Opasno se šuruje protiv integriteta Bosne i Hercegovine

 

 

Evo Čović svratio,onako usput (?), Dodiku na kafu ,po povratku iz Zagreba.

Bilo mu dosadno . Išao dijelit Bosnu i svoje  robijaško iskustva.Konta trebaće im obojici za nekog novog

Haga.

Tamo ustaški i četnički zločinci završavaju.

A usput da razrade  sve vidove strategije dezintegracije Bosne , koja se sinhronizuje u Beogradu i

Zagrebu.

Trilateralci Kitarović i Lučić svako malo se maze. Jes, kada bi potonjeg interesovale žene.

Pitajte mu premijerku.

Brkić poručuje Vičiću da je dobrodošao, da treba  zaboraviti šta je bilo.

A Srba u Hrvatskoj nema kao ni prošlogodišnjeg snijega.

Niko ne pominje pogrom srba od strane ustaške politike HDZ i Franje Tuđmana.

Ni četnička orgijanja po Hrvatskoj.

To je prošlost.

 

Učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata je bitnije prebrojavati koliko se srba iselila iz Sarajeve.

Uopšte ih nije briga koliko je ubijeno , masakrirano i raseljeno Bosanaca u udruženom genocidnom

projektu nacističko-fašističke osovine ustaša i četnika u Sarajevu i Bosni. I koje ih je zlo  pomelo.

 

Tema razgovora Čovića i Dodika je rastakanje Bosne i Hercegovine po svim šavovima.

Oni to ne kriju.

Kažu glavna tema je izmjena izbornog zakona na nacističko-rasističkim osnovama.

Razgovori o  izmjeni zakona su  upravo to. Dogovori o disoluciji Bosne i Hercegovine.

 

I Čoviću jedan savjet.

On je studirao u Banjoj Luci gdje se do diplome može stići na razna i olakotne načine.

Zato nema pojma šta znači islam, jer ima falično ,dopisno obrazovanje, kojem je bitno samo da se na

vrijeme popune određene uplatnice.

 

Islam nije obična   riječ.

To je uzvišeno stanje kojom vjernik iskazuje najdublje poštovanje i ljubav prema Bogu Jedinom.

A osnov / Stvoritelj  svega, pa i demokratije je  Bog Milostivi i Silni.

A ovo je Bosna zemlja Božije milosti.

Pa nek’ ustaše i četnici vide šta im je raditi i na koga ćer udariti.

 

 

 

 

Portal i novi svjetski poredak – Šikaniranje i zataškavanje terorizma imbecilnim glupostima

 

 

Najveća tajna na svetu: NATO nije ušao u Irak zbog nafte nego zbog “Vremenske kapije” Anunakija

( Izvor – IZA OGLEDALAIZBOR)

  • Kontrola Zvezdane kapije će omogućiti tajnim vladinim organizacijama da diktiraju svetsku transformaciju koju su Zemlji dozvoljavale vanzemaljska tehnologija, superiorno znanje i povećane psihičke sposobnosti.
  • Što se tiče Sadama Huseina, kontrola nad Zvezdanom kapijom mu je mogla dozvoliti da je aktivira i ostvari proročanstvo. On je mislio da će zauzvrat za svoju lojalnost biti nagrađen od strane elitnih Anunakija većim globalnim autoritetom. Možda bi sebe smatrao kao svojevrsnog ljudskog spasioca
  • Rivalske tajne vladine organizacije koje se putem rata bore za kontrolu drevne vanzemaljsek tehnologije, teško da bi poslale najbolji primer zrelosti čovečanstva koje je dovoljno odgovorno da vodi suverenitet nad resursima Zemlje.

Ono što sledi je egzopolitička analiza dimenzija politike istorijskog vanzemaljskog prisustva koje se odnosi na Irak i Amerikom predvođen preventivni napad na režim Sadama Huseina.

Pri izvođenju ove analize, prvo ćemo preći dostupne dokaze o istorijskom prisustvu vanzemaljaca u Iraku; zatim ćemo primeniti dokaze radi boljeg razumevanja savremene političke situacije u Iraku; onda ćemo analizirati motivacije glavnih političkih učesnika u preventivnom ratu protiv Iraka vođenog od strane SAD.

Šta je dokaz o istorijskom prisustvu vanzemaljaca u Iraku?

