Ezra Pound – Pojava plesačice

 

Tamnooka, o ,ženo mojih snova,
U sandalama od slonovače,
Tu nitko nije nalik tebi među plesačicama,
Nitko s hitrim nogama.
Ne nađoh te pod šatorima, u tami prigušenoj
Ne nađoh te na studencu između žena s vrčevima.
Tvoje su ruke mlado drvo ispod kore;
Tvoje lice kao rijeka obasjana.
Bijela kao badem ramena su tvoja;
Kao mlad badem očišćen.
Ne čuvaju te eunusi; ni rešetke od bakra.
Tirkiz pozlaćen i srebro krase odmorište tvoje.
Smeđa halja zlatom protkana
Skupljena oko tvog tijela,
O Nathat-Ikanaie,”Stablo na rijeci”
Kao potočić među rogozom,na meni su tvoje ruke:
A prsti tvoji k’o rijeka sleđena.
Tvoje su djevice bijele kao oblutak;
Njihov poj te okružuje
Tu nitko nije nalik tebi među plesačicama;
Nitko s hitrim nogama.

Bleki – Nestašna pjesma

 

Rosa ruže  tvojih dana

dugo je sinoć milovana

nekoliko puta zalijevana

a ja još uvijek ne znam

mnoge stvari

 

značenja mi čudno zvuče

evo nikad da  naučim

povežem to sa nama

šta je našim noćima dugim

besprizorna riječ sex

 

ma znam ja to

nepismenost mi nije mana

ali ta mi riječ je vrlo strana

ali šta stvarmo znači

ostalo mi samo sanje

 

za buduće neke dane

da se u postelju vrneš

da mi osmijeh  brišeš

dok vodimo ljubav

a šapućem tiho tiše

 


												

Bobby Bland – I'll take care of you – / Song – Lyrics i Prevod na Bosanski


Izlaz iz tunela Život je lijep  Krasnodarje

 

 

 

“I'll Take Care Of You”

 

I know you've been hurt

By someone else

I can tell by the way

You carry yourself

 

But if you'll let me

Here's what I'll do

I'll take care of you

 

I, I loved and lost

The same as you

So you see I know

Just what you've been through

 

And if you'll let me

Here's what I'll do

I just have got to take care of you

 

You won't ever have to worry

You don't ever have to cry

I'll be there beside you

To dry your weeping eyes

 

So darlin’ tell me

That you'll be true

‘Cause there's no doubt in my mind

I know what I want to do

 

And just as sure

One and one is two

I just got, I got to take care of you

I just got to take care of you

Take care of you

 

Ja ću se brinuti o tebi

 

Znam da si  povrijeđena

Neko drugi takođe

Ja mogu reći onako uzgred

Ti  brineš o sebi

 

Ali, ako mi dozvoliš

Ja  sam  tu da pomognem

Ja ću se brinuti o tebi

 

Volio sam i izgubio

Isto kao ti

Dakle, vidiš da znam

Sve o onome kroz šta prolaziš

 

Ali, ako mi dozvoliš

Tu sam da pomognem

Ja ću početi da se brinem o tebi

 

Nećeš se nikada morati brinuti

Nikad nećeš morati  da plačeš

Ja ću biti tu pored tebe

Da da sušim tvoje plačne oči .

 

Dakle, draga ‘Reci mi

Da ćeš biti istina

Jer nema sumnje u mom umu

Ja znam šta želim da radim

 

I baš kao što sigurno

Jedan i jedan su dva

Upravo sam, moram da se brinem o tebi

Upravo sam da se brinem o tebi

Čuvaj se


												

Silvije Strahimir Kranjčević – Misao Svijeta

 

 

In labore requies

Ima vječna zvijezda zlatna – za oblacim negdje trepti,

Ne vidje je smrtno oko, samo srce za njom hlepti.

Srce samo zvijezdu sluti – ideja je vječna, sama,

Adamovo teži pleme k njojzi krvlju i suzama.

Niko ne zna, kad se rodi – možda pravo onog sata,

Kada su se strašnom lupom zatvorila rajska vrata.

I od onda kroz eone: vjekovi su zvijezdu snili,

I od onda kroz eone: oblaci su zvijezdu krili.

U daleko, mutno doba, pod povorjem Himalaje,

Tražile su zvijezdu onu plačne oči drevne raje.

