Galerija Zamak Yossamin

**

Iz Dnevnika i Galerije autorice Yossemin V.

**

**

Tobom u mislima

prolića svakog, još dok san bija mal

bra san ti cviće,

penja se na najvišu liticu

dobavit ono šta na vr stine 

cvita i nije me

bilo straj

stavija bi ti svaki dan

ispri vrata

drugu kitu cvića

pa bi se sakrija

i s ponistre milo gleda

kako se sliglaš uzet

moje jubavi

dare

mislija san  resteš za me

ja bidan

i pazija da prolazin ulicon

kad tebe nema,

jer me bija straj da se ne spetljan

da ćeš vidit na meni koliko te volin

a volija san

više nego žedna zemja vodu

gori uvr gomila di sunce najjače zviždi

letile su  godine na ponistri di san te gleda

kako rasteš

smantan i smušen dok mater ne bi rekla

„ajde Ive više ča s te ponistre,

ma šta čučiš više na njoj…”

a Ive bi najradije

gleda doli u te

di robu pereš i na špage višaš

činilo mi se

nekad

da i ti mene milo pogledaš,

a ondaje cili svit bija moj

pa bi pivajuć iša s mašklinon i motikon

a na te mislija

puno san te godina

s te ponistre gleda,

a i ti mene sve češće odozdala

pogledavala i

sve je bilo lipo

ka u nekoj priči

punoj ljubavi

 

a

onda san te pita,

ma tvoji me nisu tili

radi skandeli s mojin čačon

a

ja san ti živ umra, taj dan

i više se nikad naliticu

više kuće nisan popeja cviće ubrat,

nisan moga

i

sad sidin u konobi,

gledan

kad ćeš banit ceston s ono tvoje dvoje dice

šta drugi jin je čača,

a ja bi život da,

da san ja

pa se vratin u ono vrime

kad si robu prala

na  špage višala da se suši,

a mene skrivečki milo

pogledavala

a cili svit je bija moj,

pa pijen

uz mašklin, motiku

s tovaron

polako uzbrdo

i tobon

u mislima

Bookmark the permalink.

Komentariši