Tvoje kose

 

 

 

Pričao sam sa vjetrom

vjetar mi donio

odjek tvoje kose

skrivene u tami

 

šum kristalno sjajne kose

bojene kestenovim nadama

balgo valovite leprša

rezigrana na osmjehu mome

 

divio sam se oblaku

kišom mi poslao krajolik

tamom obavijeni lik

zagubljen u prošlom vremenu

 

plamte nestašne djetinje oči

ispod  uzdignutog gordog čela

a zabacuje bogatstvo vlati

do po uzbibanog djevojačkog daha

 

zahvaljivao se noćima

Nadu što mi nose

ne sluteći najavu

rastanka suznih kiša

 

mirisna je kosa tvoja

čini se miriše na bebu

eh blago onom ko ti sada kose mrsi

i koji se njenim mirisima budi

 

Bookmark the permalink.

Komentariši