kada ti odem…ti ne plači l'jube moja

 

Kada ti dođem

Samo me zagrli

Nježno i strasno

 Kada ti odem ..

Ti ne plači l'jube moja

Sami zagrli naše uspomene

 

jer

 

Pritisli kalendari vikom uokvireni

svaku noć me  vodili tebi

ljube moja anđelu moj

svitlosti ditinjoj tvojoj

i pivali o l'jubavi našoj

u testamentu mom

 

Išle me boje i poneki stih

u zakutku očiju zaljubljenih

uvijek slutih tvoj nježni lik

međ maslinama naslonjenu o škuri hrid

moliš more plavetno

more jadransko

 da me tebi vrati

 

Nevera pobisnila jaka

mene na kraj drugog svita odagnala

al ne tuguj dušo mila

sritna si sa mnom uvik bila

i brnistre gorke brala

sa radošću ih meni dala

da nam osmjeh sunca sjaji

za dane kada ti dođem

i kada ti odem

 

I ne plači 

kada ti dođem

l'jube moja

kada usnim

sanak vični

u kome živiš ti

od iskona

 

I kada ti noću

misic bili

srebrom tkani

na licu l'jubavlju zapleše

siti se jecaja naših

u sutonima čudesnim

 

kada ti se u osvit

sunce sjajno

zlatom tkano

u kose zaplite

siti se poja slavuja

smiraja naših tila

 

kada te južina

pomiluje po licu čednom

donese miris behara

i tilo zadrhti

znaj

to te ja berlavi

jubim za vike vikova

 

kada ti odem

umjesto tuge

siti se naših zagrljaja

smiha dice koja se igraju

i jure

i briga ih ni

za nevere i bure

što ih život nosi

 

kada ti odem

ti ne plači

živote jedini moj

suze djetinje su gorke

nisu dobre za ten

i anađela prelijepog  lik

 

 											
Bookmark the permalink.

Komentariši