This useless, helpless feeling

 

A young man should be blessed with love

There's just flesh and fire below

This drunken, senseless reeling

Hands on my face

Some silk and lace

Sweet perfume kisses

For me

 

Wherever you burn

I have returned

You lucky lady

Honey bee

 

I have to leave you in the morning

You always wanted to be free

 

Stay with me

Sweet lucky lady

Don't ever leave me

Honey bee

 

Awake in cold places

Cool eyes and icy faces

Some dead and some living

Most of them doing something in between

 

My lady in waiting

Must have turned to hating me

Some bitter awakening this has been

Well next time she calls I'm gonna let her in

Well next time she calls I'm gonna let her in

 

And if she leaves me in the morning

At least we both have been relieved

 

Now stay with me

Stay with me

Sweet lucky lady

Don't you ever leave me

Honey bee

 

 

 

Moja draga  pčelica

 

Moja draga pčelica

Dođi mi zujati

Ne vudjeh te tako dugo

 

Moram te osjećati

Mislim na stvarnu tebe

Kako te jedan meni opisao u pjesmi

 

Napolju u šumi

Visokih borovih stabala  šumi

Dala mi je mirisnu ljubav

 

Njena šumska Milost

Njen meki zagrljaj

Moje lice u sjeni

Moje drage  pčelice

 

Hoće li doći da se vidimo ujutro?

Hoće li doći da se vidimo kasno u noć?

Zaista  to nije u redu, ne to jednostavno nije u redu

Mislite  da ste zaobiđeni od svjetlosti

 

Noću, sva moja svjetla gore

Trebam samo malo ona i ja

Ovaj beskorisan, bespomoćan osjećaj

 

Mladić treba biti blagoslovljen s ljubavlju

Postoji samo meso i vatra ispod

Ovaj pijani, besmisleni vrtlog

Ruke na mom licu

Malo svile i čipke

Slatkog parfema poljubac

Za mene

 

Gdje god goriš

Vratiću  se

Ti Nedostajuća Damo

Moja draga pčelice

 

Moram te pustiti ujutro

Uvijek si željela biti slobodna

 

Ostani sa mnom

Slatka  Željena  Damo

Nemoj me nikad bnapustiti

Moja draga  pčelice

 

Buđenje u hladnim mjestima

Ravnodušne oči i ledena lica

Neki mrtvi, a neki žive

Većina od njih rade nešto između

 

Moja dama u čekanju

Mora da je počela da me mrzi

Neko gorko buđenje je ovo bilo

Kad sljedeći put nazove   pustiću je

Pa sljedeći put nazove   pustići je

 

A ako ona me ostavlja ujutro

Barem smo oboje  oslobođeni

 

Sada ostani sa mnom

Ostani sa mnom

Slatka Željena Damo

Nemoj me nikad ostaviti

Moja draga pčelice

Doors – The End / Song – Lyrics – Prevod

Bol i tuga  Kraj svijeta   Indian bloods river
The End

Come on, turn the lights out, man

Turn it way down

Hey Mister Lightman

You gotta turn those lights way down, man!

Hey, I'm not kidding, you gotta turn the lights out

Come on!

What do we care…?

 

This is the end, beautiful friend

This is the end, my only friend, the end

Of our elaborate plans, the end

Of everything that stands, the end

No safety or surprise, the end

I'll never look into your eyes again

 

Can you picture what will be

So limitless and free

Desperately in need of some stranger's hand

In a desperate land

Come on, baby!

 

And we were in this house and there was a sound like

Silverware being dropped on linoleum, and then

Somebody ran into the room and they said

“Have you seen the accident outside?”

And everybody said:

“Hey man, have you seen the accident outside?”

 

Have you seen the accident outside

Seven people took a ride

Six bachelors and their bride

Seven people took a ride

Sever people died

 

Don't let me die in an automobile

I wanna lie in an open field

Want the snakes to suck my skin

Want the worms to be my friends

Want the birds to eat my eyes

As here I lie

The clouds fly by

 

Ode to a grasshopper…

I think I'll open a little shop,

A little place where they sell things

And I think I'll call it “Grasshopper”…

 

I have a big green grasshopper out there

Have you seen my grasshopper, mama?

Looking real good…

(Oh, I blew it, it's a moth)

That's alright, he ain't got long to go, so we'll forgive him.

 

Ensenada

The dog crucifix

The dead seal

Ghosts of the dead car sun

Stop the card

I'm getting out, I can't take it

Hey, look out, there's somebody coming

And there's nothing you can do about it…

 

The killer awoke before dawn

He put his boots on

He took a face from the ancient gallery

And he…he walked on down the hallway, baby

Came to a door

He looked inside

 

Father?

Yes, son?

I wanna kill you

Mother…I want to…

Fuck you, mama, all night long

Beware, mama

Gonna love you, baby, all night

 

Come on, baby, take a chance with us

Come on, baby, take a chance with us

Come on, baby, take a chance with us

Meet me at the back of the blue bus

Meet me at the back of the blue bus,

Blue rock,

Blue bus,

Blue rock

Blue bus.