Najjači dostupan dokaz o istorijskom prisustvu vanzemaljaca u Iraku potiče iz klinastog pisma koje direktno predstavlja verovanja i aktivnosti drevnih Sumeraca čija je civilizacija osvanula preko noći 3800. godine pre nove ere. Većina priča u klinastom pismu odražava odnose Sumeraca sa njihovim ’bogovima’. Većina arheologa je na početku prihvatila da su ovo samo mitovi i nije im pridavala mnogo značaja umesto da im da informacije o mitsko-religioznim verovanjima drevnih Sumeraca.

Ovaj pogled je naišao na veliki izazov 1976. kada je naučnik, Zaharija Sičin, stručnjak za sumersku kulturu, objavio prvu seriju knjiga svojih prevoda hiljada sumerskih tabela sa klinastim pismom. Umesto interperetacije priča sa bogovima kao mitovima koji nisu imali empirijsku važnost, Sičin je interpretirao tabele kao bukvalne opise događaja koji su se tada odvijali.

Sičinovi prevodi sumerskog klinastog pisma su otkrili precizne informacije o raznim temama za koje on tvrdi da nisu bile moguće u civilizaciji koja je na početku svog razvića bez prethodne civilizacije od koje je to mogla saznati.

Prema Sičinu, Sumerci su posedovali detaljno znanje o svim planetama u sunčevom sistemu, razumeli precesiju ravnodnevice, ali i razumeli složene medicinske procedure. Što se tiče toga odakle im ovo detaljno znanje, Sičinovi prevodi kažu da su Sumerci ostavili odgovor šta im je bio najveći izvor.

Otkrili su u svojim tablicama da je svo njihovo znanje poteklo od rase vanzemaljskih posetilaca ’Anunakija’(’oni koji su iz raja na Zemlju došli’) koji Sumercima nisu bili samo učitelji, već su i imali veliku ulogu u stvaranju ljudske rase. Poreklo ove vanzemaljske rase je planeta po imenu Nibiru koja ima dugačak eliptičan put oko Sunca, a vraća se u sunčev sistem svakih 3.600 godina.

Kada je Sičinov inovativni posao prvi put objavljen, podigao je veliku kontroverzu i intenzivne rasprave između onih koji su za ili protiv njegove glavne teze o istorijskom prisustvu vanzemaljaca u Sumera koje je odgovorno za početak sumerske civilizacije.

Među onima koji su odgovarali u korist Sičinove teze našao se i popularni autor Erik fon Deniken koji je i sam 1969. godine napisao bestseler, „Božije kočije“, koji je utvrdio istorijsko postojanje vanzemaljaca na različitim delovima planete.

Još jedan popularan autor, Dejvid Hečer Čildres, definiše uz velike detalje vanzemaljsku tehnologiju koju su posedovale drevne civilizacije u mnogim od svojih knjiga. Manje poznati autor Vilijam Henri je takođe objavio knjige koje podržavaju Sičinovu tezu.

Radi podržavanja Sičinove teze, mogi autori su tipično citirali Biblijske tekstove koji se odnose na ’bogove’ koji su ostali na Zemlji kako bi imali kontakt sa čovečanstvom. Biblijski tekst koji je najviše puta citiran je apokrifna knjiga Enoha.

Dok je knjiga Enoha isključena u mnogim verzijama Starog zaveta, neprikosnoveno je bila deo drevnog hebrejskog učenja i uključena je u etiopske i slovenske verzije Starog zaveta. Knjiga Enoha opisuje pobunjeničku grupu anđela po imenu ’Nefilim’ kojih je bilo 200, a koji su se nastanili na Zemlji i ukrštali sa ljudskom populacijom pre nego što su opozvani i kažnjeni od strane svojih nadređenih, ’Elohima’.

Knjiga Enoha obezbeđuje kontekstualne detalje za misteriozne stihove iz Knjige postanka koja opisuje vreme kada su se ’sinovi bogova’, Nefilim/Anunaki, ukrštali sa čovečanstvom i kreirali rasu džinova/heroja koji su vladali ostatkom čovečanstva: „Nefilim su bili na Zemlji tih dana, ali i kasnije, kada su sinovi Boga otišli k ćerkama ljudi i podarili im decu. Bili su heroji starih, ljudi slave“.

