arijevac – značenje – Blekijev mahalski riječnik / pojmovnik

arijevac

od sanskritskog araya plemenit, pripradnik neevrospkih i indoevropskih plemena,

nacistička genocidna logika ga dovodi u status odabranog čovjeka, pripadnika odabrane rase, u taj mit se utrpavaju svi maloumnici poput širom zapada počev anglosaksonaca,njihovog ogranka Kyu Klux Klana, neonacista, Tuđmana, Ćosica, Miloševića, njihovih pristalica i ostalog bjelosvjetskog šljama i zverinja

kavonoz – Blekijev mahalski riječnik / pojmovnik

kavonoz 

tegla, staklenka, staklena posuda za zimnicu, slatkise i drugu hranu, stakleni sud, u novije vrijeme može i porculanski, keramički i glineni sud, neki u neupućeni u kavonoze ubrajaju i plitke posude od stakla, i keramike, recimo Debi je sve kavonoz: od  tacne do kace za turšiju,do nečije blentare.

fig.U mahali su kavonoz zvali atipičnu glavu nekog insana , sa specifičnim deformitetom  ili pak poveliku glavurdu, oliti blentaru.

Blekijev mahalski rječnik / pojmovnik
   images (2)

Blekijev  mahalski rječnik / pojmovnik imanje poznatih riječi i izraza

Mahalski  zbornik manje  tandaranih i  takarenih pismenija

 

A a

 abdest   

ritual pranja muslimana prije molitve,obredno ćišćenje /pranje) određenih dijelova

tijela:nogu ruku i glave,obredno pranje

abdesthana   

zatvorena prostorija za uzimanja abdesta,obično uključuje 6 do 8 česmi i kamenih

(mramornih) nogostupa i rukohvata,dosta slično šadervanu, javnog je obilježja

abdikacija  

odricanje od vladarskog prava, službe, povlačenje sa položajadavanje ostavke ne nešto,

fig.završiš pos'o sa ženskom pa kažeš abdiciram – ovo abdiciranje je moguće i poželjno

izvesti minimum 25 puta, a poželjno i mnogo više opetovanja

ablendovati

prigušivanje / treptanje svetla farova na motornom vozilu, treptati,namigivati,dati znak, išaretiti

davati znakove očima,tajni znaci, signali

abortus

pobačaj, kiretaža, čišćenje maternice struganjem, uklanjanje ploda iz maternice

ubistvo nerođenog djeteta,ubijanje jedne nerođene duše,monstruozni čin odstranjenja

vlastitog djeteta bez mogućnosti da mu se pruži šansa da se rodi

ab ovo   

lat.od jajeta, od nastanka, od početka, od postanka od iskona fig.do balčaka

abuzenze

ljekovita, čudnotvorna voda (piće, napitak), piće natrpirodnih ( nadrealnih moći ), eliksir,

čarobna voda, rajska (dženetska) voda,blagoslovljena voda,sve vrste ljekovitih i iscjeljiteljskih voda, pića i napitaka,

nema veze sa “muškom” vodom, ali su u rodu.

acident   

istok , ishodište , mjesto gdje izlazi Sunce , istočni dio Zemlje,na istoku su  Svete zemlje, suprotno od zapada – zahodišta

 ad hok (latinski ad hoc)

samo za ovu svrhu, isključivo za ovu priliku,u tu svrhu,

samo za ovaj slučaj, naročito zato , za to, s određenom namenom

adut

u  kartama: najjača boja, najača karta, najače sredstvo, najači razlog,najuverljiviji  argument ,muški spolni irgab,ud,falus,penis

aerodrom 

prostor otvoren za javni zračni promet putnika ,prtljaga i roba,zračna luka , prostor   gde dolaze,obitavaju i sa koga odlaze , avioni i druge letjelice

mah.aerodrom za muhe,ćelava ( obrijana)glava,ćelavica

aferim

bravo,izvrsno,dobro,tako treba, svaka čast

agresija

napadnost, nasrtljivost , napadačko ponašanje, nasilnost,ratobornost, nasrtljivosr , nasilnost

agresivan

nasrtljiv, napadan . naletljiv, kidisav, koji kidiše, sklon da napada,napadački, borben, raotoboran , nasilan

ahbab  

prijatelj, drug, jaran,jaro,prika,talđija

ahmak

onaj koji je umno ograničen; glupak, budala, blentovija

Ahiret

drugi svijet,zagrobni svijet,  “onaj svijet“, mjesto drugog života, zagrobni život, budući svijet,

fig .

kad se baciš u rijeku u jeku najviših poplava, kad se baciš sa babinog zuba ili sa

desetog sprata (može i niže i više) – preseliš se na ahiret, gdje će ti časne sudije ovjeravat putovnicu, jal

vamo , jal tamo.

ahlak

moral, lijepo ponašanje, pristojnost, dostojanstvenost

ahmedija    

platnieni povez oko fesa,turbana,fesa mkape i slično,isto što i čalma

ala

aždaja, zmaj, neman, ažbaha, pokrajinski tetka (od hala – očeva sestra) fig . bosanski grb oliti anamo onaj

alas

riječni ribar, riječni mrežni rivar ,strašni lovac na ribe, ima i onih jkoju dinamitom i bombaam

svoje frustracuje liječe na ribama

albinizam 

pojava nedostatka ili nestajanja tamnih pigmenata kod nekih živih biće što dovodi do

izrazito bijele boje kože, vidi melanizam,

Albino insane život obično ne mazi.Ljudi sa podrzrenjem i predrasudama gledaju u njih,

pa se ovi teško uklapaju u “normalne” klišeje.

alegorija

stilska figura, preneseno značenje, npr.papiga, zmiuga, dede mi moga

aliteracija

ponavljanje istih suglasnika ili glasovnih skupina u rečenici, rečenicama ili stihovima

aliteracija ima smislenu  funkciju u ritmičkoj organizaciji poetike  svjetlosti i boje.

i glasovnu funkciju u taktilnim dodirima žene i njenog odabranika kao na primjer :

cvrči, cvrčcvrčak na čvoru crne sme

al pari

podjednako, jednako u vrijednosti, skr.mah. – al se pare, sve se dimi , sve se pari , aljo se pari

sa  vrećama pokradenog nakita

alter ego

drugo ja, dvojnik , npr . moj bosanski grb i ja

ak(h)mak  

glupan, budala, bedak, blentovija, nerazuman, prostakpriprost,  čovjek,  neinteligentan,

lud , fig . to  su svi oni drugi, rahat od pameti, penis i sl.

AKMAKOVATI

glupariti, budalesati, bedačiti, ludovati, penisariti i sl  , seksati , vidi takariti

akomodirati

opustiti se, prilagoditi ,naviknuti ,

priviknuti, pogodovati, namjestiti , našteliti

ahbab  

prijatelj, drug, jaran,jaro,prika,talđija

akordeon

harmonika , Cig.ramunjik

akreditacija

ovlaštenje,punomoć,dozvola,kompetencija, neuslovljeni kredit, bjanko pozajmica

akrep 

škorpija,otrovna životinja, gmizavac,  prov.jakrepfig. moralna ružnoća, bijedai  izobličenost  ,

metafora – žurkata na akrepite –

pristaše SANU i nacista samoubice Milošević Slobe i ustaškog  kompleksaša Tuđmana  Franje

nacionalističke partije ,SDS,HDZ,SDA,SNSD…,demokratski Zapad, sveštenstvo ,

humanitarci  i mnogo mnogo šire

nacionalističke partije ,SDS,HDZ,SDA,SNSD…,demokratski Zapad,

humanitarci  i mnogo mnogo šire

akrostih  

pjesma u kojoj početna slova stihova daju misao, ime ili neko drugo značenje

aksiom 

jasna spoznaja koju ne treba dokazivati fig.istina, sto posto, jedan kroz jedan

akšam

vrijeme kada sunce potpuno nestane sa horizonta,predvječerje, rana večer, početak večeri,

večernji razgovor, druženje u sumrak

u muslimana vrijeme za molitvu,četvrtu  od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje  bi vjernici trebali  svakodnevno obavljati.

u mahalaša vrijeme za akšamluk i  tatlak

akšamlučiti  

zabavljati  se, provoditi se od rane večeri, uz  eglenisanje, mezetluk, piće, kahvenisanje, čibuk, sevdah,pjesmu i muziku, merak, a i lijeganje i jastučenje , vođenje ljubavi vidi takarenje

akšamlija

čovjek koji akšamluči, koji se provodi, zabavlja, tatlači, jahači, fig.jahači u akšam

akšamlijka

žena koji akšamluči, koja se provodi, zabavlja, tatlači, jahačica, fig.jahačica u akšam

aktiva

svi prihodi i potraživanja preduzeća ili pojedinca

akuratan 

ozbiljan, tačan, brižan, pažljiv, uredan, pedantan,mah. neobdaren udom u jednini,brz splovila , što bi Deba reko : hadumi i homići

 

akutan

akutan (lat. acutus: oštar).

oštar, žestok (akutna bol);nagli, vrlo ozbiljan ili izražen (akutna nestašica); koji traži brzo rješenje,hitni,  gorući (npr. problem),u medicini, oznaka za patološka stanja i bolesti koje imaju nagao početak, razmjerno kratak tijek i vrlo izražene simptome. Akutna bolest može biti praćena komplikacijama, može se izliječiti potpuno, ostaviti trajne posljedice (rezidue), a može završiti smrću ili prijeći u kroničnu bolest

aliteracija ( ženski rod )

Aliteracija (alliteratio, lat.) je stilska figura, koja spada u podgrupu stilskih figura dikcije, među kojima su i asonanca, onomatopeja, anafora, epifora, simploha, palilogija, paronomazija i etimološka figura. Aliteracija vodi poreklo od latinskih reči – ad, što znači „blizu“ i letera, što znači „slovo“ i predstavlja jedan od elemenata ritmičke organizacije stiha. Aliteracija se sastoji od ponavljanja određenih suglasnika ili grupe suglasnika.  Aliteracijom se naglašava emocionalno stanje govornika, zvukovni ugođaj, glasovni efekti i ritam.Aliteracija takođe ima smislenu  funkciju u ritmičkoj organizaciji poetike  svjetlosti i boje.

Takođe ima opetovanu i glasovnu funkciju u taktilnim dodirima žene i njenog odabranika.

 

alkar

učesnik sinske alke, gardijski, poglavnikova satnija u HDZ pardon u NDH. oni što alku u sridu nabacju, po  mahalski cvjataši oliti  pederi

 alkos

pijanica,alkoholičar ,čovjek koji voli dobro popiti alkoholna pića,neumjerenik u piću

alotrija

šala, ludovanje, puritanski strah od prisnosti, fig.suprotno od puritanizma, vidi anabazirati

alotrijati  

šaliti se, ludovati, izbjegavati, prisnost,

alva

medena poslastica, ramazanska poslastica za blagu noć : voda, brašno, šeće i med,

mogu i grožđice i mirođije dem.alvica, fig. smokvica, vidi anamo ona,

nadimak one lopine tomasa Edisona

amalgam

spoj metala sa živom,ono što je postalo jedno, npr. Lela Jela Jelena i Herco

amalgamiti

spajati metal sa živom, spajanje dva jedinjenja, dva tijela fig. takarenje

amal (hamal)

nosač , fizički radnik, pomoćni radnik ,irget , teški radnik, Alija Sirotanović

mah.osobine onoga koji vodi ljubav,  se seksa, tatlači, tandara…

amaliti (hamaliti)  

teško raditi, irgetiti, nositi, raditi fizičke,najteže poslove, kulučiti, nadničariti  vidi seksati, takariti, tnadarati

amidža  

stric , očev brat

anabaza

ulaz,otvor, penjanje uzbrdo, napredovanje,bome pomišlja insan i na mnogo toga – lijepoga i sočnoga,recimo smokvice.Znali smo jednu Anu koja je imala dobru bazu,i nije je štedila.Sretnica.

anabaziratiti

ulaziti, penjati, napredovati, fig. seksati se, voditi ljubav, vidi takariti (u pomen Ani koja je imala strašnu bazu i nije škrtarila)

anahronizam

pogreška  u računanju vremena, datuma, događaja,   protivnost sa hronologijom,vremenska poremećenost, nesavremenost;

zaostalost, zastarelost , održavanje zastarelih i preživelih shvatanja, namjerne greške radi komičnog efekta ,u svrhu sveznajućeg pisca koji „vlada“  vremenom i prostorom

analan 

guzni, koji se odnosi na anal, homićki

analogija

suglasnost, sličnost,j ednakost, logička metoda, oblik zaključivanja kod kojeg

se polazi od posebnog i pojedinačnog i zaključuje se ka posebnom i pojedinačnom po sličnosti,

zaključni sud se donosi od posebnog ka pojedinačnom

anamo

tamo, eno onamo, onamo, blizu, tik, pri, uz ,  fig.vidljivo, gledaj , gledljivo iz blizine

( a bome , mislima i iz najveće , kosmičke  daljine)

ANAMO NEKA

Ona neka neidentifikovana – čarobna, ali i …, iz bliže ili dalje okoline.Sanjana i kuđena.Željena i sramoćena. Bez krivice ,vrlo često osuđivana na neke vrlo subjektivne , neuke i neumjesne percepcije.

Ona nije lice, nema čak ni glas. Ona je sve što izglasaju da jeste. Da ima, verbalizirala bi tugu što njihove riječi ubijaju njih same.Jes kada bi se šalili.Ona je ona neka koja se sanja,poželjna i nedostižna.No ima  neukih koji sve vide pežorativnim pogledom.

Anamo neka je za razliku od Anamo one , možda, neodređenija, imenovana sa sigurne distance.Uglavnom nije u pogibelji, ali posredno ,preko Anamo one, u mahali, i njoj pripadaju svi njeni atributi, kao i neuništiv spomenik za sva vremena.

ANAMO ONA  

  Ona koje je blizu, uvijek tu, na vidiku; anamo mahalski izraz isključivo u pozitivnom, nježnom, blagom, očaravajuća  i tepajućem ženska stvar, vagina:

 ajkulica, akšamlijica, alem, alvica, kamen, alemuša, anđelkuša, anemona , antigalaktica, antilogičnica, ažbahica, balončić,  

baklavica, baštica, beba, bebica, bezumnica, beštijica, bezubnica, biser, bisernica, biseruša,blondinica, breskivca, brežuljčić, bubalica ,

 cicica,  centifolija,  crna rupica, crnodlaka, crvenka, crvenkapica,

 čenguša, čočekuša,čudovištence, 

 didilica, dijamantić, dijamantuša, djetešce,dolmica,doratica, družbenica

 džidžilica,džidžimidžilica,džedželica,džemilica,džematlijka,

 đardin, điđalica, đula, đulistan, 

 fatica, fatmica, frkica,feštarka

 haramuša, haremuša, hurmašica,

 gajić,glumičica grmić, grbićka,

 hevina, higijeničarka, hojdanica, hanumica ,

 Ibica, igračica, igrančica,ispovjednica,

 jagorčevina, jemica, jemenkuša, jorgovanka,  

 kadifica,kala, karafilčić, kitačkica, kitačka , kitarevička, kobilica,   kolobrazić, koprnica, krajolik, krofnica,

 laganica, lavica, lorutica, lovoruša,lotos,

 ljubavnica, ljubeznica, lugić, ljubičica,

 maca, macica, mačkica, mačić, maglićica, meraklijica, merakuša, micica, minđa, minđica, minđahari, minđuhica, mirisnica, modra rijeka, muf, mufić,

 namiguša, navlakuša,

 okviruša, omotnica, opalnica, opatica, opaljenica ,

 pajalica, papalica , papalina, pejsaž, pica, picica, piculence, pipica, pićić, pičkica, pitonica, plavi safir, plavuša, poklapuša, ponočnica, ponornica, priljepuša,  prostakušica, rajčica ,

 radosnica, rađalica, rodnica, rođakinja, rupica, rubinuša, rupičica, ružica,  

 sanjalica,seka, sekica,  smijalica, smicalica, smucalica , smokvica, spremačica, srculence, strankinja,svjetlana ,

 šenkratica, šumarčić, šumica,

 takarenka, takulinka , tandaraljka,tapalica, tapatapalica,  tenećkica, 

 uranjalica, usisivačica , uvlakuša, uznašalica,  vabilica, Venerin brijeg, vodilica, vriskalica, vrištaljka, vrtić, vučica ,

 zapovjednica,zjevalica,zlatica, zlatna ribica, zlopatnica, zornjakinja, zvjezdana, zvijezdica,

 žutoperka…

 (Prelijepe sličice nisu zaključene, ima još, izdavači požuruju publikovanje. Obećavaju u drugom izdanju će unijeti neophodne izmjene.)

 Neke sočnije i slađe opise potražite u debinom ekspozeu o takarli i tandarli imenima

Oni jašu a Mojsije harmonike, neke glagolske odrednice: radovanje, ludovanje, sanjanje, igranje, ganjanje, jurnjava, frkisanje, zlatarenje, hananje, lelekanje, bitisanje,  pjevanje, plesanje, boleranje, najbliskija saradnica i srodnica anamo onog . /zbog saradnje : vidi takarenje /

 

ANAMO ONIĆKICA

klitoris , dražica, crvuljak, ženski kurćić, fig.penis u haduma, evnuha ,uškopljenika,nacinalističkih političara

ANAMO ONAJ

muški polni organ sa crvenim fesićom na vrhu, penis, bombarder, tabator,takarač, tanadarator, vodič ljubavi, terminator , mujator, muljator,piton, prcator, bezmozgaš,blento,vidi gradaciju: blećak, blesan, blento, blentovija

ANAMO ONO (TO) 

seksanje, vođenje ljubavi, vidi takariti

ANAMONIRATI  

Vidi anamo ono

anegdota  

duhovita zgoda iz života velikih ljudi, šaljiv događaj vidi Kraljica Marije Terezija i Mujo

animozan

neprijatan, neprijatnost, neugodnost, neprijateljstvo,

anlaisati

razumjeti, shvatiti, doći sebi,opametiti se, prepoznati, doći tobe,skontati

antagonizam

neprijateljstvo, suparništvo, rivalitet, mržnja suprostavljenost  ideja / ideologija

anterija – značenje Vikipedija

 Vrsta starinske haljinesa dubokim izrezom na grudima,od pamuka ,svile,samta i brokata,vezene (najviše veza od zlatog konca)

ANTERIJA   ( značenje iz mahale)

 Anterija je haljina nad haljinama,kao meleka među djevojkama.Anterije su mogle biti svečane,  kućne i djevojačke. Ova svečane treba  raskošnoću i bogatstvom da zadive posmatrača.

 Kućne  i djevojačke su bile namjenjene oku pojedinačnih posmatrača.Nikad u isto vrijeme te haljine nisu mogle nagledavati dva para muških očiju.Nikako ,jer bi to bio otvoreni grijeh i ulaznica za pržun.

 Kućna anterija,eh. ta je u samom raju skrojena.Žene su najviše voljele anterije boje rubina ili plavog safira,zavisno od blagosti i bjelokosnosti lica i tijela.Djevojke su voljele antertije brilijantne bjeline i svjetlucavosti.

 Anterije su bile bogato i raskošno izvezene đuvezlijom,srebrenom i zlatnom svilom.Druge boje su se uglavnom izbjegavale,ali ukoliko je nekom detalju radi kontrasta bila potrebna svila neke druge boje,ona se vezla.

 Zamislite sada boju rubina,safira ili brilijanta,zatim ružičastu,srebrenu,zlatnu,modru i zelenu svilu i vješte ruke vezilja,bile one žene ili djevojke.Koji je to spoj ljepote,mladosti,ljubavi i strasti i vještine.

 Anterije su se uvijek vezle u društvu ; da bi se mogla razmijeniti iskustva i novi vezovi i novi uzorci svila za vezenje.U društvu se ljepše veze,veseli i raduje.

 Nekad se vezlo šutke,nekad se šalilo i tračalo.Nekad bi se sve zabibalo i  prolomio bi se ženski glas:čist,kristalno jasan,veseo,vrckav,čeznutljiv i nježan,nekad blag i umilan,nekad opor i ogorčnen,nježan i tužan,ponekad čulan i strastan,najčešće veso i razuzdan.Ali uvijek,baš uvijek,pri svakom vezenju se morala više puta ,od srca,otpjevati ona:

 „Joj,mamo mamice,crven fesić u dragana moga joj,mamo mamice…“

 Rjeđe ona

 „Moj dilbere,kud se šećeš, haj, štio i mene ne povedeš…“

 Kako i ne bi?!

 Često pominjemo anterije i nevinost.Većina ljudi misle da znaju šta je to i kako to izgleda.Vjerovatno znaju.

 Neki na kažu anterije su starinske anterije i njih su izraživali terzije.Mere biti. Da su starinske nisu.Kad se te dvije ljepotice  žena i anterija sastanu; ništa ljepše i svežije se u dunjalučkim rabotama ne može vidjeti.I nikad neće zastarjeti.

Mere biti. Da su starinske nisu.Kad se te dvije ljepotice  žena i anterija sastanu; ništa ljepše i svežije se u dunjalučkim rabotama ne može vidjeti.I nikad neće zastarjeti.

Sada 2015. god natandarite anteriju na modnu pistu i eto hita za slijedećih sto stađuna.

 Vi mislite da ćemo sada razvezat priču o grlicama, đardinu i cvijeću i tako to. Hoćemo ali na drugom mjesti gdje to priliči.

 Ma jok boni. Ne ide to tako. Priča je o anterihjama. Kako ćeš pričati o anamo onoj ljepotici kad joj se noš nije anterija izvezla ni natandarila. Pa onda kad se obuče mora se malo pronosati, pa mazno i graciozno prošetati.

 Ne ko manekenke. (  vidi : manekenke )

  Ove naše maze to rade zaljubljeno,  lagano ko pero kad vjetrom leprša.One više nisu maze. One su jemenke ili Ciganke koje hoće da dodirnu nebo. Možda kao let aLagan pokret ,čini se da zemlju ne dotču.  Ruke…

 Ovdje ćemo stati,vi nas radoznalci zamalo na tanak led navukli.Hoćete sve nešto preko reda,bezbeli. Ne valja žuriti.Sabur,polahke sve po redu.

 Terzije su pravile anterije za bogati svijet, dokone žene i lijena ženska čeljada.Te terzijske navlakuše na tijelo nisu imale ni duše ni ljepote.Ponekad bi im se posrećilo pa bi nešto nalik našim anterijama naprevili.Urijetko.

 Krcate im anterije zlatne svile, i krute ko da su od pravog zlata pravljene.Đez ba ti vidio da išta valja ako samo zlatnu svilu takariš i štancaš? Ne praviš bolan nikakav oklop.

 Malo skrenuli,ali ćemo se brzo vrnut na pravu riječ.

 Mi gledali i pregledali,čak i baterije poneko upotrebljavo, i još uvijek nismo sigurni da smo dobro vidjeli i šta smo to vidjeli.Ako ne znamo protumačiti i skontati,znamo opisati. Bar tako mislimo.

 To što smo vidjeli ćemo vam ispričati.Tako je najlakše tu zabune nema.

 Pravu i najljepšu anteriju bi žensko sama sebi i prema svome tijelu isplela.Ko će bolje od nje znati kako tijelo ima,koliko krivina i oblina i na kom mjestu ima?Niko,pa ni dragan.Ima on čitav život da to upoznaje; pa ne upozna,niti domozga kako ta ljepota funcionira.

 Što je anterija mekša i svilenkastija to se tijelo bolje osjeća i pupa.Kućna anterija se vezla, za dragana, muža, đuvegiju, zagonđiju, muškarca koji traži ljubav žene, djevojke, djevojčice i uzvraća, debelo uzvraća. One su se još manje  štedile i u vezu i u ljubavi. Takav vakat bio i takva im narav bila.

 Ljubav je sve što se imalo, bez obzira na bogatstvo i usud. Uz ljubav je išla i sreća i nesreća. Danas je sve to zaboravljeno.

 Konzilij je bio sretan što je bivstvovao i uživao na izdisaju tih sretnih i prelijepih dana.

 Šivenje i vezenje anterija se znalo otegnuti oho, ho. Kada bi se koja anterija zavšila, rad bi prestao i ženski svijet bi se divio umjetničkom djelu.

 Svaka anterija je bila unikat i priča za sebe, jer je iz ljubavi za ljubav rađena. To nije bila još jedna duga vezena ženska haljina ili ona starinska anterija. To je bio krajolik skladan po tijelu žene koja se krajolikom svojim diči. To su milosrdni velovi skrojeni i izvezeni  po snima ljubavi što u susret te žene jedri i brodi.

 Po najsitnijim detaljima  tijela koji će biti prekriven, brižljivo su birani detalji, boje,linije, zavijuci,krugovi i opet boje. Puno boja i detalja. Svaki detalj je odgovarao mjestu i dijelu tijela koji će se sinhronizovati sa haljinom.

 Sve bilo krojeno, otisnuto i zategnuto do u tančine da sve  istakne brežuljćiće i đardinćiće žene djevojčice,žene ljubavnice. Svila  i vez skrivajući  tijela ,daju naslutiti koja se ljepota ispod skriva i gori.

 Pa opet bježati, iskriti, iskakati u igri lova i strasti. Bježi čedo, ženo, bježi  i sakrivaj se ,da bi sebe poklanjala. U momentu  kada plam prijeti da sagori tu lepršavost anterija samo pada i vjetrićem kandilo gasi. Tama nenadano sprečava da dar bude jasno izložen i viđen.

 Zajedničko svim anterijama bez obzira na namjene,vez  i boje su duboki izrezi. Rukavi su otkrivaju bjelino  do iznad ramena ; do žile kucavice. Grudni dio blagi povjetarac njiše  do pubičnih slasti,preteći da bjelokosna svjetlucavost zaslijepi zapiljenog blesana.

 Anterijskom rascjepu u međunožja ; što lukavo se privio uz svilenkasti đardin,  omiljeni poetski  izraz za izvor ljubavi i života, se prilazilo da posebnom pažnjom.

 Jel to onaj raj za koji se mre? Prekrsni vrt mirisa , boja i slasti! Jeste. Čovjek ne bi nikad puta izlaska iz njega mogo naći, niti bi poželio da ga nađe.

 E taj vrt treba poslijednji da za titra u nagovještajima dok mozak blenti nekom ne smuti.

 Ti izrezi nisu uređeni i krojeni tek tako. Imali su svoju svrhu.

 Svečane anterije su  imale prigušenije, zagasitije ali ne i manje lijepe i efektne boje. One su otkrivale bogatstvo haljina, bluza, košulja, suknji i podusknji, velova , vezova, boja  i šara i svih mogućih ženskih nošnji  i nepoznanica koje su se u anterijama mogle kriti.

 Bezgranični nizovi kombinacija boja i sakrivenih čuda što hoće da izlete i da se daju. Čari zadivljujuće i ugodno za oko posmatrača, ponos za vlasnicu spektakla.

 Kućne i djevojačke anterije nosile su se samo u trenucima najveće intime, uglavnom noću i za posebne prilike. One su bile od laganije svile, koja se uvijala oko krajolika kao snijeg oko brdašaca i dolina.

 Opisali smo vam anterije, uglavnom, izreze na rukavima, grudima i među nogama. Sada zamislite bijelo mramorno žensko tijelo kada se uvlači ili izvlači iz anterije.

 Ne ,to nema smisla i priča o anterijama gubi veo i draž.

 Sjedite zavaljeni na šiltetu i među jasticima. Ne, ni to ne ide.Sviše vulgarno.Čovjek se zavali kao u hamam baru i čeka golotinje predstavu.Nisu anterije bestidne.Ni jedna.Otme se neka kontroli,neki šav pukne i anterija se razleti. Da li je ustreptjela djevojčica koji šav nenamjerno slabije prišila?Da li žensko sviklo da pamet muti upreskočila koji prišivni red ? Nikad se ne zna šta ženski rod umuje i muti.

  

ANTIGALAKTICA  

protiv galaktika, suprotna od galaktika, nešto ne djeluje / dejstvuje po galaktičkim principima, fig . ženska rabota, vagina,  đardin, vidi Anamo ona. Deba  nije tiho antigalaktirati u  takariti, kaže ne možeš ti toliko nepoznanica u jedno značenje ubaciti, neka se slegna pa će ponovo razmisliti.

antika

kultura stare Grčke i Rima ,davnina,davno doba,starina,starija osoba,odlično,izvanredno, sjajno

antikvar

istraživač , proučavalac i procjenitelj starina, staretinar , skupljač i prodavač starina , skupljač i prodavac starih stvara, starija osoba

antikvarnica

prodavnica starih stvari, prodavnica umjetničkih starina , dom penzionera ,starački dom , starija osoba

ANTILOGIČNICA

ona koja prkosi logici, nelogična,  nerazumnjiva,  nerazumna, bez razuma  fig. vagina, đardin, vidi anamo ona

anus

čmar,šupak, završetak zadnjeg crijeva, fig.šlepađija, dosada,priljepak

apa

miris, neobičan miris ,neugodan miris, zadah, zadah iz ustiju, i npr.menstruacija

apage! (apaž) fr.

udalji se,nosi se, goni se , mah.uvijeno-jebi se, odjebi

apolonski  

prema imenu boga Apolona, epitet za sve što je u kulturi i umjetnosti (valjda i u životu) razborito, trijezno, harmonično; izraz potječe od F. Nietzschea

a posteriori

potonji,iz kasnijeg, ono što dolazi poslije, spoznaja na osnovu iskustva, poslije iskustva, fig.iskustvo ženi što dolazi poslije sukoba sa Mujinim grbom

apostrofirati 

u govoru nešto naglasiti, posebno naglasiti, posebno istaknuti, staviti, istači,oštro naglasiti, nešto i nekoga navoditi, staviti pod navodnike, npr.”Dodik,Izetbegović i Čavić su pošteni ljudi”

apoteoza

obožavanje živa ili mrtva čovjeka do uzdizanjue u božanstvo, preveliko slavljenje

npr.obožavati fašističke,vatikanske ili arijevske zvijeri koje su riknule ili se ubile

a priori

spoznaja nezavisna od iskustva, prije iskustva, npr.duša, sevdah,

aproksimativan

po prilici, približno, oko, cirka ba., fig.otprilike k'o Mujin grb

aproprijacija

prisvajanje, zakonom legalizovana pljačka,  prispojenje, podešavanje

apsolutan

potpun, sasvim, neograničen, totalan

apsolutizam 

neograničeno vladanje, samovlada, svevlada

apstinencija

ustezanje od nečega, suzdržavanje, trezvenost, odricanje od čega

apstraktno

pomišljeno,zamišljeno,nešto što ne postoji nego se zamišlja npr.

velika Srbija,velika Hrvatska

apsurdan

nelogičan,bez smisla,bez logike,bez pravilnog(pravog) mišljenja

arabeska  ( ženski rod )

vrsta istančane , ukrasne i profinjene  umjetničke slike, mizaik , ornament od stiliziranih geom. likova ili biljnih motiva isprepleten u mnogim kombinacijama

arak 

lat. Arcus dvolist, presavijeni list,  arak. Arapski žestoko piće (od riže , melase, kokosa)

arija

vokalna kompozicija za jedan glas sa instrumentalnom pretnjom, napjev, solo dionica,

primjer Pjevač uz Indexe, dalmat.zrak, jevrejsko i albansko žensko ime,

arijanizam

nauka da Krist nije istovjetan, nego samo sličan bogu ocu

arijevac

od sanskritskog araya plemenit, pripradnik neevrospkih i indoevropskih plemena,

nacistička genocidna logika ga dovodi u status odabranog čovjeka, pripadnika odabrane rase, u taj mit se utrpavaju svi maloumnici poput Kyu Klux Klana, neonacista, Tuđmana, Ćosica, Miloševića, Dačića Kitarević,Vučić i njihovih pristalica i ostalog bjelosvjetskog šljama i zverinja

arka

ormar, sanduk, lađa u obliku sanduka, npr. Nojeva lađa

arlekin

lakrdihaš, šaljivčina, prevrtljivac, neobuzdanko, lik iz lik iz.izal.commedie dell'art,

buntovnik, taskalašnik, klovn, prefriganac fig.akšamlija u večeri rane

arli    

nasilan, ljut, silovit, vidi: Prekinuta basna ( trilateralna komisija,puh i ostale zvijeri )

armada

španjolska ratna flota Filipa II potučena 1588.od Engleza, snažna armija ili flota

Armija BiH

vojna formacija koja je odbranila  komadanje BiH od fašističko-nacističkih udruženih hordi zla srpskih četnika i hrvatskih ustaša

armija bh (ona druga)

poslijeratna formacija koju vode pogan, bijedne hablečine, dvoličnjaci i  minderpuze koji su  prodali časne Bosanske borce protiv fašističkih hordi

Arnaut 

turski naziv za Albance, Šiptare, Arbanese

arogantan

drzak, osoran, bahat, napuhan, silovit, ljut, nadmen,  puh i ostale zvijeri

ars amandi

ljubavna vještina, umjeće spoljnog zadovoljenja partnera, vidi voditi ljubav i takariti

arslan 

lav, pobliže: vidi to lave

a(r)šlama

trešnja

arterija 

žila kucavica koja vodi krv iz srca u druge dijelove tijela, glavna prometna ulica u gradu, vidi poemu Bajka o Gradu čednosti Zemlje Božje Milosti

arterioskleroza    

skleroza, bolest prozrokovana nakupljanjem vapna (kreča) na opnama arterija, mah.krečana, pročitaj serijal: Oni nama, mi njima

aseksualan  

bez spolnog nagona, figurativno papa, kardinal, katolički svećenik i svećenici ostalih religija

asfiksija    

obamrlost, prestanak disanja, prividna smrt, fig.pet stoljeća robovanja

asertivan    

zauzeti se za sebe na bez rezervan način, nedvosmislen, otvoren, izravan, bezrezervan, direktan što bi reko Deba : onaj koji puno sere, neko ko se preserava

askerija 

vojska, vojnici / isto što i haskerija

asket 

čovjek koji se odriče svih užitaka, strogi pokornik, krijeposnik vidi aseksualan

askeza  

vježbanje obuzdavanje strasti, težnja duhovnom savršenstvu

asocijacija

automatsko podsvijesno spajanje opažanja ili slika, pokušaj  vizuelizacije nepoznatog, nedoživljenog u poznat (sličan)m pojam, igra riječi kojom se nepoznat pojam objašnjava

poznatim, igra objašnjavanja datih pojmova panetomimom ( gestikulacijom)

asocijalan

nedruštvena osoba, nekorisan za zajednicu, nedobrotvoran, samoizopćenik , papan, krkan

aspekt 

izgled, pogled, vidik , predožba, odlika

aspiracija

zahtjev,težnja,želja,nakana,htjenje,udisanje,usisavanje fig.izvoljevanje,zahtjevanje

astralno

nematerijalno, vantjelesno, zamišljeno, što ne postoji, što se odnosi na zvijezde, žensko iskustvo Mujinog grba

asv(f)alt    

crna sjajna zemna smola, bitumen, npr.snovi ustaša i četnika

aščinica

kuhinja, restoran tradicionalne muslimanske hrane, vidi potencija

ašićare ( ašćare)

otvoreno, očito, očevidno , vidljivo, izvjesno , garantovano , 1/1,

ašik

ljubav, udvaranje  ,ljubovanje , zaljubljenost, dragi, mladić, momak, dečko, ašik ljuba: draga, moma, cura, druga

ašik par u vođenju ljubavi  

ašikli-pendžer

prozor za ljubovanje

 ašiklija

onaj koji ašikuje; ljubavna pjesma

ašikovati

voditi ljubav, zabavljati se , biti momak i cura , furati, hodati , seksati se, vidi takariti

at

konj

ataksija

nesposobnost udova za pravilno kretanje, nekordiniranost pokreta udova, npr. najočitija je pseća ataksija prilikom šetnje

atlija

vješt konjanik, jahač, Bosanac

atrakcija 

privlačnost, šarm, snaga privlačenjua, privlačna priredba ili događaj, spektakl,

a ima i atrakcija sa predumišljajem: npr.Dačić se u Srebrenici  dao u bijeg , trilateralci Kolinda i Vučić sa automatskom puškom.Ako je šuška sinonim falusa, onda svako od njih drži ono što nema ili mu treba ko abuzenzi vode.

atrofija 

sušenje pojedinih organa,mišića ili udova, zakržljalost, sparušenost

napriliku nešto slično se dešava sa udovima političara , sveštenih lica, haduma  i tetkica

aureola

(gloriola)

zlatan krug (prsten) oko glave svetaca,znak čednosti ili vrline

autentično

vjerodostojno, istinito, dokazano

autizam

nepovjerljivost, povlačenje u sebe (naročito u duševnim bolestima)

autor 

osoba koja je objavila /ostvarila neko umjetničko ili naučno djelo, danas to podrazumjeva  osobu koja objavi bilo šta, svašta i ništa

autosugestija

utjecaje snagom volje na samog sebe da se izvede neka radnja,tjelesna i duševna promjena

averzija  

nesklonost, odbojnost, odvratnost, neprijatnost prema nečemu

avlija

dvorište ispred kuće, uglavnom uređena sa cvijetnjakom, ponekad i šadrvanom

ažurno    

tačno,uredno, na vrijeme, spremno,pravovremeno, precizno,pedantno,akuratno      

 

 B b

 

Ba  

znak za hemijski elemenat barij

ba 

internetska skr.za Bosnu I Hercegovinu,

uzrećica kojom se u Bosni neštonaglašava, apostofira,daje na značenju,naglašava, šatro:

skraćenica od bariti, zavoditi; vidi je ba – znači treba je zavesti; oko ba – zavođenje kreće;

to bona ba – zavođenje uspjelo, zadatak skoro pa obavljen ti si ba mrak (mrakuša) –zadatak obavljen

dodatak:

BA – Međunarodna oznaka za Bosnu i Hercegovinu

baba   

starija žena,starica,baka, nena

bagatela

sitnica, malenkost, tričarija,jeftino,jeftinoća ,  igračka, tričarija,  mali i lak muzički komad

bagra

-“bougre (bugr) fr. = bagra, lupež, podlac”

ovo nas baš zanima, i u engleskom postoji inacica ove rijeci.

-bugger (bagr) = peder, analni kauboj…

– Izraz koji označava društveni talog, onaj najgori ološ i fukaru. Koristi se u množini da okarakteriše rulju koja je kvarna i bezobrazna(često i nepismena) do zla Boga. Pojedinci te rulje imaju takođe zasebne nazive, longara, lotinja, bitanga, ološ, fukara, vancaga i sl.

bahatost

grubost, osionost, drskost, bezobzirnost , oholost, precjenjianje vlastite vrijednosti ili vlastite vještine,

sa akcentom na preziru prema drugima

bahinalije (bakinalije)

igre u čast Bahusa grčkog boga vina, hrane, užitka, ,razonode i razuzdanosti, raskalašena, pijanka, akšamlučenje, šenlučenje,opijanje

BAHINALIJAZIRATI

razonoditi,razuzdati,raskalašiti,akšamlučiti,šenlučiti fig ili ne fig. seksati, vidi voditi ljubav, može i takariti

baildisati  

umoriti se od posla, onesvjestiti, obezbenisti, premoriti, fig.riknuti od posla, crknuti od posla, pasti s nogu,seksati se, vidi voditi ljubav vidi takariti

bajaco

Komični lik iztal.commediedell'arte,pjac,klovn,lakrdijaš,arlekin,komičar,komedijaš,šaljivđija,šeret, vragolan,veseljak,animator,zabavljač, mah.zajebant fig.političar

bajagi (bajage)

tobože,naizgled,k'o fol,nije nego,praviti se nevješt,nevješto

 bajat

star, ostarjelo, pokvareno, pokvareno ili ostarjelo od stajanja, trulo

bajlisati  

onesvijestiti se, umoriti, obezbeniti,izgubiti svijest poet.izved,od baildisati (vidi baildisati)

bakandža

teška visokoka cipela na vezanje,teška vojnička cipela; uopšte glomazna, teška cipela,cokula  , gojzerica drvena papuča u baranji,

bakšiš 

napojnica, dar, poklon, kusur, ostatak

baksuz

nesrećan čovjek,čovjek koji nosi nesreću (peh,smolu) , pokretna nesreća ,nespretnjaković, gubitnik, smotanko

Primjer : Izmet sa neba uvijek pogodi baksuza, čak i ako je ispod strehe

balada

lirsko epska pjesma sa žalosnim završetkom koja opisuje neki događaj ili stanje, uglazbljena izaziva elegične

balčak 

držak sablje, mača ili noža, granica između oštrice i držača

BALČAKOVATI

do kraja gurati balčak u korice,futrolu,umetače,tijelo ili druge žive i  nežive stvari, fig.ubadati, probadati i sl.seksati, vidi takariti

baldahin 

teška tkanina nad prijestoljem,oltarom i krevetom, velovite prozirne tkanine nad posteljama

BALDAHINITI

umatati se u prozirne, svilene , baršunaste velove fig voditi ljubav – nikako takariti, ipak pogledati takariti

balija 

od bal tur. pčela, pčelar emocijeBalkan bal – pčelar / kan – krv , zemlja krvavih pčelara, zemlja krvavih naroda, ustaše i četnici su najokrvavljenije genocidno zverinje, komunisti  iz ljubomore uveli mahalskog  baliju sa osobinama: neuk, nepismen, neobrazovan, siromašan, prostak. Gdje su sada komunisti u dalekoj prošlosti ili zatvorima, Haga i drugih zemalja, zajedno sa ustašama i četnicima.Još mnogi čekaju na red, skrivaju se u vukojebinama i ubijaju se kao njihove vođe i djeca. Zverinje, genocidne i robijaško – vukojebinaške klasifikacije sasvim odgovaraju  karakternim osobinama, socijalna grupa u indijskoj državi Andre Pradeš (Andhra Pradesh), bengalski zaliv

BALIJATI

pčelariti,  ubirati med, medariti, baviti se pčelama, sređivati košnice,krvariti, fig voditi ljubav, može i takariti

bandak 

nesvijest, duboki san, opijenost, fig.zanesenost , obezglavljenost

BANKA GERME

mahalski izraz nastao na mahalama (ulicama)  bjelavskim šezdesetih godina prošlog vijeka, značava minimalni parametar kvaliteta i kvantiteta  bilo čega, pramjera svega,od ličnosti do najbanalnijih bezvrijednosti, pretpostavljena vrijednosti nečega mjerene  količinom rezane germe u  iznosu od ondašnjih 10 para, sadašnjih 50 centi

bara 

plitke vodene mase gdje žive razne životinje i biljke ,mrtvaja, mlaka, lokva,  fig. okupljalište (Marinkova bara u Sarajevu/ kasnije RK  Sarajka na toj lokaciji),  mah. novčanik, takulin,  lisnica,  džepna sehara

bare bare

egal , ravno,  jednako,  isto, izjednačeno,jednoobrazno, istovjetno , pola-pola ,svejedno

barkanje

diranje, dodirivanje,držiti , ticanje, čarkanje, čačkanje, čeprkanje,draškati,nadraživati,provocirati, podbadati, peckati, zadirkivatibockati ,fig. doticanje, nježno milovanje ,dovoditi do nekog stanja

baršun

svila, vidi kadifa, vidi Bosanski grb

basna  

kratka priča u prozi ili stihu sa poukom; glavnu ulogu imaju životinje sa ljudskim osobinama; kroz životinje govorio ljudima,njihovim postupcima, manama i vrlinama; zasniva se na pravom i prenesenom  značenju (alegoriji),

bastisati

iznenada se pojaviti, banuti, hrupiti, iznenada ući u kuću, iznenaditi, opkoliti, pretražiti

bašča

vrt, gradina, đardin,voćnjak, prostor   ograđen uz kuću, najčešće iza,  cvijetnjak, povrtnjak,voćnjak ili kombinacija

baša

poglavar, prvak,paša ,dostojanstvenik, general. koliba od bambusa

baška

posebno, zasebno, odvojeno, naočito, naročito,napose, izdvojeno  , sa strane, posebice

bazerđan

trgovac, trgovac stranom i kvalitetnom robom, ali i prodavnica / trgovina tom robom

baždariti   

službeno ispitivati ispravnost mjera, pravilna uspostava mjera na instrumentimna,

opremi i alatima, štimati, podeševati, uštimavati, naštimavati, fig.opetovano

ponavljanje podešavajućih, naštimavajući pokretaseksati,voditi ljubav,vidi takariti

beate memorije

blažene memorije, ugodne uspomene

beatifikacija 

službeno vatikansko proglašenjem neke lišnosti za sveca

BEBATI 

uspavljivati bebu, ženu, insana, milovati, ninati, ljuljati, nježno voditi ljubav

nikako takariti ali pogledati pod takariti

bećar

razuzdan, raskalašan čovjer, boem, bekrija , vidi akšamlija

bedevija  

rasni konj arapske  pasmine, jako debeli konji, rasna žena, krupna i visoka žena,

punija, deblja žena,

afirmativan pojam koji se ni u kakvom kontekstu može dovesti

sa nečim ružnim i lošim, to neznalice želeći biti„pametni“ ubacuju mozgovna sranja

bez veze

beduini

nomadski pustinjski narod , arapska nomadska etnička grupa

fig.nevjernici,pogan,licemjeri

beglen 

trač, ogovaranje, šuplja priča, nesuvislost,

behar 

cvijet, miris, cvijetanje voćki, cvijet na voćkama, miris voćnog cvijeta, žensko

ime Bahra, fig proljeće

bekrija 

pijanica, lump ali prije će biti bećar ili akšamlija , čovjek koji život posvećuje ženbama i kafanama, ljubavnik, švaler, razvratnik

belaj  

nevolja, zlo, nesreća, pakost, jad, bijeda, met.moje noge belaj živi

belenzuke

narukvice, okovi, lisice (polic.)

