Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 08 29

 

 

 

 

Rijeka rastanka   Kanal

Rijeka rastanka                                                                           Kanal

 

Zaćeće    Proljeće sanja

Začeće                                                                           Proljeće sanja

 

Smijeh   Bespomoćnost

Smijeh                                                                                        Bespomoćnost

 

Svijet bogatih   Dva svijeta jedna želja

Svijet bogatih                                                             Dva  svijeta  jedna želja

 

Sleđeni pejsaž   Bolna praznina

Sleđeni pejsaž                                                                                   Bolna praznina

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 08 29

 

 

Pismo     Peijsaž

Pismo                                                                       Pejsaž

 

Marina Cvjetajeva   Stihovi

Marina Cvetajeva                                                                        Stihovi

 

Bol     Melankolija

Bol                                                                                         Melankolija

 

Indian dreams  Indian river head

Indian dreams                                                                                     Indian head river

 

Zeleni đardin    Čarolija

Zeleni đardin                                                                        Čarolija

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 08 29

  Snovi lebde

 

 

 Biseri proteklih dana

 

 Potraži sreću u mahali   Streha na kraju grada

         Potraži sreću u mahali                                                                Streha na kraju grada

      Konačan odabir Ukradeno sunce

              Konačan odabir                                                            Ukradeno suncee

Balada    Samoća

   Balada                                                                                                         Samoća 

  Krici   Bol           Krici                                                                                                     Bol

Nestašni val    Smrt je na usluzi

    Nestašni vali                                                              Smrt je na usluzi  

Dobro mi došla i hvala ti   Dom ljubavi

   Dobro mi došla i hvala ti                                                 Dom ljubavi                     

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 08 29

 

 

 

Nebeska raskoš Sunčeve igre Sanjajući milost

Nebeska raskoš                                           Sunčeve igre                                  Sanjajući milost

 

Postojanost Neozbiljnost Suzdržanost

Postojanost                                                   Neozbiljnost                                                    Suzdržanost

 

 

Autor : Hajro Šabanadžović

Galerija Bosna zemlja Božije milosti

Sarajevo

Trg Sarajevske olimpijade  bb

Dobrinja III

tel 033 465 404

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 08 29

 

 

Biseri prethodnih dana

 

Svakodnevni proljetni krajolik  Poslijednji tangp moje plaveti

Svakodnevni proljetnu krajolik                                             Poslijednji tango moje Plaveti

 

Spomenka M. Plavetna čarolija

Spomenka M.                                                                 Plavetna čarolija

 

Život je jedan san Aleja svodova

Život je jedan čarolija                                                                     Aleja svodova

 

 

 

 

Blagoslovljena noć putanja Tvoja duša

Blagoslovljena noć puranja                                       Tvoja duša

 

Zaleđena očeve duša  Ukradeno djetinjstvo

Zaleđena očeva duša                                                                   Ukradeno djetinjstvo

 

Maštarije Snijeg zapade po proljeću

Maštarije                                                                         Snijeg zapade na proljeće

 

 

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 08 29

  Slojeviti krajolik

 

Dunje cvatu   Svjetla u planini

Dunje cvatu                                                                            Svjetla u planini

 

Mećava   Ostrvce

Mećava                                                                                       Ostrvce

 

Terarijum    Pritke

Terarijum                                                                    Pritke

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 08 29

 Utočište

 

 

Tijelo gori  Uzburkano i uzbibano

Tijelo gori                                                                           Uzburkano i uzbibano

 

Jagode u polju     Rastanak

Jagode u polju                                                                Rastanak

 

Behari mirišu    Bolero

Behari mirišu                                                                    Bolero

 

Indian bloods river   Bol

Indians blood river                                                                Bol

 

Melankolija   Razumjevanje

Melankolija                                                                   Razumjevanje

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 08 29

 Prelepe boje ljubavi

 

Biseri prethodnih dana – Rapsodija u plavom

 

Svilenkasta noć   Plavetna bura

Svilenkasta noć                                                                        Plavetna bura

 

Oaza pored Velike plave vode  Modra rijeka moje mladosti

Oaza pored velike plave vode                                     Modra rijeka moje mladosti

 

Moja duša bez tebe  Neugasiva ljubav

Moja duša bez tebe                                                                   Neugasiva ljubav

 

Maštarije  More želja

Maštarije                                                                                More želja

 

Plavetni lik   Srce gori

Plavetni lik                                                                         Srce gori

 

Zbrkani dan  Tvoje misli

Zbrkani dan                                                                         Tvoje misli

 

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 08 29

Moćna ljubav

 

 

Neizmjerna ljubav   Huka tuđih svatova

Neizmjerna ljubav                                                                 Huka tuđih svatova

 

Mjesec u zagrljaju proljeća  Ne osvrći se malena

Mjesec u zagrljaju proljeća                                                               Ne osvrći se malena

 

 

Božija milost  Snaga ljubavi

Božija milost                                                                       Snaga ljubavi

 

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 08 29

 

 

Biseri prethodnog perioda

 

Noć moje Gtrlice Njen poslijednji san

Noć moje Grlice                                                                 Njen poslijednji san

 

Dobro mi došla i hvala ti  Okovana plavet

Dobro mi došla i hvala ti                                   Okovana plavet

 

Oaza pored Velike plave vode Uzburkana Plava voda

Oaza pored velike plave vode                                           Uzburkana plava voda

 

Život je jedan san Mjesec u klopci oblaka

Život je jedan san                                                                 Mjesec u klopci oblaka

 

proljetni vodopad  Srce umorno

Proljetni vodopad                                                               Srce umorno

 

Oteta milovanja   Dom ljubavi

Oteta milovanja                                                          Dom ljubavi