Pelagija – “Любо, братцы, люубо” / Song – Lyrics – Prevod

  Izvjesnost  Mudrost  Ljubav i krv

 

 

Как на грозный Терек выгнали казаки,

Выгнали казаки сорок тысяч лошадей.

И покрылось поле и покрылся берег,

Сотнями порубленных, пострелянных людей.

 

Припев:

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить

С нашим атаманом не приходится тужить.

 

Атаман наш знает кого выбирает,

“Эскадрон, по коням”, да забыли про меня.

Им осталась воля да казачья доля,

Мне осталась пыльная, горючая земля.

 

Припев.

 

А первая пуля, а первая пуля,

А первая пяля в ногу ранила коня.

А вторая пуля, а вторая пуля,

А вторая пуля в сердце ранила меня.

 

Припев.

 

Жинка погорюет, выйдет за другого.

За мого товарища, забудет про меня.

Жалко только волюшки во широком полюшке,

жалко сабли вострой да буланного коня.

 

Milina je braćo, milina

 

Kad na grozni Terek udariše kozaci

Udariše kozaci sa 40 hiljada konja

Prekrili su polja i prekrili si brijeg

Stotinama posječenih,ustrijeljenih ljudi

 

Milina je braćo, milin,milina je živjeti

Sa našim atamanom se ne tuguje

 

A prvi metak, a prvi metak

A prvi metak je ranio konja u nogu

A drugi metak, a drugi metak
A drugi metak u srce je ranio mene.

 

Milina je braćo, milin,milina je živjeti

Sa našim atamanom se ne tuguje

 

Žena će probiliti,udaće se za drugoga

Za mog prijatelja

Žao mi samo slobode na prostranom polju

Žao mi stare majke i konja  kulaša

 

Milina je braćo, milin,milina je živjeti

Sa našim atamanom se ne tuguje

 

Kroz moju rusu kosu i oči svijetle

Trava korov i pelin će porasti

Moje bijele kosti i moje hrabro srce

Jastrebovi i vrane će po stepi rasuti

 

Milina je braćo, milina,milina je živjeti

Sa našim atamanom se ne tuguje

 

Bookmark the permalink.

Komentariši