Podržavaoci Sičinove teze kažu da je ovo deo biblijskog dokaza da je napredna vanzemaljska rasa zaista postojala na Zemlji, imala dugog kontakta sa čovečanstvom, ali i odigrala ulogu u kreiranju ljudske rase.

Postoji velika kontroverza o tome do koje mere tako različita kolekcija dokaznih izvora može da potkrepi Sičinovu tezu.

Kako se istorijsko prisustvo vanzemaljaca povezuje sa politikom SAD u Iraku?

Jedan nezavisni arheolog koji diskutuje o direktnoj vezi između drevnog vanzemaljskog prisustva u Sumeru (južni Irak) i tadašnjeg fokusa SAD na režim Sadama Huseina je Vilijam Henri. Njegova glavna teza je da je u vreme Sumera postojala tehnološka naprava koju on opisuje kao ’Zvezdana kapija’, koju su Anunaki’Nefilim koristili kako bi putovali do svoje domovine i nazad na Zemlju, ali i oko galaksije. Henri se oslanja na sledeću scenu koju je Sičin opisao u interpretaciji klinastog pisma jednog ritualnog teksta:

„Pronađeni su opisi koji prikazuju božija bića koja podbočavaju ulaz u hram i drže šipke na koje su prikačeni prstenoliki objekti. Nebeska priroda scene se ukazuje uključenjem simbola Sunca i Meseca…koji oslikavaju Enlila i Enkija podbočavajući prolaz kroz koji Anu veličanstveno prolazi.“

Umesto proste scene hrama koja uključuje glavnog Anunakija, Anua i njegova dva sina Enlila i Enkija, Henri tvrdi da navedena scena predstavlja uređaj za transportaciju korišćen od strane Anua i drugih iz elite Anunakija. Ako je tako, onda je taj uređaj najverovatnije lociran u sumerskom gradu Uruk koji je bio osnivački grad sumerske civilizacije i dom Gilgameša iz poznatog Epa o Gilgamešu.

Sičin i autori poput Dejvida Čildresa koji diskutuju razne tehnologije koje su koristili vanzemaljci i drevne civilizacije, propustili su značaj Zvezdane kapije u svojim prevodima gore navedenih tekstova i istragama o transportaciji vanzemaljaca. Oboje su učestvovali u konvencionalnoj paradigmi po kojoj se transport odvija vozilima na raketni pogon.

Sičin se fokusira na svemirski brod na raketni pogon u svom opisu Anunakija i njihovih raznih putovanja na i sa Zemlje. U jednom od primera je napisao: „Tekstovi otkrivaju da su njih 300 – „Anunaki iz raja“ ili Igig – bili pravi astronauti koji su ostajali u svemirskom brodu bez da su zapravo sleteli na Zemlju. Orbitirajući oko Zemlje, ovi svemirski brodovi su slali i primali šatlove sa Zemlje.“

Iz navednog se može zaključiti da su postojala dva oblika transporta korišćena od strane Anunakija. Jedan je bio u obliku raketne tehnologije koja nam je poznata. Druga transportaciona tehnologija bila je Zvezdana kapija koju je najverovatnije koristila samo ’elita’ Anunakija.

 

vndskhg7ewjf Ljetno zviježđe

Tako su Anunaki upravljali ispostavama na Zemlji i u svemiru kako bi održali svoju kontrolu planete. Uzimajući strogu hijerarhiju vlasti, opisanu od strane Sičina u njegovoj detaljnoj analizi Anunakija i njihovih odnosa sa čovečanstvom, verovatno je da je Zvezdana kapija poštovana i bila predmet klanjanja ostajućih Anunakija i ljudi koji su samo mogli da posmatraju njen rad, ali ne i da je sami koriste.

Tako je postojao ograničen broj Zvezdanih kapija širom planete, dok je sumerska Zvezdana kapija bila locirana u najvažnijem sumerskom gradu, drevnoj prestonici Uruk, domu drevnih kraljeva, koji je lociran u istočnom Iraku. Značajno, posle 12 godina dosadnih iskopavanja, tim nemačkih istraživača je 2002. godine pronašao iskopine zakopanog grada Uruka.

