Biseri bjelavskih mahala 595* – 600 *

595* Boja je vladar ljubavi .  Kojom god bojom vi poželite da naslikate svoju ljubav , ona se odjene bojom koju zaslužuje.

596 * U mahali izbace mušku djecu vanka ha navrše devet godina na ulicu, nek se snalaze. Mnogo je tih snalaženja u mahali bilo, i u cijelom gradu,i u cijelom svijetu. Svi tjeraju djecu , ha , pređu  devet godina na snalaženje. Često i još mlađu. I malo im to, još ih pride siluju ,kolju i ubijaju.

597 * Jevreji svoj posjet umrloj duši obznanjuju tako što poljube kamen i na uzglavlje groba polože. Malo smiješan običaj, pa valjda mrtvi znaju ko im u pohode dohodi.

598 * Kažu neke riječi nastaju spontano,u trenu nekog prosvijetljenja i nadahnuća.Možda? Realnije je da je u čovjeku duboko usađena misao predaka prenešena genima. Sve ostalo je pitanje trenutka ili sticaja okolnosti kada će se  iz malenog potočića, zvanog ljudski um, razliti bujica  koja mudrošću i ljubavlju gane čovječije srce.

599 * Njatužniji je plač djeteta , kojeg su prodali i onda ga napuštaju; obećavaju da će se vratiti, a ono zna da ga lažu i da će ostati samo i sleđeno u tuđem svijetu.

600 * Muškarci su uglavnom velike hablečine. Njima je bitno ko je dao go’, ko je glavni i ko više penezi ima.Djecu tek podnose, žene tiranišu, samo o svojim glavama brinu.

Bookmark the permalink.

Komentariši