Na pustaram zvali smo ju i po prahu i po kalu,

Polusveti kad su magi bacali nas u peć Balu.

I veliki kad su kralji igrali se piramida,

Što i danas gordo stoje – ko kad nešto krvca zida!

I danas se dive ljudi, gledajući čuda ona,

I debele knjige pišu o veličju Faraona!

*

Sveta bašto Getsemanska, sveta vodo od Kedrona,

Recite mi, gdje je ona tajna zvijezda vasiona?

Po vama su suze pale na iskrene dvije oči

I sva bijeda čovječanstva u njima se posvjedoči.

Popila ih crna zemlja, popilo ih žedno more,

Ostala je pusta priča za dječinje razgovore!

A vječna je suza bila – Njemu samo posuđena,

Od vjekova ljudskih muka u oku mu sakrivena.

Dizale se za njom ruke, one oči pune bola,

Na podnožju Akropole, na proplanku kapitola,

Posred dima barikada zvalo se je njeno ime,

Tražio je staklen pogled ispod noža guillotine…

…. Il su lažni ideali, ili laže ovo doba;

Tko će otkrit ovu zvijezdu s ovu stranu našeg groba?

Epilog

…. Raslo čedo prenejako i u gladu i u sramu,

Ostavila njega majka, ljudska pravda maćeha mu,

Kad je išlo ulicama, niko njega nije gledo,

Niko pito: da l’ je sito neočešljano, suho čedo?

A gospoda sva u zlatu, s odličjima na svom fraku,

Ogradom su oblazila malo čedo na sokaku;

Fine gospe stiskale su nosiće si nježne, male,

Milmirisnom maramicom, kad bi čedo ugledale:

Smrdilo im čedo uljem, smolom, bojom, jelovinom,

Starim gvožđem i kožama i još nekom izmetinom…

I sve tako… čedo raslo, te sad bilo – kako bilo:

Jednog dana sve je gvožđe ovog svijeta pokupilo!

I čekiće i lemeše i sjekire – takve trice,

Nu što grijeh je, dragi Bože: i – topove i sabljice!

U pô polja čedo sjelo pa ko vosak gvožđe mijesi,

I sve raste… raste… raste… glava već mu pod nebesi’!

Pa sa visa, što je viši, neg bi ikad onaj bio,

I sve kad bi Faraune naglavice postavio

I najvišem piramidu po svećenoj metno kosi –

Prtili su drugi kamen, nek ga i on malo nosi –

– Haj, s visoka toga visa, kud se samo sunce penje,

Nasmija se čudni junak i sva zemlja porumenje.

Takva rumen tek se vidi, kad se smiješi zora rana,

Pa naviješta milim stidom osvit novog, ljepšeg dana

Diže desnu junak dobar, preko neba noktom ma'nu,

Oblačine s neba zdera ko hartiju tan-tananu.

A oblaci to su bili crni, teški, ledni, gusti;

Sa zemljice vjekovi ih isparili mučni, pusti!

Pa su krili zvijezdu onu, što ju ljudsko srce sluti,

A ljudske je nijesu oči nikad mogle dostignuti – – –

Ukaza se preko neba ljudske patnje slika cijela,

Svjetlost ju je na nebesa za dan suda prenijela!

Planu zemlja, svemir planu u krvavom, žarkom krijesu,

A sa slika, koda sumpor, vrele suze kapale su.

Kapale su vrhu živih i vrh onih što su bili,

Kroz vjekove što su ljudstvu kaplju po kap krvi pili.

Proklete su onda glave okrenule zemlji lice

Ne mogavši gledat neba: strašne knjige osvetnice!

A vrh svijeta azur drhtnu tamjanovim lakim dimom

Nad bratskijem čovječanstvom i nad zemljom-domovinom!

Glas se začu sa nebesa: Amo k meni, pravde žedni,

Amo k meni, uvrijeđeni, poniženi, gladni, bijedni!

A obasjan srijed svijeta o alat se junak štápi,

– Bogu hvala! muški zbori, briše s čela znojne kapi.

Gledao je pun veselja gdje se zvijezda na njeg smije,

Pa je protro zadovoljno žuljevite ruke dvije.

I podiže čekić teški miškom tvrdom kao kamen.

“Naprijed!” reče, a nebesa namignuše na to: Amen!