Kartu “Zvezdane kapije” možete naći na ovom linku: http://www.thelivingmoon.com/42stargate/04images/Iraq/iraq_airbase_lrg.jpg

Koristeći magnetometar koji može da detektuje prisustvo objekata koje je napravio čovek pod zemljom i moćan kompjuterski sistem u Nemačkoj, nemački geofizičari su uspeli da mapiraju zakopane građevine drevne prestonice od 5,5 kilometara kvadratnih gde je započeta sumerska civilizacija.

Kako izgleda “Zvezdana kapija” možete videti dole:

 

vndflfsjf Violetno sunce

Važan događaj u sumerskim opisima Anunakija bio je poslednji odlazak sa planete praćen kataklizmičkim događajima koji su kulminirali u periodu od 1800. do 1700. godine pre nove ere. Zaista, konvencionalni arheolozi podržavaju teoriju da je postojao kataklizmičan događaj u to vreme.

Ako su zapravo postojala dva vida transporta koje su koristili Anunaki, većina ostajućih Anunakija su otišli koristeći raketne letelice, dok su elitni Anunaki napustili Zemlju uz pomoć Zvezdane kapije i zatvorili je. S obzirom na poštovanje koje je uživala Zvezdana kapija, verovatno nije ostala nezaštićena u periodu između odlaska i reaktivacije sa povratkom Anunakija po proročanstvu.

Veliki broj izvora opisuje sadašnje doba kao „prorečeni povratak bogova/Anunakija“. Pojam „prorečenog povratka“ u kontekstu prethodnog prisustva Anunakija varira u značenju prema trima različitim perspektivama.

.Prva je bazirana prosto na ideji da će se bogovi ili Anunaki fizički vratiti da nastave vodeću ulogu uticanja na ljudski život i predviđanja korišćenja resursa planete.

Pri takvom scenariju, prvi talas Anunakija bi došao kako bi stvorio pogodne uslove za očekivani povratak elite Anunakija. Prema ovome bi prvi Anunaki morali da se vrate i aktiviraju Zvezdanu kapiju koja je potrebna za povratak njohovih gospodara.

 

zvezdana kapija  Što bi gori doli pristaje

Ovo bi verovatno bilo najavljeno kao sveti događaj koji će proslaviti celo čovečanstvo. Autori Klajv Prins i Lin Piknet, raspravljaju o tome da postoji očigledan lanac svetskih događaja koji uključuje učestvovanje ključnih religijskih i političkih učesnika, a koji spremaju čovečanstvo za ovakav dolazak.

Druga perspektiva o „povratku bogova/Anunakija“ je povratak njihove matične planete Nibiru. Zaista, mnogo interesovanja su izazvale razne knjige i vebsajtovi posvećeni temi povratka Nibirua, matičnog sveta Anunakija. Mnogi autori citiraju razne astronomske dokaze koji podržavaju ideju o desetoj planeti za koju se dugo spekulisalo da utiče na orbite Urana i Neptuna još otkad je otkriveno da Pluton (otkriven 1930.) ne može da izazove takve smetnje. Kasnih sedamdesetih, dva astronoma iz Pomorske opservatorije u SAD, Tom van Flandern i Ričard Herington, počeli su da objavljuju seriju radova koji podržavaju postojanje desete planete.

Najčešće citirana referenca koja podržava postojanje desete planete koja je poznata, ali ne i javno objavljena, je serija novinskih objava astronomskog tima koji je tražio deo neba u kojem su Flandern i Herington tvrdili da se nalazi deseta planeta. U decembru 1983., glavni astronom zadužen za Infracrveni astronomski satelit (IRAS), dr Geri Nojgebauer, najavio je moguću potvrdu postojanja takve planete.

Nakon što je 6 velikih novina pokrilo objavu: „nebesko telo možda veličine…Jupitera i moguće…u delu sunčevog sistema pronađeno je u pravcu sazvežđa Orion od strane orbitirajućeg teleskopa…“, objava je povučena i nastalo je zatišje o desetoj planeti. Počele su da se šire glasine o aktivnoj kampanji čiji je cilj bio da se potisnu informacije od strane tajnih vladinih organizacija.

Recimo, jedan od astronoma u Pomorskoj opservatoriji u SAD, dr Ričard Herington, javno je pričao i pisao o hipotetičkoj planeti Iks, što je doprinelo njegovoj ranoj zagonetnoj smrti 1992. godine.

