Yossamin – Sasvim je običan dan

Čikara na stolu

Oškorcana na dva mista

Stoji puna bile kave

U kantunu bor

Od prošle godine

Dorađen vrpcan bilin

Još jedna godina Nova

Ostaje tamo negdi iza

Lastavice savile gnjizdo

Na gredi ispri kuće

Čeka proliće

Nebo je zatrpano gustin, teškin

oblacin

Kiša tuče u prozor

Klapara i zvoni

Smokva bez lišća ispri nje

Maše granan u prazno

Na ledini

Konj stoji na mistu i

gleda auta na cesti

Di prolaze…

Sasvim je običan dan