Opšta grabež , plačka , kriminal i otimačina u BiH

Nova (???) vlast , a stari i novi pljačkaši .

Prođe godina dana od nove vlasti. A ništa se ne mjenja. Možda čak postaje gore. Pljačkaške horde nastavljaju pohod na nevini, gladni i napaćeni narod Bosne i Hercegovine.

Ćović i HDZ , Dodik i SNSD u “novoj” vlasti samo u kontinuitetu nastavljaju gdje su stali. Bez predaha bezočno nastavljaju pljačkati tamo gdje im je partner bila SDA i Iztebegovići. Normalno kao iskustveniji , otimaju dobar dio kolača naivcima iz “demokratske” trojke.

Gladež demokratska trojke predvođena prevejanim prelivodom i lopinom Nikšićem, malim ,gladnim svega , iskompleksiranim seljačićem , abortusom SDA Konaković i bezličnim, bezglasnim i gladnim malim miš poltronom Fortom kradu ono što im preostane sa bogate narodske trpeze kojoj se obilato hrane fašisti i nacisti SNSD-a i HDZ -a.

Nikoga nije briga za narod i BiH. Bitno je zauzeti fotelje, zatvoriti narod u torove , zavaditi ih , sijati strah i mržnju među njima , i onda , tiho i u miru izvršiti preraspodjelu ogromnog budžeta u svoje đepove i džepove svojih poslušnika i uvlakača.

A budžet se slijeva upravo sa grbače gladnih i potlačenih.

Svjetska recesija i inflacija se prelila na ove prostore. Svi ekonomski pokazatelji govore da su u Bosni i Hercegovini cijene hrane , medikamenata ,usluga i svega bilo koje vrste najveće u Evropi , bez obzira na nulti strandard

Siromašni i gladni , definitivno većina stanovništva , su sada totalno i deprimirajuće prepušteni sami sebi na nemilost vladajućih.Narod je do guše (i preko glave ) u dugovima , glađu , bijedi i neimaštini.

Svaka vlast je dužna da zaštiti i pruži pomoć ugroženom stanovništvu.

Ova bosansko hercegovačka ergela lopova , kopuna , narkomana , kriminalaca , pedera i neljudi se ne trudi da bar zavara oči gladnog i iscrpljenog pučanstva. Ništa , ama baš ništa ne rade.

I dok su Izeti/Jahići i SDA , uz najvelikodušniju pomoć dupelizaca iz islamskog klera BiH ostavljali lažne utiske nade u sveopćem beznađu , sadašnja klika ne ostaje ni trunčicu milosti potlačenoj raji.

Iako se budžetske kase krcate do vrha i nije teško naći načina, mogućnosti i pravaca gdje sredstva pravilno usmjeriti ka onima koji su je napunili i koji ispaštaju zbog nikakve ekonomske politike.

Svjedoci smo mrtvaje u radu vlasti, osim u jednom segmentu : pljački.

Totalni nerad i javašluk na svim nivoima političke, ekonomske, sudske , zakonodavne i izvršne vlasti. Svo djelovanje se svelo na najniže oblike sitno činovničkog djelovanja: Ovjera dokumenata za odlazak gladnih u inozemstvo. Trbuhom za kruhom. Da je Aleksa Šantić živ ne bi pisao “ostajte ovdje” , već bi prvi zdipio u inozemstvo.

Ali kamo? Svuda isto nacionalsoscijalističko, fašističko bjesnilo i ksenofobične podjele.Jer i u globalno svijetu vlada sistem:

-Zavadaj pa vladaj. Potom bombe i užas, napalm i vatra , krv i smrt nevinih.

U Bosni i Hercegovini već 35 godina nikakvi ni dugoročni , ni kratkoročni ekonomski, razvojni, privredni , poljoprivredni , energetski zdravstveni , socijalni planovi ili bilo koji drugi vid rada ne postoje.

Nikakvi planovi za suzbijanje recesije i inflacija. Nerad i nesposobnost korisnika i pljačkaša buđetskog novca je realna i evidentna. Poslije užasnog agresorskog rata Zapada , EU , Vatikana , Hrvatske , Srbije i domaćih izdajnika , svi se “pogubili” u kriminalnim otimačinama budžetskih sredstava i fondova međunarodne zajednice.

Ni jedan projekat , ni jedna investicija , ni jedna ni mikro ni makrosocijalna socijalna pomoć ugroženim kategorijama stanovništva . Nezaposloenim , penzionerima, inavalidima rada , civilnim žrtvama rata, , RVI , licima sa posebnim potrebama , raseljenim licima, izbjeglicama, siromašnim ,…, ama baš nikome skoro ni marke. Sve nešto na malobrojne infuzijske kapaljke.