Treća perspektiva može se pronaći kod autora koji se baziraju na značaju nadolazećeg kraja majanskog ciklusa od 5.200 godina. Majanci su znali da se solarna ekliptična ravan poklapa sa galaktičkom ravni na periodičnoj bazi. Ovo omogućava da intenzivnije kosmičke enrgije dođu do Zemlje iz srži galaksije. Tada dolazi do odgovarajućeg povećanja ili smanjenja ljudske svesti, tj. delovi mozga se uključuju ili isključuju, dok majanski ciklusi prolaze kroz svoje različite faze. Smatra se da je 2012. godina odgovarala kraju majanskog ciklusa i da je u njoj započelo Novo Doba sa prosvetljenijim globalnim razmišljanjem i povećanim ljudskim potencijalom. Dakle, smatra se da bi samo čovečanstvo razvilo ’bogovske’ moći koje će spontano postati dostupne velikom delu čovečanstva.

Neki autori opisuju neverovatne sposobnosti i psihičke moći povećanog broja dece širom sveta sa promenjom DNK i specifičnim moćima koje drugi nemaju.

Sumirano, dostupne informacije o ’prorečenom povratku bogova’ mogu se shvatiti kao važna prekretnica u rastu ljudske civilizacije. Povratak se može shvatiti bukvalno ili metaforički. Uprkos kontroverzi o tome šta tačno ’povratak’ podrazumeva, ovi faktori koji se u velikoj meri odnose na političku situaciju u Iraku i preventivnu vojnu intervenciju SAD mogu biti identifikovani i analizirani. Prvi faktor je Zvezdana kapija, koja leži negde u pustinji južnog Iraka.

Drugo, moguć je povratak desete planete koja bi značajno uticala na svet.

Na kraju, tu je potencijal za brzim porastom ljudske svesti od 2012. godine.

 

zvezdana kapija u iraku Ples duhova

Zvezdana kapija u Iraku

Sadam Husein je znao za moć „Zvezdane kapije“

Zvezdana kapija u južnom Iraku će učestvovati u tzv. ’povratku bogova’, onda je vrlo verovatno da tajne vladine organizacije u velikoj meri utiču na administraciju SAD i da su svesne postojanja i ključne uloge Zvezdane kapije.

Predsednik Iraka, Sadam Husein je verovatno takođe bio svestan postojanja kapije o čemu se može suditi na osnovu njegovih arhitektonskih projekata koji su nameravali da ožive veličanstvenost rane mesopotamijske civilizacije.

Što je još značajnije, njegova dozvola nemačkim arheolozima da nastave iskopavanja na lokaciji sumerskog grada Uruk nakon detlajnog podzemnog planiranja, kaže da je on znao za lokaciju kapije.

Ovo znanje je možda deo razloga zašto se nemačka vlada javno bunila preventivnom ratu SAD protiv Iraka.

Teza Vilijama Henrija je da su ovo pravi razlozi nastavljajućih vojnih konflikta u Iraku.

Kontrola Zvezdane kapije, kao doodatak ostalim kapijama koje možda postoje u prestonicama drugih civilizacija poput Egipćana, Inka i Asteka bi verovatno tajnim vladinim organizacijama omogućila veću moć nad komunikacijom sa vanzemaljskim rasama koje trenutno kontaktiraju planetu ili treba da dođu prema proročanstvu.

 

n blfdj483jgv

Ako ništa drugo, kontrola Zvezdane kapije bi omogućila tajnim vladinim organizacijama da diktiraju svetsku transformaciju koju su Zemlji dozvoljavale vanzemaljska tehnologija, superiorno znanje i povećane psihičke sposobnosti.

Što se tiče Sadama Huseina, kontrola nad Zvezdanom kapijom mu je mogla dozvoliti da je aktivira i ostvari proročanstvo. On je mislio da će zauzvrat za svoju lojalnost biti nagrađen od strane elitnih Anunakija većim globalnim autoritetom. Možda bi sebe smatrao kao svojevrsnog ljudskog spasioca

Sičinova teza o postojanju drevnog vanzemaljskog prisustva u Sumeru i kombinovana sa pojmom raznih transportnih uređaja opisanih od strane drugih autora, kao i arheološko iskopavanje prve sumerske prestonice Uruk 2002. Godine, daje podršku tezi Vilijama Henrija o Zvezdanoj kapiji koja leži zakopana u pustinjama južnog Iraka.

