Vladimir V. Majakovski – Da l’ biste mogli

Izbacivši iz čaše boju,

namazah sliku radnog dana;

na pihtijastom pokazah loju

kose obraze okeana.

Na limene ribe krljušti durnoj

pročitah novih usta poruku.

A vi,

da l’ biste mogli nokturno

izvsti

na flauti.oluku?

Bookmark the permalink.

Komentariši