Hajam – Rubaije 42 i 43,

42

Odškrinuvši tiho na kafani vrata

Kroz sumrak Anđeo ruke mi se hvata.

Nosio je pehar na ramenu svome:

„Okusi“ – reče – „to je sok od zlata“.

43

Voljom prirode to je grožđu dato

da sto sekti* zbuni i mudraca jato.

Alhemičar to je koji za tren oka

i sivo olovo pretvara u zlato.

Bookmark the permalink.

Komentariši