Tisuć ena biser bjelavskih mahala 631* – 636*

631* Uvijek je tako. Život i smrt su neraskidiva cjelina.

632*Moraju se roditi i proživiti neke bajke kojima je određen kraći vijek trajanja, da bi se na kraju sve zaokružilo u neku drugu , konačniju bajku, tragediju ili komediju.

633* Hronologija je stvorena za neuke hadume , iskompleksirane prepisivače ,  vehte “filozofe” i ljude koji jako usporeno misle , a krasi ih  neshvatljiva praznoća , kojom ne razumiju ni sami sebe.

634* Neke slike se tek tako ,  same od sebe i naizgled ničim potaknute , u bolu ljubavi  rode i žive u vremenu  kojeg sve manje preostaje .

635* Slike postoje i opstaju iu sjećanju , u bojama , u ehu budućih vremena ukoliko one ,  svojim postojanjem . kao dar sa neba  zarobe oko posmatrača.

636* Dječija ljubav je poput snova . Nevina,čista i pitka, kao majčino mlijeko poslije sanja.

Bookmark the permalink.

Komentariši