Marina Cvjetajeva – Prijateljica 2.

 2

Pod nežnošću plišanog pleda
Jučerašni prizivam san.
Šta to beše? Čija pobeda?
Ko je svladan?

Snova o svemu tom misleći,
Svim sam se opet mučila.
U tome za šta ne znam reči
Ljubav je bila?

Ko beše lovac? A ko ulov?
Sve – vražji obrnuto!
Sibirski mačak, preduć tmulo,
Šta shvati u tom?

Taj svojevoljā dvoboj: ko je
U ruci bio mač je kom?
Vaše je srce ili moje
Letelo galopom?

Ipak – kakva se to stvar zbila?
Šta se to hoće i žali?
Tako i ne znam: pobedila?
Pobeđena li?

Bookmark the permalink.

Komentariši