Svi sadašnji nivoi vlasti su gori su od Izetbegovića i SDA , iako se teško može može biti gori od njih.

I javnost šuti. Šute mediji. Nigdje ni jedaog medija da se kritički i objektivno oglasi .Izuzetak čine par individualaca , čije dejstvo se i ne primjeti u mrtvilu i vrnilo neangažovanog, neobjektivnog nenovinarstva:

Zapravo 99% novinarstva svoje djelovanje svodi na kič, šund ,dezinformaciju i plagiranje neprovjerenih informacija. Novinarstvo sve više postaje crna hronika i rak rana žurnalistike u kojoj persistiraju samozvani analitičari i nepismeni znalci.

Zapravo potvrđuje se teza:

Kakva država takvo novinarstvo. Jad , bijeda i kriminal od države , jad , bijeda i kriminal od novinarstva.

A žao nam naroda/pučanstva/raje. Nemaju za koga glasati. Sve sam lopov , kriminalac i drušrveni šljam i otpad.

I na kraju dolazimo do realne konstatacije:

-Kakav protektorat , takva vlast.

Protektorat na čelu sa EU,Misijom EU i svinjolikim , tovljenim demohrićanskim nacionalsoscijalistom Šmitom i bulumentom činovnika neradnika , se prvenstveno brinu o rješavanju svojih egzistencijalnih pitanja na račun jadnog , ubijanog i opljačkanog Bosanskog naroda. Svima njima je u interesu da u Bosni i Hercegovina vlada haos i nesređena društveno politička , ekonomska , zakonodavno pravna situacija., teror pojedinaca i razdor. Isprika za ne prijem BiH u trulu i propalu , staru ofucanu animir damu :Evropu. (No , o nacističko fašističkom i ksenofobično rasnom odnosu EU, Vatikana , SAD prema BiH , ponovo po ko zna koji put , neki drugi put.)

I zato je potpuna , 99,99% stopna tolerancije EU na destruktivno ponašanje bosanskohercegovačke kriminalne vlastele i nacističkih satrapa.

Znate onu :

-Ruka ruku mije!

Ono ko fol ; jer oduvijek je bilo : svinja svinji i smrad smradu hrli i u zagrljaj juri.

Genocid

Pravna definicija genocida

Pojam genocid definiran je u Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida koju je Opća skupština Ujedinjenih naroda  prihvatila  9.prosinca 1948. godine.

Međunarodna pravna definicija zločina genocida data u članu II i III Konvencije o spriječavanju i kažnjavanju genocida, iz 1948. godine

član II opisuje dva elementa zločina genocida:

1) mentalni element , znači “namjera da potpuno ili djelimično uništi nacionalna, etnička, rasna ili religiozna grupa kao takva, i

2) fizički element koji uključuje pet djela opisanih u sekcijama, a, b , c , d i e. Zločin mora uključivati oba elementa da bi se zvao “genocid”.

član III opisan sa pet kažnjivih oblika zločina genocida: genocid, konspiracija, podsticaj, pokušaj i saučesništvo.

Dijelovi Konvencije o spriječavanju i kažnjavanju genocida

“član II: U ovoj konvenciji genocid znači bilo koji od ovih djela izvršenih za namjerom da se potpuno ili djelimično uništi nacionalna, etnička, rasna ili religiozna grupa, kao takva:

(a) Ubijanje pripadnika grupe (određenog naroda);
(b) Uzrokovanje teških tjelesnih i mentalnih povreda pripadnicima grupe;
(c) Namjerno podvrgavanje grupe takvim životnim uslovima koji prouzrokuju njeno potpuno ili djelimično uništenje;
(d) Uspostavljajuči mjere s namjerom spriječavanja rađanja u okviru grupe;
(e) Prinudno premještanje djece iz jedne u drugu grupu.

član III:

(a) Genocid;
(b) Plan za izvršenje genocida;
(c) Direktno i javno podsticanje na izvršenje genocida
(d) Pokušaj genocida;
(e) Saučesništvo u genocidu.”

Diskusija:

Zločin je planirati ili podsticati na genocid, čak i prije nego što ubijanje počne ili pomagati izvršenje genocida: 
Djela zločina uključuju planiranje, direktno i javno podsticanje, pokušaj izvršenja genocida i saučesništvo u genocidu.