Moguća tema rasprave je činjenica da su se i administracija predsednika Buša i Huseinov režim borili za prevlast i kontrolu nad Zvezdanom kapijom u ruševinama Uruka ili na nekoj drugoj lokaciji u Iraku, pre prorečenog povratka Anunakija.

Prevladavajuća objašnjenja Bušove administracije o posvećenosti iskorenjavanju Oružja masovnog uništenja, naftnim interesima i imperijalnim ambicijama se čini verovatnijim za one koji ne veruju da život postoji bilo gde osim na Zemlji.

Suludo je verovati da u beskonačnoj vasioni život postoji samo na Zemlji.

Postoje, međutim, važni dokazi koji daju dozu mogućnosti Henrijevoj tezi da je Zvezdana kapija pravi fokus Bušove administracije. Prvi su mnogobrojna svedočenja koja potvrđuju da su tajne vladine organizacije odgovorne za zataškavanje javnog saznanja o prisustvu vanzemaljaca i da one kontrolišu sve zvanične kontakte sa vanzemaljskim rasama. Iz egzopolitičke perspektive, zataškavanja podržavaju zaključak da postoji aktivno tajno suzbijanje saznanja o drevnom vanzemaljskom prisustvu.

Drugi važan dokaz je moćna diplomatska podrška Nemačke i Francuske Huseinovom režimu u odlaganju preventivnog vojnog napada. Podrška je bila toliko moćna da ih je američki sekretar odbrane, Donald Ramsfeld sa omalovažavanjem nazvao ‘Starom Evropom’ u jednom intervjuu 2003. godine:

„Kada pričate o Evropi, mislite na Nemačku i Francusku. Ja ne mislim, to je ‘stara Evropa’. Ako pogledate NATO Evropu danas, centar gravitacije se pomera ka istoku i ima puno novih članica. Kada izbrojite sve članice NATO-a koje su nedavno primljene, ima ih oko 26, zar ne? Ipak, u pravu ste. Nemačka i Francuska su problem.“.

Umesto da se bori sa administracijama u Nemačkoj i Francuskoj, Bušova administracija se odlučila na njihovu izolaciju od Iraka. Na primer, administracija je ohrabrila vođe Španije, Portugala, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Mađarske, Poljske, Danske i Češke republike da napišu pismo Vol Strit Žurnalu u kom je pisalo „Irački režim i njihova oružja za masovno uništenje predstavljaju pravu pretnju za svetsku bezbednost“. Verovatno je da je postojalo razilaženje tajnih vladinih organizacija SAD i rivalskih organizacija u Nemačkoj, Francuskoj i Rusiji povodom tretiranja prisustva vanzemaljaca.

Treći važan dokaz su ponovljena iskopavanja nemačkih arheologa 2002. godine. S obzirom da političke tenzije u Iraku nisu opale do te godine, pretpostavlja se da postoje skriveni motivi za nešto što na prvi pogled deluje kao najobičnije naučno iskopavanje.

paralelni-univerzumi Jako čudan pejsaž

 

Četvrti ključni dokaz bio je uništenje svemirskog šatla Kolumbija tokom njegovog poslednjeg povratka 1. februara 2003. godine. Jedan od članova posade je bio prvi Izraelac u svemiru, pukovnik Ijan Ramon. Uništenje Kolumbije se odigralo 16 minuta pre nego što će se spustiti.

U ovom slučaju sumnjivo je to što se ne zna kako je šatl uništen jer ni jedan sistem nije javljao ništa problematično. Događaj se desio pri samom povratku što inače nije nikada bio problem.

Nezvanično se saznaje da se sumnja da je šatl uništio neko ko poseduje vojne sposobnosti veće od bilo koje nacije ili terorističke grupe, a ko je želeo da pošalje poruku  u SAD.

Kada se sumiraju svi dokazi, dobija se slučaj koji u velikoj meri podržava Henrijevu tezu. Interpretacije motiva Bušove administracije za lansiranje preventivnog napada na Irak mogu se posmatrati tek kao zagrebana površina pravih motiva. U dubini, verovatnije je da postoji velika nervoza tajnih vladinih organizacija zbog toga šta bi se desilo ako bi Husein, uz podršku evropske vlade, ostvario pristup sumerskoj Zvezdanoj kapiji i vanzemaljskoj tehnologiji prisutnoj u zakopanom gradu Uruk. Njihov cilj je bio da prate i kontrolišu Zvezdanu kapiju, ali i vanzemaljske tehnologije koje se tamo nalaze.