belzebub

kod jevreja đavolski poglavica, đavoljev skluga, đavoljev poklonik,đavoljev obožavatelj, poklonik vatre

izvorno – ” Gospodar muha”, drevno je semitsko božanstvo , kod hrišćana demon čuvar pakla

bena

jadnik, luda, jado, neznalica, glupak ,  neuk, nepismen čovjek, blento

benigni

dobroćudn, bezopasan, pitom, miroljibiv, neopasan, suprotno od maligni

Bentbaš(t)a  Bembaša mere i Benbaša

od Bent(egl.): krivina, nagnuti se, okuka ,  zavoj , čvor, saviti, usmjeriti i Bašta, savijene bašte, bašte na krivini, dio Sarajeva  oko Miljacke , niže Darive

 berićet  (birićet)

sreća,blagoslov,nafaka,izobilje,prlodnost,rodnost,uspjeh,blagodat

besa

(fr.)baisse  padanje cijena ili burzovnih vrijednosti ,vjera, časna, zadata riječ  kod Arnauta ,čvrsto obećanje, koje se mora održati i po cenu života

bešika   

kolijevka, zipka, njihalica, mjehur (mokraćni)

beštija  

zvijer, životinja,lešinar, insekt,buba švaba,gnjida,uš,beskrupulozan,surov čovjek, čudovišna osoba, meduza, gorgona, krvopija, nečovjek , fig kurva,rospija,baba tažvaka,diler,policijski doušnik,žbir,prostak,čifut,grobar; više vidi šmizla,pizdun i tako to.

beteran

nevaljalac, zlikovac; rugoba od čovjeka; 2. (kao prid.) gori, lošiji, nevaljaliji, ružniji,očajan, ružno, rđavo, zlo, nevaljalo;  kletva, prokletstvo

bezbeli  

očigledno, jasno, sasvim. izvejsno, sigurno, naravno, normalno,razumljivo,zaista,svakako,zaista, jašta,čak

bezistan 

natkriveno tržište (tržnica) uglavnom robom zanatskih radnji,natrkrivene pijace

bide

posuda/kada za prenje intimnih dijelova tijela ,mala kada u kupatilu za intimno ispiranje genitalija žene, sud za intimno ispiranje genitalija; kada u kojoj se kupa sedeći; konjče, mali konj

bigamija

dvoženstvo, ženidba sa dvije žene

Biblija

knjiga, kitab, Sveta knjiga dijeli se na dva dijela: Stari zavjet (Jevreji i hrišćani) i Novi Zavjet (hrišćani)

biba 

njiše ,talasa, drhti, giba, pokreće, dem. dječiji ili ženski stomak,

Biba

žensko ime – koja se Bogu obratila i posvetila (od Muniba,) , draga, voljena,miljenicca,mila, ljubimica (od Habiba), ona koja ima uvojke iznad čela (Binasa),fig. ukusna, slatka, zanosna, svjetla, pež. tukica, čurkica

bibliobus 

pokretna knjižnica, autobus sa knjigama

bigamija

dvoženstvo ,ženidba muškarca sa dvije žene, a što ne bi moglo i jedne žene sa dva muškarca (nekako realnije), višeženstvo

bijeli bubrezi

muški rasplodni organini,muda, gurmanska poslastica od ovnovih i bikovskih muda, fig.misliti bijelim bubrezima misliti mudima umjesto mozgom, upravljati se strastima i niskim porivima

bijela džigerica

pluća,jelo od hajvanske bijele đigerice pirjana sa bijelim,crnim lukom i ostalim fintama

bilesim

nalik,  na priliku, kao, sličan, isti , za nevjerovati,nevjerica,pljunuti (neko)

bilijarda

tisuću miliona

biljur

kristal ,Gorski kristal; kristalno staklo, sočivo durbina ili naočara  , a mere i sam durbin.

bina 

pozornica, podijum

binda

zavoj,povoj, pojas, higijenski ulužak

binjiš

plašt od crvenog sukna,čohani ogrtač, fig. sablast , priviđenje

biopsija

analiza izrezanog dijela tijela,uzimanje uzorka dijela tijela za analizu,uzimanje stanica ili tkiva za ispitivanje

birvaktile

od starina, od davnina, zastario, nekadašnji,starinski

biseksualan

dvospolan , polni osjećaj za osobe i istog i suprotnog pola, hermafrodit,  fig.polučuvjek polu homić

bircuz  

najmanji mogući ugostiteljski lokal, birtija ,  krčma,  gostionica , fig. prčvarnica, mali kafić, lokal sakupljalište pijanaca

birokratija

uskogruda vladavina činovništva,činovništvo,forma pretpostavlja realnim ciljevima,  cjepidlačenje, fig preseravanje, zanovjetanje, šikaniranj,vladajući administrativno-upravljački aparat, činovnički aparat jedne države  i njenih institucija koji   poslove rešavaju kruto, formalistički   ne vodeći računa o suštini problema.

bitumen 

organska ugljikovosična masa nastala raspadanjem biljnih i životinjskih ostataka, crni ostaci kod destilacijom nafte i sl.ind.bit.spoj prir.asvalta (crne smole)  i sitnog šljunka

bizantinac

stanovnik Bizanta (ist rim carstva Vizantije), varalica, puzavac,dvoličnjac

bizarno

čudno, neobično, jeftino, tričavo

bižuterija

(fr.bijouterie) nekad skupocjeni nakit, zlatni nakit, dragulji, draguljarnica sada imitacija dragocjenosti, lažni nakit, lažni dragulj, trgovina i proizvodnja takvog nakita

Bjelave

dio Sarajeva Grada čednosti , mahale koje se protežu od Velikog parka i Điđikovca do Podhrastova, od  Višnjika do Mejtaša

bjelilo   

bijele boje, ofarbano bijelim, metalna bjelila (cink,titan), krečna bijela boja, figslijepiilo, obnevidjelost, zaslijepljenost

bj(l)ondina

plavokosa, svjetlokosa, plavuša, može i oblajhana

blamaža   

sramota,sramoćenje, bruka, brukanje, obešćašćenje, kaljanje ugleda

blasfemija 

kleveta, bogohuljenje, tračanje, ogovaranje,huljenje ,pogrda, huljenje, psovka, grdnja;  huljenje na boga, obesvećivanje, pogrdno, uvredljivo izražavanje o nekoj svetinji (bogu, svecima, crkvi, verskoj dogmi i sl.)

u zlatnim vremenima čovječanstva   ovi prestupi su kažnjavali žestokim kaznama

blaziran

tup, svojeglav, mušičav, tvrdoglav, živćano izmoren, rastrojen, zasićen

blećak blesan blento ( blentovija) blentovisimo ,hablečina

gradacija (stepenovanje ) imeničnoi pridjeva  kod nas gradacija, mimo svih zakona gravitacije; ponekad ima više od tri stupnja/stepena; u  slučaju riječi  blento samo pet:

blećak 

ludica, glupančić( glupkić), nesposobnjaković, budalica, hablečinćić, idiotčić, šuljoglavćić, prznoglavćić

blesan

luda, glupko, nesposobenko, budalaš, hablečenko, budalko, idiotko (idiotli), šupljoglavko, praznpglavko

blento

ludak, glupan, nesposobenjak, hablečina,budalaš, idiot, šupljoglavi, praznopglavi

blentovija

luđak , glupančina, hablečinetina, budaletina, idiotčina, šupljoglavčina, praznoglavčina

blentovisimo

šupljoglava blentovija, opičeni blento, munjena lufa, ulogovani glupko

BLESIRATI

ludovati, glupirati, raniti, povrijediti, onesposobiti, budaliti, maloumiti,praznoglaviti, šupljoglaviti, seksati vidi takariti

blesimetar

mjerni instrument(mjerilo) kojim se određuje intezitet i količina  onoga što određuje pojmove koji počinju sa blesa (n)

 blef

trik, prevara, iznenađenje, foliranje, zavaravanje obmanjivanje, iznenađenje

blok

skupina, cjelina ;političko udruženje, svezak čistog papira, grupa zgrada(kvart),

vrsta cigle, sportski izraz kod blokiranje lopte

BOCA

flaša, bocun, duguljasti valhjkasti stakleni proizvod raznih oblika na vrhu znatno sužen,  mah. jednokratni spolni odnos, mjera za dužinu od o,1 – 1 mm, mrven, čvoka, čvrga,jednokratno ali ipak seksanje (po potrebi,ako čovjek zna brojati,može biti višekratno, vidi takariti

boem 

umjetnik, pisac ili student koji lakomisleno i neuredno živi fig. skitnica i pijanac

bofl     

roba lošeg kvaliteta, bezvrijedna roba, roba za buvljak, roba iz druge ruke, polovna roba

Bogumili

Pravovjernici,(babuni,patareni,bogomili) hrišćanska vjerska frakcija koja se odvojila od Vatikana osuđujući ih za paganstvo,bogaćenje na račun naroda i pripadnost đavolu po proročanstvu Jovana jevanđeliste,za patarene su vatikanske crkve bile heretičke i sklonište antihristu.Svoje upotište su nalazili u Hristovu nauku odbacujući Savletova/Pvaletova antihrišćanska bulažnjenja

Bolero  

instrumentalno muzičko djelo –  kompozicija francuza Morisa Ravela,Mojsijeva najdraža kompozicija uz Moriće,naravno  

bolero  

španski narodni ples sa kastanjetama

boliglava    

cvijet, crveni mak, vidi bulka, zbog opojnosti veća količina boliglave (maka, bulke) može izazvati glavobolju

BOLI GLAVA !  mah.

Boli glava!,  ono kad stvarno ( skoro nikad) glava boli, boliglava cvijet (mak) fig.ne boli ali bi mogla zaboljeti,  to se ne dešava, iznenađenost ( i ko fol) nešto  što je ( može i ko fol): strašno nevjerovatno, strašno, nevjerovatno, nemoguće i nezamislivo, nemogiće, nezamislivo fantazija, naučna fantastika

bosanski grb  

 srednjevjekovni bosanski grb uključuje šest ljiljana na plavoj podlozi,tri iznad  tri ispod bijelog  pravouganog polja koje razdvaja plavu podlogu

bomba 

eksplozivna naprava napunjena eksplozivom ili bojni otrovom, senzacionalni događaj, senzacionalna laž , prevara , izmišljotinam, podvala

bombaš

bacač bombi, bacac laži, lažov, bacač podvala, lažljivac,podvaljivač,ubleha,foler,minhauzen,

bonaca

tišina na moru, nedostatak vjetra na pučini, mirno more

bona fidea  dobra namjera,  na dobro  suprotno od mala fidea u lošoj namjeri

bonbon

slatkiš, fig.slatkica

bonton

lijepo ponašanje, pristojnost, uglađenost, odgojenost, pravila o lijepom ponašanju

bonvivan 

čovjek koji voli tjelesna uzivanja i provodi raskalašan život, onaj koji traži  užitak i razonodu, hedonist,  akšamlija fig lenjivac, zavodljivac,

bostan

vrt, voćnjak,  bašta, zajedničko ime za lubennice i dinje,bašta za uzgajanje lubenica i dinja

bordel  

javna kuća,kupleraj, kuća/ugostiteljski objekat  sa prostitutkama,kuća u kojoj se podvode žena na prostituciju, kuća za hajvane sa lovom koji jedino tako mogu doći do ženskinja,supermarket spolnih bolesti

javna kuća u kojoj klijenti traže izuzetnu anonimnost – paradoksalno , zar ne

bošča

platnena izvezena pregača, rubac za glavu ili marama s vezenim ili prišivenimukrasima, vrsta duhana, omot, zamotuljak, platneni svitak

boza(buza)  

bezalkoholno piće od kukuruznog brašna, germe, vode i šećera.

bravo

vrlo dobro, odlično, jako dobro,izvrsno, odobravanje ,valjano, tako je!

izvorno : junak, delija;valjan i vrijedan čovek;unajmljeni ubica,mučki ubica ( majstor u svom zanatu)

bremza

kočnica, kočioni sistem, kočenje, uređaj za usporavanje ili potpuno zaustavljanje vozila ili nekog drugog pokretnog tela. zatvor

bravisimo

izvanredno, prvorazredno, kolosalno

brilijant  

brušeni dijemant, svijetle,bijele, plave ili žućkaste boje

brilijantno

sjajno, izvrsno, odlično, izvanredno,fantastično

brlja

rakija, rakija lošeg kvaliteta, alkoholno piće najlošijeg kvaliteta, piće bez žestine,

počesto se misli na lošu šljivovu rakiju

brljaviti

loše raditi, mučiti, traljaviti, smlatiti, otaljavati, raditi reda radi fig loše se seksati,

loš, traljav, smlaćen, mučan spolni odnos, ćorak, ne spada u takariti i sve što zdravo takarenje podrazumjeva, suprotno od takariti

brokat

teška svila, svilena tkanina,tkanina vezena svilom i tankim zlatnim i srebrenim nitima

brutalno

grubo, nemilosrdno, surovo, nasilno, zvjerski

BUBAČITI

tući na rates, učiti na preskok, učiti napamen, seks na rate, ipak potpada pod termin seksati, skoro da je takarenje, vidi takariti

bubati

udarati, tući, lupati (nekog), lemati,  učiti napamet, seksati, silovito, snažno, čvrsto,

odlučno voditi ljubav vidi. takariti

BUBREŽITI

nabijati, pripremati, marinirati sjeći, sjeckati, kidati, nabijati, spremati, pirjati, pržiti, peći bubreg; sve ovo se može raditi sa svim organima, fig.i sa vaginom, slijedi seksati, voditi ljubav, vidi: takariti

bucati

cijepati (novine, šifonske gaće i drvo sl), derati ( jarca i sl.morbidno i insana), i  poderati, pocijepati, komadati fig.seksati ,vidi takariti

budža

toljaga, batina, muški polni organ, gromovnik, glavešina, važna osoba, glavna ličnost, baja fig.zvaničnik, premijer, predsjednik stranke,reis

budžak

kut, ugao, ćošak, zaklonjeno mjesto,ružan, neuređen, prljav prostor ili prostorija, ćumez;

zabačeno, skriveno mesto, zabačen kraj.

bujrum 

poslužite se, izvolite, zapovjedajte, dobro došli , poslužite se

bujruntija

sultanovo, vezirsko ili opašino pismo, zapovjed, ukaz, pismeni ukor i kazneni

ukor ili osuda

bukadar

hejbet  , mnogo, puno,mnoštvo,  previše, bukadar ,  dosta toga , krupno, impozantno, golemo ,veliko

bukagije

negve, okovi na nogama, muško udo/anamo onaj

buket 

kita cvijeća , snop cvijeća, više komada cvijeća uvezeno u snop

bukvalno

doslovno, tačno, konkretno, onako kako je, fig.ko bukva

bula

službena povelja povelja sa pečatom (kraljevska, papska), nekad muslimanka

pod feredžom i u dimijama, muslimanska vjerska obrednica koja uči , predvodi

tevhid (molitva preminulom) koji se uči u pomen mrtvaca (meita) u njegovoj kući ili džamiji, kome se u isto vrijeme klanja dženaza i vrši pokop ne mezarjubula ne može biti bilo

koja muslimanka, bule su muslimanske žene školovane za taj  posao (uleme), enerin

brežuljak i sl.fig.mah. nevolja, poteškoća, problem, teško stanje, škripac

bulbul (bumbul)

slavuj, muško udo/anamo onaj

bulka 

muslimansko žensko ime ,cvijet, turkinjica, divlji mak, almak, božana, božanka, burliđa

buljubaša

vodič krda, stada, zapovjednik vojnika(kapetan), vojni predvodnik, četovođa

buljuk   

krdo, stado, grupa, množina, mnoštvo, jato , gomila,hrpa, četa vojnika,guta,

buranija  (boranija)

zeleni, žuti grah  u mahunama, mahuna, mah.fig.zelen, sitan,malen, nevažan, nebitan

burek

od tur.borek slojevito jelo od tijesto,u Bosni pita od sukanog (slojevitog) tijesta punjenog mesom janjetine ili teletine sjeckane u sitne komadiće ili faširanog  ( mljevenog/kosanog) mesa, janjetina, teletina može i govedina, katkada se koristi i prženi luk: može se  peći ispod sača i u pečnici; može se formitati u ravnim redovima ili u savijeno u zvrk (kružni oblik), vidi pita

U Bosni kažu svaka pita je pita , a burek je pitac i ne mere se mlada udati ako ne zna jufku tanku ko duvan papir razviti i meso u burek posložiti.

burgija

svrdlo, šala, bockanje, alat(naprava)za bušenje,šalj.muški ud

burgijati

šaliti se, krivudati, bušiti, skretati s puta, varati,fig.takariti,seksati (vidi  takariti)

burka   

pokrivka  za žensko tijelo i lice

žesnka odječa  koja muslimanske žene pokriva od glave do pete i koja uključije mikab

čobanski kaput ( u Slavoniji) ,čupav krzneni kaput bez rukava, sa dlakom okrenutom van ( odjeća Kavkaskih naroda )

burleska

lakrdija, šala, komedija, vrsta filmskog i pozorišnog komičnog  izraza

burma

vjerenički prsten, zavoj, vitica, može zavjetni prste, alka

Burma – nekad država u jugoistočnoj Aziji – sada Mijanmar genocidna tvorevina

buruntija 

pismena zapovijest, naredba, ukaz, odobhrenje,

butelja   

staklenka od 7 dl., staklena flaša za piće i tečnost

busija 

zasjeda,šikara,grmlje, zaklon,potajno napravljen zaklon, utvrđen zaklon, obezbeđenje od drugih (tur.)

butiga

koliba, neugledna krčma, dućanćić, zanatska radnja, mala kućica, ćepenak,butik

butum 

sav, sve, redom,vas , zajedno, cjelokupan, skupa, skupno, vas,potpuno,kompletno

buzdovan

topuz,hladno oružje slično pratlja ali okruglog gornjeg dijela,može biti drveni sa metalnim šiljcima ili metalni sa šiljcima, fig.muški polni organ

BUZDOVANITI

udarati topuzom, buzdovanom ,topuziti, takariti, seksati

 C c

 caka  

šalaštos ,fig. crticakvakasitnica, začkoljica,  duhovita često skrivena šala ili ironija

cakum-pakum

sređeno,d<otjerano,nacifrano,uljudno,uredno,dopadljivo,fig.slatka ko bombona,

can can  ( kan kan)

francuski frivolan izazovni ples, kabaretski ples, vrsta revijalnog plesa sa

erotskim nabojem ,društveni ples u dvotaktni ili četverotaktni, živahna ritma,  izazovnih pokreta

capin (cepin) 

planinarski štap sa sjekiricom na vrhu umjesto drške ,može biti metalni ili kombinacija

drvo metal,drvo guma,može poslužiti za geologiju,uzimanje uzoraka tla (stijene, metal, kora)

CAPINITI 

upotreba capina , vađenje,čupanje, luipkanje, kucanje, zakucavanje,oslanjanje , lupanje vidi takarenje i Debin ekspoze

celofan

prozirni glatki, nepropusni celulozni papir ,vještačka plastična masa, tanka, prozirna, vodonepropusna  , a upotrebljava, u obliku listova, za pakovanje i umotavanje, igareta,cvijeća    životnih namirnica i u grafičkoj industriji

fig. (mahalski) himen,vidi frža

centa 

kvintal, mjera za težinu 100 kg. , naziv za neke  stare jedinice težine

centaš 

stokilaš, čovjek od sto kila,teška kategorija

centifolija

đula, ruža sa 100 latica ,  ruža sa mnogo latica, od nje se parfemi i ružica pravili, po njoj kolač ružica ime dobio

cicija

škrtac, tvrdica, stisnuta ruka, stiska,  stipsa, čifut,cjepidlaka , zlatoljubac

cigančiti

raditi stvari na ciganski način, voditi ljubav, seksati se na ciganski način,

vidi takariti fig. cjepidlačiti, sitničariti, moljakati,kamčiti

ciganluk

ponašanje na ciganski način, ciganski poslovi, moljakanje,cjepidlačenje,sitničarenje

pežorativno: loše , bijedno ponašanje, prosjačenje , lopovlik na ciganski način

cinik

čovjek koji prezire sve društvene običaje i norme, onaj koji je potpuno   ravnodušan prema dobru ili zlu; nepristojan, bezočan , bešćutan čovek,drznik, bestidnik, bezobrznik

cinizam

bestidno preziranje svega, drskost, bestidnost, prezir, brzpbeazluk, bestidnost

cionizam

jevrejski nacionalni pokret za stvaranje izraelske države, pokret za vraćanje na tlo predaka, ortodoksni židovski pravac

izvorno naziv potiče od starobiblijske riječi Sion – tvrđava ,

danas je to općeprihvaćeni – pežorativni naziv za ukupnost nacističko-šoviniostičkog odnosa izraelićana prema stanovnioštvu na nepravedno I Bezbožno okupiranim teretorijama u Svetoj zemlji

cirka

otprilike, približno,uglavnom, oko,otprilike , po prilici, aproksimativno, tako i tako,tako nekako ,tu negdje, kom si kom sa,manje više, plus – minus

citotoksičan  

onaj (toksin, otrov) koji uništava stanice, koji se odnosi na stepen oštećenje čelija, ; čelijska toksičnost:  svojstvo imunih  seruma da uništavaju krvene ćelije

civililizacija

Civilizacija (latinski) ili ljudskost,ukupnost znanja,skup materijalnih i duhovnih tekovina nekog društva  .

kultura, stepen sveukupnog društveng razvoja duhovne i matrijalne kulturefig.ljudskost, uglađenost, profinjenost , duhovno blagostanje, uzvišenost ,

cogito ergo sum  

mislim dakle postojim /Rene Dekart

cokula

teška visokoka cipela na vezanje,teška vojnička cipela; uopšte glomazna, teška cipela,  , gojzerica drvena papuča u baranji, bakandža

coprnica

vještica, čarobnica,vračara,Baba Jaga

crnčiti    

raditi kao crnac, rudariti, kopati, robovanje, tlaka, težak fizički rad, hamaliti ,irgetiti, sirotaniti, fig.seksati se, spolni odnos na crnački način, vidi takarit

crvuljak

narod.slijepo crijevo, mali crv, crvić,klitoris, ženski kurčić fig.anamo ona / zbog slijepoće i

medicinskog značenja odnosno rastegljivosti

cum laude

sa pohvalom, pohvalno, odlično

cvajtara    

čmar, anus, završetak debelog crijeva, zadnica,sjedalica

cvikeri

naočale, optičko pomagalo za poboljšanje vidljivosti bez nožica(držača za uši)

koje se drže štipaljama (oprugom) na nosu, narodski cvike, dodatne oči

CVAJTAŠ   

guzičar, šupak, drugorupić od njem.cvajte klase(druga klasa, druga rupa ), fig .peder, homoseksualac, muška ljubavnica, govnar, vidi pogančer,  bolesni poremećaj ličnosti muškarac nije muškarac hoće da je žena,pošto nije žena želi da ga drugi muškarci udom nabijaju u guzu i uriniraju,vrlo bolesno, neprirodno , pogano i prljavo

Č č

ćafir    od kafir,

bezbožnik, nevjernik, ateist, inovjernik,onaj koji ne priznaje /ne vjeruje boga,u islamu osoba koja nije musliman i ne slijedi islam kao religiju.

čalma

povez, povoj, zavoj od platna, svile, lana, bijela marama muslimani nose oko fesa , pamula za uvezivanje glave, kape,fesa, turbana, medicinski zavoj, povez za povrijeđenu glavu i

čankolizac

ulizica,muftađija,uvlakač,poltron,parazit,povlađivač ,ljigavac, popušlić

čarkanje 

diranje, dodirivanje,dražiti , ticanje,  čačkanje, čeprkanje,draškati,nadraživati,provocirati,barkanje,  golicanje, provokacija,sitno čarati; crtkati podbadati, peckati, zadirkivatibockati ,fig. doticanje, nježno milovanje,borbe manjih vojnih jedinica,

čaršaf / čaršav    

plahta, posteljina, prekrivač, ponjava,posteljno rublje

čaršija

središnji dio grada, centar grada,naselje, manje mjest,.

trg, pazar, ulice sa prodavnicama, centar starog sijela grada,

dio grada,   uvijek u samom središtu grada;komercijalno, trgovačko – znatska zona u kojoj se obavlja većina privrednih aktivnosti grada,

prepoznatljivi elementi : vjerski objekat,trgovke, zanatske radnje uz obavezni  šadrvan , ponekad  i sebilj,

čehra   

čelo, ten, boja lica, izraz lica, osobni izgled ,fig. i blag i strog (zajeban) izgled (pogled), lice kao ogledalo ljudske duše

čekić

bat, malj, kladivo, alat za kucanje, zabijanje eksera i klinova ili razbijanje, izbijanje nekog materijala

ili građe, može koristiti i kao vrlo smrtonosno oružje

čekićati

služiti se ćekićem, kucati, zakucavati ekser; razbijati,zabijati  raznu građu i tvari ,fig.seksati se, tandarati vidi takariti

čelenka

čelo, čeona kost,dio glave iznad očiju, ispod kose, nekosmati dio do slijepočnica, ležište

za budino oko – treće oko, naborani zamišljeni dio čela,čeona kost s rogovima visoke divljači,

izrađena kao trofej,vrsta perjanice

čeljade

ljudsko biće ćovjek,član porodice, ukućanin,djeca.mlađe osobe

čengija

igračica, plesačica , kafanska igračica,javna pjevačica i plesačica

ČEREČITI

Komadati tijelo na četiri dijela , u Vizantiji četiri uda čovjekova veza ti za četiri  konja i rastrgnuti, mesarski posao, komadanje mesa ,uglavnom na čatiri dijela , fig.zavezati nekog ili zauzeti, boljeti/velika bol kao prilikom čerečenja (srce mi je rasčerečeno),teška patnja

položaj vezanog  za četiri uda za ulet petog koji treba da čereči (jal odzgo , jal odozdo) i onda

nastupa čerečenje, vođenje ljubavi,vidi takariti

česma 

slavina, pipa, ograđen prostor iz koga kroz odvod teče voda, zdenac, bunar

čukur česma – sumporna česma, hair česma vid trajnog dobra – vakufa ,vrsta javnih voda u Bosni i

Hercegovini

 

ČETNICI / ČETNIŠTVO

 

Udruženje SANU pogana – primogenius paklenikusa, zle horde koljača i manijaka, genocidna družba, abortusi  tame i zvjerinja, nespadaju čak ni među neljude – oni su monstrumi, oni koju nabijaju djecu na bajonete, kamom, topovima,  tenkovima, bombama, macolom i drvosječkom sjekirama  ubijaju ljudska bića, silovatelji, srbalji, grmalji, krkani i slična proljevsko – guslarska bagra, četnik nikad ne djeluje sam jer hrabrost se stiče guslama, brojnošću i naoružanošću protiv golorukih insana/ljudskih bića, npoe žena i djece

 

čifluk 

zemljišni posjed, spahijino, begovsko imanje dato seljacima u najam ili upravljanje

čifčija

upravitej ili zakupac spahijskog, begovskog imanja

čifut (čivut,čifutin)

Jevrej, Židov,subotar, pripadnik Mojsijevog naroda fig. škrtac, cicija.kamatar

ČIFUČITI  

biti, ponašati se, raditi  kao čifut/jevrej , pohlepa, fig.škrtariti, lukaviti, cicijašiti, kamatariti,

čimbur 

jelo od mesa (mljevenog ili sjeckanog) , luka i jaja ,kod seljaka može i kajgana sa sirom,

kajgana sa lukom – takozvani prazni čimburi

Čiro

muško ime, od grčkog: kyros;  talijanskog ciro – gazda gospodin narodski: osoba niskog rast, po izgledu mješanac između kretena i patuljka, patuljak

čmar

šupak, završetak debelog/zadnjeg grijeva,posljednji dio probavnog trakta,   otvor rektuma , anus fig. pogrdan naziv za čovjeka sličnih osobina

čoček

trbušna plesačica,trbušni ples ,vrsta plesa s pokretima trbuha, vidi čengija

čohodar  

janjičar, plaćeni vojnik, Namibijac, Nambučija vojnik obučen u čohu

čokanj

staklena boca za rakiju(piće)  jako dugog i uskog  vrata od 1 dl do 1 l.

okrunjeni klip kukuruza

čokanjče  

dem od čokanj, stakleni sud, bočica od 0,5 dl.

čudoređe

čestitost, nevinost,dostojnastvo,uzvišenost veoma uzvišena i prelijepa lijepa riječ koja tako blago zvuči a koja u današnjim vremenima ljudima,nažalost  ama baš ništa ne znači  niti drže do njenog značenja, ni bitka

čuma  

kuga, zarazna bolest, pestis, bubonska bolest, crna smrt, fig prokletstvo, proklinjenje,stigma

 čulo

osjet, tjelesni/fizički prijemnici opažanja ili percepcije informacija iz sopstvenog tijela ili  okoline.  čulo predstavlja sposobnost organizma da opazi vanjske i unutrašnje nadražeje ili stimulaciju,  prema Aristotelovoj , još uvijek aktuelnoj definiciji postavljenoj u 3. vijeku p. n. e. postoji pet čula : dodir, miris, okus, sluh i vid

čulnost

doživljaj / osjećaj  koji nastaje djelovanjem ili  percepcijom procesa određene vrste , inteziteta i trajanja na naš čulni sistem

osećajnost, emotivnost, istančanost, duševnost, osjetilnost, senzibilitet,suptilnost

Ć ć 

ćafir  / kafir

od arap. zemljoradnik ( onaj koji zasad pokriva zemljom), nevjernik, ateist, nemusliman, beduin.krivovjernik,onaj koji veru, istinu pokriva nevjerom, odnosno neistinom,onaj koji poriče ili prikriva istinu, odnosno onaj koji ne priznaje Boga.

ćage

 pismo, papir, isprava, potvrda

ćakule

razgovor, bisida, brbljanje, trtljanje,  besjeda, ćaskanje; ogovaranje , razgovor,

ćariti

zaraditi, korist, dobiti ,hajrovati , šićariti

ćeif  (ćef)

dobra volja, radost, merak, naslada, izvoljevanje, prohtijev,hir uživanje, slobodna violje,zabava, zabavljanje, zadovoljstvo, dobro  raspoloženje, naslada, naslađivanje

ćemane

Ćemane je žičani instrument koji pripada persijsko — arapskoj porodici gudačkih instrumenata. Sastoji se iz trupa kruškastog oblika koji postepeno prelazi u kratak vrat i glavu na kojoj se nalaze čivije za zatezanje žica  , najčešće njih tri, a može  i četiri.

po ciganski violina, uopšteno  muzički instrument,   može i ramunjik

ćenifa

klozet , zahod, hala, nužnik, zahodska rupa, toalet baš i nije ali može proći, WC, manja prostorija za odlaganje protočnih izlučevina insanskog probavnog trakta, protočna ostava za mokraću i tvrdu stolicu

ĆENIFATI 

izmetariti, srati, smrdjeti, bazditi, tuknuti, smradovati

čestb  

ruski, čast,  uzvišena moralna vrlina, poštovanje

ćiftinski

malograđanski , zastarjelo ,uskogrudnost , spremnost na prevaru, podvalu i podlost ,odsustvo korespondiranja sa istinom, činjenicama ili idejiama,skučenost razuma

ćitab

pismena potvrda, knjiga, pismo,pismen,knjiga koja sadrži versku objavu i propise;

vjerska knjiga,Biblija, Indžil, Tevrat, Kuran , zakon, naredba

ćorsokak

slijepa ilica, ćorav sokak ,  čikma, ulica koja nema dva izlaza, slijepo crijevo  , bezizlazna situacija, nemogućnost pronalaženja rješenja

ćor(av)

slijep na jedno oko, obnevidio na jedno oko, može i slijepac,čovjek slabog vida

čitap   

Pismo,pismena potvrda , knjiga; zakon, naredba;knjiga koja sadrži versku objavu i propise; Kur'an,  Indžil, Tevrat, ,vjerska potvrda

ćumez

kokošinjac, živinarnik, mala gostionica, zapuštena prostorija,potleušica, mala kučica, baraka; mala gostionica; pren. neugledna, neuredna prostorija; uđerica ,vidi  špelunka

ćuna   

penis, muško spolnu udo, splovilo , najčešće se upotrebljeva da bi se označio dječiji penis ili malu muški ud, vidi penis ili anamo onaj;zlatom optočeni spomenik u slavu domaćeg patrijarhata (recimo Dodika,Izetija, Čovića i slične bagre i fukare ) novija zdanja velikih falusoidnih nebodera,

ćosa (v)

čovjek kojemu ne raste brada, bez malja na tijelu, čovjek bez kose,  kome ne raste kosa, mudrac

 

 D d

dadilja     

čuvarica djece, odgojijiteljica, skrbnica djece,  paziteljica

DADILJATI

čuvati djecu,biti pažljiv i nježan,voditi ljubav sa dadiljom,seksati se sa mlađim od sebe,

biti uslužan u seksu vidi voditi ljubav i takariti

daire   

def, zveckavi muzički instrument ,drveni ili kožni okvir sa metalnim praporcima u paru,spada u udaraljke,vrlo uspješna zamjena za tiše zvukove činele,zahvalan instrument za pratnju pjevanja i koreografiju orijentalnih,ciganskih i nekih drugih slobodnijih  formi plesa i igre,nezamjeniv vodič koreografije i  plesa i plesačica

daltonizam

nemogućnost razlikovanja boja,sljepilo ua boje,poremećaj raspoznavanja boja

bolest oka (pogreška) zbog koje se ne mogu razlikovati boje, najčešće crvena i zelena

dama

gospođa,gospa , hanuma, raskošno, elegantno  odjevena žena,žena iz višeg staleža ,plemkinja,,otmjena žena,žena sa stilom,mah.žena koja žubori kolonsku vodu, žena sa kućentecom, figura- kraljica u šahu,igraća karta:igra na dasci (može i gusarskoj), izabranica na dvoru

damar 

osjećaj, emocija, nerv, bilo, žila kucavica, puls, krvni sud, život, životna energija,

snaga, srčanost ,ljubav,život, Aristotelova duhovna katarza.podzemni tok vode ,podzemna rudna  “žila” bogata blagom

darmar 

metež, frka, strka, nered, zbrka, frtutma,gungula,haos,nesređeno stanje

darmarisati

frkiti, strkati, zbrkati, praviti nered, nerediti, praviti metež, metežirati, seksati se, tandariti, vidi takariti

Deba Medić  (1953.Bjelave) 

večernja srednja trgovačka,magacioner instrumenti  def ,tarabuk,kašike i viljiške,bilo kakva tam-tam podloga , vrstan osjećaj za udaraljke, da je imao mogućnosti bio bi vrstan bubnjar, nije namjerno htio, znao je da ne može biti bolji od zeta mu Đorđa Kisića, činilo mu se da zna plesat, ponešto i jeste. Sport krampa

DEBELNJAČA    

debelo crijevo, pita od debelog crijeva, furdenjača,gurzno crijevo, ponekad i zadnjica,šotara, može i đon obraz,

decentno

nenapadno, prikladno, uzdržljivo,uljudno, pristojno; čestito; neprimjetno, uviđavno,

pristalo,  pošteno, ukusno, lijepo, uglađeno, dopadljivo, otmjeno, gospodski

decidno

odlučno, odriješito, jasno, riješeno, konkretno,   

Dedalhari  Mojsije (195o.Vratnik) 

likovni umjetnik,likovna akademija,moler,maestro  harmonike, volio portrete, naginjao Van Gogu i grafici, portret oca na slici nadrkano desno oko , taj tik ga je kasnije čitav život pratio, rođen kao sedmanče

dedukcija   

logički metodizvlačenje pojedinačnih zajključaka(sudova) iz općenitih ili iz aksioma, pojedinačno iz opšteg, jedinka iz gomile, drvo iz šume

defenestracija  

bacanje ljudi kroz prozor, izbacivanja jedne ili više osoba kroz prozor, najčešće iz političkih , ali i ubistvenih razloga , uobičajeno za Češku /Prag, od pristaša Jana Husa rani srednji vijek (1419.)  jedan od  prvih zabilježenih slučajeva,do Jana Masarika 1948.

def  

muzički instrumet,okrugla kožna (ili drvena) udaraljka sa praporcima, vidi daire

defile

mimohod, svečana povorka, reprezentativni mimohod povorki, vojnih trupa, fr. klanac, klisura, hendek

definitivno

stalno, sigurno, konačno, potpuno, nedvosmisleno,sasvim izvjesno, bez dvoumljenjea

deflacija

ispuštanje zraka,prdež,puhanje,odnošenje sitnog materijala sa neke površine djelovanjem vjetra ili puhanjem,smanjivanje količine papirnatog novca iz opticaja, porast vrijednosti novca

defloracija

oduzimanje djevičanstva spolnim(?) općenjem, uklanjanje himena, skidanje frže

nema više niko tako, jungefrau i djevojčica

deformacija

promjena oblika, izobličenje i nagrđivanje i u fizičkom i u mentalnom smislu,  unakaženje, nagrđivanje, nagrđenje; pokvarenost oblika, unakaženost, nagrđenost

degenek

izv.tur.: prut, šiba; batina, močuga ,posebna batina ili štap za udaranje po tabanima ili dlanovima,  fizičko kažnjavanje i zlostavljanje

degenerik 

čovjek sa zakržljalim duševnim ili tjelesnim osobinama, izrod, skot, maloumnik. fig. čovjek abortus

dekadencija

propadanje (umjetničko,moralno), padanje, nazadovanje, zastarjelost, izumiranje ,  prekomjernost,

urušavanje/propadanje vrijednosti  i institucija , oholost , pohlepa,

dekika    

minut, fig.nešto kratkog trajanja,tren

dekintiran  

bez kinte, para, novca, love, kokuz, praznog džepa, luftiguz, prisiljen na grebanje i džabalebarenje, siromah,

dekolte

izrez na ženskoj haljini sprijeda ili stragapoželjno na sve strane (vrat,grudi,noge,ruke, ) ,u seksu izrezi ka stidnim mjestima, obnaženost

DEKURAŽAN

poplašen, uplašen, obeshrabren, kukavica, slabić, neodlučan, fig.bez bijelih bubrega

delegat   

izaslanik, poslanik, zastupnik, mah.nepoželjan, suvišan, dosadan čovjek

deliciozno

lat.divno, ukusno, tečno, sočno, zabavno, dražesno, simpatično,graciozno

delicija

poslastica,slastica,specijalitet ;sve epitete riječi deliciozno natandarite ispred riječoi hrana koja vam se sviđa i ro su vaše delicije

delija

tur.hrabar čovjek, junak, fizički razvijen čovjek, gorostas, div

delirij (um )

bunilo, buncanje, zanos, oduševljenje, uzbuđenje, ušlagiranost, ubebanost, buncanje/ nesuvislo razmišljanje ( govor)zbog duševnih poremećaja

deložirati

iseljenje iz stana ili prostora na osnovu sudske odluke, iseliti, dobiti(dati) nogu,

nogirati, biti nogiran, napustiti, istjerati, izbaciti, odstraniti

demagog

vođa naroda, fir.čovjek koji vještim govorom obanjuje i zavarava narod, prevarant,

valralica, smutljivac, prevrtljivac,šupljator

dembel 

lijenčina, neosjetljiv čovjek, neradnik,debelokožac,tvrdokožac,gotovan,grebator

demijurg   

univerzalna inteligencija, stvoritelj zlih vladara, graditelj, neimar, za gnostike gubljenjeduše i sila zla, za Platona bitak materijalnog (  to je božanstvo koje stvara svet pomoću ideja i materije. Stoga je demijurg za Platona “otac svih stvari”), vladar i gospodar zla svijeta fig. mahalski : udo, muški polni organ

DEMIJURGIRATI

voljeti, stvarati, stvarati ljubav,vidi voditi ljubav,nema takariti

demir 

gvožđe, željezo

demirli  

gvozdeno, željezno

demiskija

sablja od gvožđa  kovana u Damasku, zakrivljena sablja, jatagan,

demižon(dimižon)  

staklena posuda od l pa nadalje,kažu najveći 50 litara bio,oveća boca , često  bocun kao sepet prućem  bioopleten , bocun, stakleni vrč

demon

duh ,zao duh, zloduh, bijesovi, sotona, kob;sotona;zla kob.

fig. opak čovek, prokletnik ,natprirodno biće,

demos

narod, puk, svjetina ,mnoštvo, rulja, raja,pučanstvo

de novo

iznova, opet, ponovo

denuncirati

dojavljivati, potajno tužiti, izdavati

depeša

brzojav, telegram, hitna poruka, poruka, pismo

deplasirano

neumjesno, zastarjelo, zakašnjelo,neadekvatno ,nekorektno, van uobičajenih normi, bajato

depo

spremište, pohrana, magacin, skladište, ostava,stovarište, prostor za garažiranje prevoznih sredstava

deponija   

smetljište,prostor za dolaganje smetljišta,otpada i nepotrebnih i pokvarenih predmeta i stvari, otpad

deponirati

pohraniti novac i vrijednosti staviti u depo, odložiti, položiti, uložiti na pravo mjesto fig. umetnuti , pohraniti grb, pogotovo bosanski ,novac i sl.na sigirno mjesto, seksati se, voditi ljubav vidi takariti

depresija

pritisak, potištenost, bezvoljnost, neraspoloženje ,tuga, duševna patnja, pritisak vazduha niži od 760 mm,tlo ili površina vode noža od razine mora, padanje  cijena i ekonmskih vrijednosti i pokazatelja zbog premale potražnje roba i kapitala

derati 

cijepati(novine,odjeću, drva,platno i sl.) trgati ,bucati/parati haljinu, kidati odjeću, skidati /ljuštiti kožu,vikati, glasno govoriti,dovikivati, dozivati, glasno stenjanje, kričati fig. krikovi kod vođenja ljubavi, seksati,vidi takariti

dermatologija 

nauka o koži i kožnim bolestima

denacifikacija

mjere za uništenje ostataka nacizma (hitlerizma u Njemčkoj po završetku Drugog svetskog rata),, sistem mera pobjedničke  savezničke alijanse  za suzbijanje fašističke ideologije i  stvaranje uslova za razvoj demokratije (vrijeme je pokazalo nauspješan pokušaj )

dernek 

sabor, veselje, fešta, svadba, teferić, akšamluk,žurka, slavlje, sajam, vašar

dert

briga, tuga, dilema, jad, nevolja, duševna i ljubavna bol, nesreća (duševna stanja) fig.ljubavna čežnja,ljubavne muke

dertli

žalostan, tužan, brižan, zabrinut, ojađen, nesrećan, čežnjiv, mučan,nesrećno zaljubljen

despotizam 

nasilje,  nasilno vladanje, tiranija,neograničena  vladavina,samovolja,pravno gldano ; podanici su obične stvari bez ikakvih prava naspram vlastodršca,despotizam se razlikuje od apsolutizma nepostojanjem neke uređene uprave. (grč.)

destinacija 

određivanje,određenje, odredište, krajnji cilj, udes, dolazna tačka,namjena, predodređenost. opredeljenje,   posvjeta

detaljno

iscrpno,u sitnice, polako, natenane, u tančine, u detalje, opširno, sveobuhvatno, cjelovito,u pojedinostima, pregledno,

determinirati  

odrediti, utvrditi, obuhvatiti, formulisati  ,izraziti  pobliže objasniti ,jasno izražena misao, definisati,  označavati, obrazložiti,ograničiti,   određivati, opredjeliti, opredjeljivati

devijacija 

skretanje, otklon, izmjena pravca, izmjena putanje, otklom magnetne igle, zastranjenje,nastranost, zaobilaženje,

deviza

inostrana valuta, ček ili mjenica inostrane valute ili tržišta, geslo, mudra izreka, moto

dezerter 

vojni bjegunac, bjegunac iz vojske, ; prebjeg, onaj koji samovoljno napušta vojsku ( službu , dužnost)

izdajnik

dezen

uzorak,  cilj , plan ,crtež, nacrt, skica ,izgled,  namjera,

šara, vrsta;  uzorak,  osnova nečega : tkanine,  kompozicije…

dezert

poslastica, slastica , slatki prilog glavnom jelu,

dezintegracija

raspadanje cjeline na manje dijelove , uništavanje veze, narušavanje neke celine; raspad atoma, raspadanje, rastakanje , razbijanje atoma; dezorganizacija.

