Bleki – Perpetum mobile

Oj djevojko điđo moja

zaboli me tuga tvoja

na lud kam ti si stala

na lud kam žurno stala

žurno stala na trn se nabola

nabola se pa na zemlju  pala

na zemlju pala i zaspala

zaspala dvjevojački san usnila

san usnila mirisniji od jasmina

vidiš dragog ruke širi

ruke širi u zagrljaj mu juriš

a kad tamo jadi moji

niotkuda niotkuda

s ludog kama pljesnivoga

nekog drugog nije tvoga

djeva bajna njemu u zagrljaj leže

koji jadi koje tuge

koje suze koje boli

probudiš  se viđu jada

Princ sa konju tebe gleda

Perpetum mobile

trn je ponekad bolan

a su djevojke nepažljive

ne gledajući i ne misleći

kuda hode i žubore

ubadaju se  na taj piklić

trn je trn

a slast je slast

što bi reko i poreko

taj mahalski pjesnik

nejaki i jošten ludi

vječnost sprco ničevo

još za  ljubavlju hudi

kako hudi tako ludi

i još huđi i još luđi

i djevojkom što nabada se

jdana li joj majka nesmotrena

na trn svakog dana svakog trena 

Oj djevojko điđo moja

zaboli me tuga tvoja

na lud kam ti si stala

na lud kam žurno stala

žurno stala na trn se nabola

nabola se pa na zemlju  pala

na zemlju pala i zaspala

zaspala dvjevojački san usnila

san usnila mirisniji od jasmina

vidiš dragog ruke širi

ruke širi u zagrljaj mu juriš

a kad tamo jadi moji

niotkuda niotkuda

s ludog kama pljesnivoga

nekog drugog nije tvoga

djeva bajna njemu u zagrljaj leže

koji jadi koje tuge

koje suze koje boli

probudiš  se viđu jada

Princ sa konju tebe gleda

Perpetum mobile

trn je ponekad bolan

a su djevojke nepažljive

ne gledajući i ne misleći

kuda hode i žubore

ubadaju se  na taj piklić

trn je trn

a slast je slast

što bi reko i poreko

taj mahalski pjesnik

nejaki i jošten ludi

vječnost sprco ničevo

još za  ljubavlju hudi

kako hudi tako ludi

i još huđi i još luđi

i djevojkom što nabada se

jdana li joj majka nesmotrena

natrn svakog dana svakog trena


											
Bookmark the permalink.

Komentariši