Verlen – Faun

 

Stari faun od pečene gline

smije se nasred tratine

bez sumnje sluti da će da mine

ovaj trenutak vedrine

 

što dovede i tebe i mene

-hodočasnike snuždene –

do ovog časa koji sada gine

od udara tamburine.

Bookmark the permalink.

Komentariši