Kažnjiva djela Slijedeće su genocidna djela ako su počinjena kao dio politike da se uništi postojanje grupe (naroda):

Ubijanje pripadnika grupe uključuje direktna ubistva i djela koja izazivaju smrt.

Uzrokovanje teških tjelesnih ili mentalnih povreda uključuje izazivajuči traumu pripadnika grupe kroz široko rašireno mučenje, silovanje, seksualno nasilje, prinudjivanje na konzumiranje droge i sakaćenje.

Namjerno podvrgavanje grupe takvim životnim uslovima računajući da će uzrokovati uništenje tog naroda uključuje namjerno uskraćivanje izvora potrebnih za fizički opstanak grupe takvih kao što je čista voda, hrana, odjeća, stambeni prostor ili medicinske usluge. Uskraćivanje onoga što život znači može biti kroz oduzimanje žetve, blokiranja isporuke hrane, zatvaranja u logore, prinudno raseljavanje ili protjerivanje. ili

Spriječavanje rađanja uključuje nasilnu sterilizaciju, nasilni prekid trudnoće, zabranu brakova, dugotrajna odvojenost muškaraca i žena s namjerom spriječavanja rađanja.

Nasilno premještanje djece može biti direktnim prisiljavanjem ili zbog straha od nasilja, zatvaranja, psihološkog maltretiranja ili drugih vidova mučenja. Konvencija o pravima dijeteta definiše djecom osobe ispod 18 godina.

Genocidna djela ne moraju ubiti ili uzrokovati smrt pripadnika grupe. Uzrokujući teške tjelesne i mentalne povrede, spriječavanje rađanja i premještanje djece su djela genocida učinjena kao dio politike da se uništi postojanje grupe.

Zaštićene grupe:

Zakon štiti četiri grupe – nacionalne, etničke, rasne ili religiozne grupe
.

Pod nacionalnom grupom se podrazumijeva grupa pojedinaca čiji identitet je definisan zajedničkom državnošću.

Pod etničkom grupom se podrazumijeva grupa pojedinaca čiji identitet je definisan zajedničkim kulturnim tradicijama, jezikom ili nasliječem.

Pod rasnom grupom se podrazumijeva grupa pojedinaca čiji identitet je definisan fizičkim karakteristikama.

Pod religioznom grupom se podrazumijeva grupa pojedinaca čiji identitet je definisan zajedničkom religijom, vjerovanjima, doktrinama, praktikovanjem ili ritualima.

Obično su ljudi rođeni u ove četiri grupe. Ove četiri grupe imaju zajedničke karakteristike po kojima su pojedinci najčešće rođenjem u grupi. Dok neki pojedinci mogu promijeniti nacionalnost, ili religiju ili čak usvojiti novi kulturni, etnički ili rasni identitet – obično ljudi ne mogu birati identitet grupe. U genocidu, ljudi su meta za uništenje ne zbog toga što su nešto uradili, nego zbog onoga ko su i šta su.

Grupni identitet je često izforsiran od strane počinilaca. 
Počinioci genocida učestalo prave grupne kategorije opasnijim ili kreiraju nove definicije i grupni identitet nameću pojedincu bez obzira kakav je njegov lični izbor tog pojedinca.

Značajni termini:

Zločin genocida ima dva elementa: namjeru i akciju. 
Namjera može biti dokazana direktno kroz izjave ili narečenja, ali češče, mora biti zaključena po sistematskom i koordiniranom djelovanju..

Namjera je različita od motiva. Šta god da je motiv za zločin (oduzimanje zemljišta, nacionalna sigurnost, teritorijalni integritet, itd.) ako počinioci počine djelo s namjerom da unište grupu, čak i dio grupe, TO JE GENOCID.

Fraza “potpuno ili djelimično” je važna. 
Počinioci ne moraju imati namjeru da unište cijelu grupu.i uništenje samo jednog dijela grupe (takvog kao što su njeni obrazovani pripadnici ili pripadnici koji žive u istoj regiji) je također genocid. Mnogi odgovorni zahtijevaju namjeru da se uništi priličan broj pripadnika grupe – masovno ubistvo. Ali pojedinac zločinac može biti kriv za genocid čak i ako ubije samo jednu osobu, sve dok zna da učestvuje u VELIKOM PLANU za uništenje grupe.

član II Konvencije je uključen bez izmjena u Rimskom statutu Međunarodnog suda za zločine kao član 6 i također i u Statutima Međunarodnih sudova za ratne zločine za Ruandu i bivšu Jugoslaviju.