diba 

svilena tkanina  protkana zlatom / zlatnim vezom , brokat

dibidus(z)   

sasvim, potpuno, svo, skroz na skroz, skroz, cjelokupno, totalno

diferencija

razlilka, nesporazum, razmimoilaženje,neusaglašenost, podvojenost,neujednačenost, različitost, fig. suprotnost

difuzija 

međusobno miješanje plinova  ili tekućina, odbijanje svjetlosti od hrapave  površine na sve stranje, miješanje, aspršivanje

difuzno

raspršeno, opširno, razgranato, razvučeno,razasuto;

digresija

zastranjivanje u govoru ( pisanju ), skretanje od teme udaljavanje, zaobilaženje ,odstupanje, izokretanje,zastranjivanje ,napad na nekoga, najveća udaljenost planete od Sunca nejasno, maglovito, plinovito, mutno, raspršeno

dijadema 

skupocijeni vijenac kao nakit za glavu, čeoni ukras kod starih grka, ženski nakit za glavu, kruna, vidi tijara

dijafragma

ošit,pregrada između trbušne i grudne šupljine,porozna stijena koja rastavlja

plinove i tekućine u fizici i hemiji.žensko kontraceptivno pomagalo,prepreka,

pregrada,membrana

dijak 

učen čovjek, mudrac, obrazovan čovjek ,manastirski đak, iskušenik, dvorski učenjak

dijalekt

nariječje, način govora u nekom kraju, jezična odrednica nekog kraja,akcenat, naglasak,

dijalektika

vještina raspravljanja, vještina baratanja jezikom, otkrivanjem proturiječnosti o tkriva se istina, nauka koja u otkrivanju suprotnosti događanja pronalazi zakone kretanja i promjena; zakonitost kretanja u prirodi, društvu i mišljenju, zakonomjernost

dijalektičar

onaj koji se služi dijalektikom,   vještak u govoru i raspravljanju; veštak u mišljenju; učeni kavgadžija;

koji primenjuje dijalektičnu metodu. (grč.) onaj koji se služi jezikom/dijalektom/ narječjem :

fig.lizač,onaj  koji palaca jezikom

dijametralno

suprotno, sasvim različito, oprečno, protivno , sa druge strane

dijareja   

proljev, žitka anusna izlučevina,sraćka, tekuže pražnjenje debelog crijeva, tekuća stolica,bolest

crijevnog trakta, fig.tečna tvrda stolica , fig. tekuće sranje

dijarij

dnevnik , dnevna knjiga pazara; knjiga u koju se upisuju svakodnevni doživljaji,

novine koje izlaze svakog dana; dnevne novine lični dnevnik,dnevni izvještaj ( tv dnevnik) ,

vijesti

dijatonska ljestvica

muzička ljestvica – niz od 8 poredanih tonova unutar jedne oktave ,kromatska ljestvica,

niz uzastopnih zvukova koji sačinjavaju 5 tonova i dva polutona

dijatriba

žučljiva/ pogrdna kritika, zanimanje, zabava, pamflet, razgovor, burna rasprava ,kritički polemički

zapis, spis, metod kiničara i stojika u izlaganju učenja: čas ozbiljno, čas šaljivo, veoma satirično i sa

grubim pikanterijama

diktator

osoba koja  im neograničenu vlast. apsolutni vladar sa neograničenom vlašću i moći, koji zapovjeda,

koji traži poslušnost bez pogovora  ; apsolutist, silnik, tiranin,despot

diletant

Prijatelj (ili ljubitelj) umetnosti, onaj koji se bavi nekom umetnošću ili veštinom samo iz ljubavi prema

njoj ili iz hobija   ; fig. onaj koji je u nekoj struci površan, nedoučen, bez zvanja , amater, nestručnjak;

onaj koji nestručno i površno radi neki posao ,nesposobnjaković

dimenzija

Dimenzija je karakteristika prostora, identifikacija prostora i objekta u njemu, prostiranje u jedan, dva, tri, okomitih smjerova; prostranstvo, pružanje; prostornost u   više pravaca, imaginarni prostor ,parlelni svijetovi,mjerenje tijela zamišljene linije pomoću kojih se određuje prostiranje nekog tela i njegovih granica (površine, linije), ili nekog djela , određivanje se vrši pomoću tri dimenzije, tri prave koje se sjeku pod pravim uglom: dužina, širina i visina (ili dubina), tijelo ima tri dimenzije (trodimenzionalnost), površina dvije, a linija jednu dimenziju. Po teoriji relativiteta, četvrta dimenzija je vrijeme.

dinamičan 

zasnovan na dinamici; pokretljiv, pun snage, aktivan, nabijen snagom ,sposoban, u stalnom pokretu ,

odlučan

dionizijski

prema imenu boga Dionizija starogrčkog boga vina, grožđa,  uživanja i ekstaze,   izraz kojim Niče naziva elemenat pun snage i strastvenosti u životu i volji;  tamni, ekstatički, strastveni poriv , fig. raskalašno, raspojasano, razuzdano, neumjereno, manijakalno, agresivno

dioptrija 

mjerna jedinica za kratkovidnost i dalekovidost,jedinica za mjerenje jakosti prelomne moći leće, jedinica za mjerenje pogoršanja vida,

nemogućnost izoštravanja slike, jakost naočala / jačina leće = recipročnan vrednosti žižne daljine od  jedan metar.

npr. leća jakosti 3 dioptrije ima žižnu daljinu o,33 m / leča jakosti 5 dioptrija ima žižnu daljinu 0,2 m.

direk

balvan, stup, panj, bandera, potporanj,oslonac, konzola, fig. prvak, glavar,

direktan

neposredan, izravan, prav, konkretan, izričit, jasan,u pravoj liniji , bez okolišanja

disharmonija

nesklad, nesuglasnost, suprostavljenost, rascjep,neusaglašenost, neslaganje, mimoilaženje,razdor, nesklad / neslaganje – riječi, tonova, glasova, pokreta ili boja

dishormonija

oboljenje koje nastaje zbog nedostatka hormona, manjak hormona

diskretan

onaj koji zna čuvati tajnu, povjerljiv, odan, čuvar tajni, šutljiv,uviđavan,

diskriminirati   

od lat.discriminare

ograničiti nečije pravo, obespravljivati, organičavati, dovoditi nekog u lošiji položaj, maltretirati, šikanirati,odvajati i praviti razliku po socijalnim, imovinskim, rasnim, etničnim, vjerskim, individualnim, spolnim, jezičnim, starosnim ili drugima osobinama.

disolucija   

razdvajanje, raspadanje, razgradnja, rastakanje, razreješenje, premeštanje, prekrajanje

disponiran

raspoložen, raspoloživ, nagodan,dobre volje

disponirati

razmjestiti, razmještati, raspoređivati; srediti, urediti, prirediti, prilagoditi,

pripremiti; raspolagati  ; oraspoložiti, pobuditi neki poriv u nekome .

nagovoriti .mah.premuntati

disperzija  

rasipanje, raspršivanje, razvlačenje, rastakanje, rastezanje

disponoja

teško disanje, kratak dah, asmatično, zaduha, zadihanost

disponirati

razmjestiti, razmještati, raspoređivati; srediti, urediti, skloniti,prirediti, prilagoditi, pripremiti  (nešto) raspolagati , oraspoložiti, rukovati ( nečim) , pobuditi nekoga na nešto, nagovoriti

disproporcija

nesklad, nesrazmjer, neujednačenost, različitost, pretjeranost,neusklađenost,nejednakost,

neprimjernost

distanca

razmak, udaljenost, razdvojenost , odvojenost , rastojanje , udaljenost  u prostoru ili vremenu;

uzdržanost,rezervisanost u ponašanju  prema nekome ili nečemu.suzdržljivost, ograda od nečega

distih   

dvostih, kitica od dva stiha, dva stiha zajedno, stih koji ima dva retka,   strofa sastavljena od dva stiha

distinkcija

 razlika, razlikovanje, znakovi za razlikovanje / prepoznavanje filozofskih  pojmova, prepoznavanje, otmjenost , odvajanje, odlikovanje , položaj  

distonirati

krivo/nečisto/pogrešno svirati ili pjevati,otklon od pravog tona, odviše visoko

ili odviše nisko  , falširati

distorzija  

iskrivljenost, iskrivljivanje, zakrivljenost, prelamanje, iščašenje , išćašenost nekog uda

divan

vrsta ležaljke, kanape, otoman, razgoco, turska vlada, zbirka istočnjačkih pjesama

divaniti

govoriti, razgovarati;komunicirati, opušteno ćaskati, voditi razgovor,konverzirati ,razvezati,

raspričati se, glagoljati , pripovjedati,

ašikovati, voditi ljubav

divanhana 

trijem za kafu , soba za razgovor, prostrano predvorje u starinskim kućama, soba za ručavanje i druge obroke, u sarajima posebna rostorija za razgovor i zbavu, akšamluk do zore uz čoček,čengije i jemenke,kažu znalo je akšamluk  trajati danima, prostorija za izležavanje i provod

DIVANHANITI 

razgovarati, družiti se,razgovor, besedenje, govor, pričanje uopšte uživati, izležavati, provoditi, akšamlučiti ,ašikovati , voditi ljubav,seksati,vidi takariti

divanija   

budala, napola lud čovjek, ludak ,  glupan, blentovija, nerazumnik vidiu ahmak,

ali i  zvanično pismo osmanske države od XV do XIX veka i njime su ispisivane sultanske povelje i zapovesti, kao i naredbe ostalih visokih državnih funkcionera

divergencija

razlika, neslaganje, mimoilaženje, odstupanje, razilaženje, suprotstavljenost, udaljavanje, neusaglašenost

divinacija

naslućivanje i proricanje budućnosti ,nagađanje, proricanje, gatanje, vračanje, , pogađanje

,pretpostavljanje , intuitivna spoznaja , naslućivanje

dizdar

zapovjednik tvrđave, stražar na vratima,čuvar harema, zapovjednik grada;  vratar  tvrđave;

kaštelan  , stražar

dizenterija

zarazni proljev,bolest probavnih organa. teška zarazna bolest crijeva praćena obilnom krvavom dijarejom (prolivom) , griža , srdobolja

dizgini

uzde, ulari, povoci, kjas, kaiševi za uprvljanje kretnji konja i ostale stoke

doajen

najstariji član, starjeđina,najugledniji, senior, najstariji po hijerarhiji u nekom društvu, najstariji po godinama , najstariji član diplomatskog kora (po godinama vršenja službe) u nekoj zmlji. najstariji po službi. dekan fakulteta

Dobro Dobri  (1951 Vratnik/Bjelave)    

neopredeljeni (nesvrstani) , biografski podaci zaključani,vremenom će se sehara otključati

DOBRITI  

vidi voditi ljubav

dogma  

odluka, pravilo , pouka, mišljenje , sud, zaključak temeljno  (osnovno) vjersko ili filozogsko učenje,

tvrdnja bez dokaza u koju se mora vjerovati,zdravp za gotovo,nedokazana tvrdnja, carska naredba,

zakonska odredba, zaključak crkvenog sabora (koncila); hrišćanske dogme,

dohavizati   

dozvati se, doći sebi, osvijestiti se, progledati, shvatiti, prepoznati, doći tobe, bukvalno : doći do

vazduha

doksat

izbočeni dio prostorije preko glavnog zida kuće, izbočina, trijem, hajat, štok, okvir ulaznih kućnih

vrata , vrsta balkona

dokundisati

dozlogrditi , popeti se na vrh glave , prevršiti svaku mjeru,postati nepodnošljiv, doći do granice preko koje se ne može više trpjeti

dolap

ormar, škrinja, primitivna sprava za navodnjavanje,sanduk, kovčeg, sprava za prženje kafe

dolibaša  

onaj koji sjedi na čelu stola, predstolnik, predsjedavajući, počasni gost

dolma

nasip, nanos, brana; biti napunjen,fil , nadjev (za pite,za meso, voće i povrće, za filovanje jela od sjeckanog ili faširanog mesa i riže  i drugih dodataka),

domicil

domaće, dom, prebivalište , naselje , mjesto boravka , zavičaj,stalno boravište,

 nadležnost, mjesto isplate mjenice

domina 

gospođa, predstojnica ženskog samostana, vlasnica javne kuće,izvorno.lat kućanica,gospođa ,vrsta društvene igre

dorat

konj crvenkaste do smeđe boje, mrkov,crvno  smeđ konj sa crnom grivom i crnim repom

dova

muslimanska molitva , izravno obraćanje Stvoritelju .poziv, dozivanje, molba  (od manjeg ka većem, od slabijeg ka jačem)

doza (dozer)

određena količina nečega ili  neke tvari (os. lijeka ili otrova)   maksimalna dozvoljena  količina lijeka , kutija za puder ili cigarete,može i za alkohol (pljoska),količina lijeka,kutija za čuvanje suvih tvari, supstanci (šećera, duvana, i dr.),

drebank

tokarska klupa, strug, tokarilica  ,   tokarska tezga

drot   

policajac, milicioner, žaca, žandar, žbir,murjak, organ reda i sigurnosti, onaj koji sporije misli , onaj koji slabije kopča

drvena džamija  

sarajevska džamija u ul.Himzarina zbog drvenog minareta (nekad je bila sva  drvena), širom Sarajeva , u mahalama ima mnogo drvenih džamija, sinonim mahale

dubrava

šumica, šuma od dubova, hrastov gaj,gustiš, čestar, šumarak , gaj , šumarak ,,cvijetni proplanak u šumi,

dugmetara

harmonika , ramunjik, akordeon sa dugmetima ,mašina za prišivanje dugmadi,mašine za štepanje dugmadi

dugmetariti

prišivati dugme,skupljati dugmad,rupičariti ( ovo rupičariti je šuveli .Još razmišljamo da li ga prikloniti takaru, ali dugmad imaju mnogo rupa, previše su bušna za mahalski pojam), ipak pogledajte takariti,možda vi nađete poveznicu (smisao)

duhan

dim, magla, produkt sagorjevanja, biljka koja se suši i od koje se prave prerađevine za pušenje, uzrezani dijelovi listova biljka pripremljeni za motanje i pušenje

dum-dum metak

puščano zrno sa tupim olovnim vrhom ,razorno puščano zrno  koje se pri udaru rascvjeta i nanosi teške rane (vrh može biti zarezan, udubljen i sl.). izlazni otvor rane znatno je veći od ulaznoga,( bolesni čovječiji um i njegov nagon za uništavanjem)

DUMDUMIRATI 

ciljati, gađati dum-dum metkom, metkovati dumdumom jer se anamo onaj rascjetava poput dum-duma, metkovati fig. seksati se,

vidi takariti

dunđer

stolar, starinski stolar i zidar ujedno, neimar tesar,  drvodjelac, stolar samouk, majstor samouk, pežorativno , majstor svih zanata , kvazi majstor, priučeni radnik u nekom zanimanju ,nadri majstor,batal majstor

dunjaluk

svijet, ovaj svijet, okruženje, prostorna odrednica ljudskog bitka,svijet radosti i tuge, privremen ili tjelesni svijet

DUNJALUČITI

od dunjaluk, provesti  provoditi, merakati, sevdisati, uživati na ovom svijetu, deverati ,

osjećati se živim , boriti se sa dunjalukom,mah.seksati, vidi takariti., živjeti,

provoditi, merakati, sevdisati, uživati na ovom svijetu, deverati , osjećati se živim , boriti se sa

dunjalukom,mah.seksati, vidi takariti.

 dupe

stražnjica, zadnjica, sjedalica, donji dio kičmenog završetka, narodski:guzica , hojdana, cvajtara (ni kom slučaju nije anus, šupak i čmar mada u fig smislu izuzetno može i to značiti)

duplonka 

dvocijvka, lovačka puška sa dvije cijevi , mah.fig.ženski dvocijevni sistem -anamo ona i prkno,

biseksualno

 durati   

trajati , izdržati, kuburiti,podnijeti,odoljevati,  podnositi,istrajati, trpjeti, izgurati, životariti

dušek

prostirka za spavanje napunjena vunom , perjem ,u novije vrijeme spužvom i poliuretanom, madrac,uzglavlje

DUŠEČITI

ležati na dušeku, sanjati, dublirati se, voditi ljubav, seksati se(na dušeku), vidi takariti (   na dušeku)

DUŠITI

daviti, prekidati dovod kiseonika, onemogućiti dotok kisenika u pluća (rukama, kanapom i sl.)

konopcom, tkaninom, vodom,plinom), gušiti, pritiskati vrat, grkljan, adamovu jabučicu, dosađivati,

dodijavati, tušiti, naporisati, izbezumljivati

dušman(in)

neprijatelj, zlotvor ,  protivnik , onaj koji želi zlo drugome

duvar

zid, pregrada, ograda , zaklon, vertikalna (kamenita )  padina brda

DVOKURZIJA 

izlet u paru sa posebnom namjenom, boravak para u prirodi sa nekom   svrhom, lezibejke ako su par ženske,pogančeri i izrodi ako su tetkice u pitanju

DVOKURZIRATI

boraviti u prirodi sa nekim,dvokurziranje, dvostruko kurziranje, dvostruki kurzijan, fig. dvostruki , tretman u prirodi sa određenom svrhom, kure (seanse) za mršanje, za debljanje, za skakanje, natjecanje, primalne krikove, nabadanje, ubadanje, punktiranje, drenažu i sl.

DVOKURATIVKE(CI)

Učesnica  izletu sa muškim saučesnikom / boravku / pikniku u prirodi sa posebnom namjerom ili svrhom, izv.od  dvokurzija

 

dvokurziv

vrsta slova koja tekst naginje udesno radi isticanja (naglašavanja)., ali zbog debelo alkoholiziranog stanja posmatrača

stiče se utisak da su duplicirana ili čak triplicirana

i onda se ta slova sama od sebe polegnu (ili ukose) i  pismo(slova) izgledaju nagnuta nadesno ( ko je ljevak ili levat njemu se okreću nalijevo )

tako da izgleda kao da slova titraju , trče ili im se manta , što posebno naglašava trenutno stanje osobe koja je , u nepameti svoga stanja , uzela da tabire kurzivna slova

                               

 Dž dž

 džaba  

besplatno, badava, poklon, dar , veoma jeftin ,fig.i suprotno, odrečno značenje: džabe ti bona poklon

džab – džabe

po niskoj cijeni, bagatela, bagatelisanje ,raprodaja, bescijenje, najjeftinije, najbesplatnije

džabaluk   

nešto dobiti džaba, besplatno, jeftino, poklon, dar, bez vrijednosti,

kada je sve besplatno, lagodno i srećno ostvarivanje zarade , može i grebana

mahalski – džabalesku

džahilijet

paganstvo, bezbožništvo,bezbožnička vremena,vremena prije Islama,vremena nevjerovanja,neznanje o Allahu i vjeri ,vremena  opačina ,oholosti i drskosti (vidi opačina),

ali i : neznanje koje je nasuprot znanja,kao  i kopršanje i uznemirenost, mjenjanje/izvrtanje Božijeg nauka radi sitnih koristi

džam

staklo

džanum

srce, moja dušo, milo moje,

džehenem

pakao, leza – vatra koja gori plamenom, hutama – zlo koje prži i muči, seir – vatra koja gori, sekar – usijana vatra, džehim – užasna i žestoka vatra, havije – bezdan, mjesto skončanja zlih ljudi i zvijeri, bogohulnika,licemjeram silnika itd.

džemat  

 udruženje,jedinstvo,zajednica,osnovna i najmanja mislimanska organizaciona jedinica, muslimanska vjerska zajednica, muslimanska zajednica  okupljena oko jedne džamije ili mesdžida

udruga,mahom , vrlo siromašnih i ostriženih  ovaca , koju dobro potkožene i plaćene ,licemjerne  hodže i ilmije sakupljaju u torove i  od pobožnih ljudi pretvaraju u uskotračne hajvane

dženet

raj, obećano mjesto, mjesto blaženstvo, nagrada za vjernike i dobre ljude

džentlemen

gospodin, otmjen čovjek, efendija, uflađen ,profinjen čovjek, dobrodušan čovjek, blagodaran čovjek,

uglavnom izumrli soj ljudi

džezva 

bakarna posuda za kuvanje kafe, metalna posuda za spravljanje tečnih napitaka

džidža

 ukras, modni detalj, manji ukras, sada jeftini ukrasi,drangulija,sitni predmet vidi bižuterija,imitacija nakita ,dječija igraćka.zvečka,mere i anamo ona  

DŽIDŽATI

ukrašavati se, dotjerivati se, cifrati se,trackati,postavljati bez reda, kititi se,zveckati,seksati se, vidi takariti

džigerica 

crna – jetra , bijela -pluća

džin

div, kolos, titan, dobri ili zli duh, nevidljiva duhovna bića, englesko  piće – borovnica

džinovski

ogroman, veliki, divovski, kolosalan , titanski

džumbus 

galama, frka, vašar, nevolja, cika, lom, gungula, nered, metež, strka, krš, urnebes,pometnja,zbrkanost

džokej  

jahač na konskim trkama,profesionalni trkač na konju, konjušar

džukela  

otrcan pas, ulični pas, šugav pas,nedresiran pas bez licence,pedigrea i veterinarske nazočnosti, preneseno lenjivac, prljavko, skot

džuma

muslimanska molitva petkom u podne

 

 Đ đ

đardin 

park, perivoj, vrt, bašta, cvijetnjak ,cvjetni lug, mirisni brežuljak fig. mah. ženska ljepota,raskošne  ženske obline ,venerin brijeg, vidi anamo ona

Đeđa  skraćeno  Zvjezdana

đeđeran

svjež, poletan,srčan ,  snažan, nagodan, kajl,

đefa   

mučenje, uznemiravanje, napadanje, uzbuđenje,  uznemirenost, fig. frka, strka više u pshičkom značenju

đem   

metalni(gvozdeni) povodac koji se stavlja konju u usta radi upravljanja, uzda

đevđir 

cjedilo, cjediljka, kapavka, posuda za cijeđenje

đerdan

ženski nakit ,0grlica, lanac o vratu, niska, niz ogrlica, niska dukata    

điđi

lijepo! izvrsno! sjajno! Lijepo, izvrsno,krasno sjajno, bajno

điđi miđi  ( džidži midži )

i seks i klizanje na ligurama i klizaljkama, grupno klizanje sankanje, vožnja povezanog niza sanki, ligura, klizaljki, trokolica i sl., fig.seksati se, vidi takariti

ĐIĐIBAŠA

najveći  mangup, najveći junak, najveći  i najbolji ljubavnik (tandaraš , takaraš,vodič ljubavi)

điđija 

mangup, junak ,obješenjak, nestašan, živahan, razigran mladić,može i ljubavnik i anamo on , vidi arlekin

đinđuha,đinđura

stakleni biser, lažni biser staklena odglica,bižuterija , stakleni ukras,može i vagina,vidi anamo ona

đogat

bjelaš, konj bele boje, bjelac, bjeli konj, prenosno: neznalica, glupak

đozluci

oči , naočale, pomoćne oči,cvikeri , optička pomagalo za korekciju oslabljenog  vida,

pomagalo za mehaničku  zaštitu očiju

đugum

veliki bakarni/srebreni sud za vodui tečnost (birvaktile),posebna posuda za vodu i tečnost, poslije sud za vodu/tečnost od pocinčanog lima, nekad i emajla raznih boja

đul

ruža , cvijet ruže,

đul-bašta – vrt / bašta zasađeni ružama, ružičnjak.

đulić (deminutiv ) – mlada ruža, ružica; ružin pupoljak ,ružičica

đulabija

vrsta slatkih crvenih jabuka , vrsta  kolača

đulbastija

meso sjeckano na komade i pečeno na žaru ili ispod sača  (uglavnom od rebara),

krto meso ispečeno na maslu, a preliveno limunovim sokom,

očišćeni i istucani  rozbrat /pržolica  pečen na ražnju,

faširano meso sa lukom i rendanim krompirom,pečeno kao čufte (pljeskavice) ,

i zapećene sa bešamel sosom, mljevena junatina ili janjetina, sa lukom i jajetom,

u obliku manje okrugle pljeskavice/čufte pećena u žaru ili ispod saća

đulistan

vrt sa ružama,ružičnjak,leja sa ružama,mah.vagina,vidi anamo ona

đulsa 

ružina voda , ružica (sok od ružinih lati )

đumiš 

srebro

đumišli 

srebren , od srebra

đuture

skupa, zajedno,sveukupno jedno za drugim, cirka ,otprilike,svekoliko, odoka, napriliku, bez mjere, butum

đuvegija

mladoženja, dragi,zaručnik ,momak, ljubavnik, mladić stasao za ženidbu,mladić raspoložen za

naganjanje

đuvendija

robinja , robinjica , plesačica, igračica; milosnica,ljubavnica;ljubeznica .žena za zabavu,laka žena,

raskalašna žena, bludnica, žena sumnjivog morala

đuvez 

ružičast, roskast ,rumen, tamnocrven, crvenoljubičast

đuvezlija 

ružičasta svila za vezenje , svileni konac , vrsta svile 

E e

ebonit

kaučuk crne boje pomješan sa sumporom, tvrda guma, čvrsta vulkanizirana plastična masa, od grč.abonos tamno siva do crna boja

ebu Leheb 

otac vatre, otac zla, zao, pokvaren čovjek, paganin, licemjer, pogančer, nevjernik, silnik, bestidnik,smutljivac

ećim

liječnik, doktor ,vidar, ranar ,vidi hećim

edeb

Odgoj ,lijepo ponašanje,uzvišeni moral , prefinjenost,suptilnost,stid, ustručavanje

eden

Božiji vrt ,raj, dženet , rajski vrtovi, sreća, zadovoljstvo, užitak,

edikt

oglas, proglas, naredba, odredba, ukaz , zakon,

javna objava , službena objava, obznana, službeno naređenje

edukacija

odgoj, vaspitanje, obrazovanje,usavršavanje,razvijanje i sticanje  umnih, telesnih i moralnih

sposobnosti

edukativno

odgojno,obrazovno,vaspitno

efendi(ja)    

Gospodin, Gospodar, pokrovitelj, gospodiin, đentlmen, gospodar, titula vjerskih obrazovanih muslimana, učen čovjek

egal

ravno,  jednako,  isto, izjednačeno,jednoobrazno, istovjetno , bare bare, fifty – fifty ,svejedno

efekt   

učinak,dojam,utisak,dejstvo,uspjeh,

efemeran

prolazan, kratkotrajan, jednodnevan, jednokratan, privremen,zamjenjljiv, prolazan, nepostojan, kratkotrajan

eglen

prijatan razgovor,časkanje,prijatno kraćenje vremena,razon0da,zabava

eglem  beglen

tračati, šupljati, ogovarati,razvezati nepotrebnu priču,brbljati , bezvezna priča, besposlen razgovor,

neobavezna komunikacija

egzaktno

tačno,   sigurno ,istinito , provjereno , brižljivo, savesno, pouzdano, potpun, brojno određen; ono što je provjereno/dokazano

egzaltirano

uzbuđeno, oduševljeno,ushićeno , zaneseno, poneseno, nadhnuto , naduto, pretjerano

egzibicionizam

težnja za vlastitim pokazivanjem, isticanjem samog sebenastranost, seksualna nastranost, perverzija javno pokazivanje polnih organa, potreba skretanja pažnje na nastran način

egzistencija

opstanak, uzdržavanje, opstojnost , bivstvovanje, postojanje, život , življenje ,stvarnost, način šivota, bit života ,opstajanje, ono što jeste

egzodus

izhod/ishod, izlazak, nesreća, neobičan događaj, preživljavanje, opstajanje, izgon,zbjeg

ekspanzija 

raspostranjivanje, raspršivanje, razilaženje, rastezanje, rasturanje, širenje, raširivanje, proširenje, bujanje,povećanje obima ili volumena

eko homo

evo čovjeka,

riječi kojima je Poncije Pilat označio izmučenog Isusa Hrista

EKLAMPSIČARKA

oboiljela od eklampsije, ona koja se grči, obezglavljuje, bezbanjuje, ukrućuje, baildiše, doživljava orgazam,vodi ljubav,raspamećuje

eklampsija

jaki grčevi (naročito kod djece,trudnica i epileptičara) sa gubljenjem svijeti,

grčenje, ukrućivanje, obezglavljivanje, obeznanjivanje, baildisanje

eklipsa

nestajanje, opadanje, pomračenje, pomračenje nebeskih tijela,pomračenje ,tama,prolazna nesvjestica,nemoć

ekliptika

putanja kojom zemlje kruži oko Sunca,os (rvanina okretanja)

Sunčeva prvidna putanja, najveća putanja na nebeskom svodu koju Sunce  prividno pređe tokom godine

ekscentričan

izvan središta, van tokova,umišljen,samozadovoljan, nastran

ekscentrično  

dno, izvan središta, van tokova,umišljeno,čudno , neuobičajeno , nekonvencionalano,specifično   , samozadovoljno, nastrano,pretjerano,napadno , upadno,promjenjeno, nenormalno, neprirodno, neobuzdano,

eksces 

prekomjernost, pretjeranost; ispad, izgred, prestup, istup; neumjerenost; promjena ,  nasilje, svirepost;    razuzdanost  neprirodnost, nastranost, neugodnost

ekshumacija   

iskopavanje leševa iz grobnice radi :utvrđivanja identiteta, uzroka smrti,prenošenje u drugu grobnicu, prekopavanje groba

eksklava 

manje područje neke zemlje koje je isključeno iz matice zemlje kao posjed druge države,

dio političke   oblasti / regija koja je prostorno doijeljena od matice

ekskurzija

izlet, skupni izlet sa nekom svrhom, grupno putovanje radi provoda, vidi dvokurzija, skupina koja obavlja zajedničko putovanje ; mah.fig.lezibijke

ekspert 

stručnjak, vještak, znalac, stručni poznavalac neke oblasti

onaj koji vrši vještačenje nečega

ekspilicite

jasno, izričito, sasvim određeno, nedvosmisleno, nesumnjivo

eksplodirati

rasprsnuti, rasuti se u komade, iskomadati, nestati u kakvoom snažnom ili žestokom rasprsnuću, fig, rasprsnućem natjeran na komadanje / navalu /provalu misli, osjećaja, strasti (ograzam, klimaks i sl)

eksponirati

izlagati, isticati, prednjačiti, prikazati ,biti u prvom planu,istaknuti(se)  , izložiti (se) ,  ,pokazivati

nešto,izlagati fotografsku ploču djelovanju svjetlosti.

ekspoze 

izvještaj, prikaz, izlaganje ,opis, podnesak , referat o nekom pitanju.prezentacija,raport

ekspresija

izražaj, izraz, odraz,izražajnost,prikazivanje, pojačavanje boja, nijansiranje ,izbor boja

umjetničko objektiviranjje subjektivnog stanja slikara/umjetnika

ekspresivno

izražajno,  koje se održava,upadljivo, upečatljivo,  što  ostavlja utisak , što  dolazi do izražaja.

eksproprijacija

izvlaštenje, lišavanje vlasništva uz nadoknadu, legalizacija državne pljačke vlasništva,

otimačina privatnog  vlasništava, obezvlašćivanje , prisilno oduzimanje imovine /nekretnina

(zemljišta, fabrika , stambenih objekata …) od privatnih lica, radi takozvanog  opšteg interesa ,

upravnopravni način sticanja državne imovine

ekstaza  

zanos, oduševljenje, divljenje, , ushićenje,  osećanje beskrajne radosti; najviši stepen ushićenosti, baildisanje, obeznanivanje

elaborat 

detaljan , studiozni pismeni (može uz usmeno izlaganje) izvještaj o nečemu, analiza nečega, sagledavanje osobina i količina (kvaliteta i kvantiteta ) nečega

elegancija ( ženski rod )

Odabran i ukusan spoljašnji izgled,skladnost, otmjenost, gospodstvenost, dostojanstvenost, uglađenost, finoća, istančan  ukus (osobito  u odijevanju), profinjenost , koji je skladnih linija, lepo oblikovana figura

elegantno ( pridjev )

ukusno, lijepo, uglađeno, dopadljivo, otmjeno, gospodski , decentno, odabran i ukusan spoljašnji izgled,   dostojanstveno, uglađeno, finog izgleda

elegično

turobno, tugaljivo, bolno,tužno , žalosno, sjetno , dertli

elegija

tužbalica , lirska pjesma tužnog sadržaja , lirska poezija  protkana setnim i tužnim osećanjima i raspoloženjem

elektronika

nauka koja proučava elektrone,

nauka koja proučava  kretanje atoma u električnom i magnetskom polju , strujanje elektrona kroz prazan prostor, kroz gasove i poluprovodnike

primjena rezultata ove nauke u dosta bolesnoj  praksi elektroterapija   liječenje električnom strujom, elektro šokovima

element

matarija koja se hemijskim putem (diobom) ne može rastvoriti u jednostavnije

sastojke, sastoji se samo od istovrsnih atoma  postoje devedeset i dva elementa.,

sastavni dio neke složenije cjeline.

prvobitnost, osnov,nedjeljivost

eliksir

ljekoviti napitak,tajanstveno piće, kamen mudrosti ,piće natprirodnnih moći, abuzenze voda, najfiniji ekstrakt neke materije;,   lekovit napitak;  čudnotvorni napitak, sveopći lijek

elita  

odabrani , odličnici jedne zajednice ili društva, izdvojeni dio društva ili zajednice, najodabraniji, predvodnici,otmjeni ekskluzivni predstavnici, velikodostojnici ,  malobrojna skupina vođa,ono što je najbolje, najodabranije,    odabrana vojska, jezgro vojske. odabrano društvo

elokvencija

riječitost, vještina govorenja, lijepo govoriti , vješto baratanje jezičnim instrumentima, jezična izražajnost, slatkorječivost,govornička vještina

email 

elektronsko pismo ,elektronička pošta, e-pošta ili e-mail (eng. electronic mail) prijenos je tekstualnih poruka (moguće je prilagati i dokumente koji nisu tekstualni) putem komunikacijskih mreža, najčešće Interneta

emajl

staklasta neprozirna masa  (feldspat, kvarc, boraks i dr.) , glazura, naknadno nanešen površinski sloj, premaz,  caklina, gleđ  , noja   za farbanje metala, stakla, porculana ,   napose kuhinjskog posuđa,  ; vrsta bjelila za žene

embolija 

prodiranje i renošenje  različitih stranih materijalnih čestica (embolusa) krvnim

ili limfnim sudovima uslijed čega dolazi  do uzetosti / paralize pojedinih dijelova tijela zbog

začepljenje krvnih sudova krvnim ugrušcima / trombom ( u mozgu, plućima, mišićima i sl.)

embolusi mogu biti čvrsti, tekući ili plinski materijali; makro i mikrotrombi, bakterije, paraziti, stanice,

pigmenti, kapljice masti i ulja, mehurići plina i zraka, strana tijela itd

eminentno

uzvišeno, plemenito, osobito, istaknuto, važno,odlično ,izvanredno, dostojno,značajno ,

veoma veliko

emocija   

uzbuđenost , reakcija na neke draži, osječaj, čulnost, osjećanje, damar, afekt,uzbuđenje ,

energičan

koji ima snagu / energiju , odlučan,radan ,jak , silan ,otresit, samosvjestan, drčan, poduzetan, djelotvoran

enigma 

zagonetka, upitnost, preoblem za rješavanje ,teško objašnjiva / nerješiva mogućnost

zadatak za rešavanje; ono što je zagonetno/neobkašnjivo

enklava

manje područje neke države uključeno u teritorij druge, dio neke zemlje odvojen od matice

manje područje uključeno u sastav druge države, etnička, jezička ili druga skupina odvojena

od  svoje matice,teritorij, oblast, regiju ili pak državu, koja je sa svih strana okružena nekom

drugom teritorijom ili državom

entuzijazam  

oduševljenje , ushićenje, zanos, poletnost, elan, voljnost, zanesenost

enormno

veliko preko norme,prekomjereno, neizmjerno,mnogo ,nesrazmjerno velik, prekomjerno, golemo,

veliko,mnoštvo

eo ipso

pogotovu, samo po sebi, podrazumljivo, sasvim izvjesno ,  samim time, u isti mah.

to jest, zbog toga, radi toga.

eon

vječnost, vrlo dug vremenski period, vremenski pomak , nemjerljuivo dug period.

jedinicom geološkog vremena koja iznosi milijardu godina

ep (epos)    

vrsta književnog djela / književnost u koji se neki događaj opisuje u stihovima ,

pripovijedni spjev

epicentar 

tačka na površini Zemlje iznad hipocentra potresa, tačka na tlu(tijelu) iznad

mjesta potresa, mjesto gdje se potres najače osjeti , središte ,

epicentrirati

odrediti najače mjesto potresa i udara , ubacivati se na mjesto najačeg udara,

Deba kategoričan nema veze sa tandarati možda sa takariti, nije siguran

epifonema

završna misao u govoru/tekstu, uzvik, poklik , poenta

epifora  

stilska  figura  ponavljanje riječi na kraju stihova

epigraf

natpis, moto, geslo, izreka

epika 

književni rod  koji obuhvaća svu pripovjednu književnost u stihu i prozi: epske pjesme, epovi, romance, balade, poeme, novele, romane, bajke, legende, basne i crtice

epitet

dodatak imenici koji ju pobliže objašnjava i opisuje , pridjev ,nadimak, opisna riječ

epizoda

manji događaj koji sam sačinjava cjelinu, sporedan/nevažan događaj ,dio neke cjeline, međučin,međuigra, upadica, izolovani događaj, usputni događaj,umetak, dodatak,slučajnost

epoha

vremenski pomak, vremenski odsjek s nekim važnijim događajem ,geološki period,

historijski period ,vremensko razdoblje, faza u povijesti svemira,određeni trenutak u vremenu,

epilepsija

padavica, goropadica , nekontrolisana pojava trešenje i grčenja (konvulzija) izazvano

moždanim poremećajima , jedna od najučestalijih bolesti ili poremećaja u neurologiji

skupina kroničnih neuroloških poremećaja koje obilježavaju epileptički napadaji

epilog

U književnosti: završno poglavlje književnog dela (obično drame) u kojem se ukratko govori o onome što proističe iz prethodno izloženog, završni govor, pogovor, završna reč;

krajnji, završni događaj u nizu zbivanja koji dolazi kao posledica, logički završetak prethodnih činjenja, svršetak, završetak , konačnica kraj, ishod.

epistola 

list, poučni spis, poslanica, pismena poruka, poslanica , uputstvo

epitaf  

natpis na nadgrobnom spomeniku,nadgrobni spomenika,spomenik , stih , pjsmea u povodu nečije

smrti

era   

vijek, razdoblje, dugi vremenski period, početak od kojeg se broje godine

erekcija

uspraviti , podignuti,uspravljanje, podizanje spolnog uda / klitorisa , nabreknutost , nadrkanost, polna uzbuđenost, okamenjenost

ergela 

uzgajalište plemenitih konja, stado konja,  krdo plemenitih konja ,

ergo

dakle , stoga , prema tome, sukladno tome

eritrociti

crvena krvna zrnca ( stanice ) koje nastaju u koštanoj srži  (vidi leukociti)

erogene zone

osjetljiva mjesta na tijelu kod čijeg dodirivanja dolazi do povećane seksualne uzbuđenosti i užitka

Eros 

grčki bog ljubavi,mali božić seksa, ljubav, seksualnost

u filozofiji ljubav prema idejama, nagon za saznanjem (kod Platona);

Planetoid čija kolebljiva  putanja leži između  Zemlje i Marsa.

erotika

sve šti ima veze sa ljubavlju, seksualnošču, erotska vještina

erupcija

prodor ,izbijanje, provala vulkana, ozliv:strasti, osjećaja, izbacivanje stvari iz

tjela, Zemlje( lave, pepela, dima i sl.) naglo: izražavanje .očitovanje osjećaja ili raspoloženja;

izljev, provala

esencija 

ekstrakt, esencija, jak iscjedak iz biljke, srž, suština, glavni sadržaj,slavna stvar, tinktura,

esnaf  

nekadašnja udruženja zanatlija koji rade isti posao; ceh;  ljudi istog zanimanja, istog društvenog sloja (tur.) ,udruženje zanatlija ili trgovaca formirano zarad uzajamne pomoći i unapređivanja njihovih profesionalnih interesa.

esteta

čovjek profinjenog ukusa; sa smislom za lijepo;  , poznavalaclijepog; umjetnički znalac,

ljubitelj lepog. naj koji posmatra život i svet   samo sa estetskog stanovništa

ekskapada

bijeg,izvlačenje, izvlakuša, ogrešan skok u stranu jahaćeg konja,ispad,nepromišljen i nestašan podvig, nestašluk

ex  kapito /ex capite/

iz glave, napamet , to jest ,neodređen pojam, nepovezano ,nije naglešena povezanost sa drugim

pojmom

estrada  

povišeno mjesto, pozornuica, skup dešavanja na muzičkoj, mjetničkoj, pozorišnoj sceni

pozorišne, zabavne i koncertne priredbe

etablirati

namjestiti, urediti, nastaniti, postaviti na mjesto, pozicionirati

etapa

odmorište, stepen razvoja neke stvari, razmak izmeđšu dva odmorišta, dio puta,

rutatura, đir

etida  

kraće muzičko djelo (kompozicija) kojoj je cilj uvježbavanje muzičara, studija, manje naučno djelo

etički

što se odnosi na nauku o moralu/etiku, moralnost, moralno, navika, običaj, karakterno,

ispravno ,čestito, čudoredno

etika  

filozofska  nauka ( disciplina) o moralu , nauka koja se bavi izvorima,zakonitostima i ciljevima moralne, odnosno čudoredne ljudske aktivnosti i ciljevima

etimologija

nauka o postanku riječi i njihovom (prvobitnom) znaćenju, istraživanje,

korijena riječi i pojmova

etnički

skup osobina što su svojstveni nekom narodu, ono što je svojstveno jednom

narodu, narodni

eufemizam

uljepšavanje riječi/ma, ublažavanje rečenog, oštrije riječi (izraze) zamijeniti blažim,

fig.zamagljivanje, mazanje očiju, ( narodski.nije izmet nego se pas istovario)

euforija 

veselost, stanje teških bolesnika nesvjesnih opasnosti ili realnosti, bezrazložna

veselost, uzbuđenost bez pokrića

eukarioti

organizmi odnosno stanice u kojima  je nasljedni materijal smješten u jezgri obavijenoj posebnom dvostrukom jezgrinom membranom, žvotinje, čovjek, biljke, gljive i protisti su eukarioti

evala

hvala! sjajno! krasno!bravo! izvrsno!

evenuh  

uškopljenik, kastrat, evenuh, kome su odstranjene polne žlijezde, uškopljenik,

čuvar harema, hadum vidi jao pao

evanđelje 

Isusov nauk, hrišćanska sveta knjiga život i učenje Isusa opisani od četvorice evanđelista, dobra vijest

evanđelisti

pristaše hrišćanske  vjere koja priznaje jedino evanđelja kao temelj i izvor vjere

eventualno 

moguće, za svaki slučaj, odnosno, vjerovatno, može biti da bude,mere bit da bidne, po mogućnosti, u  po potrebi, u slučaju ako se desi, slučajno,

evocirati 

 sjećatise, prisjećati se, prizivati,pobuniti,dozvati u pamet,izazvati bježanje, oživljavati :sjećanja; uspomene.