 

Kill! Kill!

 

This is the end, beautiful friend

This is the end, my only friend, the end

Hurts to set you free

But you'll never follow me

The end of laughter and soft cries

The end of nights we tried to die

This is the end

 

Submitted by  eleos on Thu, 15/03/2012 – 22:18

Last edited by  sora14 on Fri, 13/09/2013 – 12:02

 

Try to align

 

Kraj

 

Ugasi to svjetlo, čovječe

Pritisni dole

Hej gospodine Svjetlucavi

Ugasi više to svjetlo, čovječe!!!

Hej, ne šalim se, ugasićeš to svjetlo već jednom!

Hajde bolan!!!

Šta nas briga?

 

Ovo je kraj, prijatelju divni

Ovo je kraj, jedini moj prijatelju, kraj

Naših zamišljenih planova, kraj

Svega postojećeg, kraj

Nema sigurnosti ili iznenađenja, kraj

Više nikada neću ponovo vidjeti tvoje oči

 

Može li pretpostaviti šta će biti

Tako bezgraničo i slobodno

Očajna potreba u nečijim stranim rukama

U bespomoćnoj zemlji

Hajde, dušo!

 

Bili smo u ovoj kući i gdje se čuo zvuk  to je

Srebreno posuđe palo na podu, i odjednom

Neko je istrčao u sobi i rekao

” Jeste  li vidjeli nesreću napolju?”

I svi su dobacili

“Hej čoveće, jesi li vidjeo nesreću napolje?

 

Jesi li vidjeo nesreću napolje

Sedam ljudi se vozilo

Šest mladića i njihova mlada

Sedam ljudi se vozilo

Sedam ljudi je poginulo

 

Ne dozvoli da poginem u automobilu

Želim da ležim na otvorenim poljima

Želim da zmija siše moju kožu

Želim da crvi budu moji prijatelji

Želim da ptice jedu moje oči

I dok ležim

Oblaci lepršaju

 

Oda skakavcu…

Mislim  otvoriću malu radnju

Malo mesto gde će se prodavati robu

Mislim da ću je nazvati “Skakavac”…

 

Ovdje imam velikog zelenog skakavca

Da li si videla mog skakvca, mama?

Pogledaj ga dobro

(Oh  ja cvetam, to je moljac)

Sad je u redu, neće otići daleko, oprostićemo mu

 

Ensenada

Razapet  je pas na krstu

Pečat mrtvim

Duhovi sunčano mrtvih automobila

Zaustavite  auto

Hoću da izađem, ne mogu uzeti

Oh pogledajte, neko dolazi

I  ti ništa ne možeš da uradiš…

 

Ubica se probudio pre zore

Obuo je svoje čizme

Njegov lik je preuzet iz  muzeja starina

I on se spušta niz brdo, dušo

Dolazi do vrata

Pogledao je unutar

 

Oče?

Da sine?

Želim da te ubijem

Majko.. želim te

Da te takarim.. mama, celu noć

Čuvaj se, mama

Vodiću ljubav sa tobom, dušo, celu noć

 

Hajde, dušo, iskoristi šansu sa nama

Hajde, dušo, iskoristi šansu sa nama

Hajde, dušo, iskoristi šansu sa nama

Nađi me pozadi u plavom autobusu

Nađi me pozadi u plavom autobusu

Plavi rok

Plavi bus

Plavi rok

Plavi bus

 

Ubi! Ubi!

 

Ovo je kraj, prijatelju mili

Ovo je kraj, jedini moj prijatelju, kraj

Žao mi je što ću ti skratiti muke

Kako me  nikada ne bi pratio

Kraj smeha i nežnog plača

Kraj noći u  kojoj  pokušavamo da umremo

Ovo je kraj

 

Šaban Šaulić – In memoriam

 

Šaban Šaulić – In memoriam

Šabac, 6.septembar 1951. – Bielefeld, 17.februar 2019

 

Ima imena i imena. Slavnih i manje slavnih. Vrijeme prolazi, utihnu ,ili  ih zaboravljamo ili im nismo

skloni.

A opet iam ljudi koji svojim djelom čitavog života obilježavaju jedno podneblje,  jednu zemlju  ,čak i

kada ona više ” ne postoji”.

Šaban Šaulić je  pjevač , kompozitor, producent   novokomponovane muzike bazirane na tradiciji

muzike naroda Jugoslavije.

 

Možda je , baš on začetnik , po mnogima od muzike odrođenog i mrskog turbo folka. Možda niste

voljeli ono što je pjevao i skladao , ali morate mu odati počast na istrajnosti i popularnosti, ali i

koezistentnosti stvaranju nota koje su ,vrlo često, prelazile granice novokomponovane muzike.

 

Prozvali su  su ga kraljem novokomponovane narodne muzike. Vjerovatno sasvim zasluženo, uz mali

otklon. Bio je tu i Šaban Bajramović , ali njega zabopravljaju jer je više težio izvornom

romsko/ciganskom izrazu.