– – –

Izraz genocid je prvi put upotrijebio jevrejski advokat u Poljskoj Rafael Lemkin 1943. na osnovu grčke riječi “genos” (rasa, pleme) i latinske riječi “cide” (ubiti). Ujedinjene nacije po Međunarodnom zakonu iz 1951. godine, genocid smatraju zločinom.

**

Izraelu, SAD , Zapadu i svim onim koji podržavaju ubijanje i nestanak Palestinaca na uvid.

I svim onim koji samo deklarativno podržavaju prava Palestinaca na život i slobodu.

Akciju , konkrentu akciju bešćutni i jadni svijete.

Ništa osim konkretne i sveobuhvatne akcije i mira vam ne može oprati obraz.

SDA i Izetbegovići i dalje najveći gubitnici

Nedelja 29.10.2023.

-Čengić ubjedljivo pobjedio, SDA priznala poraz .

65:00 : 35,00 %.

Katastrofalan poraz SDA i njenog pulena.

Ponedeljak 30.10.2023.

-Sebija Izetbegović , napokon dobila zasluženi otkaz.

Ima pravo žalbe. Može je mačku o rep okačiti.

Nema više čupanja grkljana i besplatnih plastičnih operacija.

Došlo vrijeme da se kabadahiluk plaća.

Matora , ružna baba ide u penziju i zaborav.

Hrvatska podržava genocid

Zvanična hrvatska vlast se definitivno opredijelila i vrlo aktivno stala na stranu fašizma, nacizma ,genocida ,kolonijalizma,konc logora, aparthejda , rasizma i državnog terorizma.

Glasajući protiv mlake , beskrvne , neodgovorne , nesvrhishodne i neobavezujuće rezolucije UN , koja krajnje adolescentno besmisleno poziva na prekid neprijateljstava u Gazi, Hrvatska je dospjela u red zagovornika međunarodnog fašizma , terorizma , genocida i neokolonijalizma ( između ostalog).

Vrlo jasni i bogohulni , kršćanski Tačdaum ( Touch down ) protiv Božije vjere , demokratije , civilizacije i humanizma.

Aferim HrvatskaI

Da li se bar malo stidiš?

Ne tuguj Palestino

Kada su ih Zapad i Istok ,Sjever i Jug slali u svoje i nacističke klanice , konc logore i plisnke komore , Jevreji nisu imali kud.

Ne shvatajući šta su im njihovi najbogatiji predstavnici sa ove i one strane bare, u sprezi sa fašitičkim nemanima pripremili , Jevreji su se sjetili da su kršili Zavjet ; u pohlepi i slastima ovozemnog života zaboravili pominjati Boga Jedinog i svetkovati ga.

I većina siromašnih , u beznađu i očajanju se vratilo izvornoj Božijoj vjeri , otaca njihovih Avrama, Isaka , Isava i Jakova. Bog nikada ne izunevjerava djecu svoju u zlu i nevolji kad ih slama.

Dođoše Jevreji u Palestinu , kleknuše na koljena , noseći darove žrtava paljenica i uputiše ponizni proglas (apel, molbu) Palestincima :

Dobri ljudi , Palestinci ,braćo naša mi nemamo nemamo gdje. Na svim stranama svijeta nas progone i ubijaju samo zato što smo na putu Boga Jedinog. Molimo vas primite nas u Svetu zemlju , ne oduzimajte nam jedinu nadu. Naš i vaš Bog je jedan. Kunemo se na lojalnost i molićemo se da vas Bog nagradi iz našeg obilja .

Palestinci su uvijek naivni , čestiti i nevini bili. Povjerovali su onima koji su uvjek vjerolomni , podmukli i lukavi bili. I prema Bogu i prema ljudima.

I sada 65 godina poslije Palestinci više nemaju svoje domovine. Jevreji zaboraviše obećanja Bogu i Palestincima. Za svo vrijeme od ljudskog prijema na Palestinsku zemlju do današnjeg dana , na tlu Palestine Svete zemlje Jevreji su postupno otimali dio po dio zemlje, pljačkajući , proganjajući i ubijajući nevini narod..

Uništavaajući Palestinsku država ubijajući i palestinski narod, razarajući i brišući sve tragove postojanja palestinskog naroda i njihove civilizacije , Cionisti postadoše gori od najgore i najkrvavije zvijeri nacističke Njemačke

Tek da podsjetimo Hitlerovu monstruoznu fašištičku tvorevinu stvoriše Vatikan , Velika Britanija , Francuska i SAD, na nagovor i obilatu finansijsku pomoć najbogatijih cionističkih porodica , prvenstveno Rotšilda i Rokfelera.