Ex astris scientia

od zvijezda do znanja,   od zvijezda dolazi znanje

ex nihilo

od ničega,od nihil : ništa, fig od ničega ništa ne nastaje,ništa nije stvoreno (ex nihilo nihil)

ezoteričan  

tajan, unutarnji, skriven, nevidljiv, nepoznat, nedodirljiv, nerazumljiv svakome, krajnje naučan

 

F f

fah 

struka, poslovno opredeljenje , stručnost ,pretinac, branša, zanimanje,poštansko sanduče,pretinac u pošti

fajda (vjada)    

korist, ćar, dobit, zarada

fakat

djelo , čin, radnja ,činjenica,nepobitna istina, de fakto,događaj, zaista, u stvari ,zbilja

faktor

činilac, uzrok, poslovođa u štampariji, broj koji se množi,uticajna sila,uticajni činilac, jaka ličnost, posebnost

fakir 

siromahjadnik, bijednik, garib, indijski ili islamski asketa , mađioničar, iluzionist

falus 

muško spolno udo, penis, simbol muške spolnosti  i snage, muški spolni organ,

batina, grb, splovilo, buket,

falš

krivo, neprevilno, pogrešno, iskrivljeno, nedosljedno, neuvjerljivo,lažno

fama

priča, glas, vijest , govorkanje, prepričavanje, glasina , boginja vijesti kod starih rRmljana,

vijest koja se prenosi, širi, obično neproverena,nepovoljna i netačna vest;  stvaranje mišljenje

na osnovu glasina

fanatik

sanjar, zanesenjak, zaljubljenik, previše zagrijan za neku ideju,osjećajni luđak,

bezosjećajni luđak,bezumnik, čuda, zaluđen idejom ili osobom , izuzetno predan poslu

fantastično

nastalo maštanjem neovisno o stvarnošću ,zanosno,zanesenjački, pomamno, oduševljavajuće,

pretjerano, izvanredno,sjajno, izvrsno, odlično, uobraženo,nevjerovatno

fantazija

stvaralačko stanje duha,maštanje, sanjarija, oduševljenje, izmišljotina, pomama, zanesenost,mašta, uobrazilja; maštarija, priviđenje, utvara, tlapnja, muzička kompozivija u više stavova koji se prelijevaju jedna u drugi

fantazma

slika stvorena maštanjem, varljiva slika, utvara, priviđenje, avet, fantom, privid, obmana, priviđenje, prevara, fatamorgana, opsjena, sablast, nadnaravno biće,nerazumna,apsurdna zamisao ,vrsta muzičke  kompozicije

faraon

vladar u starih Egipćana “božanskih” konotacija, fig.nevjernik ,bezbožnik prevrtljivac, smutljivac, dvoličnjak

farizej  

hebr.odvojen (od naroda),jevrejsko svešteno,liberalnija vjersko-poli tička struja, fig. licemjer, prevrtljivac, pohlepnik, griješnici ,nevjernik, bogohulnik,vidi saducej

farsa

podvrsta komedije u kojoj su likovi jednako karikirani, a zapravo se radi na nesporazumu

naziv za lakrdiju, šaljivu scensku igru, odnosno lakomislenu i vulgarnu komediju

manji pozorišni komad vulgarne i grube komike, šala, lakrdija, burleska

lakrdija, vulgarma komedija, budalaština, gruba, neotesana, izvještačena šala,

prevara, opsjena

fascinirati

zaslijepiti, opčiniti, zadiviti, zabezeknuti, začarati,omađijati,opsjeniti

fasovati    

kupiti mjesečno sljedovanje namirnica, dobiti ,primiti ,dobiti batine, slijedovati batine,dobiti dodatak, kupiti dodatak, dobiti traženo,dobiti svoje

fasung

ger.dodatak nečumu, dobitak nečeg, sljedovanje, nabavka namirnica,ono što sljeduje , ono što nekome pripada, dodatak, ležište (grlo)  za sijalicu , način uokvirivanja dragulja u nakitu,okvir za smjeđtanje dragog kamena,

FASUNGOVATI

namiriti se,podmiriti,nabaviti namirnice,uglaviti dodatak tamo gdje treba,sijalicu u grlo,

utikač u utičnicu ,ono muško u ono žensko, seksati se vidi takariti

fašizam

nacionalističko-politički i socijalističko-ekonomska doktrina koja se u završnoj fazi kapitalizma kao lažni socijalistički pokret sa sve većim izrabljivanjem naroda  i radničke klase i imperijalističkim tendencijama krupne buržoazije, nacionalistički  pokret kojim se osporavaj prava svim narodima osim onim odabranim / arijevcima,  nacionalističko učenje i djelovanje kojim se propagira genocid, odnosno ubijanje, klanje i masakriranje drugih naroda npr.Hitler nacizam u Njemačkoj, Franko u   Španiji, Duče u Italiji, L. Johanson u Vijetnamu, Leopold u Kongu, Vatikan, Zapad i SAD širom svijeta, ustaše, četnici i druge zvijeri.

fatalno 

kobno ,nesretno, sudbonosno, neizbježno, neizostavno  fig.smrtnonosno, pogubno

Fatimah / Fata/ Fatma

ženska imena istovjetnog značenja.Fata i Fatma izvedenice od imena Fatimah u značenju:

ona koja se suzdržava,zaštitinica djeteta,istinoljubiva , ona koja sprečava neistinu,ona koja odvaja

istinu od neistine

fata morgana

Fata čarobnica Morgana ( La Fay) – skoro da je tako, ljepotica Fata i majka joj Fatma omanđijale Muju ko bekana. I on živio u nekom prividu a bome vrlo često mu se pričinjavalo da na nebu nektar pije.

Fatamorgana je slika nekoga i nečega nastala lomom svjetla kroz različito ugrijane slojeve  svjetla, iluzija, opsjena, zaludjelost, pogrešno viđenje stvari, pogrešna procjena, privid, priviđenje, pričinjavanje (nije rod muji garant,a još manje ljuba)

fatum   

sudbina, udes, kob, neizbježnost,karma,proročanstvo

fazon

uzorak, oblik, vrsta ,  kroj, činjenje, pravljenje, nalin izrade , šala, anegdota, fora, šala, fol

način odjevanja , spoljašnji izgled

fekalije

izmetine iz tijela, tjelesne izlučevine, nus produkti probavnog trakta , tvrda  i meka stolica i mokraća,

feme fatale

fatalna žena, zavodnica, čarobna žena, zlokobna žena,sudnonosna žena ,  žena života

femina  

žena

feminizam      

pokret za ravnopravnost žene sa muškarcima, pokret za emancipaciju žena, pokret za sjebavanje ženstvenosti, pokret za izrabljivanje žena, tlačenje i besplatno „jebanje“ žena; jadnice mogle ne raditi i uživati i raditi, šta  im padne na um, pokret uglavnom ne žena i lezibejki im se izborio za  jedan dan u godinu da bi se muškarci mogli oblokati dok one žure kuhinji,vešu i djeci.Pokret nije izborio ista prava ni plate kao muškarcima. Većina  zaposlenih žena rinta 2o sati na dan i nije ni čudo što ih uvijek boli glava. Muškarcima nikad nije palo na pamet da imaju svoj menizam.Šta će im to dok imaju feminizam.

feniks   

mitska ptica koja se sama spaljuje i izgara ,  pa ponovo rađa, fig.neuništivo, vječno, reinkarnacija

fenomen

ono što se vidi, ono što se pojavljuje u našem opažanju,ono što postoji samo po sebi (pojava) van naših osjetilnih mogućnosti,ali koja se može zamjetiti i zamjetiti čulnošću

čudo, rijetkost, rijetka pojava,teško objašnjivo,posebna pojavnost, neobičnost, izuzetnost

fer

ispravan, pošten, častan, neiskvaren, besprekoran,pristojan

fer pley

poštena / časna igra, častan postupak ,ispravan potez,korektno , pošteno rasuđivanje , časna igra

feral

fenjer, svetiljka, lampa, kandilo

feredža

dugi široki plašt sa koprenom / zarom  na licu za muslimanke (uvriježeno mišljenje; zaboravlja

se da su to nosile i jevrejke i zapdnjačke žene svojevremeno, pogotovu mormonke,

plemnkinje, ljubavnice, domine, njihove štićenice i feme fatale radi sakrivanje

identiteta, ali i radi mistike, senzualnosti i ljepote

ferman   

pisana naredba, odluka, ukaz, zapovijed, dekret  sultana (vladara islam.zemalja)

fermentirati

kiseliti, vriti,kvasati,pretvaranje određenih organskih spojeva putem djelovanja enzima

fes 

muslimanksa kapa / pokrivka za glavu bez oboda od čohe, može i od brokata, uobičajeno sa svilenom kićankom, bez kićanke su je na Balkanu nosili i  nemuslimani ( inovjerci )

fešta 

svečanost, veselje ,zabava, provod,praznik

fetiš

idol, kumir, predmet obožavanja, vjerovanje u čarobne i mistične moći nekog predmeta ,

pretjerana opsjednutost  određenim predmetom ili određenim dijelovima tijela

fetišizam

obožavanje idola, kumira, bolesno obožavanje pojedinih dijelova tijela ili predemta ili mirisa osoba drugog pola

fetva

stručno ili autoritativno mišljenje,fetva se može upotrebiti u slislu izricanja:kaznenog,istražnog ili ultimativnog postupka,kao uredba sa šerijatskom zakonskom osnovom,uredba,vještačenje,uređenje odnosa i sl.

U katolicizmu bule (važne papinske odluke)  i response (odgovori) Crkvene kongregacije po svom karakteru su slične fetvama.

U judaizmu She'elot ve teshvot (pitanja i odgovori ) sličnosti sa fetvama.

Značenje je vrlo široko,rastegljivo  i komplikovano pa ćemo se jednom morati vratiti na šire objašnjenje

fiat!  

neka bude! neka se učini! uradimo to!učinimo to!

fićfirić 

kicoš, gizdelin, gospodičić, frajer, mah.horošćić, kokotić, ratoborni pjetlić, frajerčić, pehlivanćić, nezreo, blesav mladić, pubetetlija koji izigrava gospodinan ili frajera, naivac , levat, novjalija

figa 

smokva, prstima šipak, stisnuti prste, znakovito podržavati ili rugati

figanj 

vriska, jaukanje, dreka,cika ,zapomaganje

figura

lik,obličje,tjelesni prilika , pojava ,stas ,kip , izgled,ukras,pjesnički izraz ,

fijolica

ljubičica

fikcija

nevjerovatna prepostavka, izmišljotina, fantazija, zamišljanje,uobrazilja,nestvarnost, maštarija

fiks

stalak, čvrst ,nepromjenjen ,pričvršćen , stabilan, narkomanski: doza, ubrizgati drogu

fiksati

drogirati , konzumirati drogu, ušlagirati se,

fiksirati

učvrstiti, stabilizirati, prihevtati, utvrdit, pričvrstiti motriti, izazvovno, pomno ,provokativno motriti, mah. zakantačiti, prikovati, i zatandariti,

filantrop 

ljubitelj ljudi, čovjekoljubac ,čovijek koji se trudi da drugima bude dobro,dobročinitelj ,uglavnom ona jkoji biva natakaren, vidi mizantrop

fildžan

šoljica (posudica) za crnu kafu bez drške, često usađena (uokvirena) u bogato izgraviranoj bakarnoj srebrenoj ,čak i zlatnoj   posudici , meraklijska šoljica za kafu

file

mrežasto pletivo; ukras na uvezu knjige od zlatnih crta , mesni dio oko kičme

životinja, bubrežnjak , pečenica, meso bez kostiju

filigran

tehnika obrade plemenitih metala ,izrada ukrasnih predmeta od zlatne i srebrene žice;fig. nježno, krhko,

filipika 

žestok govor kojim se neko ili nešto napada ,optužujući govor izraćene emocionalne jačine usmjeren na određenu osobu, ime dolazi iz političkih govora atinskog retora i državnika Demostena, nazvanih Filipike, i usmjerenih protiv Filipa Makedonskog, filipikama je Demosten usavršio uzvišeni, strastveni, britak i brz govor kao obrazac generacijama potonjih govornika

filistar 

ograničen, sitničav čovjek:čovjek ograničenog duha,malograđanin, podao, zloban, neiskren,sitničav čovjek

izraz nastao po Filistejcima, ratobornom helenskom narodu iz jugozapadne Palestine, koji je dug ratovao sa Izrailjicima, dok David nije pobijedio filestijnskog vođu Golijata

filistrozan

miran, uglađen, uredan, pristojan

filolog  

čovjek koji proučava jezike, jezikoslovac, jezikoznanac

filologija

izvorno – ljubav prema sadržajnu i umnu govoru, nauka koja proučava zakonitosti jezika , u širem smislu filologija obuhvaća svako bavljenje jezikom i književnosti, a posebno gramatikom, historijskom poredbenom lingvistikom, leksikologijom, etimologijom i starijom književnošću

finesa

umjeće, finoća,profinjenost, istančanost , posebno svojstvo ,iznijansiranost,tananost, nježnost , nijansa,  vještina; varka, lukavost, finta , osobenost, pojedinost

fingirano 

izmišljeno, namješteno, zamišljeno ,varljivo, prividno ,naštimano, podmetnuto, tobožnje, fiktivno

fiziognomija  

kvazi nauka kojom se na osnovu kostiju lubanje ili lica  određuje karakterne osobine ljudi

filozofija  

Izvorno:ljubav prema znanju (mudrosti), nauka koja za razliku od pojedinačnih nauka ima za predmet proučavanje  sveukupnost svega što postoji, nauka koja proučava principijelne, apstraktne i opće probleme vezane za bitak, znanje, moral, um, jezik i ljudsku egzistenciju

finta

varka, lukavština, nepodopština, pretvaranje, trik, izrada,fol,podvala

mačevalački trik,  fingirani udarac

fit 

spreman, gotov, sposoban,zdrav,pripravan,pogodan,sposoban,prilagođeno,podesno

fiziologija

nauka koja se bavi proučavanjem i tumačenjem svih faktora odgovornih za nastanak, razvoj i tok života,

nauka o funkcionisanju pojedinim organa ili čitavog organizma ,

 firer

vođa, poglavar, zapovjednik

forela

pasmtrka, pastrva, (slatkovodna riba)

firmament

nebeski svod, nebo

fisija 

dioba, cijepanje, razdvajanje , dijeljenje ,razbijanje atoma i atomskih čestica

fistula

vrsta kožnog čira, kanal koji nastaje kao poslijedica gnojenja , uzan kanal ili cjevčica kojom se bolesni organi dpsjsju sa površinom tijela radi izlučivanja

fišek 

naboj, patrona, držač za metke, papirna vreća kupastog oblika , smotuljak za košpice, sladoled, marone i sl.

fiškuš

na slavljima i gozbama osoba zadužena  da pazi jesu li čaše uvijek pune

flagrantno

naglo, brzo, očito, izvjesno, uočljivo, jasno, dokazano, izenadno, na prepad

flamenko  

španjolski glazbeni žanr  ,španjolski ples

flangirati

besposličariti, šetati, ljenčariti, dokoličariti, džabalebariti. gubiti vrijeme ,izmotavati se

fleksibilno

elastično, savitljivo, promjenjivo, gipko,prilagodljivo ,rastezljivo, razvlačivo

flor 

tanka, prozirna, svilena tkanina: vanjska strana pliša i baršuna, crna traka na rukavu  kao znak žalosti

florirati

cvijetati, bujati,

flert

očijukanje, ljubakanje, zavođenje,koketiranje, udvaranje bez ozbiljnih namjera

floskula 

fraza,  ispraznost ,pogreška,formalan izraz, izmišljotina, riječ ili rečenica bez sadržaja ; pogrdno:izvaljotina, provaljotina,  jezička greška, provala , šuplja priča

fobija

bolestan strah od nečega ,izraženi trajni strah, najčešće prekomjeran ili neopravdan, iracionalni strah

fokus   

žarište, središte, centar, žiža,  žarište procesa u organizmu, tačka dešavanja; čvrsta tačka elipse

fol   

šala, caka, štos, trik, fazon ,kraća anegdota,obmana ,smicalica fig. umišljenost, prevara,mah.izrada , nasankavanje

folklor 

skup narodnog znanja, narodna kultura i umjetnosti (igre, ples, muzika, običaji, nošnja itd.)

fontana   

vodoskok,šadervan,česma ,bunar ,zdenac, arhitektonski i kiparski oblikovani bunar

forma

oblik, način , izgled ,kalup, uglađenost, način ophođenja,obrazac,mustra model, stil, fizička dispozicija sportaša,

formalan

spoljašnji, vanjski, naizgled, nesadržajan, koji ima oblik, određen oblikom ili spoljašnjim izgkledom( neovisno od sadržine)

formulisati

jasno izražena misao, definisati,determinirati , označavati, obrazložiti, određivati, oblikovati,  izraziti, podešavati , odrediti, utvrditi, obuhvatiti,  pobliže objasniti , ograničiti,   opredjeliti,

forsirati

siliti, goniti, požurivati, tjerati, ubrzavati, zapinjati,pojačavati tempo, naturati,nametati, diktirati

fosna

daska uglavnom tanja od petice , najupotrebljavabija je daska/fosna  petica, koristi se uglavnom u građevini za šalovanje cokla ili kao neka potporna greda, fig.  predmet gluposti,  ženski grudi , devojkeakoju majka priroda nija bas “obdarila” ženstvenošću i oblinama

 

fragment 

odlomak, ulomak, komadić,isječak , djelić, dio cjeline ,

frajer

slobodan čovjek, onaj koji nije u vezi, koji se voli isticati, uobraženi, nadobudni mladić,šmeker,“glavni dasa, ali i besposličar, dokoličar, čovjek koji se boji posla, fig.mah. debil,levat, umišljenik, ali i dasa i lavčina, vidi: fićfirić

frapantno

zapanjujuće, upadljivo, dojmljivo, očito,iznenađujuće, zaprepaštujuće,uočljivo , neočekivano, neuobičajeno, šokirajuće , neuobičajeno,zadivljujuće

fratar

redovnik, samostanac,svećenik, katolički isposnik

fraza

izražavanje, govor ili način govorenja, riječ bez sadržaja, besmisao,izreka , navod, citat, šuplja priča,uobičajeni izraz

frazer

čovjek koji mnogo govori ali bez sadržaja, pričljivac,brbljivac ,torokuša, lajavac, , blebetalo, naklapalo; šupljozborac,klepetalo .onaj koji navodi, ponavlja izreke

frazirati

služiti se frazama ,govor bez sadržaja, šupljati, lupetati,blebetati,naklapati,brbljati

frigidan

seksualno bezosjećajan, hladan, seksualno nezainteresocan, koji ne nalazi užitka u seksu

neosetljiv, ravnodušan, hladan; koji nema emocionalne topline,bez života

frigidnost

hladnoća, nezainteresovanost / neuzbuđenost kod spolnog odnosa, neosjećanje ljubavnog žara

ravnodušnost, bezosjećajnost , beživotnost

frikcija 

trenje, otpor koji pružaju dva tijela koja se dodiruju u gibanju ili kretanju,trljanje,trvenje,nesloga

FRIKCISATI

trati, otporisati, naporisati, klizati, gibati, fig.seksati se, ali ne spada pod takariti i tandariti

friško

svježe,novo,taze,prohladno,jako nastalo,tek postalo,novotarija

frina   (Frina )

znamenita hetera (kurtizana) koja je živjela u Grčkoj u 4. vijeku pne.

fig.lijepa zavodnica, zavodljiva prodavačica ljubavi, raskalašnica, hetera,kurtizana

frivolno

dvosmisleno, prosto, besramno, razvratno, raskalašno,beznačajno,lakomisleno

FRKISATI

dizati frku, galamiti, svađati, dizati buku,praviti frku, zbrku, metež, strku, belaisati

frtalj 

četvrina, kvarat, kvartal, tromjesječje

frtutma

metež, frka, strka, nered, zbrka, darmar , gungula,haos , nesređeno stanje

frutifikacija

cvjetanje , cvat , oplodnja ,  donošenje ploda, razdvajanje plodova  , bremenitost, trudnnoća ,

mah. jednokratno taslačenje sa neželjenim poslijedicama, suprotno od takariti i tandarati,

poželjno izbjegavati u mlađim danima

frž

čvor, zadebljanje, žulj,izraslina,kvrga

frža   

himen, nevinost, djevičanstvo, jungferluk ,niko tako, vagina, fig.celofan

fukara

gomila siromašnog svijeta, propalica, ništarija, bijednik, goljo, jadnik,siromašan umom, blentovija,varalica,prevarant,sileđija,nasilnik ;siromašan, prost svijet, sirotinja, bjeda,siromah;propalica, ništarija, nikogović,

fumada

klimakteričlne vrućine, valunge, iznenadni napadi vrućine,smjenjivanje valova toplo hlkadno, po mahalski pušiona , zajeb , loša računica ,

fumati

pušiti , dimiti , čađiti , od latinskog glagola  fumo ,fumare

fundament

temelj, osnova, podloga, nosač.postolje, podnožje;baza,bit

fundus 

dno neke tjelesne šušljine,imanje,blag0,zaliha,fond, fundus uteri – dno marice (dio anamo one

milosnice )

furati

juriti,brzati,zabavljati se,ašikovati,povoditi se ,voziti (se ), žuriti,provoditi, pronositi, raznositi, pričati, propagirati; pristajati , prenositi

furešt

stranac,tuđinac,inozemac ,pridošlica, došljak, došljo,muhadžir

furija 

boginje osvete (rim./grč.Erineje) , osvetnica, bjesnilo, mahnitanje,raspomamljenost, ludovanje, srdita osoba, pobješnjela osoba , jarost; aspida, zla žena, oštrokondža,napasnica , raspomamljenica

fursat  

bjes,sila,moć,snaga, oholost,nabusitost,obijest ,može i zgoda,prilika,pravi trenutak

fuš 

loše, traljavo, nestručno obavljen posao ,nikakav, bez veze, sklepan, ništavan, površan

fušer

fuš majstor  , šeprtlja,nestrućnjak, nadri majstor , bezveznjaković,zabušant

fuzija  

spajanje, sjedinjenje, stapanje , slijevanje,  udruživanje, ujedinjavanje,

fuzionirati 

spajati, spojiti, sastaviti, sastaviti, sjedinit ,seksati, vidi takariti

 

G g

gabor

 rugoba , nakaza, strašilo , rospija , ažbaha , spodoba , nagrda…

U Transilvaniji i među romima riječ “Gabor” je sinonim za “Rome”. U srednjem vijeku Transilvanije je upravljao princ Gabor Bethelen (1613 – 1629 ) ,vojskovođa i refeormator .U modernizaciji zemlje dao je  velika  prava  ciganskoj /  romskoj populaciji koji su do tada bili odbačeni,ugnjetavani i nisu imali nikakvih prava. Po srednjevjekovnom običaju romi su uzeli njegovo prezime koje i dan danas  nose ime u znak zahvalnosti.

Pažljivo sa upotrebom riječi, da ne povrijediti nekog od časne populacije.

gaf   

loša procjena, ispad, greška, nesmotrenost, glupost, nepromišljenost,neumjesnost,

 motka sa metalnom kukom za privlačenje čamaca obali,

gaj  

šumica,lug,gustiš, čestar, šumarak , dubrava ,cvijetni proplanak u šumi, šumarak, livada , ledina, travnato zemljište,dem.gajić,može i vagina vidi anamo ona

gajba   

sanduk za voće, piće i drugu robu; kavez, kućica za držanje ptica, živine i divljih životinja; krletka,  živinarnik, stan , mala soba, sklonište , prenočište , izba, fig.stančić, zatvor, mah.kota, mjesto za takarenje

 GAJL

bljutav, odvratan, otužan fig.peder

gajret 

srčanost, hrabrost, junaštvo, revnost, požrtvovanost

gajtan

pletena vrpca, traka, upleteni konopac,električna žica

gajtan svila

smrtonosna omča,svilena traka,turska verzija garota

galabija

arapski uglavnom bijeli (pamučni) ogrtač , bijeli plašt , dugačka tunika,

galantan

uslužan, uglađen, pristojan, učtiv ,uljudan , ljubazan  dopadljv , gospodin koji je u stanju da svaku ženu tretira kao damu

galantno

uljudno, uslužno, susretljivo, darežljivo,ljubazno , uviđavno,pristojno

galoša

gumeni opanak bez vrha, vidi kaloša

gamaše (kamaše)

dokoljenice (od kože ili tkanine) ,duže kratke čarape, nazuvnice, najlonke dokoljenice, ponos bavaraca i škota, navlake za konjske noge :ispod koljenice do kopita

gangrena

obamiranje pojedinih dijelova tijela zbog začepljenja krvotoka, odumiranje ćelija,   raspadanje tkiva u organizmu.

GANGRENISANJE    

opijanje, oduzimanje, meitanje, bandačenje, šlagiranje,fig.ucrvljavanje,usmrdljivanje,ocrnjavanje

garda 

tjelesna straže, počasna trupa,  tjelesna straža jednog vladara; odabrana, elitna grupa  vojske kao zasebna vojna jedinica;

garde dama

pratilja mladih djevojaka, dušebrižnice, dame zadužene za nadzor djevojačkih nevinosti  , fig.junf

čuvari

garderoba

ormar za odijela; soba ili odjeljak za odlaganje odjeće, prostorije za presvlačenje,

odlagališta prtljaga na stanicama,sveukupnost nečije odjeće, izbor odjeće ,

gardina 

zavjesa, stora, baldahin, roletna

garib  

siromah, jadnik, bijednik, fakir, slabašan, stranac, čudak, neobičan ,  neugledan , ružan čovjek

gastronom

kuhar, sladokusac, poznavalac kuharstva ,gurman, onaj koji voli dobra jela; veštak u spremanju probranih jela.

garnirati

ukrasiti, uljepšati, začiniti, obložiti. prilog jelu; začiniti,začinjavati ,okititi,zakititi,nakititi , fig.seksati,

vidi takariti

gasulhana

prostor uz džamiju gdje se vrši obredno čišćenje mrtvaca (meita) koje podrazumjeva:

-pranje vodom i sapunom,  čišćenje, po želji mirisanje,

– umotavanje u košulje, ćrfine ili ihrame (hadžije), muškarci i dječaci u tri sloja, djevojčice košulja i tri sloja, tkanine pamučne (najčešće),

obavezno ima komplet mokri čvor

gazela 

srna, vrsta afričke srne, košuta , lirska pjesma ljubavnog sadržaja perzijskog porijekla

gazi 

pobornik, pobjednik, sljedbenik, dobitnik ,ratnik, junak, vojnik musliman; borac za veru; pobednik, osvajač, fig.pretendovati, težiti, stremiti, nameravati, izvršiti, gaziti (neprijatelje, sve ispod sebe, težiti vlasti, slavi)

Gea

zemlja, grčka božica stvoriteljica univezuma i zemlje,začetnica svakog života na Zemlji , žensko ime

gebira

zasluga ,posao, rana, sljedovanje, ono šta je ko zaslužio,sljedovanje , tringelt, bakšiš, zarada

fig.mjera, određena mjera

gehana 

smetljište, pakao,đubrište,gnojilište

geg

šala,dosjetka,fora,  šaljivi pokreti, neobična /neočekivana šaljiva improvizacija (u životu, filmu, kazalištu)

gej

tepanje među homićima, novokomponovani naziv za pedera (vidi peder) , bljutavo ,odvratno, otužno, smrdljivo stanje pojedinih izopačenih i bolesnih kreatura,

gejša

uprošteno -japanska pjevačica i plesačica koja zabavlja muškarce,

Gejša je žena (izvorno osoba umjetnosti) , koji proučava drevne umjetnosti i japanski ples i glazbu,  graciozna, šarmantna, obrazovana, duhovita i lijepa. žena koja treba znati pjevati, plesati, slikarstvo, kaligrafiju, ceremoniju čaja i mora znati svirati šamisen, ručni bubanj, flautu i druge glazbene instrumente

gelender

zaštitna  ograda na stubištima, stepinicama, basamcima ,terasama i balkonima

drveni stub za vezivanje stoke

gema

obrađeni dragi kamen s urezanim likom, vidi kameja

gen

biološka nasljedna jedinica, prenosilac nasljednih svojstava, nalazi se u polnim ćelijama,

geni sadrže sve upute za izgradnju i održavanje živog organizma

generalije

( od lat. generalis: opći),

opšti podaci o nekom licu (datum rođenja, ime i prezime roditelja, mesto rođenja i stanovanja i sl);

opšti podaci, okolnosti i pitanja opće naravi za razliku od posebnih.

generalno

opšte , sveopšte, bitno, glavno,vrhovno, običan, uopšten, bitan, približano,obučajen, prosječan, najbitniji

genetika  

nauka o naslijeđu

genitalije 

spolni organi, reproduktivni organi,organi za razmnožavanje vidi: anamo ona / vagina

i anamo on / penis

geneza 

postanak, stvaranje, porijeklo, po redoslijedu , rađanje,   razvitak, rođenje,

genocid 

zločin kojim se želi istrijebiti čitav narod ,nacistički,arijevski , vatikanski ,ustaški i četnički svetonazor

1948.godine Generalna skupština UN-a jeusvojila poseban međudržavni sporazum u obliku Konvencije o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida :

Član II Konvencije sadrži jedinu službeno priznatu i do danas važeću definiciju zločina genocid:

„U ovoj konvenciji genocid znači bilo koje od slijedećih djela, počinjeno s namjerom da se potpuno ili djelimično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina:

-ubistvo članova skupine;

-nanošenje teške tjelesne ili duševne povrede članovima skupine;

-namjerno podvrgavanje skupine takvim uvjetima života koji bi trebali dovesti do njezina potpunog ili djelomičnog uništenja;

-nametanje takvih mjera kojima se želi spriječiti rađanje u okviru skupine;

-prisilno premještanje djece iz jedne skupine u drugu.“

geometar  ( geodet ) 

mjeritelj zemlje, stručnjak za mjerenje svih lokaliteta , oblika i veličina Zemlje /zemljišta,

zemljomjerač

gerijatrija   

nauka  o liječenju starijih ljudi , bolnički  odjel za liječenje starih osoba, skup staraca , dom

umirovljenika

gest

kretnja, djelo, čin, postupak,

gestikulirati    

mahati rukama pri govoru, mahati radi skretanja pažnje, izražavati osjećeje pokretima ruku i tijela

geto 

historijski  je ograđeni   prostor na kojem su živjeli Jevreji , a često i cigani jevrjeska, ciganska četvrt, četvrt sa pretežno jednonacinalnim, jednorasnim , jednoreligijskim  stanovništvom

gigant

gorostas, orijaš, div, kolos ,gorštak, grdosija, titan, enormo veliki čovjek

glabati

glodati, dudlati, cuclati,  glodati meso, rukama i zubima jesti meso, papati meso, papati papalinu fig, pušenje , pušiti nešto, dudlanje, cuclanje, glodanje

GLABAŠ

onaj koji: glaba, dudla, cucla , puši, glođe, popušlić , pušač, gubitnik, donji, zijančer, peder

glazura

premaz,sjajni sloj na nečemu, premaz  na kolačima, zubu, sjajilo, sjajilo za predmete , premazi za predmete

glečer 

ledenjak,ma asa smrznutok snijega i plninskim i polarnim predjelima koja klizi

u niže krajeve gdje se otapa i odlazi u more, ledena masa na kopnu

glissando

kližući, klizajući, oznaka u muzici za poseban način izvođenje zvuka klizanja s tona na ton,

prelijevajući tonovi

globalno

okruglo, zaokruženo,detaljno, potpuno, koji se odnosi na globus, zemaljsko , u cjelosti

glorija

slava, čast, sjaj

gloriola

slavljenički, svetački, sjajni krug oko glace vidi aureola

gnusoba

odvratnost,odvratan izgled ili karakter,ružnoća,podlost,rugoba,gabor, iskvarenost,podlost

goblen

umjetnički zidni tepih sa utkanim slikama ,  vrta veza sa motivima prirode ili portreta, vez u tehnici polukružića ili krstića

 Golgota

brežuljak , brdašce / doslovno Lubanja kraj Jerusalema gdje je po Vatikanu razapet Isus , i gdje su se

izvršavale kazne raspećem; fig. teške muke,mučeništvo, stratište, stradalništvo ,  patnje,ispaštanje ,

stradanja uopšte

golijat 

div, ogroman čovjek, kolos , bibl.: filistejac kojeg je David upucao kamenom iz praćke

gong

okrugla bronzana ploča na koju se udara i na taj način zvučno signalizira i oglašava,

naprava za zvučnu najavu početka nekog događaja ili zakmičenja , muzički instrument

 GOVANČER

govančer,ukakan čovjek, posran čovjek, fig.homoseksualac, čovjek koji čačka po

govnima u tuđem dupetu , opoganjen čovjek, vidi cvajtaš

gracija

ljepota ,dražest, ljupkost, tananost, umilnost ,vitkost, gipkost, skladnost, sinonimi fig.: ljepotica, krasotica, božica,vila, ljepojka

graciozno

ljupko, umilno, prijatno, umiljato, šarmantno, harmonično , elegantno, dražesno, nježno, ponosno  

gracioznost

ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost, šarmantnost, harmoničnost prijatnost, ljubaznost ,

skladnost, slatkost , poistovećuje se sa neodoljivosti, privlačnosti, simpatičnosti

ili pak savršenosti u fizičkom i duhovnom smislu.

gradela

roštilj, metalna rešetka za pečenje prvenstveno ribe i mesa

gradina

vrt, bašta, džardin,dem.đardinić, zbog raskošnosti i mističnosti može značiti i vagina ,

vidi anamo ona 

grad

administrativna teritorijalna jedinica, ljudska naseobina sa definisanim kanonima

življenja, skup civilizacijskih i humanih nazora uobličen u tritorijalnu zajednicu

življenja, stepen, jedinica za mjerenje kutova, tekućina i jakosti alkohola i pameti

gradacija

lat. Gradatio vrhunac, stepenovanje, poređenje, stil. Fig kojom se postupno pojačava ili slabi početna predožba, najveći stupanj klimaks, najmanji  antiklimaks

gradimetar

instrument za mjerenje kutova, jakosti alkohola, ludosti, besmislenosti,gluposti

grebator

čovjek koji se grebe, koji se prislanja na tuđu sofru radi džab-džaba gošćenja,nepozvani gost, badavađija,parazit, nametnik,muktaš, đabalebaroš,šlepadžija, gotovan,

grimasa

iskrivljeno lice, grčevi na licu, mimika , nekontrolisano ili hotimično kretanje mišića na licu , kreveljenje , cerenje , bečenje , izrugivanje mimikom

grimiz 

crveno-ljubičasta boja koja se dobijala od posebne vrste puža, teška tkanina u toj boji,purpur , tamno crvena boja

griža

zarazni proljev,bolest probavnih organa. teška zarazna bolest crijeva praćena obilnom krvavom dijarejom (prolivom) , srdobolja .dizenterija

tegoba, muka, zabrinutost , osjećaj grešnosti u smislu griža (grižnja ) savjesti , samokritika

grogi   

nesiguranošamućen, iznemogao, bespomoćan, u boksu iznemoglost od teških udaraca

GROMOBANISATI    

privlačiti munju, privlačiti udaR groma, nezaštićenost od groma, nezaštićenost od munje, fig.realna i opetovana mogućnost udara groma i munje,postavljanje gromobrana, usađivanje gromobrana, vidi takariti

groteska

prikazivanje ljudi ili predmeta u komično-nakaznom obliku;   kratka, duhovita pripovijetka, novela ili drama.,karikaturalno-fantastična i iskrivljena slika stvarnosti sa  ekscentričnim i neobičnim junacima u neobičnoj radnji

groteskno 

neobično, smiješno, čudno, izobličeno, neprirodno,prekrdašeno,komično, prelaz iz ozbiljnog u komično

gungula

metež, frka, strka, nered, zbrka, frtutma ,darmar,haos , nesređeno stanje

gurbet     

skitnica (po stranim zemljama), ciganin, došljak , stranac, tuđinac, skitnica, emigrant, vagabundo.

fig.uličar, besposličar

guzičar   

izjelica, poguzija,proždrljivac , pogr.peder, homoseksualac, vidi cvajtaš

gulanfer  

uličar, skitnica, fakin, beskučnik, šprdalo, baraba,peder, neradnik, besposličar

probisvjet,  mangup, lutalica,

gungula

zbrka, metež, frka, vreve, buka , galama , nered , gomila, mnoštvo ,

gustiozno

tečno, slatko, ukusno, probabljivo ,prijatno,dopadljivo

gustirati

uživati u jelu, piću, muzici, ljubavi i svemu lijepom što izaziva zadovoljenje

čula i osjećaje,lagano probavati i sa užitkom jesti  jela ,naslađivati dalm. guštati, zadovoljavati

užitke i strasti, fig umirati od ljepote čula i osjećaja

gušt

dalm.zadovoljstvo, zabava, uživanje, naslada,merak,  seir vidi ćeif

guštati 

dalm.uživati u jelu, piću, muzici, ljubavi i svemu lijepom što izaziva zadovoljenje

čula i osjećaje,merakati,ćeifiti,seiriti,naslađivati se

vidi gustirati

 guta

izraslina,grba, guša,zadebljanje mah.nabreklina među donjim udovima,mnoštvo ,lova,novac, pare,šoldi,penezi,

 gutiti

daviti,gušiti, grbiti , seksati se. vidi takariti

 H h

haber  

vijest ,glas, poruka, obavijest ( i u pismenom i u zvučnom-govornom smislu),rekla kazala

haber kutija

radio

HABER SLIKIČNA KUTIJA

televizor

HABER SLIKIČNA NOVINSKA KUTIJA

portal

od  haber kurija – radio ( novost/novina,rekla kazala :u govornom smislu)

– slikična / tv i slike

-novine u smislu medija

haberdar

top ili puška za uzbunu, glasonoša, poštar, glasnik ,donosioc vijesti

habitus

med. tjelesni sastav. držanje, izgled, vanjska pojava, stav , svojstvo,  oblik /forma) , način /modus ,

mantija katoličkih redovnika

hadum

čovjek bez polnog organa, kastrat ,bez polnog nagona,impotentan, vidi evenuh, jao pao,

onaj koji je nesposoban,  emotivno kastriran , duševno osakaćen, onaj koji je bez stvaralačkih snaga

hafifan / hafizan

nesiguran , nepouzdan,bolestan, bojažljiv, slabašan,  prijetvoran

hafiz 

osoba  koja napamet zna Kur'an

hahar 

skitnica, obešenjak, prevarant, ugursuz, mangup isto što i ahar

hagada

ilustrirana zbirka jevrejskih molitvi i svetih pjesama,nekanonski, pripovjedni dio Talmuda; povijesno-moralni dio rabinske književnosti , nastalih na osnovu narodnih predanja

hajka

gonjenje, ganjanje, potraga, lov, organizovani lov ili ganjanje sa psima tragačima, fig. lov na vještice i „vještice“, osmišljena ili spontana akcija hvatanja insana i hajvana

hajr

sreća, dobro, korist, ćar , dobitak,čestitost

hajrovati  

posrećiti, usrećiti, podobriti, ućariti, okoristiti, zaraditi, dobiti na dar , ućariti , fasovati

hak 

sudbina ,plaća.račun, svođenje računa, bilans, zaduženje , zemlja, prah, naše tijelo

hakk

Vrhovna Istina , istinito, pravednost,istinita stvar ili osoba.pravda, istina. Jedno od Allahovih dž.š. imena i svojstava, ono što je robu naređeno od Boga dž.š. ,sveprisutno osvjedočenje. događaj , nesreća koja je prošla,čas u kome istina nadvaladava i pobjeđuje , istiniti čas, čas u kome će se  polagati računi za učinjena djela

hajvan

životinja,stoka ,najčešće se podrazumjeva na četvoronožne životinje (napose domaće), zvijer, živo biće

koje nije insan ili nema osnovne ljudske karakretistike razum, tako biolozi i zoolozi kažu, mi nismo

sigurni, ima hajvana koji su ljepši,nježniji, umiljatiji , samilosniji, prijateljskiji i razumniji od mnogih

inasana, hajvan može biti skoro pa insan, insan može biti hajvan  međutim tada postaje ili blentovija

ili zvijer , oznaka za pojedine “ljudske” kreature

hala  

velika dvorana, tvornička prostorija za rad, sala, majčina ili očeva sestra, tetka, toalet, nužnik ,

zahod , WC, ćenifa , klozet , OO ,mjesto za obavljanje potreba pražnjenja izlučevina iz crijeva i

mokraćnih kanala

halabuka

bučna situacija, žurba, galama , vika,čarma ,jeka, tutnjava , vika, frka,dernjava,strka, buka ni oko čega,

fig. šuplja  priča, drž nedaj ,

halal

čisto, dozvoljeno, oprost, dozvola, duševna ili religijska čistoća, blagoslov

halucinacija  

obmana , priviđenje, nestvarnost ,  obmana čula vida, sluha ili mirisa, izazvana poremećajem moždanih aktivnosti

halvat 

soba, sobičak, izba, odvojena soba sa posebnom namjenom, soba za goste

hamal 

nosač, fizički radnik, irget, kulak,

 Hamal  

najveća zvijezda u sjevernom dijelu zodijaka (7 stepen Bik), radijus 10.360.000

km (poređenja radi Sunce  radius 695.800  km)

hamaliti

nositi, fizikaneriti, irgetiti, teško raditi, nadničiti, kulačiti, fig. crkavati, krepavati

sirotaniti, raditi nejteže poslove, seksati, vidi takariti

hametice

sasvim, posve, sve, svo, skupa, potpuno,sve odreda, skupno, zajedno, sveobuhvatno

han

kuća, gostionica se prenočištem, svratište, konačište, Kinezi starosjedioci, vladarska titula ,

stara kineska država i dinastija

handriti

kinjiti, zajebavati, ugnjetavati, prisiljavati, maltretirati, navaliti se nekom na kosti, nasilu handriti,fig. silovati ,silovati u zdrav mozak, taslačiti, voditi ljubav ,vidi takariti

handrkača

lajavuša, bezveznjakuša, šupljoglavka ,u žargonu : kurava

handrljati (handrkati)

bučiti, galamiti, dizati buku,nesnosna galama , nepotrebna buka,mah . šuplja prića,pričati gluposti,

mlaćenje prazne slame ,drka Mara bumbara

handžar

nož sa dvije pštice

handžija

vlasnik hana, onaj koji vodi han,ugostitelj

Hanka

žensko ime sa značenjem: pametna, iskusna,razumna

hanuma

gospođa, žena, supruga, dama

hanumica

gospođica,jungerica,djevojčica,djevojka

harač

glavarina, porez koji se ubirao po muškoj glavi, trošak, izdatak, fig. represija, otimačina

haram

zabranjeno, nedopustivo, prokletstvo, duševno ili religijske zabranjeno, fig.štetno,

pogubno, prokleto

harambaša

zapovjednik hajdučke čete , hajdučki vođa, nasilnik, tiranin; bezobziran čovek;tat

haramija

kradljivac, lupež, lopov, pljačkaš , tat , bitanga , probisvijet

haranga 

huškanje, podbadanje, svečani govor o nebitnoj ali nekoj skupini vrlo važnoj stvari, fig.lažne optužbe, pozivi na represiju

harem  

sveto , tabu ,zabranjeno mjesto, sve što je sveto , Meka i okolica ,rezervisano mjesto, ženske odaje odvojene od ostalih prostorija u muslimanskim kućama,posebice na sultanovim   carskim, vladarevim dvorima izgradama i sl. ( odvojeni dvori i kuće za žene se zovu i harmeluci)

harizma  (od starogrčkog chárisma: χάρισμα: ‘milost’, ili dobiven dar )

Dar, milost, nadareni ljudi,iznimne karakteristike pojedinih ličnosti kojom izazivaju pažnju i privrženost drugih ljudi,osoba koja snagom svoje ličnosti imaju veliki utjecaj druge i može ih motivirati i inspirirati , ličnost koja može pridobiti druge kao sljedbenike, bilo za pozitivne ili negativne svrhe, harizmatična osoba ima tri svojstva: osjeća snažne emocije, pobuđuje snažne emocije kod drugih ljudi, i otporna je na utjecaj drugih karizmatičnih ljudi.Pojam se često veže uz političke i vjerske vođe, ali i vojskovođe, državnike, vođe kultova i pokreta, pojedince iz javnog života , izuzetne ličnosti i sl

harlekin

lukavi sluga-spletkar, tipičan lik commedije dell’arte. klovn ,bajaco, pajac ,Fig. lakrdijaš,

prevrtljivac.šaljivdžija, komedijaš, šaljivko, obešenjak, komedijant, zajebant, šeret, budalaš,

harmonija 

sklad, sloga,skladnost, usaglašenost, suglasje,ujednačenost, jedinstvenost , teorija muz. istovremeno

zvučanje dvaju ili više skladnih tonova

harmonika

muzički instument sa klavijaturama,registrima i basovima,klavijature (ili dugmad) i registri su na jednoj strani,basovi na drugoj strani, između klavjatura i basova je mijeh, razvlačenjem mjeha i pritiscima na klavijature (dugmad) i basove uduvava se vazduh u i harmonika se  pokretima ruke širi ( rasteže ) i skuplja. Kako se harmoniku  širi i skuplja otvaraju se piskovi koji se pokretima ruke po klavijaturama i basovima pretvaraju u tonove i akorde, spajanjem tonova i akorda u cjelinu nastaje harmonijska (harmonična, harmonikaška) muzika. Harmonika je jedan od najzahvalnijih i najkompleksnijih muzičkih instrumenata na kojem se mogu svirati sve vrste  muzike.

