Oči černie – Ruska narodna pjesma / Song – Lyrics – Prevod

 

 

 

Ruža mješanka    Duša gori   Oči černie

 

Ochi chornye (Очи чёрные)

 

Очи чёрные, очи страстные

Очи жгучие и прекрасные

Как люблю я вас, как боюсь я вас

Знать, увидел вас я в недобрый час

 

Ох, недаром вы глубины темней!

Вижу траур в вас по душе моей,

Вижу пламя в вас я победное:

Сожжено на нём сердце бедное.

 

Но не грустен я, не печален я,

Утешительна мне судьба моя:

Всё, что лучшего в жизни Бог дал нам,

В жертву отдал я огневым глазам

 

Очи чёрные, очи страстные

Очи жгучие и прекрасные

Как люблю я вас, как боюсь я вас

Знать, увидел вас я в недобрый час

 

 

Crne oči

 

Oči crne, oči strastvene

Oči plamteće i prekrasne

Kako sam volio vas, kako se   plašio vas

Znam, ugledao sam vas u zao čas

 

Oh, niste uzalud tamnije od dubine!

U vama vidim žal za mojom dušom

U vama vidim pobjednički plamen

Spaljeno je njime srce jadno

 

Ali   nisam tužan, nisam ni sjetan

Utješena je sudbina moja

Sve najbolje što nam u životu Bog je dao

Prinio sam kao žrtvu očima vatrenim

 

Oči crne, oči strastvene

Oči plamteće i prekrasne

Kako sam volio vas , kako  se plašio  vas

Znam, ugledao sam vas u zao čas

 

 

Bookmark the permalink.

Komentariši