Ipak u “jevrjesku” državu se vratio samo dio Židova. Svi znaju za Nebesko proklestvo .

Nikada jevrejska država neće saživiti i do sudnjeg dana će imati moćne neprijatelje , koji će ih uništiti kada im samovolja, obijest , poganluk i fašizam cionista dodadi i pređe najdonju granicu ljudskosti.

Svakim svojim postupkom Izrael gubi potporu svjetske javnosti. Još uvijek ih spašava Zapad koji je slugan najbogatijih cionisitčlkih familija. No , finansijski krah sve više prijeti ekonomiji Zapada i sve je očigledniji. i izvjesniji.

Ratovi su način da se očekivana propast zapada prolongira. Tisuće i tisuće milijardi , aman bilijuni dolara se očekuhe od stalnih , starih i novih ratova. Kad prestane jedan kreće drugi. Oni koji prestanu su žarište novih pljački u sistemu izgradnje i oživljavanju porušenog .

Druga pošast koja vlada na Zapadu su demogravski ,kriminalni i rasni ratovi, koje kupljeno i korumpirano novinarstvo potiskuje. Na zapadnu se stanovništvo organizuje po strogo odeljenim getovskim principima , koje određuju nacionalna pripadnost,religija , rasna i staleška pripadnost.

Treća rak rana Zapada su odmetnutesu obavještajne agencije velikih sila. Njih sve manje interesuje sigurnosno bezbjedonosna situacija u svijetu, regionu i matičnim zemljama, a sve više se povezuju sa narkokartelima i preuzimaju ulogu glavnih dilera.

Međutim svakim danom kočnice slome postaju sve tanje. Iednog dana zapad će se sam od sebe urušiti. Da li sa sobom povući Sjever i Istok nemoguće je procijeniti , mada su oni svježije i perspektivnije tkivo.

I sada dolazimo do optimističkijih pogleda. Industijski nerazvijeni Jug i naftonosni Bliski istok nisu podložni recesijama velikih indexa (padova).

Izrael čija se moć i prosperitet zasniva isključivo na finansijskoj i politčkoj podršci Zapada je već sada u velikoj , najvećoj buli. Njegovi ekonomski i privredni resurusi na granici loma.

To je vidljivo iz poslijednje eskalacije sukoba. Debelans savremenog naoružanja , tromost , nezainteresovanost i neobučenost državne Izraelske armije, u odnosu na opremljenost , volju , pokretljivost Hamasa i Hezblaha otvara mnoga bezbjedonosna i sigurnosna pitanja.

Ako se tome doda slojevitost strateških , geopolitičkih i nacionalno-religijski Bliskoistočnih odnosa , uvijek se pitamo kada će doči momenat kada će se arapski svijet ujediniti i Izraelskim fašističkom i genocidnom teroru reći stop , dosta više nasilja protiv Boga i ljudi.

Zato Palestino ne tuguj.

Izdržala si mnogo neprijatelja genocida i fašizma i opstala. Državu su ti skoro uništili. Ali vratiće se Palestinski narod jači , jedinstveniji , naoružaniji i silniji i stati na kraj ubijanjima , rušenjima i teroru.

Izraelu je već sada jasna budućnost. Ima dvije solucije :

-Nestanak u najkrvavijem ratu u Svetoj zemlji.

-Dogovor sukobljenih strana na osnovama pravičnih Božanskih i ljudskih zakona.

Poslovice su dio Izraelske tradicije.

-Ko drugom jamu kopa , kad tad sam u nju pada.

-Sve je u parovima. Rat i mir. Bijeda i bogastvo. Kukavičluk i hrabrost. Pravda i nepravda.

-Sve je u činjenu i nečinjenju.

-Samo je jedna istina.

A nad svim je Jedan Jedini Silni i Mudri Sudac.

Alelujah!

Palestina i Izrael / Jad i bijeda svjetske demokratije i novinarstva

Uvijek se dokazuju istinitost Božanskih načela:

-Jedna je istina!

-Sve je u parovima!

Čitav svijet se zabrinuo i polarizovao glede nove , po ko zna koje tisućite eskalacije sukoba između Izrailjaca i Filistejaca.

Da bi nastavili zapis moramo odrediti ko su ti Izrailjci i Filistinci , da prostite.

Riječ izrailj je kovanica dvije riječi u značenju:

Boriti (rvati) se sa Bogom ili Prkositi Bogu.