Za Mojsija (njegove ruke i noge kako on reče) je Hohner  harmonika 5+3 registra,120 basovaje bila san snova. Probao jednom sa dugmetarom  Weltmeister istih karakteristika, nije išlo, sužen izbor tonaliteta pogodan samo za tzv, narodnu muziku. Sa većim par puta pokušao i skonto šuplja priča , manje mu dječije bile.

haskerija

vojska, vojnici / isto što i askerija

has

poseban , čist , častan , otmjen

hasta

bolest, slabost, bolešljivost,

hastahana

javna bolnica (uglavnom za siromašne),obavezno povezana sa mokrim čvorom i kupatilima u kojima je osnov liječenja pretpostavljao savršenu higijenu

hasul

ugodan/na , lijep/a , zgodan/na , otmjen/a,vaspitan/a , učtiv/a,uljudan/na

hatar

dobre volje, ljubazan, milostiv, naklonost, predusretljiv, rad, saglasan, poštovanje, obzir, kotar, kraj (prostorno), fig krajolik

haustor

kapija, vrata , glavna vrata, ulaz na posjed, ulazna vrata , portun, ulaz, vratnice, izlaz. vrata na ulazu u kućna dvorišta, prostor unutar stambene zgrade (od ulaznih vrata do potkrovlja)

haustorče

dijete rođeno u zgradi , dijete iz haustora, djeca koja su operisana od prirodnog osjećaja za igru i djetinje nevaljalštine( penjanje uz drvo, “pljačka” voćki po baštama,igre doktora),naivci ,

hazna

gotovina, blagajna, keš, kasa, riznica fig. sehara, trezor

haznadar

blagajnik, kasir,rizničar,

hećim   

ljekar, doktor, onaj koji liječi

hedonizam

naslada, užitak, filozofska teor. smisao i vrijednost života leži u postizavanju naslada

hegemonija 

premoć, prevlast, naturanje vlasti ,vođenje, prvenstvo ,urpavaljanje,  vrhovno zapovedništvo, nadmoćnost, prevlast i ugnjetavanje  jedne moćnije države/nacije nad ostalim državama/nacijama, ili neke jače klase nad drugim klasama

hejbet  

mnogo, puno,mnoštvo,  previše, bukadar ,  dosta toga  ,hejbet  , mnogo, puno,mnoštvo, impozantno

heknuti

udariti , klepiti , opaučiti , zveknuti ,ukrasti , vidi natakariti

hemofilija

bolest, poremećaj u sistemu koagulacije krvi , nemogućnost krvi da se zgruša

hemoragija 

snažno krvarenje,jaki izlivi krvi ,nekontrolisano isticanje krvi iz krvnih sudova

hendek (jednek)

jarak, rov, šanac,provalije,kanal ,prokop,

hendikepiran 

spriječen, otežan, usporen, ograničen, bolešću onemogućeno dejstvo nekih ljudski psihičkih i fizičkih aktivnosti

hepek

stvar , univerzalni naziv za stvar kojoj se zaboravi ime (umjesto to, ono, ovo)  poklopac, navrtka, čep, britvilo, zapušač, poslednji klinac, vez ili potez

heraldika

nauka o grbovima , likovna discoplina – slikanje  grbova

heravo 

krivo, koso, ukošen0, savijeno,  šepav0 , neprvilno,  zrikavo, razroko

herc

srce, centralni organ krvotoka i organizma, krvna pumpa, jedinica za frekvenciju naizmjenične struje, srce u igraćim kartama

Herco Kuba (Kubat) (1954 Bjelave)   

svršeni gimnazijalac, III gimnazija, bezuspješno pravo i viša upravna, knigovodstvo, prosječan gitarista, kada je čuo Mojsija kako svira, slomio gitaru o kameni prag i nikad je više nije uzeo u ruku, dobro pjevao,vrhunski O Jelo Lelo Jelena, Snijeg pade, Niz polje idu babo, ples tu i tamo loptu dobro okerapit znao

hernija

kila, bruh, ispadanje pojedinih organa iz jedne tjelesne šupljinu u drugu ili pod kožu

heterogeno

različito, nejednako, neujednačeno, nespojiv,suprotno,raznolik, raznorodno,raznovrsno

hidra

grć.mit.vodena (podzemna) neman sa osam glava fig. neprijatelj, čudovište, slatkovodna životinjica / polip iz reda dupljara

hidrofobija

strah od vode

higijena   

zdravstvo, nauka o čuvanju zdravlja, održavanje čistoće: tijela, prostora i sl.

himen

djevičanska opna, opna, žig nevinosti, oznaka jungferluka, vrišteći glas niko tako, san većina muškinja, glavobolja majki fig.celofan

hinja

lukavac,perfidan,zloban,podmukao,prijetvoran čovjek,dvoličnjak,licemjer,hijena

hipocentar

mjesto nastanka potresa, nalazi se ispod epicentra mjesta gdje se potres najviše osjeti

hipocentrirati 

uzdrmati mjesto potresa, određivati mjesto potresa ,istraživati centar potresa , ubacivati u mjesto izvora potresa, Deba odbio komentarisati naziv u smuslu  takariti mu sumnjiv, možda se može dovesti u kontekst uvaljivati, provjera slijedi

hipofiza

najvažnija žlijezda sa unutražnjim lučenjem ( endrokina) , nalazi se u srednjem donjem dijelu  mozgu  proizvodi mnoge hormone i upravlja radom svih drugih žlijezda

hipohonder

čovjek koji umišlja da je bolestan, umišljeni bolesnik,čovjek koji ima strah od bolesti, često psihički poremećaj uzrokovan umišljenim strahom od fizičke bolesti

hipokrit    

dvoličnjak ,prazna osoba, lažnjak, ubleha, laskavac, podmukao čovjek , licemjer, pretvaralo,  ” glumac”  ( nema veze ni sa Hipokritom sa Cos ,doktorom ni sa Hipokritom sa Chios, matematičarem)

Etimološki potječe iz riječi hypokrisis koja znači “gluma”

hipokrizija

licemjerstvo, prijetvornost, dvoličnjaštvo

hipoteza

pretpostavka, polazna premisa u nekoj teoriji, osnov teorije, osnov neke zamisli,zamisao

hir

svojeglavost, mušićavosr, tvrdoglavost, izvoljevanje, zanovjetanje

histerija

psička neuravnoteženost,nagla promjena raspoloženja, bezumlje ,psihička izgubljenost ,

privremeno ludilo

hiromantija 

proricanje sudbine  iz crta ruke, gatanje uz dlana

historija  

istorija, povijest, nauka o događajima prošlih vremena

hladnjak  

ograđena (drvena) prostorija u bašti sa velikim bočnim otvorima  koji služe za kretanje vazduha (provjetravanje, promaja), često je ugrađen i manji šedrvan, zmarzivač, rashlađivač, frižider

hobi 

najmilija zabava, strast, pasija ,sve što ljudi rade iz ličnog zadovoljstva

hobo   

vinski brat, skitnica, pijanac

hodža

muslimanski  sveštenik , islamski učitelj;predavač

hohštapler

čovjek koji se prikazuje većim nego jeste, varalica, prevarant, kriminalac ,propalica

honorar

nagrada , plaća za izvršeno rad, plata za višak posla, naknada za prekoradan posao

holokaust

od grč. olokausten: potpuno spaljen, hebr.: olam kalil: uništenje ognjem, naziv za nacistički genocid nad jevrejima,u širem značenju sustavno istrebljenje jevreja,  Roma i drugih naroda i grupa od strane nacista,

savremena istorija pod genocidom podrazumjeva sustavno i masovno istrebljenje nekog naroda ili grupa od strane kroatjanskih ustaša i srbaljskih četnika

homonim  

riječ koja ima više značenja

homo primogenius

pračovjek, neandertalac, primitivac , čovjek zvijer,

homoseksulac

čovjek koji ima spolnu sklonost prema drugom muškarcu, fig. čovjek bolesnog polnog nagona, čovjek koji prčka po govnima u tuđoj zadnjici ili dozvoljava da mu se to isto radi,po mahalski – peder,cvajtaš,pogančer, pogan, prljavko ,guzičar,maloumnik ,vidi peder

horda

rulja, čopor, masa, neorganizovana skupina

horizont   vidokrug, obzorje, pamorama , krajolik, koji se pogledom može obuhvatiti

hram

građevina posvećena božanstvu, crkva, sinagoga, džamija, Panteon ,Partenon,Sakr Ker , Aja Sofija, Taj Mahal,

hronologija

nauka o vremenu i određivanju vremenskog slijeda, određivanje vremena zbivanje radnje ili događaja, redosljed zbivanja, vremenski redosljed

hronični opsesivno kompulzivno   genetski krampitis populus  dex manus 

bukvalno: trajni obuzeti prisilni poremećaj naslijedni krampitis naroda desne ruke (pogađa isključivo muški rod)

nedostatak umjetničkih, estetskih, pa i etičkih osjećaja, podražaja,   izostanak logičkog ,mislenog i objektivnog pristupa umjetnosti , kulturi i vaspitanju,

od drveta ne vide šumu ili nepristojni,vulgarni,bezobrazni,nekulturni izrodi ili mahalski rečeno drkađije

hronično

ono što traje,  dugotrajno, okorjelo, trajno ,

hrupiti 

iznenada ući u kuću, upasti, iznenada se pojaviti, banuti, bastisati, iznenaditi, nagrnuti

Hud

Božiji poslanik, jevrejski Eber

huditi

od Hud upućivati,naukovati fig-žaliti se,jadikovati,moliti za nešto / mislimo da je  Mak Dizdar  iz ovog  muslimanskog glagola izvukao svoj izraz h'uđe,a ne iz neke sintetičke hrvaštine kao što to neki „ kvazi“ analitičari njegove poezije tvde

humanost  

čovječnost, uljudnost, ljudskost, čovjekoljublje, skup svih pozitivnih ljudskih osobina , blagorodnost, milosrđe

humor

komedija, šala, dobro /vedro  raspoloženje,komika ,sve što čovjeka nasmijava o čini raspoloženim

hutba

učenje,prigodan govor uz molitvu o blagdanima ili o dnevno politčkoj potrebi ,na mezarju ,uz molitva petkom u 12 –  đumu

 

I i

I AM (IO SONO,J’) ZABEZEKNUT

afektivno naglašavanje iznenađenje u prvom licu, ibretiti se ,nevjerica,zaprepaštenje, nepojmljivost, zaprepaštenost, frapiranost, fasciniranost, iznenađenost, osupnost, zatečenost, zaslijepljenost, neshvatanje i neprihvatanje nečegšto se dešava , a mogućnost tog dešavanja je kognitivno nepojmljiva, zaprepašten do beskonačnosti, neprihvatanje nečega što se dešava kao moguće realnosti

ibretiti

čuditi, nevjerovati, zaprepastiti, pouka, nauk, primjer,

ibret   

čuđenje,pouka,značenje,primjer,sablazan,zaprepašćenost, iznenađenost

ibrik

bakarni sud (vrč) da dugim i uskim grlom, sliči za točenje vode, jedna vrsta priručne ( pokretne česme)

ibrišum

svilen konac

ičkala   

tvrđava,kula,bastion,zamak,može i zatvor u kuli

ideal 

zamišljenoi savršenstvo nečega, savršenstvo, uzor, svestrano,   slika savršenstva, najviši cilj, najviši standard , potpunost.

ideja

pretstava, zamisao, pojam, misao ,temeljna nit, bit nečega , osnovna misao, pomisao; nazor, gledište; misao vodilja;   praslika  prauzrok stvari (u Platonovoj filozofiji); logička pretpostavka, hipoteza;

id est

to jest, to znači, što bi se reklo

idila

vrsta pjesme,sređeno, miran obiteljski život, harmonija,mirnoća, motiv u umjetnosti, spokojan život,  život ispunjen slogom, nežnošću i ljubavlju (npr. porodična, bračna idila); umjetnička slika koja prikazuje  bezbrižan i srećan život

idilično 

bezbrižna, staloženo, mirno, sređeno,spokojno, harmoničn0

idolotarija

obožavanje: kipova,dostaojanstvenika,uzdizanje božjih poslanika na nivo božanstava,obožavanje ikona božjih ,obožavanje samog sebe, egocentričnost, samoljublje, egoizam

idiot

neintelignetna, neobrazovana osoba ,neua osoba , duševno i umno  zaostao čovjek, slaboumnik, maloumnik

idol

pagansko božanstvo, nadnaravno biće, uzor, obožavano biće,predmet (statua/kip) koji se slijepo obožava

i.e.

kratica za id est  – to jest, to znači, fig što bi rekao

ignorant

onaj koji omalovažava, neznalica, potcjenjivač, fig nevjernik

igrokaz

vedra igra za djecu i odrasle u kojoj se na vedar i humorističan način prikazuju poroci

i loše strane života, drama, predstava

ilegalno

nelegitimno, nezakonito, protuzakonito, nejavno, podzemno , kriomice ,tajno ,fig.neprihvatljivo

ilidža 

banja, tepilce, ljkovito kupalište, odmaralisšte

Ilidža

gradić pored Sarajeva  , poznata banja, sada predgrađe Sarajeva

iluminacija

svečana, jaka,  pompezna rasvjeta ( najčešće u slikarstvu); oslikani rukopis,  iznenadno nadahnuće, svetlost kojom  zrači duša, inspiracija, prosvjetljenje nadahnuto Bogom

ilustracija

razješnjenje, slikovito tumačenje, bajkovit prikaz, časopis sa mnogo slika, slikovitost

iluzija  

obmana, uobrazilja, priviđenje, san (sanjanje), mašta, fantazija

iluzorno

neostvarivo, varljivo, uzaludno, prividno, obmanljivo

imaginacija

mašta, zamišljanje, mašta, fantazija, zamisao ( predožba), pojam

imam  

muslimanski sveštno lice i učenjak, mus., vjerska glavešina , dio kamiša (lule) koji se

stavlja u usta

iman

vjera, vjerski zakon, zakon, vjerovanje , potvrda

imanentno  

ono što se nalazi (sadržano) u nečemu, u granicama iskustva, iskustveno, doživljeno,  vidi transcedentno

imbecil

slaboumnik, duševno zaostao, vidi blentovija

imitacija

oponašanje,  kopiranje, podražavanje , preslikavanje

 imobilan

stalan, nepomičan, nepokretan, neaktivan, vidi mobilan

imperativ

zapovjedni način, zapovjed, zakon, propis, moranje,

zapovjedni način glagola

implicite 

ono sto se podrazumjeva a nije izričito rečeno , podrazumjevajuće, pripadajuće, uključujuće obuhvatno, odgovarajuće vidi eksplicite

improvizacija

sastavljanje, izvođenje nečega (pjesme,muzike,poezije,) bez prethodne primpreme, proviznorno, trenutno nadahnuće,  zanos trenutka

impuls 

pobuda, pokret, podstrek, podsticaj, poriv,  uzlet

impulzivan   

nagao, upaljiv, eksplozivan, razdražljiv, nekontrolisan, skolonost nekoj djelatnosti bez razmišljanja

imputirati

okrivati, podvaliti, uvaliti, nekom pripisati nešto nezasluženo, okriviti

ono što se razumjeva a nije izričito rečeno, podrazumjevajuće, uključujuće, obuhvatno

imposibile

nemoguće,  neizvodljivo, neostvarljivo ,ono što se ne dešava, ono što se neže  dogoditi

impotencija

muška spolna nemoć, nesposobnost polnog općenja,erektivna disfunkcija , slaba ili nikakva erekcija , vidi jao pao

impotentan

polno nemoćan, erektilno disfunkcionalan , neposoban za polni akt, jao pao ,fig. peder ,homić, hadum, evenuh

impresija

utisak, dojam,spontano i nesvjesno opažanje, slikovito opažanje, spontano primjećivanje krajolika        ( pejsaža i lica ), vančulno opažanje ; osjeti, percepcije, strasti i emocije koje se primarno javljaju u duši,

impresionirati 

ganuti, ostaviti utisak, dojmiti, djelotvornost, djelovati

impresionizam

smijer u likovnoj umjetnosti i književnosti nastao  krajem XIX stoljeća

inačica   

varijanta, skraćenica, riječ sličnog značenja, zamjenska riječ,mogućnost , kratica  , prečica

inagresivan

prodoran , napadački , nasilan , nasrtljiv ; vidi agresivan

indolencija

ljenost, nemar, nehaj , neodgovornost, nehajnost, nemarnost, bezbrižnost , ravnodušnost prema nečemu, nebriga.

inat

prkos, prapirka, svađa, oštro suprostavljeno mišljenje, suprostavljenost, kapricioznost, jogunstvo,   buntovnost , opiranje, nepopustljivost, svojeglavost, prkošenje, neukrotivost, samovoljnost, hirovitost, ćudljivost,   mušičavost ,  neposluh

incest

rodoskrvnuće, spolno općenje među nabiližim srednicima

indikacija

podatak, simptom, ukazivanje, naznaka , pokazatelj, najava ,

indiskretno

brbljivo, radoznalo,nepovjerljivo , pričljivo , tračavo, blebetavo, isuvišna radoznalost,   nerazborito , nepromišljeno, nesmotreno, neoprezno; brbljivo

indisponiran

neraspoložen, sjetan, mrzovaljan, umanjenih mogućnosti ,bolešljiv, nesposoban , ograničen , zlovoljan, kenjkav, hafizan (hafifan)

individualno 

osobno, lično, osebujno, osobenih karakteristika (oznaka), samodostatno,jedinično, solo,solistički,  pojedinačno,

incident

iznenadni sukob, , nemio događaj, izgred, prepirka, svađa, nesreća,  nesrećni slučaj

index

pokazatelj, kazalo, upisnik, popis nečega, popis zabrenjenih knjiga, studentska

knjižica,   studentska lična karta ,  parametar, norma, fig. spektar

Indexi 

jedna od tri vodeće svjetske rok grupe The Beatles, The Doors i  Indexi ,druga najdugovjećnije svjetska grupa,najbolja grupa sa područja ex Jugoslavije,sarajevska rok grupa , najbolja muzička rok akademija , Davorin Popović vokal, Slobodan Kovačević solo gitara i Fadil Redžić bas gitara , okosnice grupe ; najstalniji članovi : za bubnjevima Đorđe Kisić i Miroslav Šaranović , za klavijaturama Ranko Rihtman i Nenad Jurin

indicija

predznak, sumnja, predosjećaj,znak,  naznaka,pretpostavka , simptom , poticaj

indiferentno 

neodređeno, ravnodušno, nehajno, nezainteresovano, neosjetljivo ,nemarno, bez afiniteta, bezvoljno

indignacija

srdžba, gnijev, ogorčenje, gnušanje, razočarenje,nezadovoljstvo, ljutnja,negodovanje,zlovolja

indulgencija 

lat.indulgere – biti blag, popustljiv, obziran , u stvarnosti se taj izraz upotrebljava za oprost od grijeha, nju je uveo Inoćentije III krvnik Bosne , a Leo X (Lav)  je ozvančio komercijalnu prodaja oprosta  od grijeha koja je zvanično trajala do 1999 g., nezvanično još traje, jedan od osnova bogaćenja hriščanske crkve.

inercija 

tromost, mlitavost, pasivnost u djelovanju, svojstvo tijela da zadrži stanje u kojem se nalazi, bezvoljnost, nepreduzimljivost ,  nepomičnost, nedjelatnost, neaktivnost, neenergičnost

inferioran   

kompleks niže vrijednosti, potčinjen, podređen, manje vrijednosti, nižerazredan,  donji, niži; mlađi, slabiji;

infertilnost

neplodnost, nerodnost, sterilnost ,jalovost , nemogućnost zaćeća

inferno

pakao, džehenem ,pržun podzemni svijet

infiltracija

prodiranje, ulijevanje, ubacivanje , postepeno uvlačenje

infinitiv

naodređen način , neodređeni glagolski oblik , prosti nelični glagolski oblik koji imenuje radnju,

stanje ili zbivanje, a ne određuje ni lice, ni vrijeme, ni način vršenja radnje

in flagranti

zateči u čini, na samom djelu ,zateći, iznenaditi, uhvatiti koga ,osvjedočiti, nazočiti, prisustvovati,

na činu, na samom djelu ,

infleksibilan 

krut, nepokretan,nesavitljiv,  koji se ne da mjenjati, nepomičan, riječ dužu dala za analize

informacija

obavijest, uputa, pouka, poruka, podatak,vijest , izvještaj

infuzija

ulivanje, nalivanje, polivanje; natapanje,  unošenje tečnosti, ulijevanje tekučine pod kožu ili u krvne sudove zbog nadoknade izgubljene krvi, tečnosti i drugih sadržaja u tijelu, medicinska otopina koja pomaže organizmu da ojača

ingeniozan

oštrouman, uman,dosjetljiv, dovitljiv, snalažljiv, pametan,pronicljiv,

ingerencija

mješanje u nešto, uticanje, vršenje uticaja na nešto, uticanje,  unijeti, umiješati, upletati se, ovlast, djelokrug

inhumano

nečovječno, neljudski, surovo, zvjerski, bestijalno,neljucki,

inkriminirati 

optuživati, okrivljivati, pripisati u grijeh, osuđivati , optuživati . žigosati , označiti

inkluzija

Uključenje, uključivanje, obuhvatanje, sadržavanje u sebi, uračunavanje , podrazumevanje,

proces uključivanje osoba s različitim oblikom invalidnosti u što aktivnije i ravnopravnije

sudjelovanje u društvu

 inkvizicija 

je vatikanski hrišćanski sud za “pravedne” krivične postupka prema  ljudima za koje crkveni oci odrede da su krivovjerici.Osnovana je prvenstveno radi Bosanske Bogumilske crkve i Francuske paterenske crkve. I patareni i bogumili su  su Vatikan proglasili heretičkom crkvom, leglom zla i antihrista ,razvratničkom i pljačkaškom crkvom,koja otima od naroda radi vlastitog bogaćenja.

Za uzvrat Vatikan ih je proglasio hereticima i osnovao strašni sud inkviziciju,Inkvizicija i njeni sljedbenici su kumovali smrrću i nesrećama stotina miliona ljudi.Konačan zboj genocidne sume se neće nikad ustanoviti,niti je to Vatikanu i sljadbenicima u interesu.

Svaka vatikanska podružnica je imala svoju inkviziciju: papinska,biskupska,mletačka, španjolska,rimska …

Ne zna se koja je bila ubojitija i monstruoznija.Mučenja, pljačke ,silovanja,ubojstva  i  spaljivanje na lomačama, mučenje  na najokrutniji zvjerinji način karakterišu Vatikan od 1075 god. do današnjih dana.

Sedam miliona žena je spaljeno na lomači po odlukama vatikanskih inkvizicija.

Stotinr miliona haman milijarda pobijenih zemljana  po nalogu hrišćanskih otaca,

( Dostupni podaci. Stvarni će se znati na Sudnjem danu. Tada će se objelodaniti svaki detalj svih monstruoznih djelatnika udruženog zločinačkog poduhvata protuv Boga Ljubavi i ljudi.)

I Vatikan će nama  o ljubavi , samilosti i saživotu zboriti!?

In nature

u naravi, u naturi, prirodno, normalno

In obskuro   

u tišini, u tami, u tamnome, u mraku,

živjeti u tišini; u povučenosti; kao nepoznat

insan

čovjek humano biće,  razumno živo biće na dvije noge, biće, živo biće čije karaktreistike podrazumjevaju najuzvišenije osobine (karakteristike) od Boga milostivog darovane, postoji insana i „insana“ljudi i neljudi, hajvan ne može biti insan, ainsan može biti hajvan i gori od hajvana a to je zvijer, mogu biti i amebe i majmuni, Darvin je to bio, i mnogi drugi; dakle insan može biti sve što je to na zemlji moguće: dobro upamtite : na zemlji, to ga ograničava jer to uglavnom nerazumno biće želi sve i odmah, vidi hajvan

inscenirati

izvesti, upriličiti, isfolirati, učiniti nešto sa namjerom da se neko zavara, fig. takariti, tandarati

insinuacija

podvala, podvala, podmetanje, nabjeđivanje, potvora , prijetvornost,ulagivanje, uvlačenje pod kožu;  fig.umišljaj, uvaljotina, kukavičije jaje,

insistirati

uporno tražiti,  zahtjevati, navaljivati , naglašavati , fig.polagati pravo na nešto

inspiracija

nadahnuće, zanos, udisanje, mašta,  momenat kada umjetnik osjeti poseban zanos i sposobnost za stvaranje

in takto

netaknuto, čisto, neoštećeno, nevino, nedirnuto,

intelekt

razum, sposobnost razmišljanja, percepcija, kognicija ili spoznaja ,razboritost

intelektualac 

označava osobu s visokorazvijenim intelektom i analitičkim mišljenjem; predstavnik intelektualnog rada,mislilac

danas nam naturaju da je to umni čovjek sa visoko školskim obrazovanjem ; nije bitno da li se slažemo ili ne riječnik to govori. Može „intelektualac“  biti mediokritet i blentovija njemu su natandarili intelektualnost  i o  tome se glupaci ne žele  sporiti,

intelektualno  

duhovno, umno, duševno,  razumno,spoznajno ,ono što posjeduje razum

intencija 

namjera, predumišljaj, podsticaj, poriv, predubjeđenje, naknada , namjeravanje, zamisao, nakana, težnja za čim, cilj, svrha

intezitet

jakost, silina, žestina, snaga , povećanje napora, povećanje napetosti

intenzivno  

žestoko, silno, jako, m0ćno, naporno, snažno, pojačano, napeto

interesantno

zanimljivo, zabavno, privlačno, primamljivo,uzbudljivo, osobeno, dojmljivo

interludij  

međuigra, umetak, međuigra u muzici; umetak dramskog karaktera koji se izvodi ucrkvenim drmama za vrijeme pauze fig. predah, pauza, stanka, odmor

intermeco

međuigra , međučin,  upadica, dodatakpauza, vidi interludij i intermedij

intermedij 

dodatak (umetak ) muzičkog karaktera koji se izvodio u kazalištu za vrijeme pauze, međuigra

interpretacija   

tumačiti, dokazivati, objasniti, predstavljati,izvođenje fig. izvoditi, način predstavljanja vezano za umjetnost

intervencija

posredovanje, uplitanje, mješanje, zauzimanje za nekoga ili nešto, pomaganje, zahvat,

introspekcija 

gledanje, opažanje , ispitivanje unutrašnjosti, samospoznaja,recikliranje samog sebe

intiman

prisan, srdačan, prijateljski,lični, osjećajan,ugodan,srdačan, blizak,osobni,lični,unutrašnji, srodan,prijateljski,ljubavni, seksualan

intuicija

neposredno spoznavanje, predosjećaj, instinktivno opažanje, šesto čulo, podsvjest, unutrašnji glas, predosjećanje, predviđanje , naslućivanje, slutnja.

invazija 

prepad, napad, navala,najezda , osvajanje, ofanzivna akcija,stavljanje pod kontrolu,teritorijalna pretenzija

invencija  

stvaralačka: moć, mašta, fantazija; sposobnost iznalaženja i stvaralastvo

iperit

vrsta bojnog otrova / sumporni iperit je citotoksično hemijsko oružje , prvi put upotrbljen 1916, g, u  I svjetskom ratu  (kažu njemci ga prvi upotrijebili)

ipso fakto

samo po sebi,  samim činom,  samim tim, u isti mah ,ono što se podrazumjeva, svojevoljno, dobrovoljno, samovoljno

ipso jure

po samom pravu , po samom zakonu , zakonski ,bez daljega, bez odlaganja, neizotavno, bespogovorno

iracionalno

nearazumljivo,suprotno od zdravog razuma i logike , razumu nedostižno, nepojmljivo, neobjašnjivo, neshvatljivo , nerazumno, nerazborito

irealno

nestvarno, nezbiljski, nemoguće , zamišljeno, izmišljeno vidi: iracionalno

irelevantno

nevažno, bespotrebno, sasvijem svjedno, nevažno, bez osnova, nebitno, neutemeljeno, bezvrijedno , neznatno,  maleno, sporedno, beznačajno,

irget  

radnik, fizički radnik, sluga, nadničar,najamnik, hamal

iritirati  

dražiti, nadrživati, ljutiti, nervirati,srditi,uznemiravati ,izazivati nelagodu, izbacivati iz takta

ironija 

ismijavanje, izrugivanje , podrugljivost,  govoriti drugačije nego što se misli (licemjerje!), stilska figura kojom se pravo značenje prikriva  na ( fini) prikrveni način ili suprotnim značenjem od onoga o čemu se govori

Islam

od arapske  riječi al'islam:potpuno se predati Bogu , pokornost, potčinjenost

vjerodostojna  religija Boga Jedinog  čiji su temelji  zasnovani na Božjim  riječim datim u  Kur'anu . Kuran je sveta knjiga koja je data  Božjem poslaniku (proroku) Muhamedu A.s. kao nauk – uputa za čitav svijet. Objavljivanje Kur'ana je počelo 609. god a završeno je 632, godinase. Islam je najmnogoljudnija ( najbrojnija ) monoteistička religija,

Monoteistička svjetska religija utemeljena je u Arabiji u VII. stoljeću. Božansku objavu je prenio Muhamed a.s.Sljedbenici islama nazivaju se muslimani. Pripada tipu objavljene i pravne religije. Islam znači religiju (din), stav predanosti Bogu (iman) i civilizaciju (ovozemaljsko uređenje zajednice po islamskim zakonima). Islamska era počinje 622., kad se Muhamed sa svojim pristašama seli iz Meke (gdje su se tadašnji Arapi protivili širenju islama) u Medinu (hidžra).

istilah

po zakonu, po redu ,po odredbi, suđenost, po redosljedu , polako, natenane,laganice,polagano

išaretiti

aluzivna značenja; aluzija; simboličko značenja izvanjskih izraza i znakova,namigivati,davati

znake očima ili pokretima,upućivati na nešto, mimikom pokazivati

IZETI 

pučki: uzeti, oteti, moći, sile, uticaji,veličanstvenost,izvedenice od  riječi (imena)

Izet :moć,sila,uticaj,ugled, fig.neutoljiva iskompleksirana glad za moći, silom,

utjecajem, ugledom

Izeti

albansko, arnautsko, šiptarsko, arbanaško, ilirsko prezime, isto kao i Jahići

izmećar

poslužitelj, podvornik,sluga,poslušnik,  onaj koji iznosi izmet, onaj koji se skrbi o bolesnicima

izolacija

odvojenost, odijeljenost, osamljenost, izdvojenost,  tehnička pomagala za izoliranje/odvajanje : toplote, zvuka, ljudi, životinja i sl.

izun 

prostor, mjesto, slobodno, dozvoljeno, dopuštenje, pristanak, saglasnost  fig. pustite me da dišem, dajte mi prostora

izvlakuša

mah. opravdanje,izvinjenje,izvlačenje,izbjegavanje,neprihvatanje, odstupnica, ograđivanje, priprema terena za bijeg

J j

jabandžija

stanac, neznanac, tuđin, tujin, gost iz daleka

jagli

sjajan, blještav, svjetlucav, vez , refelektirajući

jagluk  

vezena marama, rubac , maramica

jandžik

velika kožna torba, bisage, fig. torbetina

jangija

požar, vatra, plamen,

janjičari  

elitna osmanlijska pješadijska vojska (uglavnom) sastavljena od poturčenjaka: fig. sluga tuđinu

Jao pao

polna nemoć, mlohavost m.uda vidi impotencija

japija

građevinski materijal, jakost, snaga, kuvet

jaran   

drug,  prijatelj, skr. jaro, ortak, kompanjon

jasukčija

predvodnik, predvodnik vojne formacije, onaj koji nešto predvodi

jazija

pismo, pisanje, knjjiževni članak,brojna vrijednost kovanice(glava)  mahalska mahalska igra ture – jazije / tura grb ( pismo) – jazija brojna vrijednost kovanice

jašmak

đarena ženska marama ,ženska pamučna  pokrivka za glavu

jatagan   

veliki zakrivljeni nož, turska sablja

jatak 

ortak, član ili saradnik razbojničke družine,skrivač , doušnik i  intedant hajduka ,fig. saučesnik u kriminalu

jauklija

zaručnica, zaručena djevojka, vjerenica ,udavača , nevjesta, voljena djevojka , odabranica

javašluk

lijenost, nerad, traljavost, neurednost, nakaradnost

jazidžija

pisar, ćato, administrator,zapisničar

jazija

pismo, pisanje, knjjiževni članak,brojna vrijednost kovanice(glava)  mahalska mahalska igra ture – jazije / tura grb ( pismo) – jazija brojna vrijednost kovanice

jazuk 

šteta! žali bože!,neprilika, žalost, grijeh, grehota, šteta, gubitak, baksuzluk, manjkavost, belaj, vidi zijan,fig.neprimjerno, besmisleno, sramotno, bespotrebno, teretli

jendoć

jedne noći, nekad , prije, davno, birvaktile

jednostavno

lako, razumljivo, shvatljivo, jasno,  neuvijeno, očigledno, očito,  ležerno , spontano

jedro

platno, hasura, pleter, kožu ili neki drugi materijal koji je razapet na brodu( čamcu ili  vozilu kako bi  služilo kao pogonna principu potiska,

najvažnija i obavezna komponenta svih eukariotskih ćelija,

moćno, velikp, žestoko  čvrsto,   bodro, krupno, oblo,svježe, raskošno, snažno, muskulozan, silovito, kršno,  krepko,   stasito,  napredno,

jektika   

sušica, tuberkuloza, teška bolest pluća

jelek

prsluk, prslućić za žene, prsnik, ženska haljina bez rukava ( mahom raskošno vezeno)

jemati

imati, posjedovati

jendek (hendek )

jarak, rov, šanac,provalije,kanal ,prokop,

jeremijada

naricaljka, tužbalica,naricaljka, tugovanka,jadikovanje, tugovanje , zlo proricanje, proricanje, proročanstvo

jevanđelje

radosna vijest, knjige – zapisi o životu i djelu Isusa Nazarećanina Božjeg sluge, proroka i poslanika,

temeljna knjiga Hrišćanstva

Joj,mamo mamice

skr.od joj,mamo mamice X 24 (min), svjetski priznati i poznati:primalni krik, grličin cvrkut,medeni jauk, sumanuti vrisak, olakšavajući krik,bedrena bol, svilena slastica, radovanja plač,rod rođeni srca i duše, mislena i fizikalna terapija đardinke, zvane centifolija i tupsona zvanog blento.

jogunluk 

upornost, tvrdoglavost, obijest,inaćenje , nepopustljivost, istrajnost,krmakluk

jonagold

američka sorta jabuke  nastala 40 – tih godina prošlog stoljeća, i kao što ime kaže, dobivena je križanjem vrsta  Golden Deliciousa i Jonathana.

jorak

dalm. rov , kanal za navodnjavanje, jarak ,prokop

junoša 

mladić, pubertelija, fig nezreo čovjek , mlado govedo, mah. komad (nezrele) junetine

vrsta jabuke, sorta jabuke pretežno crvene do jarko crvena  nastala križanjem

sorti jonatan i crveni delišec, nekat šatirano pretežno crveno sa zelenožućkastim sjajem

jubav

dalm. ljubav , najuzvišenije osjećenje . najintenzivniji osjećaj bliskosti širokog spektra

juzbaša

kapetan, zapovjednik čete od 100 vojnika

 

 K k

 Kaaba (ćaba)  

najveće muslimansko hodočasno svetište u Meki, mjesto gdje je Ibrahim A.s / Abraham napravio prvi monoteistički oltar – hram Bogu Jeinom

kabala 

jevrejska vjerska / mistična knjiga, tajna nauka, spletka

kabasto

krupno, glomazno, poveliko, golemo , neproporcionalno, poteško

kabul

saglasnost, oprost, dopust, pomirljivost,

kabuliti 

dopustiti, saglasiti,uslišiti, oprostiti, pregrmiti, pretrpiti, pomiriti

kabur  

grob, raka, jama, grobnica, prebivalište mrtvaca prije odlaska na Ahiret – drugi svijet

fig. nevolja, belaj, poteškoća

kadar

sposoban, vješt, obučen,  okvir, osnova, vojni sastav, djelić neke scene, prizor,dio filma koji sadrži jednu epizodu ili sekvencu

kadenca

efektan završetak  muzičkog (umjetničkog) stavka, neglađavanje akorda, dijela muzičke izvedbe, interval, naglasak na nekom  pokretu u plesu , odrednica brzine/tempa/takta u mnogim sferama :vojska, biciklizam, trčanje…

kadifa (kadifica)

vrsta tkane ili vezene tkanine, baršun, svila, samt, vrsta cvijeta  ( Tages patulus) u varijacijama   žute,narandžaste, jarko crvene i smeđe boje, i hiljade  kombinacija  tih boje; subjektivno mišljenje je da  ni jedna druga vrsta cvijeća nema toliko valera i boja

kaduna

dama, gospođa, žena: časna, poštovana, poštena, uzorita

kafir (ćafir)

bezbožnik, nevjernik, inovjernik, ateista , pogan

kaftan

odjeća časti, svečani ogrtač, muški i ženski svečani spoljni plašt, dugi kaput, šinjel, vojni ogrtač

kaišar 

lihvar, zelenaš, kamatar, čovjek koji novac daje uz kamatu  fig. krvopija

kajl

spreman, zainteresiran, nagodan, saglasan , možan , mogućan

kajla 

klin,esker, podupirač, zaglavak, umetak ,nesposobnjaković, nespretnjaković, zamlata ,prišipetlja

kakafonija

neugodan zvuk, nesuglasje, disharmonija,mješanje zvukova ,buka, nenaštimani tonovi

kala

vrsta cvijeta  ( zantedaschia aethiopica ) , jedan od najegzotičnijih ccjetova, neobičnog duguljastog , nježnog  oblika, veličanstvene ljepote, cvijet koji sakriva i otkriva svoje srce:

mala ulica primorskih mjesta , mahala

kalambur 

dvosmislena igra riječi, dvosmislena šala, ironija, preokret,dvosmislenost,dosjetka, šaljiva upadica

kalamitet

neprilika, nevolja, nezgoda, nesreće,teškoća, tegoba

kalauz 

otpirač,  vodić,putovođa, peljar, obijač , univerzalni ključ za otvaranje brava

kaldrma

doslovno – dobar put ,vrsta teraco gradnje ceste , cesta popločana  kamenom  ili kamenim pločama , rjeđe kamenim kockama

kalemiti

cijepiti, nadoštiklavati, ukrštati nove vrste bilja, spajati metale, sljepljivati,nadodavati

kaloše

gumena obuća nalik opankama bez kljuna, služe za zaštitu od blata i vlage, kaljače, kamaše

kama

kratak oštar bodež , nož sa oštricom na dvije strane,zakrivljeni nož

kameja

obrađeni dragi kamen sa ispupčenim ugraviranim likom v. Gema, reljefno obrađeni kamen,školjka ili staklo,nakit za žene,  slika u jednoj boji, slika u kamenu,

kamikaze

Kamikaza je bio japanski pilot-samoubojica, kojem je zadatak bio da zajedno sa zrakoplovom  ili nekim drugim objektom iz vazduha udari u cilj,

Kamikaze (jap. 神風 Božanski vjetar; ova dva kanji ideograma mogu se čitati i Shinpū što također znači Božanski ili sveti vjetar) je također naziv i za tajfun koji je u kolovozu 1281. uništio veći dio mongolske ratne flote koja je namjeravala zauzeti Japan.

Japanci za jedinice kamikaza češće upotrebljavaju skraćenicu tokkotai ili tokko (jap. ‘tokubetsu  kōgeki) –  jedinice za specijalni napad.

Japanski protuudari kamikazama na američku flotu bili su najintenzivniji tijekom u području oko Okinawe tijekom proljeća 1945. U 2.560 napada koliko ih je izvedeno u 2. svjetskom ratu, cilj je pogodilo 474 kamikaza.

kamin

otvorena peć,  sa izravnim dimnjakom, otvoreno ognjište, niska sobna peć sa izloženim pogledom na plamen

kamiš 

lula, kratki čibuk, čibuk, nargila

kandilo

vrsta svjetiljke na ulje, za crkve , i šire

kandilji

svjetla na džamiji, svjetiljka, fig. lampa, fenjer

kandžija

bič, korbač

kanibal  

ljudožder; okrutan surov  monstruozan , bezdušan čovjek , čovjek koji jede ljudsko meso

kapela 

mala crkva,prostorija za molitvu, zbor, glazba (naročito limena i ciganska)

kapidžik

kapija, vrata , glavna vrata, ulaz na posjed, ulazna vrata , portun, haustor, ulaz, vratnice, izlaz

kapirati

shvatati, razumjevati, ukopčati,  skontavati,anlaisati , doći sebi,  prepoznavati, doći tobe

kapitulirati

predati se, potpisati poredaju ,pokoriti se, podređivati se,popustiti , fig bezizlazan položaj,podići bijelu zastavu, dići ruke u vis (zrak)

kapriciozan

prkosan, svojeglav, mušićav, tvrdoglav, inatan, hirovit, suprostavljen, protivan  mah.antiprotivan

kapucin

pripadnik franjevačkog reda, vrsta američkog majmuna , fig.može i grm/alj eng.buš

kara 

tur. crn,  kola, kolica, kola sa četvorokutnim spremištem za municiju, vojnici postavljani u četvorokut, mah.fig. muško polno udo, vidi anamo onaj ili penis

karakter  

ćud, narav, značaj, skup svih    psiholoških  (duševnih) osobina jedne ličnosti  , znak, obeležje, bitna oznaka, osobenost, posebna odlika, osobina, svojstvo; čvrstina,  priroda,

karakteran 

pošten, ispravan, čestit, čovjek pozitivnih moralnih  osobina , bitan, svojstven;  valjan,

karavan-saraj

konačište za karavane, prenočište, motel

karcinom

maligno oboljenja :novotvorina, neoplazma, tumor, rak, zloćudna promjena na tijelu

karati 

ružiti, grditi, govoriti ružne riječi,svađati se,prigovarati , mah. seksati, vidi takariti

karikatura

podrugljiva slika koja uveličava neku čovječiju manu ili neki događaj sa namjerom da pobudi smijeh; fig. nagrda, izobličeni original, ismijavanje, unakaživanje

karikirati  

izobličiti,ogolit neku ličnost, praviti od nekog karikaturu,,izobličiti original radi ismijavanja, unakaziti, nagrditi, poružnjeti , ismijavati

karitativan 

dobrotvoran, merhametli, samilosan, milosrdan mah. muškarac bogat nečim recimo kolima za topovsku đulad,

karinđati

od kara : seksati se, igrati se sa karom (topovska kola), vidi takariti

karmine 

odabrana muzika za ukop pokojnika , obredna gozba za pokoj duši umrlih, poslijednja obaveza živih prema mrtvima,

kasaba 

varoš, gradić, varošica, palanka

kasapin  

mesar fig. koljač, ubica, zločinac

kastracija 

škopljenje, uklanjanje polnih žlijezda , kirurški postupak odstranjivanja testisa ili jajnika u svhi postizanja neplodnosti , vrlo grubi i monstruozna način načinstvaranje trajne  kontracepcije kod ljudi i životinja

kastrat

uškopljenik,  osoba kojoj su odstranjeni testisi ili jajnici ,vidi evenuh

kastanjete  

španski muzički instrzmentdrvene udaraljke za davanje ritma kod plesa pričvršćene na prste muzičara / plesača

katalepsija

obamrlost, ukočenost, izgubljenost ,mrtvilo kao znak duševnog oboljenja

katil

krvnik, dželat, egzekutor, dušman, ubica

kaur (in)

poganin ,inovjernik koji ne pripada islamu , hriščanin , pripradnik zaratrustrine vjere

kaurma

drob, furda, sitno isjeckani prženi komadići mesa zmarzavani u loju, u vremenima bez frižidera spas za meso

kauzalno

uzročno, razložno, uzrokovano, uslovljeno

kavalir

vitez, plemenit, uglađen, gospodin, đentlmen , dobro odgojen,darežljiv, dobrodušan, dobronamjeran

susretljiv čovjek, san svake žene

kavaz 

vratar, podvornik, čuvar, stražar, portir

kavonoz 

tegla, staklenka, staklena posuda za zimnicu, slatkise i drugu hranu, stakleni sud, u novije vrijeme može i porculanski, keramički i glineni sud, neki u neupućeni u kavonoze ubrajaju i plitke posude od stakla, i keramike, recimo Debi je sve kavonoz: od  tacne do kace za turšiju

kenjac

magarac, glupan, budala, blento, hablečina, govnar, serator ,otpadni komad magarca,

komad štavljene govedine

kenjati

vršiti nuždu, istovariti produkte varenje, krajnji štetni  proizvod metabolizma puč. srati ; mah pričati gluposti, lupati , govoriti besmislice , pričati nerazumno

kepec 

osoba jako niskog rasta, čovječuljak ,patuljak , fig. nezrela . nedorasla osoba

Kerber   

izvorno – starogrčki : “demon iz jame”. čuvar ulaza u podzemlje/ Had

kerber je sin Ehidne, polužene-poluzmije i  titana Tifona   golemog čudovišta sa stotinjak zmijolikih repova s tamnim, treperećim jezicima.

