Tisuć ena biser bjelavskih mahala 625* – 630*

625* Jedino tamo gdje nema vremena L'jubav je iskon-

626* Logično je uvijek vrlo logično , da logičnije ne bi bilo u redu, što'no bi rekli mahalaši.

627* “La vita è bella ” mahalske poliglote prevode : život je takarli , jal’ vako , jal’ nako.

628* Kad god  smetnemu sa uma da imamo prava izbora , pravo na dobro i zlo, vraćamo se korak dva unazad , pa sve ponovo kreće. Mnogo skretanja sa puta i zaostajanja može u jednom trenu sva nadanja  odvesti na sasvim suprotnu , ne baš željenu stranu .

629* Sve što mora da bude , rodi  se  sa Božijim znanjem , milošću i pomoću.

630*Bajke nikad ne nastaju tek tako. Mora se mnogo toga upariti i raspariti da bi se stvorila i rodila nova ljepota.