Filistijci su narod nejasnog porijkla iz koga potiče čuveni Davidov suparnik Golijat. Kroz tisuće godina mnogo su jada , crnila i krvi zadali Izrailcima i ovi njima . U neku ruku filistejac je za izraelićane postao sinonim za svakog onog ko ne pripada judaizmu i koji je neprijatelj Izraelaca.

Kako su se izraelci tokom tisuća godina postojanja uspjeli zamjeriti i zakačiti sa skoro svim znanim i neznanim narodima ,ispada da je njima krvni neprijatelj i Filistijac svako ko nije zatucani ortodoksni jevrej i krvoločni cionist. .

Bez obzira što su se izborili za smaknuće Isusa , okosnice hrišćanstva , kroz dva potonja mulenijuma su svojim podmuklim i mahom zločinačkim igrama uspjeli kupiti i u mali džep prsluka staviti skoro svu zapadnu oligarhiju i establišmente , napose anglosaksonsku menažeriju . Kanibalističke predstavnike ofucane sifilističke kurve Velike Britanije ( i njenu morbidnu krunu ) , zoofiličlne kauboje pentagramske povinijencije iz genocidne SAD tvorevine i priljepak, sada već mlaku i propalu francusku pošast. .

Na inicijativu pomenutih svjetskih terorista mimo svih pravnih normi i zakona osnovana je fantomska , vrijeme će pokazati i genocidna tvorevina Izrael .

Još od I svjetskog rata Jevreji se uz pomoć Britanaca permanentno i pojačano naseljavaju u Palestinu. Tada se i formirala jaka sigurnosna mreža , koja je prerasla u tajnu službu Mossad , koja je postala glavna krvoločna , i egzekutorska struktura u genocidnoj hijerarhiji cionističke vlasti.

Mosadu nikad nije uspjelo ništa da promakne. O njegovom monstruoznom i ubilačkom djelovanju je izlišno trošiti riječi.

I sada , odjednom , neočekivano i iznenadno Hamas izvodi savršeno organizovani vojni upad na tlo izraela. Prvi u novijoj povijesti sukoba Palestine i Izraela.

Ma hajte ,molimo vas.

Koga oni zajebavaju u zdrav razum ?

( Oprostite na izrazu , ne koristimo vulgarnosti , ali ponekad one najbolje oslikavaju neke oridinarne i nesuvisle gluposti. )

Vrlo je jasan i providan cilj cjelokupnog rekli bi zapadnog i izraelskog cirkusa . Ali za palestinski narod vrlo pogubnog i smrtonosno tragičnog scenarija.

Krvoločnost , genocid i masakar su ideologija i milje Izraela i Mosada . Njime je trebalo zgroziti svjetsku zajednicu. To nije bilo teško jer 90% glavnih svjetskih mas medija pripada cionistima, Zapad je podržao izrael . Izrael je dobio opravdanje za krajnji cilj , milenisjku težnju. Protjerati svo palestinsko i nejevrejsko stanovništvo i konačno stvoriti homogenu vlastitu državu. To što je to postignuto genocidom i na tlu otetom od suverene Palestinske države nije ni za Zapad ni za Izrael nikakav demokratski izazov i problem.

Za razliku od drugih , ne smatramo da ljudski faktor može previše promjeniti sudbinu Izrailjaca. Njihova sudbina je davno određena na najvišem nivou i sudu.

Presuda glasi:

– Kad nestane Filistejaca , nestaće i Izrailjaca!

Ne bi nikako izraelićanima i njihovim zapadnim sluganima bili u koži.

I sada pučanstvo milo i jadno , i dalje vjerujte kupljenim , neukim , podaničkim , zlim i glupim novinarima koji vas stoljećima , od Gutenberga lažu i ispiraju vam mozak, za sitnu uvlakaćku lovu po nalogu vlastodržaca .

Ramazan vrijeme Gladi i bogohulnih sofri

Opis fotografije nije dostupan.

Klali se kurbani , svjetkovao se bajram.

I kao uvijek prebogate trpeze i glad.

Djeca po ulicama , milioni , stotine miliona , milijarde malenih anđelćića , posustali od gladi , zalegli ko preklani kurbani. Snove o Bogu Milostivom i korici hljeba snivaju.

Uzdrigla sveštena lica i ilmije za preobilne sofre , ukradene iz ustiju siroćiča, izdali su i prodali Boga Jedinog i oholo , vesele se .

Srca pravednih , kojih je sve manje su tužna. Kleče i skrušeno se mole, da Bog Ljubavi obraduje gladne i ponižene.

Uslišiće im se molitva, jer Bog silni , naš Jedini je Dobar i Milostiv.