 

Poznavaoci te vrste muzike ocjenjuju, da su njegove pjesme Dođi da ostarimo zajedno i Dva galeba

bela   najbolje , ikad , među otpjevanim novokomponovanim populističkim  pjesmama.

 

Ima još ontologijskih pjesama:

Snijeg je opet Snježana,Lijepi dani mog djetinjstva, Samo za nju…

 

A krenuo je kao osamnaestogodišnjak sa pjesmom Dajte mi utjehu.

 

Ćini se da nije bilo ničega što nije mogao da otpjeva, specifičnim glasom i posebnim osjećajem za

melodiku, da sjetu i  tugu utka u damar i da je učini prihvatljivom  malom običnom čovjeku ,kafanskoj

loli, a bome i srcelomiteljskih pjesama koje su mamile osmjehe , srca i suze ženskog dijela

slušateljstva.

 

Šaban Šaulić!

Čivijaš iz šabaćke jatagan male. Iskustvo odrastanja mu je pomoglo da opstane i traje

tačno pet decenija na vrhu estrade kojoj je pripadao.

 

Nedavno je priznao da je prije 30 godina prestao da lomi čaše i srca u kafanama.

Bio je ispunjen, brižan  i voljen čovjek. Supruga Gordana,troje djece, unučad , miran porodični život,

Uglavnom.

Izazov kafane i estrade , putovanja i koncerti ponekad su uzimali  svoj danak.

 

Nažalost , ovaj put  i život.

 

Slava i hvala dobri umjetniče.

 

 

Modigliani – Liberta -/Albano & Romina Power / Song – Lyrics – Prevod na Bosanski jezik

 


Libertà,

 

Scende la sera sulle spalle di un uomo che se ne va,

Oltre la notte, nel suo cuore un segreto si porterà.

Tra case a chiese una donna sta cercando chi non c'è più

E nel tuo nome quanta gente non tornerà.

 

Libertà,

Quanti hai fatto piangere.

Senza te

Quanta solitudine.

Fino a che

Avrà un senso vivere

Io vivrò

Per avere te.

 

Libertà,

Quando un coro s'alzerà

Canterà

Per avere te.

 

C'è carta bianca sul dolore e sulla pelle degli uomini.

Cresce ogni giorno il cinismo nei confronti degli umili.

Ma nasce un sole nella notte e nel cuore dei deboli

E dal silenzio l'amore rinascerà.

(cercando te)

 

Libertà,

Quanti hai fatto piangere.

Senza te

Quanta solitudine.

Fino a che

Avrà un senso vivere

Io vivrò

Per avere te.

 

Libertà

Senza mai più piangere.

Senza te

Quanta solitudine.

Fino a che

Avrà un senso vivere

Io vivrò

Per avere te.

 

 

Sloboda

 

Noć se spušta na ramena čovjeka koji odlazi

pored noći on u svom srcu nosi jednu tajnu

Između kuća i crkve jedna žena traži  onoga koji više nije tu.

I u tvoje ime koliko njih se neće vrattiti

 

Slobodo,

Koliko njih si rasplakala

Bez tebe toliko samoće

Sve dok

Ima smisla živjeti

Živjeću da te imam

Da te imam

 

Slobodo

Kada hor ustane

Pjevaće da te ima

 

 

Hartija je bijela na boli, na koži ljudi.

Svakodnevna raste cinizam u ljudima

Ali  noći se rađa Sunce u srcima slabih

I iz tišine ljubav će se nova roditi.

(tražim te)

 

 

Slobodo,

Koliko njih si rasplakala

Bez tebe toliko samoće

Sve dok

Ima smisla živjeti

Živjeću da te imam

Da te imam

 

Slobodo,

Koliko njih si rasplakala

Bez tebe toliko samoće

Sve dok

Ima smisla živjeti

Živjeću da te imam

Da te imam

 

 

Artur Rembo – Prvo veče

Ona se bila vrlo svukla,
A velika su stabla tu
U prozor zlobno krošnjom tukla,
Da vide nju, da vide nju.

U moju je fotelju sela,
Radosno ruke sklopi tu,
Ispod golišavog joj tela
Nožice treptahu na tlu.

Pogledah zračak koji bludi
– Iz krošnje leptirasti let –
U njezin smešak i na grudi,
Ko mušica na ružin cvet.

Moj poljubac joj nogu dirne.
I kao kaznu za taj greh
Čuh zvuke bistre i nemirne,
Kristalno lep i surov smeh.

Pod košulju je raširenu
Sakrila noge: „Dosta s tim!“
– Tu prvu smelost dopuštenu
Kaznila smehom veselim!

Drhtuljke jadne, oči njene,
Dodirnuh usnom lagano.
Nežno mi glavu tad okrene:
„Oh, sviđa mi se, sviđa to!

Ali ti moram reći zato…“
Ostatak joj u grudi ja
Sakrih sa poljupcem, i na to
Začuh njen smeh što znači: da.

Ona se bila vrlo svukla,
A velika stabla tu
U prozor zlobno krošnjom tukla,
Da vide nju, da vide nju.