Blentovije – značenja / Blekijev mahalski Rječnik / Pojmovnik

 

Rode se tako neki  ljudi. I ne otvore oči mahala ih pokrsti.

Evo napriliku neke nazovu bletnovije.

 

Nama nije jasno kako se rode i zašto ih tako nazovu.

 

Odimo zaviriti  , u nama najdraži  Blekijev mahalski rječnik / pojmovnik

Viđu jada. Ima bukadar nekih blentovština.

Ma ništa ne prepuštamo slučaju sve prepisujemo.

Šta znate , kada vam šta mere zafalit.

 

blećak blesan blento ( blentovija)blentovisimo,hablečina 

gradacija (stepenovanje ) imeničnoi pridjeva  kod nas gradacija, mimo svih zakona gravitacije; ponekad ima više od tri stupnja/stepena; u  slučaju riječi  blento samo pet:

blećak 

ludica, glupančić( glupkić), nesposobnjaković, budalica, hablečinćić, idiotčić, šuljoglavćić, prznoglavćić

blesan

luda, glupko, nesposobenko, budalaš, hablečenko, budalko, idiotko (idiotli), šupljoglavko, praznpglavko

blento  ludak, glupan, nesposobenjak, hablečina,budalaš, idiot, šupljoglavi, praznopglavi

blentovija

luđak , glupančina, hablečinetina, budaletina, idiotčina, šupljoglavčina, praznoglavčina

blentovisimo

šupljoglava blentovija, opičeni blento, munjena fufa, ulogovani glupko

 

Baš neka nakrivo nasađenja, skoro pa takar.

 

Što bi poete rekli:

Blentovija jednom , blentovija skoro uvijek, riknjava uvijek.

U prevodu:

Nemoj biti blentovija , osim ako se takav rodiš.

Tada ti nema pomoći. Riknjava garant.

 

Bookmark the permalink.

Komentariši