 

“Čast i poštenje” nasuprot lopovluku i moralnom srozavanju

Uvijek aktuelno

Iz Arhiva

 BY ADMIN27. JUNA 2021.CRNA HRONIKAKOMENTARI

Rojter Izvještava:

Britanski ministar zdravstva Matt Hancock podnio je ostavku nakon što je uhvaćen kako krši mjere protiv COVID-19 ljubeći i grleći pomoćnicu u svom uredu, što je razljutilo kolege i javnost koji žive pod lockdownom.

U najnovijem skandalu koji je poljuljao vladu koja je bila na čelu tokom smrtonosne pandemije, Hancock je premijeru Borisu Johnsonu poručio da podnosi ostavku, rekavši da je iznevjerio ljude.“

Nisu britanski ( i zapadni) politićari ništa manje koprumpirami i pohlepmi pljačkaši od bosansko hercegovačkih.Ali „časno i pošteno“ postupaju kada im dokumentuju ruke i dijela u zabranjenom.

Za trideset gpdona strahovlada fašisoidno-nacionalističkih stranaka u BiH ni jedan bh političar nije dao ostavku iz “principijelnih“ razloga.

Stand up komičari nasmijavaju publiku sa namjerom.

Bh političari nasmijavaju pučanstvo dok ih bezočno lažu , pljačkaju,kradu i u crno zavijaju

Čovjekova inteligencuija ,znanje i porijeklo se ogledavaju u svakoj njegovoj njegovoj gesti , riječi i istupu.

Navešćemo van primjer „nenadmašnog „ Fadila Novaliča premijera pohvaljene etnitetske vlade, dežurnog SDA-a stand up komičara.

-javna bruka sa namještanjem maske kao totalni odraz odsustva  neintelgencije

-pozdravna pohvala malina respiratorima kao spasioca bolesnika na negspođe Sebije KCUS –u, koji svijet proglasi za totalno smeće i ubice ljudi

-bacanje u vjetar 10 i po miliona maraka narodskog novca, što je već samo po sebi dovoljno za sječu glava

-optužnica za organizovabni kriminal iz koje je isključena glavna nalogodavkinja i organizator kriminalne grupe za realizaciju čitavog posla.

-više od godinu dana traje tirada „malina respiratori“ i sudski proces. “Normalno i logično”, glavna akterica je zaštićena ,što navodi na pomisao da će kazne izostati, osim možda za nesavjestan rad, ali svi akteri su već nagrađenivelikim talom ugrađenim u nabavci smeća.Svi su amnetistari od bacanja narodskog novca u ćenifu.

( Uvažavali bi  presumciju nevinosti da se radi o zakonodavno pravnom sistemu sa legimitetom.)

-BiH je među pet zemalja sa najvećom smrtnošću od poslčjedica korone po broju stanovnika u svijetu, a Fadil Novalić,svjestan da nikako neće odgovarati, jer iza njega stoji muž , zvani mali trezorski miš , nalogodavkinje kupovine malina respiratora,tvrdi da vlastodršci nisu željeli da im stanovništvo budu svjetski pokusnić kunići.

-Već pola godine nesprestano se sasvih nivoa vlasti bezočno laže i vara narod „zaključivanjem” ugovora i  nabavkom milionskih količina vakcina.

– Ljudi umiru , hiljade ljudi , ali nema se novaca za vakcinu , jer se na njima ne može „zaraditi“.

-Narod se iz dana u dan laže vara i između tih dimnih bombi se bezočno pljačka.

-Hoće li iko i ikad  odgovarati za Covid pomor pučanstva u BiH?

 I niko da da ili pomisli da da ostavku na funciju zbog evidentne  nesposobnosti,pljačke ,kriminala , korupcije…

 Toliko o „časti i poštenju“ Fadila Novalića i njegovih mentora i nalogodavaca.

Efikasnost Erdoganovog fašističkog sistema

Turska napala naftna postrojenja pod kurdskom upravom u Siriji, Erdogan: “Nećemo stati”

Navodno ” zračna operacija nativa “Kandža-mač” uslijedila je kao odmazda za navodni teroristički napad kojeg su navodno izveli članovi PKK/YPG-a izveli 13. novembra u prometnoj istanbulskoj ulici Istiklal i u kojem je ubijeno šest osoba, a 81 osoba je povrijeđena. 

Sad nam se prosvijetlilo kako i zašto je turska DB za petnaest minuta po izvršenom činu otkrila i uhapsila teroristkinja Ahlam Albashir koja je u nedjelju izvela teroristički napad u istanbulskoj četvrti Beyoglu. U izjavi policiji je “kao” kazala je kako se organizaciji priključila preko svog momka, također pripadnika terorističke organizacije PKK/KCK/PYD/YPG, kojeg je upoznala 2017. godine, javlja Anadolu Agency (AA).