Homer ga naziva samo “psom”, a Heziod ga opisuje ga kao psa s pedeset glava, kasniji pisci opisuju ga kao troglavo čudovište, sa zmijskim repom i zmijskom grivom

njegova je dužnost oštro paziti da nitko ne umakne iz podzemlja / Hada , ako se pojavi na svjetlosti bljuje otrov

kesedžija

junak, drumski  razbojnik na konju , hrabar borac , ubica, otimač kesa( novčanika), koji odsjeca kese

keš

novac , efektiva ,  gotovina , gotov novac,  plaćanje u gotovom novcu

kešina

mah, nos, organ za disanje, lakat , pička u smislu razbijeni krvavi  nos

keva  

majka, mater,  mama,  kamen,  stijena

kevica

šiparica, nedozrela djevojka, junferica , mali kamenčić, kamičak, piljak

kič 

neukus, loš ukus, neumjetnička tvorevina, bofl, loša roba , imitacija

kijamet

sudnji dan, kraj svijeta,apokalipsa, nesreće, belaj,fig. nevrijeme, oluja, buka, bura

kijamet baja

smrtonosni virus

kika 

vijenac, pletenica ,  vidi kujruk

kiklop

jednoki čovjek, mitski jednooki div , slijepac na jedno oko

kimono

japanska tradicionalna duga ( uglavnom svečana )  haljina dugih rukava i širokim pojasom

kinolog  

čovjek koji se bavi proučavanjem pasa, stručnjak za pse

kiretaža

čišćenje maternice struganjem, uklanjanje ploda iz maternice, pobačaj, abortus, ubistvo nerođenog živog bića sa predomišljajem , ubijanje nerođene djece , genocid nad nerođenom djecom

kismet

kob, udes, usud, sudbina , nijet

kitara

starogrčki instrument sa 4 do deset žžica ,varijacija između gitare i lire

klamfa 

spojnica, šiljasta željezna kuka za spajanje greda

klasa

razred, odio, struka, vjestak u nekom poslu, osoba vrhunski osobina u nekom domenu, skupina (sloj) ljudi jednakih društvenih i ekonomski interesa

klasično

koji pripada najvišoj klasi,uzorno, prvorazredno,  vrijedno, starinsko , antičko ,uzorito,pravo,tipično

KLEOPATRIZAM

kleti domovinu,Kleo voli domovinu,suptilno organizovane gozbe,gozbe uz tanano tkanje umjetnosti,plesa i muzike,fig.voljeti domovinu više od sebe,nevino vjerovati nadri bogovima i zmijama otrovnicama

klerofašizam

teorija i politika sveštenih lica i fašista, sveštenički fašizam , sprega klera i fašizma,moralna i fizička saradnja i sprega , prvenstveno;  rimokatoličkog sveštenstva (naročito višeg, sa biskupima i Vatikanom na čelu) sa fašizmom i fašističkim državama (Njemačkom, Italijom i Španijom) u borbi protiv naprednih i demokratskih ideologija i država u svetu, posebice pred Drugi svjetski rat i u njegovo vreme ,spregu crkve i izrazito desnih stajališta u društvu

klipača

pivo u flaši od pola litre , odrasla djevojčica/djevojka, neotesana djevojka, primitivka

klistir

purgativ, sredstvo za pražnjenje (pročišćavanje) crijeva

klitoris

dražica, vrlo nadražljiv dio ženskog splovila (anamo one), sikilj, piklić

kloaka    

podzemni odvodni kanali, kanalizacioni odvodi, kanalizacija, zajedničko ušće crijeva i  urogenitalnog trakta u nekih životinja,fig.nemoralna sredina, otpad društva, rak rana društva, podzemlje

klošar  

beskućnik, skitnica, luftiguz , uličar, dno društva

klovn

cirkuski komičar , komičar, lakrdijaš, spadalo, šeret , lero , dvorska luda

klozet,

zahod, nužnik, ćenifa, wc, toalet , prostor određen za izbacivanje  viška  tjelesnih izlučevina

kljajiti

kunjati, spavati lakim snom, polusan,uvod u san ,na korak do sna.drijemati,između sna i jave

knjigovođa

bookkeeper,  držači knjiga , evidentičar, čovjek kome je povjeren sistem/ sustav za evidentiranje finansijski promjena u računovodstvenom sistemu,  čuvari knjiga, oni koji vode knjige,  prepisivači

kobiliti  

jahati kobilu , muziti kobilu, seksati, vidi takariti

KO

izraz u boksu: nokaut ; eng.skr.knock (udarati, udarac, tuči) -aut (van, napolju, izvan)

obeznaniti, onesvijestiti, usaniti, uspavati, ubebati, uninati, urokati, ušlagirati, oduzeti,

izbiti iz obuće,upitna zamjenica

kod   

šifra, lozinka, oznaka, tajni znak, znak

k'o fol  

mah. kao naizgled, kao nalik, umišljno , šala, reklo bi se , mere bit da bidne , možda jeste ali uglavnom nije , jes kad bi se šalili , ko bajagi

kofrčiti se

kuražiti se, praviti se važan, „junačiti“ , biti jogunast, izigravati junaka

koincidencija

slučajnost, slučajno podudaranje,  podudaranje: vremensko, jezično, misaono i sl.

koka zraka

neko ko umjesto mozga ima zrak,prazan mozak, šupljoglavi, glupi,neinteligentni ljudi, blesavi ljudi , vidi: blećak( sve kategorije),blento i pupa hava,

koketa 

Koketa je naziv za žensku osobu koja želi da se dopadne svima, a pre svega muškom polu.

kaćiperka ,namiguša, žena koja se samodopadno drži, šarmerka,očijukuša,žena koja želi da se dopadne

koketirati

(njem. kokettieren < franc. coqueter), očijukati, namigivati, nastojati se dopasti. U prenesenu značenju, nastojati oko čega, smjerati.

Najčešće koketiranje služi kako bi smo pronašli partnera, odnosno   privlačenje pažnje suprotnog pola . Razlozi za koketiranje mogu biti različiti:   ,traženje idealnog partnera, drugi će koketirati sa konobarom kako bi dobili što bolju i bržu uslugu, neki će koketirati sa šefom kako bi napredovali ili postizanja cilja u poslovne svrhe i slično. Zato je bitno istaći da ljudi različito koriste koketiranje , dok neki žele samo da se zabave,  radi igre ,drugi koketiranjem pokušavaju da manipulišu drugima.

kolajna

medalja, ogrlica, đerdan, pločica na vrpci sa simboličnim znakom, dodjeljuje se zaslužnim osobama, spomenica

kolerik

čovjek koji se brzo uzbuđuje,agresivac,nervičak,ekstrovertan, poduzetan

kolijevka  

krevetić za bebe, drveni krevetić , njihalica za bebe ,zipka, ručno izrađen drveni ležaj  za bebe; pren . mjesto rođenja, postanka, podrijetla,

komin

dalmatinski . kamin , otovreno ognjište za gradele , zidano ognjište za sač

kolizija  

sudar, sukob, protivnost, protivljenje, suprostavljanje

kolokvij  

sudar, sukob, protivnost, protivljenje, suprotnos ,suprostavljanje , sučeljavanje, konfrotiranje

kolonjska voda

mirisna,osvježavajuća, toaletna,higijenska  voda,otopina  3 – 5 % mirisnih ( parfemskih) tvari biljnog porijekla u 7o% alkohola

kolpoter  

pokućarac, raznosač,prodavač novina ili knjiga, trgovački putnik

kolos  

gorostas, orijaš, ogroman čovjek, div

kolumna

stubac rukopisa, štampana strana. stalna rubrika jednog novinara

koma  

zarez, smrtonosna nesvjestica (uglavnom), obeznanje koje prethodi smrti, ušlagiranost, vidi ubebati se

kombinacija

plan,  strategija,  spoj , splet, upoređivanje, proračunavanje,sastav , jedinjenje ,,proračun, mogućnost,

kombine

žensko rublje,vrsta laganog ženskog rublja bez rukava, radno odijelo u jednom dijelu

komedija

veselela igra, veseli događaj, književna vrsta , vrsta drame šaljivog sadržaja ,šaljiva priča,

komentar

razjašnjenje, tumačenje bilo čega, davanje ličnog suda ili ocjene, izražavanje mišljenja o nečem, stručna analiza nečega

komično

smiješno, šaljivo, duhovito , zabavno , veselo , vedro,uveseljavajuće,

komita

pripadnik zloglasne paravojne organizacije : genocidne ,pljačkaške i koljačke družine za vrijeme turaka , balkanskih i I sv.rata:organizacije po zvjerstima istovjetna četnicima i ustašama

komoda

ormar ili vitrina sa lasicama , oniži ormarić sa dubokim ladicama , vitrina

komotan 

udoban, polagan, lijen, popustiljiv , smiren,  nagodan , ugfodan , prijatan, širokih svatanja ,

kompanjon

drug,jaran,saučesnik,sudionik,ortak,ahbab , pertner, pajdo,prika,prijatelj , talđija

kompa 

skraćenica od kompanjon  ( drug,jaran,saučesnik,sudionik,ortak,ahbab , pertner, pajdo, prika, prijatelj , talđija ),od milja kompjuter

komparacija 

poređenje;upoređivnje, stilska figura kada se nešto poredi na osnovu zajedničkih osobina

komparirati 

porediti, uspoređivati, sravniti, tražeiti sličnosti

kompjuter

elektronsko/tehnološka sprava širokog spektra mogućnosti i izbora ,sustavni i sastavni dio života omlatine kojom se zadovoljavaju strastui i porivi svih oblika,sprava za samozadovoljavanje

kom si kom sa

tako i tako,tako i onako, tako i ovako,ovako i ovako,ovako i onako fig.bez veze, na silu, nametnuto, bez sadžine

kondom  

prezervativ, kuton,gugijenska zaštitna gumica , kontraceptivni navlakač ;vidi  kurton

konkordat   

sporazum , ugovor, saglasnost među strankama o uređenju međusobnih odnosa ,

sporazum između Vatikana i neke države

KONJATI

biti konj, glasati, njihkati i rzati ko konj , zajahati, zabalčakiti ili takariti kobilu vidi takariti,

kontrafora  

iskop,podzid,rupa za drenažu,sanaciju klizišta , rupe za temelje zgrada na kosinama

kontreštâvati

svađati (se); prepirati; oponirati , suprotstvaljati  , sučeljavati, konfrontirati , raspravljati

konvergencija

uzajamno približavanje, sticanje;   slaganje ,sličnost, sukladnost, podudarnost osobina, svojstava ,

težnja za istim ciljem

konzilij  

savjet, vijeće, vijećanje, skup stručnjaka koji daju  stručnu ocjenu o nečemu ili nekome. Nalazi polaze od pojedinačnog mišljenja ka opštem, odnosno izražavanju mišljenja svih članova konzilije.Sistemom eliminacija manje mogićih  i pojačanih mogućnosti djelovanja faktora od uticaja  dolazi se  do krajnjeg pojedinačanog ili višeznačnog mišljenja o onome što se posmatra. Tako se postavlja dijagnoza i daju se upute za dalje postupke i rad. Pojam se najčešće veže za medicinsku struku, ali tumačenja pojma navodi da se to primjenjuje u gotovo svim strukama , samo se konziliji drugačije zovu.

koordiniran

uspoređen,usredsređen,usaglašen,izjednačen , usklađen .doveden u red , dogvoren

kooperacija  

suradnja,zajedničko obavljanje poslova,pomaganje , zajedničko djelovanje

kooptacija  

dopunski,dopunski izbor,dopunski izbor kojim je neko izabran odlukom upravo bez prisustva  birača

kosmopolit

čovjek koji smatra čitav svijet svojom domovinom, velikodušan, širokogrudan, nesebičan čovjek, čovjek visokih moralnih nazora

kota 

tačka na površini zemlje sa izmjerenom nadmorskom visinom, mjesto okupljanja, određeno mjesto, mjesto sa jasno određenim položajem,odabrano mjesto, ciljano mjesto, traženo mjesto, poželjno mjesto

mah. anamo ona

kotirati

imati vrijednost, biti cijenjen, određivati kotu, ciljati ,naciljati, tražiti, željeti,tačno izmjeriti, odabirati  i određivati kotu/ anamo onu, fig seksati se, vidi takariti,

kotlet

meso sa rebrima, bubrežnjak,; zalisci ( neobrijano dlake lica do do sredine lica (min)

kotva

sidro,  lenger , armatura

kozer

čovjek koji ugodno, duhovito i zabavno priča, zabavljač, časkalo,šarmer,

kozerija

ćaskanje, zabavljanje, duhovito napisan čkanak  , duhovitost, zanimljivost

kozlić  

nogare za piljenje drva, jarić, magarence, gimnastičarska sprava

krah 

slom, propast,urušavanje  , debakl , neuspjeh , raspad , fijasko , nesreća , izgubljena bitka

krater

otvor, ždrijelo, grotlo, rupa, vulkansko ždrijelo fig vagina vidi anamo ona,

KRATERISATI 

otvariti, rupisati, grotlisati, raditi na krateru, raditi na rupi, grotlu/anamo onoj, grotlu fig seksati se, vidi takariti

krdža

duvan lošijeg kvaliteta, ostaci duvana, jak duvan,grubo rezani duvan

krdžalija 

hajduk, otpušteni vojnik, plaćenik

krampa

poljoprivredna ili građevinska alatka, hamalska olovka, pogodna za sve hamalske poslove i sve vrste kopova i razvaljuivanja zemljišta, fig.asocijacija na muško udo, mah. neznanalica,  nestručnnjak, laik, nesposobnjaković

KRAMPATI

kopati, dubiti, prodirati u zemlju, podlogu, tlo i bilo šta drugo fig.seksati se,

vidi takariti

krater 

grotlo, otvor, vulkansko ždrijelo, rupa

KRATERISATI 

otvarati, grotlisati, rupisati, prviti krater ,fir. seksati se, vidi takariti,

KREATURA  

od engl.creature – biće, stvor(enje), nakaza, poslušni štićenik, jadnik, lik fig. bijednik, izopćenik; čovjek sa zakržljalom duševnim i tjelesnim osobinama, izrod,  skot fig.

bijeda od  čovjeka, bijeda duha i duh bijede, skrivljeni, iščašeni, morbidni,

šuplji, truli lik, vidi kreten, čovjek bez identiteta

krečana

arterioskleroza, povećani nivo kalcijuma u krvi, pogotovu na opnama moždanih vijuga

krečiti

molovati, farbati, bojii krečom , seksati se,vidi takariti

krematorij

zgrada u kojoj se spaljuju lešine posebice osmišljeno u Njemačkoj za spaljivanje “nepodobnih”

kresta

ijetlova kruna,  perjanica na kacigi, vrh vala, dražica (klitoris), male usne

krešendo

muzička oznaka  postepeno pojačavanje  tona ili glasa

kreten  

tjelesno, ponekad i duševno zaostao čovjek, fig. inačica glagola kretati se

krkan

onaj koji čini nešto nekontrolisano, papak, seljačina, izrod, žderonja , gladež, nametljivac, vidi papak i šupak

krkanje  

učiniti nešto nekontrolisano, neumjerenost, izjedanje, halapljivo jedenje, prežderavanja, nekjontrolisano izjedanje

krkanluk                                                                                                                      

nekontrolisanost, neumjerenost, halapljivost, proždrljivost fig. glad, izgladnjelost, pohlepnost, sranje

kronično

zastarjelno,  dugotrajno, okorjelo,dugoročno.neprestano,koje se pomavlja

kros

sportsko takmičenje trčanje u prirodi.trčanje u prirodi

kružok

manje društvo, manji zatvoreni krug ljudi,.sekcija

ksenofobija

pretjerana mržnja prema svemu stranom

ksenomanija

pretjerana ljubav prema svemu što je strano

kubik 

kubni metar, kocka kojoj je svaka ivica 1 m.

kuburiti

teško i jadno živjeti, preživljavati, mučiti se,sirotaniti

kuga 

crna smrt, zarazna bolest, pestis, čuma

kujruk

pletenica, kika, upletena kosa,vijenac, kika,  rep,  živ. meso:  rep i dio oko trtice,

kuka

ekser, klinac, čavao, predmet za vješanje, narodska igra srednjim prstima ( potezanje

navlačenje prstima)  mah. navlakuša za lom srednjaka , godina

kukati 

žaliti, jaukati i sl.potezati, navlačiti, Deba nije ubrojio u takariti, opravdano: gdje

ima prstiju tu nema ničega vrijednog pominjanja

kulminacija

vrhunac, najviša tačka, klimaks

kumir 

slika, kip ili predmet kome se iskazuju božanske časti, idol

kundura

vrsta obuće, cipele, teže cipele,teška ,gruba cipela, bakanđa, cokula

Kur'an     

kod muslimana sveta Božja knjiga,  posredstvom meleka/anđela  Gabriela / Džibrila dostavljena Božjem poslaniku Muhamedu A.s. radi objavljivanje i  religijske nauke i propisa svim narodima svijeta

kuražan  

hrabar, odlučan, junačan, čovjek sa jakim bijelim bubrezima

kurikulum vite

(curriculum vitae) CV, kratak opis života, životopis, biografija

kuriozitet   

zanimljiv događaj, rijetkost, neobičnost . posebnost , izuzetnost

kurtalisati se

otresti se nekoga ili nečega, riješiti se, otarasiti, mah. otkačiti , nogirati, pedalirati

kupleraj

javna kuća, boredel ,kuća/ugostiteljski objekat  sa prostitutkama,kuća u kojoj se podvode žena na prostituciju, kuća za hajvane sa lovom koji jedino tako mogu doći do ženskinja,supermarket spolnih bolesti

javna kuća u kojoj klijenti traže izuzetnu anonimnost – paradoksalno , zar ne

kurtizana  

žena iz polusvijeta,  bludnica, prostitutka, prodavačica ljubavi, nekada umjetnica u vođenjeu ljubavi, mecena bogatih ljudi

plaćena ljubavnica, žena koja je osmislila ljubavne užitke i svoje usluge naplaćuje, nikako nisu bile prostitutke ili kurve u današnjem smislu; njihova naobraženost i razumjevanje u umjetnost ifilozofiju je bilo tako svobuhvatno da su plemići i kraljevi,carevi otimali za njihovu naklonost  i ljubav, Kleopatra se može smatrati jednom od prvih kurtizana; kurtizana Teodora je postala žena  vizantinskog cara Justinijana. Dobila je titulu auguste , Bila je aktivna  u politici i religiji, poznata je i kao dobrotvorka i najpobožnija suvladarica. Najljepšu odu kurtizanama je ispjevao Anatol Frans u Taidi. Engleske kraljice, Mesalina ili Bečanka nisu bile kurtizane, nisu imali klikera za te stvari. One su mislile nekom drugim nižim mozgom.

kurtoazija 

uglađenost, pristojnost,  poštovanje ,uviđvnost, lijepo ponašanje

kurva   

prostitutka, bludnica, žena kojoj se plaća za seks , žena lakog morala ,tal. okuka, krivulja,

kurvimetar

sprava za mjerenje krivulje, mah. sprava za mjerenje  kurvanjske izopačenosti

kurzaran

tekući, letimičan, ovlaš

kurziv   

koso štampana slova

kuš!

ne govori! dosta ! šuti! ni jedne! ne progovaraj! začepi! uduni! ne baljezgaj

kurton

prezervativ, kondom, kuton, gumeni zaštitniu balon, gumica za navlačenje, gumeno zaštitno sredstvo protiv spolnih bolesti i neželjenog zaćeća, zaštitna gumica tipa dukat, navlakač na svijeću, nakurnjak

kutarisati

riješiti se, osloboditi se, spasiti se , odbaciti ,otkantati

kuton

isto što i kondom,prezervativ,vidi kurton

kuvet

snaga, potenstnost,  jakost, snažnost, jačina , psihofizičke mogućnosti

kvalifikacija

javno priznata stručnost, stepen stručnosti, vrsnoća, stručnost , osposobljenost , učešće u nekom takmičenju,

kvalitet

vrijednost, vrsta, odlika, kakvoća, , osobenost, sadržajnost,

kvantitet  

količina,množina,mnoštvo,brojnost

kvazi   

kao da,tobože,ko'fol,naizgled,tobožnji,nadri,skoro,gotovo,napriliku,donekle

kvintal

metrička centa,50 ili 100 kg, mjera so mjernih jerdinica

kvintesencija

srž, bit,suština, osnova, jezgro,ekstrakt,

kvit

svršen, izravnat, izjednačen, izmiren, odužen

kvitirati 

podmiriti dug, izravnati, razdužiti,izmiriti

L l

labilno   

nestalno, slabo, kolebljivo, nesigurno, labavo , nestabilno, promjenljivo

labudati

epršati poput labuda, voditi ljubav  labuđa fizička ljubav, posebice predigra je najpoetskije vođenje ljubavi u hajvanskom svijet. ljudima uglavnom nedostupna , ali mahala ima i ironiju, labuđi pjev u po kojoj labudati znači riknuti u seksualnom smislu , ima i tetarski smisao labudati u smislu lepršast i besmisleno oponašati labuđi let, mahala labudati zove hod fićfirića , pejlkivana , baletana i anamo onih

labuđi pjev

poslijednja pjesma,znak iznemoglosti, oproštajna pjesma, amanestski poj,  prema vjerovanju labud prije smrti zapjeva. Opet prema jednoj legendi u australiji postoji prelijepa, nježna, malena ptica čija ženka zapoje samo jednom u svom kratkom životu.no to je duga i druga priča koja nije za riječnik. Mi je vezali za naše djevojčice grlice mile, ptice umiru pjevajući. Tužna je i lijepa. Potražite je.

lafet  

topovsko ili miniobacačko postolje

lager 

skladište, magacin, stovarište, vojni logor, ležište, sabiralište

laguna

plićak odvojen pješčanim sprudom od mora , more usječeno u kopno i okruženo kopnom sa tri strane pješćana uvala,  zaton, zaljev

lagumaš / lagumdžija

miner, bombarder, palilac mina, armirač

LAGUMATI

piti,opijati se,napijati,opijati,oduzimati se ,obaljestiti

minom razarati, minirati, paliti mine

lahor

vjetrić, povjetarac , slab vjetar , lagani osvježavajući vjetar

lahoriti

blago se mrješkati (titrati) na vjetriću, lagano se bibati na povjetarcu, titrati.lagan vejtrić,povjetarac

laik

čovjek nevješt u svojo struci, nestručnjak, amater,priučeni “srručnjak” , redovnik koji nije svećenik, vjernik savjetnik

lajm

ljepilo, tutkalo, smjesa za lijepnljenje

lajna

crtica , vezica, pertla, uzica, linija, potez

lajtmotiv

bukv. svjetli motiv,  misao vodilja u umjetnosti, moto,  putoka u životu, putokaz , svjetonazor

lakat 

dio tijela, pregib između podlaktice i nadlaktice, mah. nos bukv.fig. mjera „uljudnosti“ pregibanje ruke od šake do lakta (ramena) ; zemljišna mjera / ruska 71 cm. , asirska 51,72  cm i biblijska  46  cm

lakonski

kratko, jezgrovito, sa malo riječi, jasno, crtično

lakrdija

gruba šala,  pozorišni komad, nevaljaština, smijurija , neslana šala

laktacija

izlučivanje mlijeka, dojenje , muženje

lal

ružičast, nijem, mazan, umiljat

LALO 

nadimak ua ružičastog, nijemog, maznog i umiljatogo čovjeka

laksatvi  

sredstvo za čišćenje crijeva,sredstvo za izazivanje proljeva

lama   

budistički svećenik ili monah, južnoamerička vrsta deve znatno nižeg rasta sa istovjetnim osobinama

lame 

vrsta sjajne vunene, pamučne ili svilene tknine protkane zlatnim ili srebrenim nitima tkanine

lamela

tanka pločica od metala ili drugih materijala, niz ploča od metala ( radijator), nizovi zgrada i sl.

lamentacija 

naricanje, jadikovanje, tugovanje,nabrajanje

lansirati 

baciti,  izbaciti, pustiti, potjerati, pustiti torpedo iz cijevi  , poslati neki objekt u vazduh ili svemir

lapidarno

kratko,  zbijeno ( izražavanje), sažeto, jezgrovito. smisleno

lapsus

greška, zabuna, slučaj, omaška, pogreška, promašaj

lapsusa lingve

jezična greška,  zareći se  fig. bubnuti, odvaliti

lari  

kućni duhovi kod starih rimljana

larma 

buka, vika, galama, povišeni tonovi

lascivno

besramno, pohotno,sablažnjivo, vulgarno, nestidno

latentno

skrovito, pritajeno, skriveno, prikriveno

lateralan 

bočni,  postrani, sa strane

laterna 

svetiljka, kandilo, feral

latrina

nužnik, zahodska jama  vidi ćenifa

laufer

trkač, glasnik, lovac, šahovska figura lovac mah. levat, vidi fićfirić

lavabo

umivaonik, ugrađeni lavor,  svećenićki pranje ruku prije mise u katilika

lavina   

nanos, usov,obrušavanje snijega ili bilo čega (snijega, materijala, riječi, misli, osjećanja …)

lavor

posuda za pranje i umivanje , kainm

Ledi

prva dama, godpođa , otmjena dama, dama iz visokog društva

ledičan

neoženjen , samac, neubračen, razbračen

legalan

zakonit , po zakonu, pravovaljan, dozvoljen

legenda

životopis cveca i poznatih ljudi i događaja,opis, tumačenje, razrešenje,  tumač znakova na kartama i sl. fig osoba ( može hajvan, insan, zemlja itd.): poznata, znamenita, popularna, fama , slava, glas koji se širi i prenosi, glas iz naroda

legislativa

zakonodavno telo, zakonodavna skupština, zakonodavna vlast ,organ  vlasti čija je funkcija donošenje zakona, skup zakonskih akata

legitimacija

lična karta, iskaznica, pozakonjenje, dozvola da se nešto izvrši

legitimno

po zakonu, zakonito, ispravno,pravedan,opravdan

leksikon

riječnik, pojmovnik, abecednbim redom poredane i protumačene riječi i pojmovi općeg ili stručnog karaktera

lepra

guba, hansenova bolest, zarazna bolest (inkubacija i do 40 god.), grči rublja krljušt, napadnuti dijelovi tijela neosjetljivi na bol, toplotne promjene itd,

lenger

sidro, kotva

LENGERISATI

bacati sidro, usidriti se , bacitii kotvu, ukotviti se, zakačiti se, fig. seksati se vidi, takariti

leš

mrtvac, meit,  tijelo mrtvaca, mrtvo truplo

lešo 

kuvano u vodi, kuvano u vodi bez dodataka

letargija

tromost, usporenost,  pospanost, nevoljkjost, snenost uzorkovana vrućinom, oboljenjem mozga ili uzimanjem narkotičkih sredstava omamljenost

leukemija

vrlo teška , skoro neizlječiva bolest krvi u kojoj se stvara veliki broj leukocita a opada broj eritrocita i trombocita što slabi  sposobnost obrane organizma od bolesti.

leukociti

bijela krvan zrnca , jedan od osnovnih čimbenika krvi, vidi eritrociti

Levant

istok, bliski istok, istočni dio Male Azije i Egipat, orijent

leveantin

vjetar sa istoka

levat

naivac, nezreo, neiskusan,  ,novajlija , primitivac,peder, homoseksualac, cvajtaš neobrazoivan,sirov, vidi: fićfirić,  laik, fig.” frajer”,

lezbijka  

žena koja ima seksualnu sklonost prema propadnicama isog pola, ime dobile pogrč.otoku Lezboz zbog starogrčke pjesnikinje Sapfo i njenih družica,  izopačena i bolesna  emocionalna i seksualna  ljubav žene prema ženi , vidi homoseksualizam

lezija  

ozljeda, rana, povreda,ulegnuče,natučenost,hematom

ležerno

bezbrižno, bez napona,neušiljeno,prirodno, lagano,opušteno, neopterećeno,komotno , fig. jednostavno

libada

mah. levat, naivac,peder,homoseksualac,nezreo,neznalica,vidi levat

libade

ženski svileni ili samtani ogratač sa širokim rukavima, koji se ne zakopčava; ženski prsluk sa širokim rukavima opšiven krznom

libido

pohota, požuda, čležnja strast, polni nagon,potencija

libreto

tekst za muzičko djelo, podložak za glazbeno djelo (operu, opetetu, mjuzikl…)

licej

državne ili privatne škple sa internato,mahom za djevojke

ženska srednja škola u Sarajevu   II gimnazija  u nekim davnim danima bila licej, 1956 god. je prerasla u mješoviti školu

licenca

dopuštenje, dozvola, odobrenje, dozvola,  pravo upotrebe patentiranog pronalaska ili nekog orginala,

pravo korištenja nečega

licencia poetika   (licentia poetica)

pjesnička sloboda kojom je pjesniku dopušteno da se ne mora držati gramatičkih pravila, jer  unutrašnje sadržina pjesničkog umijeća je bitnije od formalne strane poetike

lider 

prvak, vođa, poglavar,  vrhovnik, uvodilnik, harambaša ,  modni članak

liferant  

dobavljač, nabavljač, čovjek koji se bavi posredovanje u nabavci, , preprodavač, fig. švercer, crnoberzijanac

liga 

savez, društvo, skupnina koju vežu zajednički interesi, grupacija

lihva  

davanje zajma sa visokim kamatama i teškim uslovima otplate, kamatarenje, zelenašenje

lijane

biljke povijuše, izdanci povijuša, krupniji i čvršći dijelovi povijuša

likvidacija

uništenje, dioba, raskid, razvrgnuće,uklanjanje, sanacija, svršetak fig. eliminacija, storniranje, asasinstvo,  ubojstvo, dovršavanje

lila

svjetlijarumenoljubičasa bija , boje jorgovana ( normalno ne bijelog), svijetlija plavorumena boja

Lila 

žensko ime, nabrojaće vam razna znaćenja ali nikom neće pasti da je to možda žena ljubičasta u licu, žena čije je lice boje jorgovana ili ljubičice

liliputanac  

čovjek abnormalno niskog rasta, patuljak, fig. označava umanjene ljuske osnobine, karakteristike značajke

lim

tanka metalna ploča dobijena valjenjem, presovanje ili tucanjem čelika ili nekog drugog metala, Deba debelo razmišljo o mogučnosti limarenja kao takiranja jer ima one min, tri poželjne karateristike ( ali odustao ) jer kaže tandaro , ti tucao, valjo ili prešovao ne mereš ti njoj ni pera odbiti , a kamo je stanjiti. Naprotiv što joj to više radiš ona jača i raste sve više dok ne implodira ili eksplodira, ali kao ptica feniks samo eksplozijom ili implozijom ponovo još bolja i slasnija javlja, ko će ga znati, od čega je sazdana kad funkcionira na antigalaktičkom principu.

limitirati

ograničiti, odrediti, omeđiti,  fig. povući crtu

linč

zlostavljanje i ubijanje koje vrši razjarena ili nahuškana svjetina, huškati, vidi hajka

lirika 

pjesništvo – čuvstveno , osjećajno, čulno, ljubavno  je književni rod kojem pripadaju književna djela u kojima su iskazani osjećaji, misli i doživljaji, napisani u stihovima ili prozi  odabranim i umjetnički oblikovanim riječima iskazani doživljaji, osjećaji i misli

lista 

popis, spisak,skup podataka napisanih nekim povodom i određenim redom , zapisani/pobrojani iskaz bilo čega  o bilo čemu

litanija

govorna ili pjevna crkvena molitva, dosadno pripovjedanje, zanovjetanje. dosađivanje, naporisanje

liturgija

bogosluženje,  služba Bgu, skupna molitva

logika

od grč logos riječ, nauka o pravilnom izražavanju mislinauka o pravilnom mišljenju razumno,ispravno mišljenje

lohotno

klimavo,vehto ,mlitavo, slabašno, slabo,traljavo,nepostojano, boležljivo,trulo

lojalan (pridjev)

vjeran, iskren, odan, po zakonu ,čestit, častan, pošten; ispravan, pravičan, propisan.

lokalno (pridjev)

mjesno,  određrno jednim mjestom , važeće za jedno mjesto, prostorno određeno

lokativ    

šesti padež u deklinacijama nekih jezika

trpno stanje glagola lokati

lord   (muški rod)

plemićki naslov u Engleskoj , prvenstveno u značenju gospodar, ali i gospodin

L.S. (skraćenica)

Kratica za lokus sigilli – mjesto pečata – isto M.P.

lova

guta,novac,pare,šoldi,penezi

lozinka

kratka i jezgrovito izražena misao, aforizam, zjane riječi u stražarskoj i vojnoj službi,parola

lucida intervala

svijetli trenici; vrijeme bistrine, periodi kad se  umobolnika ( psihičkih bolesnika) vrati svjest

lucidan

jasan, svetao, proziran, blistav ,  razborito ,pronicljivo, svesno. bistar, blistavog duha , oštroumno,  oštrovidno

lues 

sifilis , zarazna polna bolest

luft

zrak, hava, vazduh,  praznoća, aria

luftiguz

lijenčina,besposličar,neradnik,grebator,prodavač zjala, dekintaroš , lumpen proleterijat

luksuz

sjaj,  raskoš,  gizda,  blještavost, svjetlucavost,lagodan

lug 

lat,gaius  sladak, šuma, šumica, lug, šumarak  fig. vagina vidi anamo ona

lujka

ludica, luda, opičena, mahnitulja, opičena, vidi blento, blesav i opičen fig vagina, đardin vidi anamo ona

lumen

svjetlo; svjetlosni tok, svjetlosna snaga,pametan, uzoran, duhovit čovjek, prostor u šupljem stablu, fig. šupljina,  prazan prostor

lumen mundi

svjetlo svijeta, genij, mudrac

lump (muški rod)

propalica, pijanac, gubitnik

lumpenproleterijat

neosvješćeni ljudi , neosvješćeni niži slojevi ljudi, neosvješćeni pripadnici radničke klase/proleterijata, propali ljudi

Lj lj

Lenji Gaćić  

(1953. Vareš – rudarska korpa) srednja tokarska škola, politologija par ispita do diplome, ženidba, gubitak djeteta, razvod, ponekad konobario  u Bonusu  preko puta: hem medicinska, hem trgovačka i zubarska škola, medicinski i stomatološki fakultet pride,sve same žemskinje odakle ti vrijeme za školu, okarinu, usnu harmoniku i blok flautu sviro, otac za veće duvačko ćemane ulaz u kuću zabrani dok se viša škola ne završi. Jest kako ne!

ljeto   (srednji rod)

godišnje doba,fig.godina, dalm. stađun

ljiljan (muški rod)

vrsta cvijeta, heraldički simbol , bosanski grb,  mah. udo, mu ški ponos vidi anamo onaj

ljubav   (ženski rod)

najuzvišeniji osjećaj, osnov univerzuma i njegovog i  ljudskog postojanja, osjećaj koji prevazila sve i savladava sve prepreke , ali i osjećaji koji nekad vode u suprotnom smjeru od onih iskonskih , skup emocija iz kojih nastaju nježna i iskrena  privrženost, snažna naklonost, zaokupljenost nekom osobom i zainteresovanost za njene misli, želje i potrebe ,kao i želja za njihoveo ispunjenje, bezuslovna zaćorenost u nekoga

ljubavnica (ženski rod)

ljubeznica ,švalerka , žena u (intimnom) odnosu sa muškarcem sa kojim nije u braku, preljubnica,

ljubeznica

ljubaznica po Vuku, ljubavnica švalerka,anamo ona po slovenački,plaha i predusretljiva žena finih manira…

(Jovan Stejić Vukov oponent priznaje, da je Vuk načinio neke reči za koje do tada nije bilo potvrda i navodi njihov spisak: ljubazni, ljubaznica (dotad ljubezni, ljubeznica), gostoljubivost (dotad gostoljublje), izmišljač, karač, mjenjač (dotad menitelj), slušač (dotad slušatelj i slušalac), kušač (kušatelj, iskusitelj), četvrtnik (za ono što ne znamo šta je“, kaže Stejić), djevojaštvo (dotad devstvo), zbornica, ljudokradica, posinaštvo, mrtvost (za mrtvilo), nepokolebljiv (dotad nepokolebim), nerodljiv, praznogovorljiv, osjetljiv (dotad čuvstvitelan), raspadljiv…)

M m

maces (macot)  (muški rod)

jevrejski beskvasni hljeb, obavezan za vrijeme praznika  pashe/ pesah

madame fr.(ženski rod)

Gospođa, gospa, gospoja ,   milostiva,  udata žena,  takođe i ugledne starije devojke

madmoazel (ženski rod)

fr.gospođica, mlada žena, djevojka , ( ženski rod) neudata žena

Madona   (ženski rod)

bogorodica , “majka božja”,majka Isusa Hrista , Merjem. tal.madonna:moja gospođa

Maestro (muški rod)

umjetnik učitelj, majstor

mag (muški rod)

poganski svećenik, vrač, čarobnjak, šaman

magaza (ženski rod)

skladište, magazin,može i pomoćna prostorija i prodavnica polovne robe

magično (pridjev)

čarobno, zanosno,neodoljivo,izuzetno,posebno

magija (ženski rod)

čarolija, čaranje, gatanje, vračanje fig.blještav nestvaran dojam

mahagonij  vrlo tvrdo crvenkasto stablo nekih tropskih biljaka, boja drveta, kose i sl.

mahala (ženski rod)

gradska, varoška četvrt ili ulica , manja gradska organizaciona jedinica koja ima svoje stroge nazore i svetonazore, stroga i zatvoreno patrijahalno određena zajednica bez razmeđa, zajednica ustrojena po specifičnom govoru i žargonuzajednica koja po svojoj logici odudara od etabliniranih normi: u komunizmu: retrogadna  zajednica koja ne prima novotarije bilo koje tipa, kočničari socijalističkog poretka, još i zatucanost i zaostalost mahalski: uvijek ispred svoga vremena

mahalaš (muški rod)

čovjek koji živi u mahali,  čovjek iz mahale, pripadnik mahale,čovjek rođen i odrastao u mahalinestaško, vragolan, mangup, bekrija, akšamlija, hedonista, oportunista, razigranko

mahaluša (ženski rod)

žena koji živi u mahali,  žena iz mahale, pripadnica mahale,žena rođena i odrasla u mahali,sveznalica ,raskopuša,  , vragolanka, mangupka, prefriganka,  lepršavka, nestašnica

maher

spretan, uspješan čovjek, čovjek od znanje i zanata,  pokretač

mahinalno (prilog)

nesvjesno , bez ikakve namjere ,nenamjeno,  nehotično, nesmišljeno, refleksno, intuitivno, mašinski; mehanički.

mahlukat  

stvorenje ,biće,stvaranje,insan, fig.može i hajvan

mamzel  

kratica za madmoazel, gospođica, mlada žena

mahinalno 

nesvjesno, podsvjesno, mehanički, nehotično, nenamjerno

makadam

vrsta šljunkovite ceste , vrta ceste čiji je gornji sloj građen od nabijenog tucanog kamena i pijeska pa polijevan vodom ili smolom, čvrsto zavaljen

makro (muški rod)

propalica , svodnik, vlasnik ( posjednik ) prostitutki, vlasnik javne kuće ili sumnjivog lokaka

kao prefiks  predmetak u složenicama sa značenjem: velik, visok; dug, dugotrajan.

makrofekalija (ženski rod)

pojava neprirodnih izmetina i izlučevina u glavi i ustima večeg obima, posljedice nacizma, četništva i ustaštva, gusala i prangi

makrokozam (muški rod)

čitav univerzum, svemir, priroda,sav poznati svijet

maksima (ženski rod)

mudra izreka , pravilo, geslo, načelo, poslovica

maksimalno (pridjev)

najveće, najviše,ne mere više,vrh vrhova

maksumče (srednji rod)

dijete, nedoraslo dijete ,nejako dijete , nezrela osoba, naivac , osoba koja sporije misli

mala fidei lat.

u zloj namjeri, na zlo suprotno bona fidei

maler ( muško rod)

slikar,moler,nezgoda,mazalo, nesreća,  peh , zla kob, nevolja

maliciozno (pridjev)

zlobno, podmuklo, pakosno, lukavo,zlonamjerno

maligni  (pridjev)

štetan , zloćudan, opasan, nezdrav, opak

malum nesesserim (lat)

nužno zlo, neizbježno zlo

malum omen (lat)

zao znak, zao predosjećaj, zla šuha

maltretirati (glagol)

zlo postupati, zlostavljati, mučiti, kinjiti

mamlaz (muški rod)

budala, blesavac,  glupam, blento ,neotesanko,grmalj,bukvan

mamurluk (muški rod)

loše fizičko i psihićko rapoloženje poslije pijanke, žeđanje, bolna glava, mah. mramorna glava, raspadajuće glava,bolesno stanje kao poslijedica neprespavane noći

mandrknuti (glagol)

umrijeti,  riknuti,  crknuti ,krepati , prnuti u fenjer, ugasila mu se svijeća, preselio se gore, odapeo, riknjava

manekenka (ženski rod)

lutka pomodnih salona, ženska osoba  obučena u odjevni predmet da pokazuje njegove kvalitete i modne efekte, ženska osoba koja iznajmljuje tijelo radi promocije odjeće i mode

Nama se sve nešto pričinjava da manekenke hodaju ko da su tek sa brda šljegle. Nogama nabadaju ko da se po kamenjaru penju,pa birkaju gdje će nogicu krhkiju od rodine,natakarit. Ramenima motaju ko da veš steru.Gozovima motaju ko da imaju mjesečnicu.Ruke im mlataraju ko da se bombe spremaju bacati..

I sve nešto mršavo i jadno.Nigdje osmijeha,uglavnom. Tek ponekad , maskirnai pogled ko u ubijite ažbahe što zlo sprema Nisu one krive. To njih kreatori,oni pederi pogančerski , namjerno ružnjaju ; od žena van takih, dječačiće i bespolna bića prave.

Jes da su ljepe ,upis vile ,ali,vidi se, izgladnjele su.Valjalo bi njih na naše sofre i anterije natakarit.Pa da vidiš za tries dana,hem bi se popunile,hem bi cvrkutale i to na bosanskom: joj mamo mamice.Lako se na dobro bosansko priviknuti.

I naučile bi ih anterije kako da žena ponosno i lepršavo po pisti života hode.

Vidi :anterije

mangup  (muški rod)

skitnica, besposličar, nestaško, vragolan , šaljivđija vidi mahalaš

manga (muški rod)

mah, isto što i mangup i mahalaš (skitnica, besposličar, nestaško, vragolan , šaljivđija)

manija  (ženski rod)

mahnitost opsjednutost nečim, pomama i žudnja za nečim, bolesna pomama, oblik duševne bolesti koje se manifestuje na razne načine, često u nastupima i epizodama; bjes, sumanutost,  ludilo; u glavi uvrćena misao; nastranost, zanesenost, bolesna  strast za nečim

manipulacija (ženski rod)

postupak, baratanje,vješto, stručno rukovanje ili upravljanje nečim; pravljenje poslovnih smicalica; iskorištavanje nekoga u vlastite svrhe

manir (muški rod )

način vladanja , ophođenje, pristojnost, način ponašanja ili postupci komuniukaciji sa drugima ,

manirizam  (muški rod)

stil, način ponašanja i izražavanja, kultura  svakog pojedinca,

izvještačenost, neprirodnost, usiljenost, šablonsko ponašanje ,

stil ili način stvaranja u književnosti, te u likovnoj umetnosti,

kićen pjesnički stil (izraz) sa mnoštvom suvišnih riječi i fraza

mansarda (ženski rod)

stan ili soba u potkrovlju , soba ili stan na tavanu, potkrovlje ,tavan

manuelan  (prilog)

ručni , rukom,tjelesno , fizički

manustrupacija  

samozadovoljavanje rukom ,onanisanje , masturbacija,narodski : drkanjeoliti desanka šakić , glavna radfnja junfera,neukih,haduma, prepisivača, uvlakača, botova i ostalih sfumata oliti popušlica  i pušača i dežurnih uvlakača

mara (ženski rod)

tučnjava,batine,degenek, bitka, marisana

marifetluk (muški rod)

nevaljalstvo, sprdačina, snalažljivost, majstorija, mudrolija,frepredenost, lukavstvo, veština, spretnost

marginalije

sitnice, opaske, nebitnosti, trice, zabilješke na rubnim djelovima stranica

marinada (ženski rod)

sos,umak,pac,salamura,usoljena riba ili meso u sirćetu, ocatu, sa začinima

marinirati  (glagol)

staviti sirovo meso u kuhan i začinjen ocat ili specijalno pripremljen sos po vlastitom naumu i ukusu

marioneta  (ženski rod)

lutka, pokretna lutka, lutka na koncu, fig. slabić, mekušac, beskičmenjak,puzavac

markantno  (pridjev)

izrazito, istaknuto, vidljivo, uočljivo, upadno, važno,  naočito

marisana (ženski rod)

tučnjava,batine,degenek, bitka,mara,makljaža

maron (muški rod)

kesten, plod kestena (pitomog)

marš (muški rod)

koračnica, stupanje,hodanje, vojnički hod, kretanje trupa,  nosi se ,bježi, kidaj

masa (ženski rod)

gomila, rpa, mnoštvo, množina, gomila,velik broj,  puk, svijet, narod, rulja;tjesto, smjesa;težina nekog tijela ,tijeelo bez određenog oblika

masakrirati  (glagol)

mrcvariti, mučiti i zatim polako ubiti, iskasapiti,klati,mrcvariti do smrti

masaža  ( ženski rod )

pravilno trljanje, ribanje, tuckanje pojedinih dijelova tijela ćime se potspješuje cirkulacija, umjetnost trljanja tijela, glađaenje tijela,masiranje tijela ili pojedinih dijelova tijela

masivno ( pridjev )

čvrsto, krupno, jedno, koje ima veliku  masu , puno, jako, čvrsto,,   jakih i temeljnih zidova;  gust, pun, težak, neprobojan, koji nije šupalj

maska  ( ženski rod )

obrazina, krinka, osoba koja nosi masku, naprava za zaštitu od plinova i ABH otrova , licemjerno držanje, pretvaranje

maskerada ( ženski rod )

maskiranje, prerušavanje, izmjena lika,lakrdija, humor, šegačenje, veselje, bal pod maskama, maskenbal

masovno (prilog)

u većem broju, skupno,  grupno, u masama

masturbacija (ženski rod)

onanija, zadovoljavanje spolnog nagona bez partnera, samozadovoljavanje, manustrupacija  ,drkanje,desanka šakić, ipsacija

mašala  (ženski rod)

zublja, baklja, luč, u muslimana: poklik bodrenje, pohvala ,odobravanje (kako Allah hoće)

vrsta amajlije protiv uroka

maštarafa ( ženski rod)

posebno ukrašena staklena čaša iz koje se pije šerbe i ostali napitci; čaša uopšte

maštrafiti ( glagol )

zahvatiti vode , zahvatati tekućinu , tući,, batinati,jesti na brzinu, halapljivo jesti

mat  ( muški rod )

mutno, tamno, mlohavo, bez sjaja,  tamne boje, zagasit ,nemoćno, pobijeđeno,  šahovski izraz  – pobjeda, završni pobjednički potez u šahu

matineja (ženski rod )

prijepodne , vrijeme od jutra do podne , od svitanja do povečerja , jutarnja a može i poslijepodnevna priredba/koncert/predstava

matrijarhat  ( muški rod )

vladavina žena odnosno majke, prvobitno društveno uređenje u kojem je majka (žena)  poglavar obitelji ili zajednice, materinsko pravo, stanje u kome dijete ne pripada očevoj, nego materinoj lozi

matrona ( ženski rod )

starija ugledna gospođa , ugledna gospođa visokog reda; uvažena žena u godinama, gospa; vidi patrona

mauri 

antički mauri se mješali sa kartažanima, rimljanima i vandalima, poslije se mješali sa berberima, arapima, , crnacima i turacimaa, živjeli od saharskih područja ,  a po  islamizaciji od Arapa postali su stanovnici od sjeverozapadne Afrike do južnih dijelova apenisnkog i čitavog pirinejskog poluostrva,vladali Pirinejskim poluostrvom od  7 vjeka do oslobođenju Španije (1492), kada su protjerani ili pokršteni,potom su u Španiji   asimilirani ili sitrebljeni sad uglavnim žive u Mauritaniji,                    nemaju nikakve veze sa maorima – aboriđanima Australije, okeaniije, Novog Zelansda ili polinezije

maureska  ( ženski rod )

vrsta istančane , ukrasne i profinjene arabeska, ornament od stiliziranih geom. likova ili biljnih motiva isprepleten u mnogim kombinacijama

v.arabeska

mea kulpa ( Lat. )

moj grijeh,moja krivica,  kriv sam fig. moje tijelo moj grijeh

mecena ( muški rod )

zaštitnik, pokrovitelj i podupiratelj ljudi od umjetnosti ili znanosti

medalja   ( ženski rod )

znak, odlikovanje, spomenica, nosi se na grudima, orden od metala

vidi kolajna

medaljon  ( muški rod )

nakit, velika spomenica, privjesak od metala u koji se može staviti slika ili kakva sitnija uspomena

medresa   

muslkimanska srednja ili viša škola za bogoslovne i pravne nauke

mefisto (feles)

zao duh, đavo, sotona , vrag, šejtan

megafon ( muški rod )

pojačalo, zvučnik, u konc logorima i uličnim reklamerima nepodnošljiva buka i grmljavina  koja obavještava o nečemu, aparat za pojačavanje glasa fig. gromoglasno vrištanje i buka koja u vrijeme molitvi plaši i rastjeruje ljude sa ulica , a okolnim susjedima ne da mira dan i noć, vrištanje i buka koje je osmislila i  koje praktikuje „islamska zajednica“ po nalogu hanefijskog mezheba

megalomanija ( ženski rod )

precjenjivanje vlastiitih osobina i sposobnosti,žudnja za veličinom,grandomanija, ludilo veličine (ličnosti) ,  egoizam

megaton/a  muški rod

melodija    napjev , arija, kraće muzičko djelo sa pjevnim dijelom, muzička pjesmica

jedinica za mjerenje snage atomske bombe , 1 MT  =  milion tona trinitrotoluola , milijardu kulograma.milion tona,  velika tona

megdan (muški rod)

dvoboj, borba , duel, sukob, bojno polje, borba. mjesto dvoboja ili borbe

mejdan (muški rod)

trg, sajmište, bojno polje, borilište, arena, otvoren prostor

mehana ( ženski rod )

gostionica,  krčma, kafana , birtija , može i dućan u kome se prodaje i piće i iće

Meka  (ženski rod)

sveto grad na  zapadu Saudijske Arabije, najsvetije mjesto muslimana, svetište i hodočasništvo, rodno grad Muhameda A.s.