 

vojnik irak  Ima nade

Zaključak: Tajne službe nekoliko vlada imaju aktivnosti oko “Vremenske kapije” u Iraku

Ako je egzopolitička perspektiva tačniji opis motivacija koje su vodile Bušovu administraciju ka preventivnom ratu u Iraku, onda se mogu načiniti sledeći zaključci:

Prvo, kvalitet dokaza koji potkrepljuju istorijsko prisustvo vanzemaljaca i zataškavanje tajnih vladinih organizacija, ima značajan stepen verovatnoće i ubedljivosti.

Drugo, postoji potreba promovisanja obelodanjivanja zvaničnih vlasti povodom istorijskog vanzemaljskog prisustva i/ili predstojećeg povratka ovih vanzemaljaca.

Treće, dokazi kažu da tadašnje vojne pripreme za rat protiv Iraka nisu imale puno veze sa oružjem za masovno uništenje, ali su dizajnirane tako da obezbede tajnim vladinim organizacijama SAD kontrolu informacija povodom istorijske i trenutne vanzemaljske prisutnosti.

 Prozračno i blijedo

 

Četvrto, dokazi tvrde da konflikt u Iraku i uništenje šatla Kolumbija maskiraju duboku borbu između frakcija tajnih vladinih organizacija koje su na početku i osmišljene da se bave vanzemaljskim prisustvom. Preporučuje se da se javno obelodane ove organizacije i njihovi napori da proprate i odgovaraju na vanzemaljsko prisustvo.

Konačna preporuka je da mora da se odredi do koje mere će se kongresni i zakonodavni nadzor zahtevati od organizacija kreiranih u različitim državama kako bi se bavile pitanjem prisustva vanzemaljaca, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti i implikacijama o predviđenom povratku vanzemaljaca.

Tvrdi se da je najbolji mehanizam odgovora na postojanje drevne vanzemaljske tehnologije u drevnoj sumerskoj prestonici Uruk, spremnost svetskih vlada i odgovarajućih tajnih vladinih organizacija da dele informacije i kontrolu vezanu za imovinu vanzemaljaca.

Rivalske tajne vladine organizacije koje se putem rata bore za kontrolu drevne vanzemaljsek tehnologije, teško da bi poslale najbolji primer zrelosti čovečanstva koje je dovoljno odgovorno da vodi suverenitet nad resursima Zemlje.

Ljudski suverenitet je dakle upitan u momentu kada postoji prilika za brz preokret u evolucionom razvoju ljudske svesti. Na čovečanstvu je da odluči kako ćemo odgovoriti na izazov koji predstavljaju tajne vladine organizacije.

 

****

 

Vala svašta nešto nakamaraše. Nigdje veze s vezom.

Hoće to kad ljudi misle da svašta pišu, a ono odvaljuju gluposti da  ni pas s maslom i pride puterom ,

to ne bi ni omiriso.

Traže šejtana gdje komarac spava.

A mnogi puše .

Gitanes, travu, i još svašta nešto.

 

A jopet neko voli sladoled.

U Iraku su uvijek ljetne vrućine.

I ima mnogo vrana.

Dovoljno da pamet iscrpi od onih gdje je nikad nije bilo.

A i lizanje pomaže .

Nekome.

 

A ilmije kažu,

(to su oni “učeni”)

bolje vreće zlata Bakiru  tegariti ,

nego rajaske bašće ganjati.

Jatačka posla.

A možda će opljačkanim narodskim blagom uspjeti uvaliti Vratničku kapiju u ostale svjetske

“Vremenske kapije”.

Treba tim mediokritetima sugerisati da je Vratnička kapija , portal vezan za Visočke pirmaide.

kažu nam, šutite jezik pregrizli, ameri će preventivno intervenisati u Bosni.

Neće. preventivno Ameri i Zapad mogu prodati Bosnu, fašistima i nacistima s aistoka i zapada.

A papa će se moliti na trgu svetog Marka ,trgu svetog Petra,trgu svetog Jovana i trgovima svih svetih

jevanđelista za dobrobit Vratničke kapije. Aha, kako da ne.