Takođe nam je jasno zašto je Ahlam Albashir u “pomno planiranoj akciji ” , čitavo vrijeme bila u vidokrugu “slučajno” postavljene kamere i kao glumica il’ starleta radila selfie za turske službe bezbjednosti. Ujedno ” oduševljava ” nas njena hrabrost da se vrti u najužem krugu zločina , kao i “brzopotezno ” hapšenje šestorice sirijskih državljana , “organizovane teroristilke frupe” .

Ovakve efikasnosti bezbjedonosnih organa koji su u roku pola sata imali sve informacije, dokaze, snimke, dokumentovane činjenice, izjave i ostale relevantne dokaze nisu viđene ni u Staljinovo , ni u McArtijevo vrijeme, niiti bilo kojeg satrapa i tiranina.

Aferim za Erdogana i njegove bezbdenjake.

Nećemo se igrati Teorija zavjere i upitai rati na turske bezbjedonosne organe. Nismo frajeri ; nemam dokaza , a i mrak u Turskoj , kao i svugdje u demorkatskom svijetu m lako guta insajdere koji šapću informacije.

Zajednička poruka / Puljić i Kavazović pozvali na dijalog – Kako ih nije stid ?

Još im samo fali poglavar SPC Porfirije pa da mračnjaci imaju kompletni sastav u cirkusu zvanom podjela Bosne.

Ne, nije ih stid, jer obraza nemaju , ni oni ni njihovi nalogodavci. Prodali ssu Boga Milostivog za šaku dukata.

“Mirotvorci” su samo istureni agenti svojih nacističkih , fašističkih , kriminalnih vođa bandi iz tri tzv. harvatske,srpske i bošnjačke ugrožene nacije.

Zbog njihovih “strahova” , odnosno mračnih mafijaških uloga u združenom zločinačkom poduhvatu rastakanja Bosne i Hercegovine i njene državotvorne bitnosti , uz obilatu pomoć i mentorstvo Zapada ,treba uništiti višemilenijsku opstojnost Bosne, bosanske kulture i tradicije , izvornog Bosanstva i bošnjaštva .

Nije nam jasno kako niko ne pokušava da to spriječi , kako se nema hrabrosti pomaću Ustavnopravnih zakona i ovlasti reagovati i veleizdajnike , lopove, kriminalce i ostalu vlastodržačku bagru i fukaru razotkriti , pohapsiti i zatvoriti u zindane za vike vikova.

Šta rade mediji?

Šta čeka narod Bosne i Hercegovine?

Ako se ne želi novi rat , nova genocidna bestijanja i krv svoje djece i pučanstva, vrijeme j+je da narod ,bez obzira na boju i mirs , izađe na ulice i za sva vremena pomete đubrad, fukaru,kriminalce , mafiju , zlo , đubrad , krvopije .porobljivače i narodske dušmane iz njihovih velelepnih dvora.

Ako pristane na novu krv i raspad jedine nam domovine , prelijepe Bosne i Hercegovine njen naro d ne zaslužuje ništa bolje osim nestanka u vlastitoj krvi.

A njihove krvničke “vođe” i doglavnici sa porodicama će uživati u opljačkanim blagodetima dijeljem rezervnih domovina.

Običan narod, raja, pučanstvo – nikako da shvati da oni nemaju rezervnu domovinu i života van nje.

Ipak zna se kakao završavaju svi zlotvori i njihove porodice !

Da li vidite ijednog živog pokretača prekarajanja i uništavanja Bosne i Hercegovine?

Da li vidite šta je sa njihovim sljedbenicima ?

Mrtvi , umrli u teškim mukama ili samoubistivima, u apsanama, osuđeni za genocid i zločine, prezreni i prognani od naroda i svita .

Obešćašćeni , sa stigmom zverinja, ubica i kukavica. Njihovo potomstvo žigosan za vijeke vjekova.

Da li ih vidite igdje osim u zlu?

I obim novim krvolocima i zagovaračima krvlju se isto piše, jer zaboravljaju

jendu , ali nakbitniju činjenicu:

Bosna je zemlja Božije milosti !

Ko digne ruku na nju digao je ruku na Pravednog Boga Ljubavi i Milosti.

A to je kao što vas od malih nopgu uče : Neoprostiv grijeh.

Prokletstvo za vijeke vjekova.

Amin Gospode!