Mekteb /mejtef ( muški rod )

muslimanska osnovna  vjerska škola , škola, osnovna škola

melanizam (muški rod)

pojava nagomilavanja tamnih pigmenata kod nekih živih bića uzrokovano toplotom, rasvjetom itd., što izaziva tamnu boju kože posebno u toplijim krajevima ;  vidi albinizam

melanholija ( ženski rod )

turobnost, sjeta, tužno raspoloženje,tugaljivost, elegičnost, neraspoloženje, potištenost

melanholik (muški rod)

čovjek koji je neprestano: turoban , tužan, sjetan, neraspoložen, tugaljiv

melem (muški rod)

lijek, iscjeljiteljski lijek, ljekovita mast koja se stavlja na oboljelo mjesto/rane flaster; fig. dobar čovjek,duša od čovjeka , blag čovek.

melez  (muški rod)

mješanac, polutan,koji je nastao dve različite stvari, ono što je smješano; rod od dve razne životinje ili dvije ljudske rase, npr. od magarca i kobile, bastard;  npr. od oca belca i majke crnkinje

memento (muški rod)

podsjećanje, biljžnica-podsjetnik, ozbiljna uspomena koja se temelji na doživljaju (doživljenom) ; kao usklik: pamti! sećaj se! misli na!

memento mori! (latinska izreka)

Sjeti se da ćeš umrijeti! Sjetite se da će te unmrijeti! Sjeti se da si smrtan! Sjetite se da ste smrtni!

pravac  u umjetnosti s puno inačica, ali sa zajedničkom porukom:   podsjetiti čovjeka o njegovoj smrtnosti.

memorirati ( glagol )

učiti napamet, pamtiti, zapamtiti,zadržati, zadržati u pamćenju

memorija ( ženski rod )

pamćenje, moć pamćenje, opažanja , uspomena; sjećanje, opominjanje; moć pamćenja, in memorijam, radi sećanja, u spomen;psihološki proces usvajanja i zadržavanja novih sadržaja i znanja

memorijabilije  

ono sto vrijedi pamtiti, ono što je vrijedno sjećenja, uspomene, sjećanja, dijelovi memoara , dijelovi životopisa

menažerija ( ženski rod )

putujuća zbirka živih životinja koje se mogu vidjeti uz nplatu, živinarnik; zvjerinjak, mesto gdje su smještene strane i rijetke životinje, zbirka životinja, zoološki vrt , fig zbirka  hajvana koja pripada i služi nekom vlastodršcu ili zli, družba ili horda zla

MENIZAM

nepostojeća / neosnovana muška organizacija za zaštitu muških prava

pokret za zaštitu muških prava

muškarcima nikad nije palo na pamet da osnuju  menizam

Šta će im to sve dok imaju feminizam?

menopauza 

konačan prestanak predtanak dejstva ženskih polnih žlijezda, izostanak mjesečnica, prestanak ciklusa menstruacija.ali to nikako nije kraj pojanja : joj, mamo mamice, u zdravih žena nikako

mentalan  (pridjev)

duhovni, duševan, sjećajan, misaoni, razumni, umni, karakteran,

koji se tiče duše, duha, uma, duhovni, duševni, umni.

mentalitet (muški rod)

skup duševnih osobina,skup psihičkih karakteristika pojedinca ili skupine sličnih osobina,npr.ustaški mentalitet,četnički mentalitet,fašistićki mentalitet,koljački mentalitet,genocidni mentalitet,vatikanski mentaliet itd.

MENTALNA BULA 

U vezi ove riječi se vodila vrlo dosadna,neinventivna i tandarli-mandarli diskusija koju smo prisiljeni unijeti zbog povoda i sveopće atmosfere:

1948.-Generalna skupština UN u Parizu usvojila je Opću deklaraciju o ljudskim pravima. Prvi član glasi:

“Sva ljudska bića su rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.”

Kakao to na papiru lijepo izgleda.

Kada bi vas neko iskreno pitao:

-Koliko vrijedi rezolucija UN ova ili bilo koja druga koju ne podupiru članice sa pravom veta?

-Kakav bi vaš odgovor bio?

Ne čujemo vas,gluhi smo napriliku k'o UN.

Ako ste rekli da je UN , podrazumjevaju  sjedinjene krvopije i gulikože svijeta i da svoj razbor mogu mačku o rep okačiti , postigli smo konsenzus.

Ako se nismo razumjeli , onda je neko od nas  velikoj mentalnoj buli.Ova bula nema nikakve veze sa papama,inkvizicijom i lomačama.

Riječ mentalno(a) je još uvijek nedefinisana zbog neusaglašenih  stavova i nepostignutih dogovora mahalskog konzilijuma oko etimologije.

Mišljenja su podejeljena ;tri naprema tri glasa uz jedan suzdržana.Lenji se uspavo sanja da je dešifrovo značenje.

I.Teorija naučne dijalektike nalaže da je mentalna bula dekret ili pismene nekog pape koji je imao barem minimum mozga i koji je izbjegavao molitve u Sikstinskoj kapeli i aferime , odnosno nastranosti koje svod sugeriše.

Efektnu teoriju potpisuju,Mojsije,Herco i Dobri.

II.mirišljavo smradna   teorija.

Zastupnici  Baška Baša,Oma i Deba.Ona  je definišu:

Riječ mentalna je savim lako definisati.Složenica je od riječi menta i halal,u narodu se uglavnom izgovarana kao alan.

Menta je mirišljava biljka poznata i kao metvica ili nana,vrlo rijetko nena ili nona.

Halni ili alni je skraćenica riječi hala/ala  je riječ koja može mnogo toga značiti:

1.Velika dvorana u dvorovima,fabrikama,sportska  i kulturno muzička borilišta.

2.Mjesto za odlaganje izlučebvina crijeva i nekih kanala.

3.Tetka.

4.Neman ili ažbaha.

5.Žensko,prevestveno rusko ime.

Tada nastaje minimum pet kovanica,svaka sa svojim značenjem što nas vodi od opštog do pojedinačnog.

Menta  1 = mirišljavi veliki prostor slijedi – mirisna dvorana / dobar  mozak

Menta  2  = mirišljavo izmetna tuknjava – mentalni smrad / kvarljiva takarli  roba

Menta  3  = mirišljava tetka – otpada iz kombinacije tetka  je rijetko i nona istoj osobi

Menta   4  = mirišljava neman (ažbaha) – monstrum

Menta   5  = Mirišljava Ala  -kao žensko stoji,ali kao riječ u konzilisjkom smislu otpada jer nema veze sa životom,osim sa takarom.

Dakle mentalan znači: dobar mozak,mentalni smrad/pokvarenjak,monstrum.

Ako se uzme da je bula u peškorativnom značenju neprilika,nevolja,pogan, belaj,onda smo vrlo blizu rhješenja.Kažu da je pravilno reći pežorativno,ali nama u papskim  bulama više paše peškasta riječ , oliti značenje.

Kada su trojci razmjenili teorije, tvorci druge teorije su na čuđenje tvoraca prve teorije, skoro baildisali od šege.To je probudilo Lenjog koji se počeo grohotom smijati iako nije znao o čemu se radi.Njemu je uvijek lakše bilo pribjeći liniji  manjeg mentalnog napora : gdje sve takarlije tu i on.

Tako je II teorija nenadano uletila u plus glas i postala važeća u Blekijevom pojmovniku:

Dakle teoretski ; mentalna bula bi mogla značiti mozgovna nevolja ili mentalna bolest , oliti pederluk i sve vrste pogančerskih misaonih sklopova i radnji,

ili po mahalski skraćeno :

mentalna natakenost sa nepovratnim  pržunskim implikaijama za vijek vjekova.

menzilhana  ( ženski rod )

gostionica,kafana,odaje o saraja u kojim  se jede,blagovaonica poznate  po plesovima jemenki, akšamluci i do zore i do sedmicu dana , ašćinica

individualne ( da  li ?) lokacija gdje se skuplja otpadna / prljava krv , hranilište ( okupljalište ) i rasadnik  nečisti

menzulana ( mezilana, mezulana arap.)  (ženski rod)

postaje, stanica za izmjenu konja i odmor nosilaca poruka i po potrebi novca (današnjih poštara ) u srednjem vijeku, može i pošta u vestern smislu : poni ekspresa , Western union  i  wels fargo kočijskog saobraćaja,

Menzulane su uspostavljene pre svega na Carigradskom drumu. Menzulane je osnovao Murat IV (1623–1640)

Usporedbe radi:

-Pony Express [ˈpoʊni ɛkˈspɹɛs], poštanski servis u Sjedinjenim Američkim Državama, koji su održavali kuriri konjanici između St. Josepha u Missouriju do Sacramenta u Kaliforniji od aprila 1860. do oktobra 1861.

-Wells Fargo Osnovana      New YorkNew York, New York, SAD 18.3. 1852.

-Western Union Osnovana 1851godine u Rochester, New York , Sjedinjene Države

merak ( muški rod )

želja, jaka želja,  vruća želja,težnja za zadovoljstvom,  hir, čežnja, uzivanje, naslada, volja, prohtjev,poriv   žudnja;prohtjev, ćef;naslada, uživanje;ugodno raspoloženje; ali i sjeta, tuga, potištenost

meraklija (muški rod)

čovjek koji ugađa sebi po svojim prohtjevima,sladistrasnik,onaj koji uživa u životu, hedonista, onaj koji teži za zadovoljstvom/užitkom

merdevine (ženski rod)

ljestve, stepenice, dvostruke ljestve,stube,skaline,

merhum ( muški rod )

umrli, meit, mrtvac, merhametkija tek umrli, još svježi meit, jako novi merhametlija, fig slabašan čovjek, čovjek na rubu smrti, nemoćnik, bespomoćnik,jadnik,slabić,kuknjo,

meritorno  ( prilog )

mjerodavno,  bitno, punomoćno, suštinski,  punovrijedno, odgovorno, zaslužno,  hvale vrijedno

Mesalina ( ženski rod )

prva  žena rimskog imperatora Klaudija vrlo raskalašn i promiskuitetna, najpromiskuitetnija žena u svjetskoj historiji po činjenicama i zapisima, kraljica Marija Tereza mali maćić za nju bila, joj dobra posla za Muju,da je znao navrno bi on kod nje; naziv za raskalašnu, nemoralnu i promiskuitetnu ženu

mesija ( muški rod )

pomazanik, spasitelj koji treba da stvori savršen poredak na zemlji, pomazanik koji treba da stvori kraljevstvo nebesko na zemlji,  onaj koji će doći, pomazanik koji će na kraju historije doći da uspostavi kraljevstvo nebesko, spasitelj koji treba da stvori savršen poredak na zemlji,  mesih koji će najaviti apokalipsu i sudnji dan

mesijanizam ( muški rod)

vjera u vlastito božansko poslanstvo, vjera u poslanstvo uopće , fig.tobožnja spasiteljska, izbaviteljska uloga nekoga koji nudi pomoć

mešetar ( muški rod )

posrednik, broker, onaj koji posreduje u trgovačkim poslovima, onaj koji dovodi u vezu prodavca i kupca , fig. lovac u mutnom ,posrednik iz koristoljublja

meštar ( muški rod )

obrtnik, zanatlija, majstor, učitelj, poglavar , znalac svog zanata

metafizički ( pridjev )

nadnaravan , neprirodan, natprirodan, van granica osjetilnog svijeta metafizika  filozofsko učenje koje prelazi grnice osjetilnog (čulnog) svijeta i zato nužno zapada u statiku, a ponajčešće u idealizam;obraćanje  božanskom, Bogu i apsolutnom, proizašlom iz teološke i kozmološke crte, po Hajdegeru doktrina zaboravljanja bića

metafora ( ženski rod )

slikovit način izražavanja, skraćena poredba,  poređenje ,višeznačnost

metaloid (mški rod )

tijelo nalik na metal, metalast, koji ima osobine metala, meh. Penis, udo, vidi anamo onaj

metamorfoza ( ženski rod )

preobražaj,preobličenje, promjena: oblika, značenja, bitstva, sadržaja ,u grčkoj mitskoj predodžbi, preobrazba ljudi u životinje, cvijeće, zvijezde voljom bogova;promjene u toku postembrionalnog razvoja

metastaza  ( ženski rod )

prelaz i širenja uzročnika bolesti iz jednoga u drugi dio tijela krvnim ili limfnim putevima,poslijednji stadij karcinoma

metempsihoza ( ženski rod )

selenje duše poslije smrti u druge životinje i biljke, prema mitologiji i nekim „urođeničkim“ religioznim ubjeđenjima, seljenje duše iz jednog tela u drugo poslije smrti  

metilj  ( muški rod )

parazit, nametnik u tijelu ljudi i životinja, hrani se domaćinovim sokovima ili krvlju,pljosnati crv

fig. nametljivac, nasrtljivac, dosadljivac, štetočina

metoda ( ženski rod)

postupak prema osnovi da se postigne neki cilj, traganje za načinom kako postići neki cilj,način i put istraživanja prirodnih i drugih pojava; način planskog naučnog ispitivanja; način na koji se dugoročno obavlja neki posao; sistem, red, postupnost djelovanja; običaj, uobičajeni postupak

ukupnost djelovanja za postizanje ciljeva, utvrđeni redosljed potupaka i pravila osa nekom svrhom

metodologija ( ženski rod )

nauka o nečelima naučnog istraživanja,  osnovi istraživanja,   pripncipi istraživanja

metresa ( ženski rod )

gazdarica, domaćica; lčjubavnica , ljubeznica, naložnica , plaćena ljubavnica  , vidi kurtizana

metropola ( ženski rod )

glavni grad, grad matica, veliki urbani centri, gradski kolosi,

Metuzalem ( muški rod )

mudrac koji je prema Bibliji živio 964 g. , fig.vrlo star čovjek

mezanin ( muški rod )

polukat između prvog i drugog sprata, međuprostor, međusprat, svaki niži sprat koji se nalazi između dva viša; poluprozor, manji prozor između dva veća. 

mezar  ( muški rod )

grob, grobnica, raka, vječno počivalište ljudskih kostiju

mezarje  (srednji rod)

groblje, počivalište mrtvih, narodski greblje ,  mezarluk, mezaristan

meze ( srednji rod)

jelo koje ide uz piće, odabranja jela koja idu uz piće, mezu bira svako po svom izboru , u mezu spadaju sve vrste specijaliteta sa dunjalučke sofre, meza je jedan veliki jedinstveni gastronomski specijalitet koji se iznesu na sofru, prigodno (birano)  jelo uz piće , zakuska, 

mezetiti  ( glagol )

jesti, konzumirati mezu , meza niije obično hranjenje, to je posebna vrsta ćeifa i gušta, mezi se prilazi polako sa posebnim ćeifim ili guštom, meziti je umjetnosti koju samo akšamluci mogu akšamlučarima  priuštiti, fig. lagano guštati žensko tijelo, ćeifiti u vođenju ljubavi, seksati, ljubav voditi vidi takariti

mezetluk ( muški rod )

sastojak meze iznešen na sofru, dio meze, pojedinačna vrsta hrane sa sofre, jelo uz piće , meze

mider ( muški rod )

steznik,dio odjeće za isticanje struja, sprava za utezanje viška kilograma, dio odjeće (i muške i ženske) koji za zatezanje tijela u estetske svhe,

migrena ( ženski rod )

teška glavobolja koja se ponavlja, hronična bolest glave, glavobolja ( općenito )

mikrofekalija  ( ženski rod )

pojava neprirodno malene glave, urođena deformacija glave, nerazvijenost glave, maloglavatost; koju obično prati i duševna nerazvijenost (idiotija)fig. posljedica strabizmapojava neprirodnih izmetina i izlučevina u glavi i ustima manjeg obima, posljedice nacizma, četništva i ustaštva, gusala i prangi

mikrofon  ( muški rod )

sprava kaja pomoću električne struje prenosi zvuk ili glas do aparata za primanje, snimanje ili pojačavanje tona

mikrokefalija ( ženski rod )

pojava neprirodno malene glave, urođena nerazvijenost glave, maloglavatost; koju obično prati i duševna nerazvijenost (idiotija)fig. posljedica strabizma

mikrob (muški rod )

najsitnije živo biće biljnog ili životinjskog porijekla  ; zarazne klice, bakterije; mikroorganizmi

mikrokozam ( muški rod)

svijet malih veličina ( atoma),svijet u malim razmerama, čovek kao mali svijet  ; vidi :makrokozam  

mikron  ( muški rod )

mali, tisućiti dio milimetra,Jedinica za merenje veoma malih dužina , svetlosti

mikser  (muški rod)

mješač piča u ugostiteljskim objektima (baru), aparat za mješanje . kašenje i  sitnjnje hrane

milenijum   ( muški rod )

hiljadu / tisuču godina , period od hiljadu godina

milet ( muški rod )

narod, nacija, vjerska zajednica, vjera

milicija ( ženski rod )

javna služba za održavanja reda,zakona i sigurnosti,policija,službe bezbjednosti,mah.organi reda,otganizirana vojska građana , drotovi, murjaci

milicioner ( muški rod )

policajac, pripadnik organa reda i sigurnosti, redarstvenik, vidi drot

milja ( ženski rod )

mjera za dužinu: morska 1.852 m.  kopnena 1.609m, mah. tisuća/hiljada , 

milje ( ženski rod )

sredina, krug, okruženje, okolina u kojoj se tka nalazi, podstirač od čipki, čipkani podmetači ,ćipkani stoljnacii sl. izrađevine od čipke

mimika ( ženski rod )

izražavanje osjećanja i stanja kretanjem tijela i lica, pokreti tijela i lica, umjetnost izražavanja misli i osećanja pokretima mišića lica   i odgovarajućim gestovima

mimikrija ( ženski rod )

svojstvo prirođeno nekim životinjama da mogu boju kože prema okolini u kojoj se nalaze, mjenjanje boje tijela ,talna ili privremena sličnost po obliku, boji i drugim spoljnim osobinama nekih životinja, u manjoj meri i biljaka, stapanje sa okolinom u kojoj žive (sa granjem, lišćem, korom drveća, kamenjem i dr.) do ne prepoznavanja; velika sličnost jednih životinja sa drugim, tako da ih je teško razlikovati, iaoko između sebe nemaju nikakve druge vez sem te spoljne sličnosti  

mina ( ženski rod )

podzemni hodnik u rudniku,eksplozivno tijelo, eksplozivni metak,uložak za hemijske olovke, stari grčki novac,  nagazno tijelo , lagum; rudnik, majdan, rudno okno; rudna žica; ruda;   grafit za pisaljke.fig bomba, fol, 

minaret ( muški rod )

toranj /visoka uska kula uz džamiju sa kojeg mujezin poziva vjernike na molitvu , dio džamije, visoka kula, visoka uska kula uz džamiju  

minder/minderluk ( muški rod )

vrsta otomana, ležaja, sećija, vrsta  ležaja koji se mahom prostirao dužinom dva zida obavezno zahvatajući onaj sa prozorima i koji je služio za ugošćavanje i kafenisanje,često i za spavanje, znalo se i natakariti ili natandarati,jašta bolje to nego nego kundure ili nanule, dušek ili slamarica koja se prostire po divanu;

minderpuza  ( ženski rod )

osoba koja se izležava, puže na minderu, tračavica, šupljatorka, praznoglavka, neradnica, ljenjivica, lajavuša fig.bezvrijednica, maloumnica, pobjegulja ,kukavica, izdajica

miner ( muški rod )

radnik koji vrši miniranje,  specijalist za rukovanje eksplozivom (minama) deminer: čovjek koji otklanja mine fig. bacač bombi, “bombaš”bacač folova, folirant

minijatura (ženski rod )

meleno, sitno,melena stvarčica:sličica,ukras, nakit; ukras početnog slova u srednjevjekovnim i starim knjigama, malena slika, slika izrađena  u malome formatu,predmet u malome

milet ( muđški rod )

narod , ljudi, raja, nacija, vjerska zajednica, vjera (tur.)

minor  ( pridjev )

manji, potčinjeni, podređeni , slabiji, neznatniji; mlađi po godinama.

ministrant   ( muški rod )

poslužitelj u crkvi, bogoslužiteljov pomoćnik u crkvi, pomoćnik u crkvenim obredima ( u katolicizmu)

minuciozno 

maleno, neznatno,,tačno, precizno, određeno ,podroban, iscrpan; veoma tačan, savestan; cjepidlački,   veoma tačan, savjestan (fr.)

minus

manje, nedostatak, mana fig. faličnost

minjon

ljubimac, kolačić do pola stavljen u papirni tanjurić, miljenik, kolačić punjen kremom ,sladak, ljubak, malem sitan

miom

izraslina na tkivu mišića

mirija

porez, namet , daća

mir

aromatično ulje,miris,aroma, tišina, spokoj,stanje uma oslobođenog presija  stvarnosti ,jednostavna  definicija mira kaže da je mir odsutnost ratova ( borbe , sukoba)  (lat.Pax, absentia belli).

poet. nesebična ljubav čovjeka i žene , ruka u ruci, šapat usne  na usni,pogled u zaljubljene oči, zagrljaj zaljubljenih,

fig . stanje duše kod koja uključuje  molitvu, neograničenu ljubav prema Bogu Jedinom ,  prirodi , živim bićima i univerzumu

mirluh

miris kose

mirijada

milijarda

mirijada mirijadi

bazbroj,neograničeno,nepojmljivo mnogo,neizreciv, neiskaziv,beskonačan broj

mirodija

začin jelukoji sadrži aromatična ulja

mniti

misliti, razmišljati , kontati,

mnijem dakle postojim

mobilan  

pokretan, pomičan, pokretljiv,aktivan

moira

boginja sudbine u grč.mit., udes sudbina , strano žensko ime

MOJSIJATI

seksati, voditi ljubav, vidi takariti

moka

fine turske,arapske, brazilske ili javanske kafe

mokirati 

ismijavati, rugati, sprdati

molo 

gat, nasip, dok,lučka brana ili nasip,izgrađena obala ua pristup brodovima

Moloh

mitološki bog kojemu su se prinoisile ljudske žrtve, ono što trži velike žrtve, zlo, zvijer, sinonim za đavo

moment

prikladan čas, tren, okolnost,pravi trenutak

momentalno 

odmah , istog časa, u tren,neočekivano, časovito i privremeno, prolazno, u hipu

monah

samostanac,redovnik,kaluđer,zavjetovani  bogomoljac

mondura 

službena odjeća,uniforma, uniformisana odjeća

mongoloid

osoaba sa mongolskim crtama lica, Dawnov sindrom, skup poremećaja (na 21 hromozomu) koji uzrokuju fizičke i mentalne poremećaje (niži specifičan rast i izgled sa  izraženim znakovima retardacije (umne nesposobnosti)

monitoring

praćenje stanja, zbivanja i pojava;posmatranje ,  nadzor, nadgledanje.redovno posmatranje i beleženje aktivnosti koje se odvijaju u okviru nekog projekta ili programa,prikupljanja informacija o svim aspektima nekog projekta.

monogamija 

jednoženstvo, stupanje u brak sa osobom suprotnog pola, brak sa jednom osobom supreotnog spola, vidi poligamija

monogram

splet početnih slova imena i prezimena, incijali

monolit

kamena gromada u jednom dijelu, kiparsko ili klesarsko djelo urađeno iz jednog komada kamena,

monolitan 

jedinstven,nerazoriv,nedjeljiv

monopol

povlastica države,povlastica dana samo jednom čovjeku ili preduzeću da može preoizvoditi neku robu  ili trgovati nekom robom

monoteizam 

vjerovanje da postoji samo jedan Bog, jednobožje

monotono

jednozvučno, istozvučno, dosadno, jednoznačno,jednolično

monsinjor

prečasni,preuzvišeni,naslov visokih crkvenih ličnosti

monument

spomenik,isklesano umjetničko djelo,veličanstveni spomenik

monumentalno

glomazno,veličanstveno,znamenito

monstrum

nakaza,neman, čudovište, zvijer

moral

čudoređe ,čestitost,poštovanje,pravila za život u zajednici;pouka što je daje neka priča,skup nepisanih pravila, običaja,normi i navika koje određuju neko društvo vidi etika.

morbidan

boležljiv, slabunjav, nezdrav, štetan, bolestan

moribundus

onaj koji je na samrti,samrtnik

moron

duševni bolesnik, glupan , maloumnik, budala,idiot,davež, kreten

morozan

zlovoljan,zajedljiv,malouman

mortifikacija

usmrćenje,uništenje,pogubljenje

mošnja

kesa,tobolac,vreća,kožni omotač testisa

mošus

mirisna izlučevina nekih preživara,posebice iz porodice mošusnih jelena,farmaceutska esencija (ekstrakt)

motiv

pobuda,razlog,uzrok,doživljaj ili misaoni proces koji pokreće fantaziju umjetnika,sastavni dio umjetničkog djela

motivirati  

obrazložiti,podsticati,usmjeravati

mot(t)o

lozinka,geslo,kratka izreka koja pokazuje srž djela,osnovni sadržaj,glavna  misao

m.p.

kratica za manu propria – vlastitom rukom – vlastoručno

M.P.

kratica za mjesto pečata

mramoran

obojen poput mramora , čvrst / učvršćen kao mramor, po svojim osobinama nalik mramoru,

mah. mamuran do daske

mubahile

neporeciva istina,jedina istina,proklinjenje, uzajamno proklinjanje, proklinjenje  dvije suprostavljene radi uzvrđivanje/spoznaje neke istine i vjerodostojnosti nekog nauka

muf

Krznena rukavica sa jednim prstom, zamjena za rukavice u obliku tube  otvorene sa obje strane,

koji se pravi od toplog krzna, ženski odjevni predmet u koji se utiču ruke da se ugriju , kolčak.

teh. spojnica za vezivanje (ili spajanje) dveju cevi koje se dodiruju. (nem.),

mahalski  najintimnija krznena  zona žene (Venerin brežuljak),vidi  anamo ona,

perika, dodatak kosi

, venerin brijeg, viditi anamo ona

muftadžija

onaj koji hoće sve besplatno,nametnik,grebator,parazit

a potom ulizica,čankolizac,uvlakač

muftija

učenjak,učen čovjek,muslimanski vjerski dostojanstvenik

mujezin

muslimanski vjerski službenik koji sa minareta poziva na molitvu

muhabetiti

razgovarati, čavrljati,šupljati,progovarati,uopštavati, priišati opširno, nadugačko i naširoko

mukabela  susret,sastanak,dogovor,razgovor,učenje,uppoređivanje,sravnavanje

muka(j)et

pažljivost, zainteresovanost ,obazrivost, brižnost, angažovanost; (u religijskom i sekularnom smislu) vidi ni mukajet

muktar   kmet,podanik,sluga

muktaš / muktadžija  

onaj koji hoće sve besplatno,nametnik,grebator,parazit

mukte

badava,besplatno,džab-džaba

mula

učenjak,sudac,križanac između konja i magarca

mulat

mješanac,potomak roditelja crnaca i bjelaca

multilateralan

mnogostran,višestruk, višestran,umnožen

multipliciran 

pomnožiti,umnožitiu,množiti,umnožavati

mumija

balzamirano tijelo koje se očuvalo dugo vremena, čovjek: učamao, zastarjeo,zatucan,rigidnih stavova,

munta

džaba,grebana,licitacija,izrada,prevara

muntati

džasbalebariti,grebati se,izraditi,prevariti

munđati 

gunđati, prigovarati, mrmljati, govoriti nerazgovjetno

munjen

udaren ,zbunjen, vidi opičen

MURAFA  ( ženski rod )

finta, fol, prevara, trik, izrada, zvrčka,izrada

 

muradar ( muški rod )

propalica,probisvjet,varalica

muraćep ( muški rod )

tinta,mastilo

murdar (muški rod )

prljav, nečist, aljkav čovek (tur.)

murija ( ženski rod )

policija , milicija,panduri,zandarmerija, drotovija

murjak  ( muški rod ) 

policajac , organ reda ,milicioner, pandur, žandar , vidi drot

murtatin ( muški rod )

izdajica,odmetnik,nečastan čovjek , izdajnik, kvisling

muselim ( muški rod )

sreski, oblasni sudija; zastupnik paše, vezirov poverenik  ali i nadzornik tamnice,  tamničar,zatvorski čuvar,stražar

musliman ( muški rod )

 osoba koja slijedi islam monoteističku i Abrahamsku religiju zasnovanu na Kur'anu. Muslimani smatraju Kur'an doslovnom riječi od Boga , čovjek koji bezuslovno vjeruje u Boga Jedninog,čovjek koji se potpuno predaje Uzvišenom Stvoritelju,pripadnik islama,muslim(an) je paticip riječi islam:potpuna predanost,pokornost, potčinjenost

mustaći

brci,brkovi,dlake ispod nosa

mustang

poludivlji američki konj

muškobanja

muška banja,žena koja se ponaša (vlada) poput muškarca,žena koja imitira muškarca fig.lezbejka

mušema

voštano platno,impregnirano platno

mušterija

kupac,onaj koji plaća neku robu ili uslugu,klijent,komitent

muštuluk

nagrada donosiocu dobrih vijesti

mut(t)eki

bogobojazan čovjek, čovjek koji se čuva i kloni nevaljalština, koji ispunjava svoje dužnosti,

boobojazan čovjek

mutevelija

muslimanski službenik koji se brine o održavanju džamije,upravljač džamije,upravitelj samostalnog vakufa(zaklade)

mutiranje

mjenjanje glasa na prelazu iz dječačkog u mladalačko doba

muze

devet zevsovih kćeri ,svaka zaštitnice pojedine umjetnosti ili znanosti (nauke),fig.nosilje

umjetničkih i znanstvenih ideja i zamisli

muzej

znanstvena,umjetnička,prirodno-historijska zbirka,zgrada u kojoj se te zbirke čuvaju

muzičar

učeni glazbenik,profesionalni glazbenik,glazbeni umjetnik

muzikant

glazbenik,priučeni muzičar, muzičar naivac,muzičar ali ne i umjetnik

N n

Nacija 

narod,ljudska zajednica koja osjeća da pripada zajedno, ljudska zajednica koja je po svojim historijski m i kurturološkim karakteristikama usko povezana

nacionalizam

naglašavanje svih vrijednosti koje su značajne i specifične za neki narod,pokret u vezi s razvijanjem osjećaja i ljubavi za narodne vrijednosti; negativno značenje: isključivost u naglašavanju i razvijanju vruijednosti,osjećaja i ljubavi prema samo jednoj naciji na uštrb drugih naroda po cijenu istrebljenje i genocida nad tim narodima,glorifikacija i supermacija svoje nacije na uštrb drugih po cijenu likvidacije svih ostalih naroda:vatikanizam, europejstvo, nacizam,amerikanizam,ustaštvo(kroatjanstvo) i četništvo(srbaljstvo)

NACISTI

udruženje vatikasnki ljubimaca pogana –  primogenius paklenikusa, genocidne zle horde koljača i manijaka, genocidna družba, abortusi  tame i zvjerinja, nespadaju čak ni među neljude – oni su monstrumi, oni koju nabijaju djecu na bajonete, gasom, macolom i drvosječkom sjekirom  ubijaju ljudska bića, silovatelji, krkani i slična arijevska izmetina i bagra

nadžak

mlatilo,štap sa nataknutom sjekiricom,ljutomoštro

nadžak baba

oštrokonđa,svadljiva,ljutita žena

nagrabusiti 

nadrljati,nasankati se,navući se,osihiren,biti žrtva hodžinih, reisovi u umlmijinih ili drugih sihira, biti žrtva  babinih ili gatarinih   (vještičijijih) gatki i usljed posljedica: poludjeti,izgubiti razum, ograisatibulazniti,pohajvaniti,pošandrcati,besmisleno se ponašati i sl.

NAGRAJISATI ( OGRAISATI ) 

nagrabusiti, nadrljati,nasankati se,navući se,osihiren,biti žrtva hodžinih, reisovi u umlmijinih ili drugih sihira, biti žrtva  babinih ili gatarinih   (vještičijijih) gatki i usljed posljedica: poludjeti,izgubiti razum,bulazniti,pohajvaniti,pošandrcati,besmisleno se ponašati i sl.

nahija 

manje upravno područje,kotar,srez

nalet 

proklet , prokletastvo , fig. đavo ,šejtam, sotona

nanule

obuća , drvena papuče sa jednim remenom, vrsta natikača

natikače

vrsta obuče, vrsta drvenih papuča  ,modernije nanule,prije drvene dno sa raznim varijacijama remenovam od kože , sada se prave od svih materihjala, ali izgibile izvornost, specifičnost i draž

NATOANIJEL

preklapajuća složenica od NATO i Natanijela,zavjerenik,podmuklo lice,peder,čifiut, zločinac,pljačkaš,lažov,varvarin;vidi pogančer

napa

prekrivač,stolnja,aparat za prikupljanje (eliminisanje) mirisa kuvanje

napalm

bomba    vatrena,požarna bomba

napose  

naosob,iznimno,posebno,posebice,samo za

naracija

pripovjedanje,izlaganje,pričanje

narativno

pripovjedački (narativna proza)., koje služi pripovedanju, pripovjedni

narator

Pripovjedač, pričalac, onaj koji je sklon pričanju, pripovedanju,  posmatrač vremena i  događaja i svoja opažanja izlaže na vrlo uvjerljiv i objektivan način  (lat.)

U tv, filmskom i pozorišnom smislu narator može djelovati na tri načina:

-narator koji govori kao da zna šta se sa određenim likovima dešava

-narator koji govori tekst u prvom licu jednine

-narator koji ima ulogu posmatrača i govori činjenice (iz ugla svedoka)

narav 

ćud , priroda, karakter, duh , psiha , mentalitet , zbir duševnih osobina jednog ljudskog bića, senzibilitet, ljudska priroda

narcizam

zaljubljenost u samog sebe,spolna samozaljubljenost,umišljenost,oholost

narkoman

ćovjek koji boluje od narkomanije,bolesnik i ovisnik o drogama

narkomanija

bolesna želja za uživanjem narkotika , sklonost konzumiranju narkotika, ovisnost o drogama

narkoza

umjetno izazvana neosjetljivost, uspavljivanje u medicinske svrhe

nargila

orijantalna lula za pušenje sa vodom, pribor za pušenje, narkomani je koriste za drogiranje

NASRHNUTI   naježiti,usplahiriti,raznježiti,nadražiti dlake na glavi ili tijelu,

nasukčija

vođa  grupe janjičara, predvodnici askera, vođe vojne grupe (nešto kao narednici)

nasušna

neophodna, svakodnevna, osnovna,prijeko potrebna ,goruća potreba ,potrebita, bez koje se ne može , vidi anamo ona

natenane

podrobno,potanko,iscrpno,detaljno,nasamo,iscrpno,u sitnice,polako,  detaljno, u tančine, u detalje, opširno, sveobuhvatno, cjelovito,u pojedinostima, pregledno,

nativizam

učenje da čovjek vež rođenjem donosi  neke pretožbe,pojmove,znanja i istine

natura

priroda

naturalije

prirodne stvari,prirodne potrebe,konzervirani ili preparirani predmet(prirodni) za muzeje i zbirke

naturalizam

smjer u nauci i umjetnosti koji priznaje prirodu kao vrhunac i za njom se povodi

navigacija (navigavati)

skup svih radova u vezi vođenje broda, fig.uvođenje broda u luku , kormilarenje,

upravljanje brodicom,čamce,škunom ili brodom fig. seksati se, vidi takariti

nazali

nosni glasovi m,n

nazalno

kroz nos

nazočiti

svjedočiti,prisustvovati,biti upoznat,biti svjedokom,potvrditi

neaktivan

neradan,paivan,nezainteresovan,umrtvljen,nepokretan,mirujući

neandertalac

pripadnik izumrle ljudske rase iz diluvija,čiji su ostaci pronađeni u dolini Neandertal u Njemačkoj,fig.primitivac,pračovjek,nerazumnik

nebeski metar

150 miliona km tj.srednja udeljenost Zemlje od Sunca

nebuloza   od lat nebulosis maglovito, njesano,tmurno,mutno,obmana,lažnao obećanje,

glupost,ludost,trivijalnost,bedastoća,besmisa

negacija

poricanje, nijekanje,odricanje,nebjerovanje

negativno

nejasno,nestalno,nesigurno,odrično,neistinito,odbojno,vrijedno,manje od nule

negliže 

lagana providna odjeća,jutarnja odjeća,nepresvučenost poslije noći, neodjevenost, nedovoljna odjevanost

negroid

čovjek sa fizičkim karakteristikama crnca

negroidan

crnačkog izgleda

nekoć

neke noći, prije , nekada , davno ,

nekrofilija (nekromanija)

nastranost,izopačenost,oskvrnuće (obečašćenje) leševa radi seksualnog uživanja

nekropsija

službeni pregled mrtvog tijela

nekros

mrtav

nekromantija

umklanjanje mrtva djeteta (fetusa) iz majčine utrobe

nekroza

obamiranje(odumiranje) pojedinih dijelova tijela

nektar

piće bogova,piće vječne mladost,slatki sok biljki

nekvalificiran  

nestručan, vez stručnog znanja, laik, bez stručnosti

nelikvidan

onaj koji ima poteškoće u plaćanju, onaj koji je u minusu,

nelogičan

bez smisla,bez logike,bez pravilnog(pravog) mišljenja, apsurdan

nelogizam

deduktuivno i analogno razmišljanje kada se iz jedne premise zaključi da je neki navod ,  tvrdnja ili misao nelogična, glupa i neistinita.

Na primjer svi su ljudi pametni!

Papa je muško!

