Marko Vešović – ODAVDE SI

 

 

Prije smrti da se, još jednom, nagledam snijega

papljanskog, što iz davnina pada.

Da gledam, sve dok me, to, ne prečini u prvašnjega,

i ne vrati me u vremena kada

sve izvan mene bilo je od mene. Kada su vuci

urlanjem zvijezde činili bližim. Kada je duši svijet

pripsao kao rukavica ruci.

Da se, zablenut u lijet

pahulja, čudim što na zemlju liježu

umorne kao da su se pele

i da me sa svim, što izgubih, vežu.

Da mi, na magnovenje, bude bijel čak i lelek

sa groblja vranštičkog. Da gledam kako se roje

sve dok se ne sjetim onih dukata iz sna

u koje Gospodnje lice bilo je

utisnuto. Da gledam sve dok duša, sa svime prisna,

ne bude ratar, tih i blag, ko iza daće,

koji marljivo ore

i sije iako znade da će

barbarske baklje ljetinu da mu sagore.

 

Da Sarajevom, nakon toga, hodam

naredan svemu što će da se desi,

i, pred čimegod zastanem, da mi ne bude bara

već živa voda

kraj koje duša, u sebi samoj, odmara

i sebi samoj kaže: odavde si!

 


											
Bookmark the permalink.

Komentariši