Zapad je kolijevka civilizacije.

nelojalan

nevjeran, neispravan,nekorektan

nemoralno

nečudoredno,nečestito,nepošteno,iskvareno,neetično,

nenormalno

nepravilno,neredovito,iskvareno,van normi

neobičan

izuzetan, različit, drugačiji, poseban, izniman, jedinstven, atipičan, osobit, sporan, izvanredan, neočekivan, nekonvencionalan, nesličan, nesvakidašnji, originalan , netipičan, neverovatan, osoben, naročit, besprimeran, izdvojen, nesvakodnevan,   vanredan, ekscentričan, specijalan, neuobičajen, misteriozan, drugi,   unikatan, svojstven,   vanserijski, svojevrstan, odvojen, tajanstven,   fantastičan,

neologizam

nova riječ za novi pojam,nova tvorevina,novo značenje za postojuću riječ

neoplazma

izraslina u tkivu,nova tvorevina, novi rast, tumor

nepatvoren

osobit,autentičan,ličan,pravosnažan,izvorni,pravi,vjerodostojan,neizvještačen

nepotizam

običaj da ljudi na visokim položajima pribavljaju dobre položaje rođacima,rođačka povezanost finkcionera u bogaćenju i otimačini državnih dobara

neprikosnovenost

nedostižljivost, nedodirljivost,nepovrejedivost,nedostupnost,van domašaja

 neprimjereno

neprilično ,neumjesno ,neprikladno,nepristojno ,nerazumno ,neetično ,neukusno,

nekulturno ,nerazborito ,neprihvatljivo ,skandalozno ,neodgovorno,nedopustivo,

nemoralno,licemjerno,nepoželjno,nedolično,nekorektno,promašeno ,sramotno,

imbecilno,amoralno,besmisleno,deplasirano,diskriminatorno,apsurdno ,dvolično,

ponižavajuće,neprincipijelno,neinteligentno,nelogično.suludo,ridikulozno ,

nebulozno , nedemokratsko ,nakaradno ,nehumano ,necivilizirano ,uvrjedljivo

neracionalno

nerazumno,besmisleno,nerazložno,nesmislenonesuvislo

nerealan

nestvaran,neizvršiv,nepraktičan,nemogić, neizvodljiv

neregularan

nepravilan,neuredan,nesređen,nezakonit,van normi

NERETOVANJE  

od eng.rat (ret) pacov,štakor, ne pacovariti,ne sakrivati se,ne pacovariti,otvoreno pacovariti,vidi retovanje

nerv

živac,djelić živćanog sistema,jedinica živačanog sistema,skupina neurona

nervoza

slabost živaca,razdražljivost,prosjećajnost

nesolidan

nepouzdan, slab,loših kvaliteta, labav,klimav

netaktičan

neobziran,nepažljiv,neodmjeren

nestbeschmutzer

jev.onaj koji uništava svoje gnijezdo

neuron

osnovna jedinica živčanog sistema

neuroza

oboljenje živaca bez organskih promjena

nevaspitanje 

nedostatak odgoja,prostakluk,bezobrazluk,primitivizam

nikab 

veo, maska, pokrivka za lice, tkanina kojom se pokriva lice ,  ponekad čitavo, ponekad se oči vide, vidi burka

nikotin

alkaloid duhana,otrovno ulje u listu duvana,otrovna smola u cigareti ili drugoj duvanskoj prerađevini

niktalopija

bolest kod koje bolesnik bolje vidi noću,u mraku nego danju

niktofobija

strah od:nići,mrakamtame

niger

crnac

nihil

ništa

nihilizam

negiranje postojećih postojećih vrijednosti i obaranje (obezvređivanje) svih političkih i socijalnih odnosa

nijansa

neznatna razlika,mala promjena,postepen prijelaz

nimbus

duga,kišni oblak,veliki ugled,svetački sjaj (aureola)

nimet

hljeb,kruh,panja

nimfa

polubožica u mitologiji,vodena vila

nimfomanija

pretjerani polni nagon kod žena,ženska nezasitost u seksu

ni mukajet

ni da pisne, ni da progovori,čutke,nezainteresovano, nepažljivo, nebrižno, neobazrivo, bezbrižno, van događaja, isključeno

nirvana

ništavilo,konačni cilj čovjeka,dostizanje savršenstva,potpuni mir i oslobođenje od strasti prema Budinom učenju

niša

udubljenje u zidu za smještaj predmeta ili namještaja;udublkjenja u šančevima za sklanjanje (mimohod)

nivo

razina,ravnina,stepen,izjednačenost

nobl

plemenit,otmjere,profinjen

 noga

ekstremitet,udo za hodanje, mah. otkaz,prekid,raskid,odbacivanje  ,

nogatransiranje

hodanje pješke , prevoz pješke ,odbacivanje nogo, prevoz nogom, šutiranje nogom , udaranje nogom,

dala mu nogu / nogotransirala prekinula druženje ili zabavljanje

nokturno

Termin  nokturno ( lat.nocturno)se javio u 1 vijeku označavajući kratku lirsku instrumentalnu kompoziciju, sa težištem na noćna sanjarenja i raspoloženja, koja se izvodila noću, prvenstveno na otvorenom , u parkovima , đardinima i dvorskim vrtovima. Ova muzika se često poistovjećivala sa  serenadom. Kasnije je naziv nokturno prihvaćen u književnosti i slikarstvu , označavajući   umjetnička djela meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi i boje korespondiraju sa odgovarajućim ambijentom i raspoloženjima u sprezi sa noćnom tamom i tišinom. Prem našim spoznajama ,nokturno se sasvim slobodno može u dovesti u kontekst elegičnih sevdalinki i bosanskog sefardskog romansera nastalih na prostorima Bosne, pod uticajem orijentalne  muzike, a koje preferiraju jednoglasno pjevanje. Nokturno kao  klavirsku kompoziciju je usavršio je Frederik Šopen , a od 19 vijeka izrazom nokturno se označavaju i različite orkestralne kompozicije. Nokturna su pisali mnogi veliki pesnici:Prever,Jesenjin,Marina Cvetajeva, Aleksa Šantić,Tin Ujević,Mak Dizdar,Vesna Parun…

 noga

ekstremitet,udo za hodanje, mah. otkaz,prekid,raskid,odbacivanje dala mu nogu prekinula druženje ili zzabavljanje

nok – aut

udarac u bokcu kojim je borac onesposobljen za dalju borbu;završni,konačni,eliminirajući udarac

nokturno

noćna pjesma:vrsta sitne muzike,vrsta manje muzičke kompozicije

nominativ

prvi padež deklinacije

nominirati

imenovati,postaviti,predtaviti,izabrati,predložiti,predstavit

nona

katolička redovnica,baka,nena,deveti stupanj dijatoničke ljestvice

non plus ultra

nenadmašivo, veličanstveno,neizmjerno

non stop

neprekidno,bez prestanka

nonšalantno

nehajno,nemarno,neobavezno,neodgovorno

nonsens  

besmislica,glupost,glupavost,budalaština,

norma

propis,pravilo,veliki blagdan,zatečeno običajno stanje;kratak naslov na svakoj prvoj strani štampanog arka

normala

okomica.prevac koji se sa drugim siječe pod 9o stepeni (pravi kut)

normativ

ono što određuje,skuup normi koje nešto određuju,pravilo

nostalgija

čežnja za: zavičajem,uspomenama

nota bene (N.B.)

dobro pamti!,pazi!napomena na kraju pisma kad se želi nešto naroćito istaknuti ili kad se nešto u pismu zaboravilo ili ispustilo

notica

napomena,obavijest,zabilješka

notirati

zaopisati,zabilježiti,bilježiti,evidentirati

notorno

opće poznato,otvoreno,stvarno

novela

kratka pripovjest u kojoj se radnja brzo odvija;izmjena ili dopuna postojećih zakona

novina

novost,štampa,vijest

novitet

novost,nova stvar,novotarija,svježa stvar,friškost

nuda veritas

gola istina

nubečije

askerska stražarka pratnja,askerski vojni sprovodnici,askersk vojna policija, čohodari

nuditet

golotinja

nudizam

kult golotinje,pokret za slobodu golatinje na javnom mjestu;želja da se po uzoru na stare grke golo tijelo afirmira i ojača zdravlje

nugat

slastica sa od meda,badema i mirodija

nukleus

jezgro,suština,bit,srž,fig.osnov/početak svega

numerirati

označiti brojevima

nuncija

papski izaslanik pri vladi,vjesnik

njičevo /ničevo

ništa,ništavilo,nihilizam,besmisao

njoki

valjušci,okruglice,knedle

njonja 

mah.nos,vidi kešina

njofra

pijani Franjo Tuđman načertasnijac na salvetama

O o

o

kratica za : otac(svećenikI,odozdo(kod označavanja retka u knjizi),za opus,za otok

oaza

zemljište sa vodom i florom u pustinji,zeleni otok u pustinji,nije fatamorgana

MAH obaljestiti

napiti ,oduzeti,urokati,obeznaniti se od pića

OBARABATITI

nekoga namazati izmetom,usrati,unerediti,pogovančeriti,onečistiti,upraljti (izmetom, đubrivom,smećem)

obdukcija

seciranje,paranje mrtvih trupla(lešina),utvrđivanje uzroka smrti ili nekih drugih činjenica u vezi umrlog

obelisk

spomenik (egipatski) u obliku četvorouglog  kamenog stuba sa šiljastim završetkom

ober

krijesta,nad,iznad,mah.klitoris,dražica dio anamo one

oblajhati  

ofarbati,obojiti (najčešće se podrazumjeva u plavo/žuto,bijelo), hidrogeniziratipromjeniti boju kose,prefarbati

obeščašenje  stramota, poniženje, neprimjeran odnos prema nekom ili nećemu,brutalan napad na nečiju čast ili svetinju,oskrvnuće, sidi skrvnaviti

odisejada

lutanje puno događaja (prema starogrčkom junaku Odiseju)

objekat

predmet,stvar,biće,riječ,na koju prelazi glagolska radnja

odiozno

mrsko,neugodno,odvratno,odbojno

odium

mržnja,odvratnost,zlovolja,odbojnost,neugodnost

objektivno

stvarno,predmetno,realno,bezbeli,bez ličnih sklonosti,konotacija ili simpatija,vidi subjektivno

OĆAFIRITI

postati religijski konvertit, postati: bezbožnik, nevjernik, ateist

oda

svečana lisrska pjesma koja veliča neku povijesnu ličnost ili neki historijski događaj

od kolonj

kolonjska voda,mirisna voda

odora

uniforma,odjeća

odobaša

zapovjednik janjičarske čete

odadžija

povornik,konobar,poslužitelj

odrtina

otirač,odrpanac,poderotina,ofucan,šugav,izlizan,pederčina,šljam,grebator

 oduzeti se

napiti se, urokati,obaljestiti,obeznaniti,uplagirati

o

kratica za : otac(svećenikI,odozdo(kod označavanja retka u knjizi),za opus,za otok

oaza

zemljište sa vodom i florom u pustinji,zeleni otok u pustinji,nije fatamorgana

OBALJESTITIi

mah.napiti ,oduzeti,urokati,obeznaniti se od pića

OBARABATITI

nekoga namazati izmetom,usrati,unerediti,pogovančeriti,onečistiti,upraljti (izmetom, đubrivom,smećem)

obdukcija

seciranje,paranje mrtvih trupla(lešina),utvrđivanje uzroka smrti ili nekih drugih činjenica u vezi umrlog

obelisk

spomenik (egipatski) u obliku četvorouglog  kamenog stuba sa šiljastim završetkom

ober

krijesta,nad,iznad,mah.klitoris,dražica dio anamo one

oblo

okruglo, ovalno, okruglasto ,svileno, utgenuto, pllišano,brušeno, zategnuto, oblikovano,isklesano, porculansko,pahuljasto, svjetlucavo

oblajhati  

ofarbati,obojiti (najčešće se podrazumjeva u plavo/žuto,bijelo), hidrogeniziratipromjeniti boju kose,prefarbati

obeščašenje

stramota, poniženje, neprimjeran odnos prema nekom ili nećemu,brutalan napad na nečiju čast ili svetinju,oskrvnuće, sidi skrvnaviti

odisejada (odiseja)

lutanje puno događaja (prema starogrčkom junaku Odiseju)

objekat

predmet,stvar,biće,riječ,na koju prelazi glagolska radnja

obnoć

preko noći,noću , tokom noći, po cijelu noć

odiozno

mrsko,neugodno,odvratno,odbojno

odium

mržnja,odvratnost,zlovolja,odbojnost,neugodnost

objektivno

stvarno,predmetno,realno,bezbeli,bez ličnih sklonosti,konotacija ili simpatija,vidi subjektivno

OĆAFIRITI

postati religijski konvertit, postati: bezbožnik, nevjernik, ateist

oda

svečana lisrska pjesma koja veliča neku povijesnu ličnost ili neki historijski događaj

od kolonj

kolonjska voda,mirisna voda

odora

uniforma,odjeća

odobaša

zapovjednik janjičarske čete

odadžija

povornik,konobar,poslužitelj

odrtina

otirač,odrpanac,poderotina,ofucan,šugav,izlizan,pederčina,šljam,grebator

oduzeti se

mah.napiti se, urokati,obaljestiti,obeznaniti,uplagirati

odžak

dimnjak

odaja

velika soba,dnevna ili spavaća soba

odaliska

bijela haremska robinja

ofanziva

navala,napad,atak,jurišanje

oficijelno

službeno,uredno,zvanično

oformiti

osnovati,oblikovati,složiti

ograisati   

nagrabusiti, nadrljati,nasankati se,navući se,osihiren,biti žrtva hodžinih, reisovi u umlmijinih ili drugih sihira, biti žrtva  babinih ili gatarinih   (vještičijijih) gatki i usljed posljedica: poludjeti,izgubiti razum,bulazniti,pohajvaniti,pošandrcati,besmisleno se ponašati i sl.

ohrndan

okrnjen,načet,pohaban,zastario,polovan,star

okcident   

zapad,Zapadni dio Zemlje

O-K-

kratica za o ke(eng) u redu

okarina

vrsta muzičkog instrumenta od gline obavlnog oblika sa rupicama,sada se rade i u plastici

o ke govorna kratica za all corcect : u redu je

oker

žuta ili svjetla smeđa boja kojom se služe  moleri i soboslikari,posebna žuta boja kojom se služe slikari i soboslikari

oklagija

idužena tanka drvena  motkica   ili drveni valjak za razvlačenje jufki ili tjesta

oksid

hemijski spoj elementa sa kisikom

oksidacija

spajanje kovine sa kisikom,rđanje,izgaranje,bojadisanje kose u svijeliju boju (blajhanje)

oktava

osmica,razmak od 8 tonova u muzici,kirica od osam stihova

oktet

kompozicija za 8 solističkih instrumenata ili glasova,grupa od 8 instrumenata ili glasova

oktroisati

silom nametnuti,prisiliti

okultan

tajan,skriven,mistilčan

okupacija

zauzeće,zaposjednuće,zauzimanje

Olimp

gora u grčkoj boravište starogrčih bogova ,fig.pijedastal,vrh,tron,prijesto

oliva

maslina

ol rajt (all right)

u redu!dobro je!

oluk

kučni žlijeb(utor),metalna konstrukcija uz krovnu strehu (crijep),služi za slijevanje i odvod vode ,žlijep u cijevima vatrenog oružja,vrpca,traka,vodič

Om

jedinica ua mjerenj električnog otpora

Oma Grkić    (1952  Tešanj)

(došlo) iz Tešnja,srednja strojarska škola,viša uopravna,kontrolor proivoda i nabavka,on,Dobri i muzika ne tri svijeta,već četiri paralelna svijeta,svjetski orvak u natezanju kuke,ili pobjeda ili ode nekom prst nekom

omen  

znak predznak,predosjeća,šuha ruka,neke plesne cake znao ali u totalu tanak bio

ominozan  

koban,zlosluta,sumnjiv,sumnjičav

omlet

jelo do jaja,sa šunkom i brašnom ili bez brašnja,dodaci po volji

omnipotencija

svemogućnost,svemožnost

ONA DLAKA

dlaka anamo onog ili anamo one,vrlo blisak mikronska debljina,širina ili dužina,figurativno može odražavati bilo koju udaljenost dodavanje željenog prefiksa umjesto rječničkog sve postaje jasnije i određenije.Ali to izgovoriti je prosto i ružno.

U mahali   ima vrlo malo vulgarizama.Ako ih ima onda su zasluženo izrečeni.Što bi Dobri rekao: ja te riječi poznajem ali ih ne mogu izgovoriti,nisam se to nikad mogao naučiti.Ako mislite da je on glup,varate se,vjarovatno.

ONAJ DIM

dim anamo one ili anamo onog,kada zamjenica  i odgovarajući imenični (prisvojni / posesvini – ne zna se ko je posrsivniji) pridjev zamjene mjesta sve je jasno,ali malo ili više vulgarno.

Nisu te riječi za nas.Zato mi volimo upotrebljavati mahalski žargon,hem komparativan, hem slikovit , hem narodski, hem pristojan i ne može fuliti.

onanija

samozadovoljenje polnog nagona,vidi masturbacija

ondulacija

umjetno kovrčanje kose,brenovanje,umjetno stvaranje loknica

onerozno

mučno,tegobno,teško,dosadno,neugodno

Onomad

Maločas,za dlaku ,blizu,otprilike,blizu,gotovo,nedavno,prije nekog vremena kada se desilo i nešto drugo: onom jednom naročitom prilikom koje bismo možda mogli i da se setimo

Onomad kao izraz određuje tačku u vremenu na način na koji se to jednim jedinim prilogom inače ne može uraditi.

U mahali upotrebljen  kao futur stvara haos i veže um u čvor brišući sve književne kanone.

Primjer:

Onomad kada se te umorim…

Onomad kada te usnijem…

Onomad kada te sretnem…

Onomad kada se baildišem preslažući te po posteljini…

onomatopeja

riječ,glas ili zvuk kojom se oponaša prirodnji zvuk

oologija

nauka o jajima,nauka o testisima,jajologija,testislogija,mudabntologija

opačina  

nevaljalstvo,opako djelo,zločasta šala,podvala,pakosna smicalica

oplalizirati

prelijevati se

opat

predstojnik samostana, svešteno lice

opatica

glavarica ženskog samostana,svaka katolička redovnica,samostanske iskušenice

opcija

slobodan izbor,mogućnost

operirati

raditi,izvoditi,rukovoditi,baviti se,izvršavati kirurški zahvat

opetovati

ponavljati,raditi  istu stvar zaredom,ponovo isto raditi

opičen 

udaren,munjen,zveknut,zbunjen,uhabljen,blentav,sulud,nenormalan,opšti ,sveopći, glavni, uobićajen  fig. običan, uobičajen, prosječan, običan, prinližan, uobičajen

opijat

sredstvo za operiranje u kome ima opijuma,narkotik od opijuma, fig.narkotici, ono što opija

opit

pokus,eksperiment

opijum

droga dobijena od sirovog maka

oponirati

suprostaviti se,protivitise,nesaglasiti se

oportunista

prilagodljiv čovjek,čovjek koji se prilagođuje situacijama i protiv svojih ubjeđenje

opozicija

otpor,protivljenje,opreka,različitost,međusobna suprostavljenost,suprotnost,međusobno suprotan položaj planeta Sunčevog sistema glerdano sa zemlje

opresivan

ugnjetavan,tlačen,izrabljivan,nevoljan,potištenj,stješnjen

opscesan

bestidan,razvratan,raskalašan,bludan.prostački,sraman,sramotan,gnuisan,gadan

opservacija

opažanje,motrenje,zaključivanje,posmatranje,zapažanje, ispitivanje,  osmatranje;   primedbe,

napomene, opaske.

opservator

posmatrač,motrilac,opažač,ispitivač

opservatorija

zavod za meteorološke,geofizička ili astronomska opažanja

opskurno

tamno,mračno,sumnjivo,morbidno

orbis

krug,svijet,planeta,kugla

orbita

krivulja (elipsa) po kojoj se kreću nebeska tijela,položaj nebeskog tijela u odnosu na druga tijela,očna šupljina

opsesija

opsjednutost,obuzetost,dlokada

opstrukcija

prkos,sprečavanje,inat,smetnja,suprostavljanje osobito u parlamentu

optima fide

u nasjboljoj mjeri

optimalno

najbolje,najpovoljnije,najviše

optimist

čovjek koji sve posmatra u najpovoljnijem svjetlu,glupak dobrih namjera

vjerovanje da je sve dobro i da će sve dobro ostati,naivni utopista,vidi pesimizam

optimus

najbolji

opus

djelo,potpuno djelo,više djela sabrano u jednom,znanstveno ili glazbeno djelo,niz djela koja čine cjelinu

oranž

crveno žuta katranska boja,naranđasto

orarij

red vožnje,satnica ,raspored sati

orator

govornik

oratorij

muzičko djelo za orkestar,hor i solo pjevače,soba za molitvu,udruženje katoločkih sveštenika

ordinaran 

običan,prost,jednostavan,uobičajen,svakodnevni

o revoar   (fr.au revoir )

do viđenja! zbogom, na svidenja, bum se videl

orgazam

žvrhunac uzbuđenja kod polnog odnosa

organ         

dio tijela koji vrši određenu funkciju,dio nekog sustava,dio nekog udruženja, zastupnik  neke (nekih dijelova) vlasti :slasilo,novine

organizacija

oređenje,udruženje,sustav,sklop,zajednica,skup organa

organizam

ustroj,skup organa koji čine jednu cjelinu,živo biće

organizirati

urediti,usrojiti,usklađivati,priređivati

organski

sastavljen od organa,živ,ono što je svojstveno organizmu,ono što pripada čovjeku,životinjskom i biljnom svijetu

orgije

pijanka,razudana zabava,nedolično seksialnno ponašanje u grupnom druženju,zabava koja je izmakla kontroli

original

izvorno,izvorno djelo,onaj koji nije imao uzoraka,prvi uzorak,nepatvoreno,autentićno

Orijent

istok,istočne zemlje,izlazak sunca,zemlje Bliskog i Dalekog istoka

orijentacija

određivanje položaja,snalaženje,pravilno usmjeravanje,usmjeravanje

orijentalistika

naučno istraživanje jezik,literature i naroda Orijenta,kvazi nauka,najveći abortus među naukama tog tipa,najveća naučna podvala,nauka o gnusobne priče o Orijentu

oriz

riža

orkan

jak vrtložni vjetar brzine veće od 120 km/h

orkestar

skup svirača koji izvode muzičko djelo;prazan prostor pred orkestrom

ornament

likovni ukras, umjetnički ukrašem detalj

oroz

pijetao,kokot,obarač na puški ili revolveru,mah.klitoris,dražica dio anamo ono

ornament

ukras, ukrasni detalj

ortak

sudionik,saučesnik,drug,kompanjon,jaran

ortodoksno

pravovjerno,po pravilima,nepokolebljivo,istrajno,pravilno,nepromjenjivo

ortogonalan

pravougli,okomit,koji takari pod uglom od 90 stepeni;deba razmišljo o ortogonaliziranju ali skonto da takarenje samo pod jednim uglom i nije kakvo takarenje pa križao iz popisa takariti

oscilirati

njihati se,kolebati,titrati,pomicati se tamo vamo,ljuljati se

osjet

čulo , tjelesni/fizički prijemnici opažanja ili percepcije informacija iz sopstvenog tijela ili  okoline.  čulo predstavlja sposobnost organizma da opazi vanjske i unutrašnje nadražeje ili stimulaciju,  prema Aristotelovoj , još uvijek aktuelnoj definiciji postavljenoj u 3. vijeku p. n. e. postoji pet osjeta: dodir, miris, okus, sluh i vid

osjetilnost

doživljaj / osjećaj  koji nastaje djelovanjem ili  percepcijom procesa određene vrste , inteziteta i trajanja na naš osjetni sistem

osećajnost, emotivnost, istančanost, duševnost, čulnost, senzibilitet,suptilnost

oseka

spuštanje nivoa  morske površina

oskvrnuće

oštećenje nekoga ili nešto , vidi obešćašćenje i skrvnaviti

Osmanlije

Turci

osmologija

nauka o mirisima

osmoza

sposobnost mješanja rastopina/rastvora kraoz tanku opnu/membranu

ošap

suho voće

oštarija

krčma,gostionica,birtija,profani ugostiteljski objekat

otoman

počivaljka,ležaj bez naslona

ovacija

oduševljenje,javno izražavanje oduševljenja klicanjem i skandiranjem,glasovna podrška hajvana hajvanu,vidi nacizam,četništvo,ustaštvo

ovalno

jajoliko,duguljastvo,iskrivljeno,eliptično

ovarij

jajnik,ženska polna ćelija

ovariotomija

kastriranje/skropljenje ženki životinja( i insana)

ovočas

sada , ovog časa, trenutno,upravo

ovulacija

izlijeganje,odlaganje,reprodukcija,nošenje jaja i jajnih ćelija

ozon

oblik kiseonika sa molekulima od tri atomas,koji mastaju kod električnog pražnjenja (izbijanja munje) u zraku

P p

Pac

salamura,marinada,umak,sos

pacifizam

pokret protiv rata za vječni mir,utopijska zamisao djece cvijeća (hipika) ugušena represalijama,progonima i pokoljem

pacijent

bolesnik,onaj koji provjerava svoje zdravstveno stanje,onaj koji se liječi,onaj koji satima čeka da neko od medicinskog osoblja obrati pažnju na njega

paf

iznenađen,zbunjen,ošamućen,povik kojim se imitira iznenađenost

paganizam

mnogoboštvo,neznaboštvo,poganstvo

pajac

komedijaš,cirkuski komedijaš,lutak

pajdaš

drug,prijatelj,jaran,skr.pajdo

paket

omot,zamotaj,sveržanj

pakt

ugovor,nagodba,sporazum,dogovor

pala

sablja,dugačak bojni nož,ovalna satarapalača  velika rskošna zgrada

palamuditi

mutiti,valjati,brzaneriti,varati,mutljati,muljati

palanka

gradić u zabiti,gradić van tokova,izolovano naseljeno mjesto,varošica

palavorda

nitkov,hulja,hvalisavac

paleta

lagana slikarska drvena,metalna ili plastična pločica za mješanje boja, skupnost boja,skupna izloženost nečega ponuđenog na predaju ili uslugu

paligeneza

ponovno rođenje,uskrsbuće, fig. reinkarnacija

palisada

plot od kolja,zapreka od stubova zabijenih u zemlju

pamflet

brošura,leta ili tiskani tekst kojim se neko napada,blati i podvrgava ruglu,anonimno ili javno pogradno pismo ili obraćanje

pamtivijek  

od davnina,od postanka svijeta,ono što se pamti oduvijek, od početka vremena

pan

mitsko šumsko biće sa čovječijim tjelom kozjim nogama i roščićima čeh.gospodar,gospodin

pandan

parnjak,dvije stvari slična sadržaja ili oblika a podjednake vrijednosti,oni koji su sličnih osobina

pandemonij 

mitski skup zlih duhova,prebivalište đavola; pakaohram posvećen svima demonima ili polubogovima; svi zli duhovi, svi đavoli; prebivalište svih đavola, carstvo sotone, pakao.

panika

stah,strava, iznenadni napad straha (strave) izazvanog nepredviđenom stvarnom ili zamišljenom opasnošću

pano

površina na stropu,zidu ili posebno izrađenom prostoru koji služe za oglašavanje i reklamiranje,crtež ili slika velikih razmjera u propagandne svrhe

panoptikum

muzej voštanih figura znamenitig ličnosti

panorama

zbirka slika krajeva,gradova i događaja,pogred na okolicu sa nekog uzvišenja,krajolik

panseksualizam

nastojanje da se sve vodi na seksualnost

pantagruel

snažan čovjek,proždrljivac,izjelica, alavc,žderonja

panteizam

filozofsko religiozno učenje o istovjetnosti boga sa prirodom

panteon

grobnica znamenitih ljudi,zajednički hram starogrčkig bogova

pantomima

kazališna predstava u kojoj kretnje i izrazi lica zamjenjuju govor

panja

hljeb,kruh,nimet

panječka

gospođica, djevojka

papak

rožnata izrasnina na ekstremitetima životinja,rožnata izraslina na debelim licima, fig.sloj balege na licu,krkan,seljačina,primitivac,čovjek:neučtiv ,bezobrazan, nemilosrda,  iskompleksiran, nevaspitan,siledžijski nastrojen,razrook,brenovan,mrzitelj istine, hadum, impotentan, nemoćan,zavidan…

papalina   

vrsta plave morske ribe, mala riba papalica,jedno od najljepših imana za anamo onu,đardin, đul bašticu, vaginu  vidi sva ta prelijepa imena

papazjanija

jelo od mesa i raznog povrća; gulaš,paprilaš,bosanski lonac,smjesa svega i svačega,zbrka, nered,svaštarija

papile   

sitne bradavice na jezikuorgan za okus

par

dvoje,jedno uz drugo,premac,nekoliko,paran broj – djeljiv sa dva

parabola

poređenje,usporedba,izmišljena priča,vrsta krivulje

parada

svečanost,svečani defile,smotra trupa;u sportu zaštita od udarca,golmanska odbrana, elegantna odbrana,mejstorski protivudarac

paradigma

obrazac,uzor,primjer,opšte prihvaćeni uzorak

paradis 

raj,  dženet

paradoks

nevjerovatno,čudnovato,neobočno,strano mišljenje,protivrječnost ,iskaz suprotan očekivanom,protivrječnost često prividna

paraf

skraćeni potpis,inicijali,obično početno slovo imena onoga koji se potpisuje,odobravajući potpis

parafraza

opis,tumačenje,kratko prepričavanje nečega,djelimično citiranje nečega

paragraf

član,odlomak teksta,zakona

parapet   

betonski nadzidi iznad plaža,mola i gata,većinom namijenjeni za zaštitu i sjedenje

parasol   

suncobran

parazit

od parasitus(grč) – jesti sa nekim,hraniti se sa nekim,nametnik živi na račun domaćina,hrani se krvlju i sokovima domaćina,fig.ulizica,laskavac,

parekselans

(fr.par excellence) naročito,izvrsno,u najboljoj namjeri,osobito,izvanredno,savršeno, u punom smislu, doslovno,posebno

parirati

pokoravati se,slušati;odbiti udarac,vjesto odgovoriti,vjesšto se odbraniti, smišljeni protivudarac

paritet

jednakopravnost,ravnopravnost,jednake vrijednosti,uzvratiti,odbraniti

park

veliki vrt za šetnju;ograđena šumica za odmor i zabavu,ograđen prosto u prirodi za rekreaciju,vozni park ustanova

park

pod od dašćica,dašćice za pod, mjesto u prizemlju u kazalištima,bioskopima i arenama

parodija

podrugljiva,šaljiva pjesma koja oponaša ozbinjnu pjesmu,podrugljivi tekst kojim se oponaša,izvrgava ruglu ličnost,događaj ili nešto sliično,ruganje,podrugivanje

paroh

župnik,svečenik koji se brine o svojoj okružnoj pastvi (vjernicima

parola

lozinka,geslo,misao ili zapis propagandnog karaktera

partaja

stranka,sustanar,istomišljenik sudrug

parter

prizemlje,sjedaća i stajaća mjesta u pozorišti,bioskopu ili areni blizu pozornice

participirati

sudjelovati,zajednički snositi trošak,obeštetiti,sučestvovati u nečem,dijeliti nešto sa nekim

partije

dio neke cjeline,uloga,brak,stranka,niz igara,dio igre

patikula

malen dio,čestica,zera,piklić

partikularno

zasebno,pojedinačno,samostalno,odovjeno

partitura

notni zapis nekog muzičkog djela,rukopis ili knjiga neke skladbe za više glasova ili glazbala

partizan

dobrovoljac,pristaša,ortak,jatak,pripadnik partizanske vojske koja su bori u manjim skupinama,odbrambene jedinice vojske koja se u sadejstvu sa regularnom vojskom i potpomogunata narodom bori protiv neprijatelja naroda

partner

saučesnik,ortak,pratilac,suigrač,suživotna družica,druga

pasaž

prijelaz,prolaz,dio između dvije ili više zgrada

Pasha/pesah 

jevrejski blagdan koji se slavi u znak sjećanja izlaska iz Egipa i odlazak u obećanu i blagdan beskvasnog hljeba, kasnije se u jedan blagdan Pasha,vidi pesah

pasija

požuda za nečim,jako izražena žudnja,strast koja je prešla u naviku;muka

pasioniran

strastven,oduševljen,zanesen,ostrašćen

pasirati

stiskati,cijediti,potiskivati,dodati,dogoditi

pasiva

sve obaveze i dugovanje nekog preduzeća ili pojedinca

pasivan

nedjelotvoran,ravnodušan,nezainteresiran

pasivna rezistencija

tačno i namjerno vrlo sporo obavljanje posla da se našteti poslodavcu

pasivno

nedjelotvorno,ravnodušno,nezainteresovano,nesuradnja,mirno posmatranje nekog rada bez sudjelovanja u njemu

pasometar   aparat za brojanje koraka

pasoš

putovnica,putnica,lična isprava za međunarodni tranzitisprava za prelaz granica,isprava kao dokaz vlasništva hajvana

pasteli

slikaske boje u obliku olovke od mekane krede,boje,vezivne stvari,itd.;slike izrađene od pastelnih boja

pasterizacija

zagrijavanje tekučina do 8o stepeni C zbog uništavanja štetnih bakterija tako da tekućine zadrže kvalitet korisnih sastojaka

pastor

protestantski župnik

pastorala

pastirska pjesma,kazališni komad s opjevanjem

pasus

odlomak u knjizi,dio,stavka,umezak,uložak,rimska mjera za dužinu

patareni

(babuni,bogumili,bogomili) hrišćanska vjerska frakcija koja se odvojila od Vatikana osuđujući ih za paganstvo,bogaćenje na račun naroda i pripadnost đavolu po proročanstvu Jovana jevanđeliste,za patarene su vatikanske crkve bile heretičke.svoje upotište su nalazili u hristovu nauku odbacujući Savletova/Pvalletova antihrišćanska bulažnjenja

pater

otac,katolički svečenik

patetično

patetika potiče od grčke riječi pethetikos koja znači:

strastan,osjećajan,dirljiv,koji je sklon uzbuđenjima i koji se lako potrese.

-zanosno,uzvišeno,svečano,pretjerano,dostojanstveno

u pežorativnom / iskrivljenom smislu znači :

tugaljivo , jadno, tužno, bezvredno, ono što je vredno sažaljevanja,  neko ko je mizeran, bedan, „tužan“; „jadan“; nedostojanstven, „dno dna“.

patina

prirodna ili vještačka zelenkasta prevlaka na bakranim i brončanim predmetina

 patos

zanos,ganuće,raznježenost,ushićenjezanosni način govora,pod, drveni pod

patria

domovina,rodna gruda

patrijarh

praotac plemena,vrhovni poglavar pojedinih pravoslavnih crkvi

patrijahalno

starinsko,zastarjelo,prema običajima predaka

patrijarhat

društveno uređenje gdje je otac poglavar obitelji

patriot

domoljub,onaj koji je odan domovini

patrona

starija muška pederska gospođa

paša

turski vojni zapovjednik,visoki državni činovnik i dostojanstvenik

pauza

stanka,predah,odmor,intermeco,mali prekid

pazar

sajmište,sajam,vašar,trgovina,dbevni utržak/prihod u uslužnoj djelatnosti

paž

dječak ili mladić plemičkog roda u službi na dvoru nekog vladara ili velikaša

pečalba

rad za nadnicu,nadnica,red koji se plača u naturi,rad u stranoj zemlji

pedal(a)

poluga koja se okreče nogom,pokretačka poluga bicikla mah.fig. noga, otkazivanje poslušnosti,raskid,ostavljanje

pedantno

tačno,uredno,sitničavo,detaljno

peder

čovjek koji ima spolnu sklonost prema drugom muškarcu, fig. čovjek bolesnog polnog nagona, čovjek koji prčka/čeprka po govnima u tuđoj zadnjici ili dozvoljava da mu se to isto radi,

pogančer, pogan, cvjataši, bogohulnik,nevjernik,tetkice,hadumi ,izrodi… vidi homoseksualac

pederastija

nastranost,izobačenost,spolno općenje muškarca sa muškarce vidi homoseksualac

pedigre

porjklo,rasnost,podaci o porijeklu ljudi i rasnih životinja

pedofilija

bolesna ,izopačena, monstruozna,silovateljska  spolna sklonost odraslih prema djeci

pedometar

pasometar,aparat za brojenje koraka,nećemo figurativnosti vazane za sjedalicu  kažu nije dozvoljeno bune se Vatikan i pogančeri

peksin 

pogan,nečist,nered vidi pogan

pano

površina ba stropu ili zidu;crtež ili slika velikih razmjera;isto kao i plakat samo samo većih razmjera

pegaz

krilati konj u grčkoj mitologiji simbol pjesničkog nadahnuća,sazviježđe

pehlivan 

akrobat, plesač na užetu, hrvač, komedijaš, lakrdijaš

pehlivaniti   cirkuzatim komedijašiti, lkrdijašiti

pejsaž

krajobraz,krajolik,panorama,slika djela prirode

peksimit

hljeb,sušeni hljeb,dvopek

peksin

pogan,nečist,blatnujav,prljav

pelerina

ogrtač bez rukava

pelivan

plesač na užetu,ulični akrobata

penali

kazna,globa,kaznene odredbe

penaltik  / penalti kick/

kazneni udarac u fudbalu sa jedanaest metara udaljenoisti od gola,jedanesterac,penal

pendrek

policijska gumena palica,vaspitna palica,pomagalo za smirivanje strasti masa

penđer

prozor

pencilin

antiniotik protiv upala i gnojnih rana

penezi

novci,pare,šoldi,lova,guta,

penis

muško polno udo,slavuj ,takarač,tandarač,vidi anamo onaj i takariti ( samo zbog uslužnih opservacija)

penjoar

ženska jutarnja haljina,noćni ogrtač

percepcija

opažanje,primjećivanje,zapažanje,uočavanje

perčin

kosa upletena u pletenicu,pletenica,struk uvezene kose

perfektno

potpuno,savršeno,spretno,izvrsno

perfidno

lukavo,hinjeno,hinjski,podmuklo,licemjerno,dvolično

perforacija

probijanje,curenje,napuknuće,naprslina

performans                                            

izvedba,izvođenje,predstava,predstavljanje,odigravanje,igrokaz  sve u konotaciji umjetnosti

perika

vlasulja,skalp,vještačka kosa

period

razdoblje,određeni vremenski razmak,vraćanje niza brojeva,suvisao odlomak u govoru ili pismu;mjesečno pranje kod žena,menstruacija

periodično

onošto se događa u određenim razmacima,povremeno,s vremena na vrijeme

peripetije

neočekivani preokreti,iznenađenje,problemi,smicalice

periskop

optička sprava,služi za posmatranje predmeta koji se nalaze izvan (iznad) područja neposrednog gledanja(vidokruga)

pergament

naročito ustrojena i prirađena životinjska koža za pisanje ili izradu bubnjeva

performans  

predstava,događaj,likovni događaj,likovna ili druga umjetničkiu izvedba,postavka,izraz ili ugođaj

periferija

obod kruga ili neke površine,kraj,predgrađe,obodi grada

perigej

tačka u kojoj je Mjesec najbliži Zemlji

perpetum mobile

zamišljena sprava koja bi se neprekidno kretala sama od sebe;stroj koji bi davao više enrgije nego je trošio (kažu nešto nemoguće)

perivoj

park, zemljište u drveću i svijeću,lug,šumica

perla

biser,zrno bisera

permanentno

neprestano,stalno,neprekidno

permutirati

zamjeniti,promjeniti,izmjeniti

peron

natkriven hodnik/prolaz na željezničkim i autobusnim stanicama iz kojih se ulazi u prevozno sredstvo;niska terasa uz kuću,veranda

per os

na usta,oralno,ustašno

persistirati

opstajati,ustrajavati,uporno izdržavati,podnosti

persona

osoba,ličnost

persona grata

uvažena osoba,draga osoba,poželjna osoba,poštovana osoba

persona non grata

nepoželjna osoba,neuvažena osoba,mrska osoba,nedostojna osoba

personal

osoblje,uposlenici

personalije

osobne,lične stvari,osobni lični podaci,osobne,lične karakteristike

personifikacija

oličenje,prikaz životinja,neživih stvari ili apstraktnih stvari kojima se daju ljudska svojstva,ovalopoćenje,pripisivanje,dodavanje,upoređivanje

perspektiva

slikarsko prikazivanje objekta onako kako se oni prikazuju oku sa određene tačke;izgledi za budućnost,dubina pogleda

pertubacija

poremećenost,preokret,smetnja,prepreka

pervaz

rub,ivica,okrajak,obod,graničnik

perverzno

iskrvareno,zlo,izobličeno,nastrano,iskrivljeno,protuprirodno,nemoračno

perzijaner

tepih ili kaput od ovčje vune

pesimist

čovjek koji sve gleda sa mračne strane i bez nade u poboljšanje,mračnjak,vidi optimist

pesimizam

sklonost posmtranja života sa najgore(najcrnje) tačke gledišta bez nede u bolje, mračnjaštvo,bezperspektivnost

pesah /Pasha  

jev.proći mimo,jevrejski praznil, praznik proljeća (hag  ha’ aviv) ili praznik  beskvasnog hljeba ( Hag maces ili macot),grč.pasha pash praznik kojim se podsjeća na oslobođenje / izlazak Jevreja iz Egipta

peškir

ručnik,tkanina za brisanje tijela, mah. peder,peško

peškun

mali okrugli stolić izrezbareni arabesknim detaljima

peticija

molba,zahtjev,predstavka,traženje određenih  prava od institucija putem skupljanja potpisa građana

petiti

malen,sitan, /vrsta (veličina) štamparskih slova

pežorativan (pejorativan)

od latinskog peius: gori (loš, gori) i francuskog pejorativ pogrdan,  rđav, kvaran , fig. riječi koje imaju umanjeno,umjereno ili izrazito neugodno,  pogrdno  ili ružnog značenje,

mogu biti dvosmislene (suprotnog) ili čak i afirmativnog značenja fig. jak ko konj, uporan ko bik, štukava ko štuka

pianisimo

vrlo tiho

piano

tiho

piano imposibile

najtiše moguće

pigmeji

patuljasto pleme u centralnoj Africi

pigment

tvar koja se nalazi u tijelu i koja određuje boju kose,očiju,kože i sl.,nosioci boja u organizmu

PIKLIĆ 

komadić,dio,sitan dio,najmanji ,fig.klitoris (žeski anamo onić),dražica, sikilj vidi klitoris

pijaca

trg,plac,mjesto grdje se prodaju prehrambreni proivodi,tržnica

pijanino

vrsta klavira u kojem su žice napete na okomitom a ne na vodoravnom okviru kao kod klavira,manji klavir (skrećeni)

pijedastal

podnožje,postolje spomenika,fig. uzdizati nekog ili nešto na prijestolje ili u visine;vidi postament

pijetet

poštovanje,pobožnost,obožavanje,odanost,lojalnost,predanost

pikantno

oštro,ljuto,razdražljivo,nečudoređno,nepristojno

pikiranje

obrušavanje,poniranje,strmoglavo spuštanje aviona

pikirati

obrušavati,ponirati,strmoglaviti,bockati

piknik

zabava,izlet u prirodu sa ićem i pićem,zajednički troškovi ,teferić,fešta

pikolo

konobarski naučnik,nešto maleno mala flauta

piktija

hladetina,pače

pilav

rižoto,vrta jela od riže sa mesom

pilot

upravljač aviona,helikoptera,vodič brodova ,onaj koji poznaje opasna mjesta

pingvin

vrsta ptice koja živi u području južnog pola

pion

figura u šahu – pješak, fig. čovjek kojim se neko poigrava, nečija žrtva, lutka na koncu

pionir

vojnik tehničke grupe,pokretač novih ideja,začetnik novoga,inovator, pripadnik dječije organizacije

pipa

pribor za pušenje,lula,slavina za vodu

piramida

geometrijsko tijelo kojem je dno višestrana ploha, iznad koje se diži plohe čiji je vrh zakednički,velika kamena građevina piramidalnog oblika izgrađene širom svijeta:Egipa,Bosna,Južna i Cemtralna Amerika,Azija i Afrika

pirat

gusar,morski razbojnik,pljačkaš

pirija

lijevak

pirinač

riža,oriz

piromanija

duševna bolest kod koje bolesnik ima bolesni nagon da se zadovoljava izazivajući požar,palikuća

pirueta

okret na prstima kod plesa,solo-plesa,baleta ili umjetničkog klizanja;okret konja na stražnjim nogama

pismen (o) 

tekst, zapis,  pismo, pisanija, knjiga, kitab, učeno: pismo, rad, objava, napis i sl.

pisoar

nužnik u kome se obavlja mokrenje,wc šolja za mokrenje

pita

slojevito,sukano tijesto punjeno nečim,po tom punjrnju ili filu dobiju ime, sirnica, kajmakuša, zeljanica,krompiruša,tikvenjača,burek pita,kaurmuša, đigeruša,furdenjača (od iznutrica: škembići i vrijeva),lijena pita,suha pita,maslenjača, pita od jabuka, šljiva, trešnji, oraha, badema, orašastog i drugog voća,razljevuša,slane i slatke mantije,pita pača (suha pita zalivenalivena mesnom vodom).Baklava je vrsta slatke pite od oraha.U narodu postoji izreka sve su pite pit a burek je pitac

pitekantrop

čovjekoliki majmun – prelazni tip u razvoju od ameba,preko svinja do Čarls Darwina i njegovih istomišljenika

piton

vrst velike zmije neotrovnice,udav,boa, mah. muško sp.udo

pitoreskno

slikovito,bajkovito,maštovito,basnovito

pizma

neprijateljstvo,zloba,mržnja,animoziteta

plac

trg,žarište,gradilište,plato,ograđeni prostor,određeno (obilježeno) mjesto

plačipizda

Uh , teško objašnjiva riječ / pojam. Pokušaćemo objasniti na slikovit način. Zamislite spoj ličnosti idiot (IQ 0-25) i imbecil (IQ 26-50), što je jako niži nivo od debila (IQ 51-75), Onda razmotrite njegove misaone mogućnosti.Zaslijepiće vas praznina, krcata jadom , bijedom i vulgarizmima. Shvatite da imate posla sa psiho kompleksima brojnim kao jedna omanja Galaksija . . Okrenete se od njih, i bezglavo bježite ,jer su rođeni da ustima šire kužni bazd spetičkih jama,smještenih u plićaku Malog mozga njihovog uma. Oni nemaju pojma da postoji i Veliki (mozak).

Zašto govorimo u muškom rodu? Nikad nas nije dodrirnula ni jedna plačipizda ženskog roda. Možda ih ima, ali eto mi nismo bili te sreće da ih susretnemo.

 

plagijat

krađa umjetničkog,muzičkog,literarnog ili naučnog djela odnosno glavne ideje ili dijelova

plagijator

onaj koji krade npr.muzička djela odnosno glavne ideje ili djelove; primjer: Poslušati krađe Gorana  Bregovića  je najslikovitiji audio vizuelni primjer plagiranja.

PIZDUN  

umišljen, uobražen,zavidan,prepotentan , egoističan  osvetoljubiv, zavidan, podmukao čovjek ljubomoran čovjek,muška šmizla , više: vidi šmizla, fig pederčica ( muška)

PIZDUNČICA

djevojčica koja nije ni žena ni dijete, umišljena, uboražena, prepotentna,egoistična,

osvetoljubiva, zavidna,ljubomorna,zavidna osoba koja umišlja da žubori kolonjsku , više: vidi šmizla

plakat

veliki oglas izložen na javnom mjestu;reklamni,propagandni ,crtež/slika sa najnužnijim tekstzom

planirati

sastavljati,razrađivati planove,misliti na budućnost,poravnati teren,spuštati se avionom sa ugašenim motorom,određivati buduće događaje

plasirati

nemjestiti , dobro smjestiti,rasturiti robu,uložiti nešto (novac,akcije,tnatijeme i sl.) sa očekivanjem rasta,oplođavanja i dobitka,miriše na takar ipak nije takariti ili slično,jer može čoek i nagrabusiti,kod takara toga nema,samo se može obarabiti odnosno ponos izgubiti

plastično

od plastike,slikovito izražavanje i prikazivanje, fig.elastično,savitljivo

plastika

predmeti od   materijala dobijenih vještačkom (sintetičkom) preradom prirodnih materijala (gume,ebonita,ugljokovodonika (naftai derivati,bitumen),bakelita i sl.,predmeti od mekanih elastičnih savitljivih materijala  koja zadržavaju svojstva i pored djelovanja sila pritiska na njih

plašt

ogrtač,omotač,zakrivljeni omotač geometrijskih tijela,pelerina,odjevni predmet bez rukava

platforma zaravanak,padina,prazan ravan prostor, prazan prostor na vozilu,vagonu ili nekoj građevini sa određenom namjenom,uzvišeni prostor namjenjen boravište uređaja,mašina ili aparata

plato

visoravan,prirodno visoko mjesto sa ravnom ili valovitom podlogom,zaravan,proplanak

platonska ljubav

netjelesna ljubav,duhovna ljubav, misaona ljubav; nema takara ( ako sudionici ne lažu)

plaža

mjesto za odmor,pješćana obala,kupalište, mjesto uz vodenu površinu pogodno za omogućavanje osvježavanja i,kupanja i odmaranja

plebs

prost puk,pučani,običan narod,oni koje neko ubijek takari

pledoaje

završni govor,odbrambreni govor,završna riječ,završna rije tužioca ili branitelja

plenum

članstvo,skupština,potpuno vijeće,zasjedanje svih članova neke grupacije,cjelovitost,sastanak sa nazočnošću svih zainteresovanih neke organizavije ili tijela

pleonazam

nepotrebno gomilanje riječi,kada se jedan pojam označava istovjetnim (sinonimom) npr

homoseksualni peder,cvajtaška rupa,govnarska gova,pogančerska pogan i sl.

plima

dizanje morske površine vidi, vidi : oseka

plural

množina,mnoštvo ,skup,mnogobrojnost; vidi singular

plus

više,oznaka sabiranja

plutokratija

politička vlast bogatih,tiranija bogataša

plutokrat

bogataš,čovjek kome novac omogućava vlast

pneumonija

upala pluća

POBJEGULJA

izdajnik,otpadnik,kukavica,dezerter,čovjek koji ostavlja rod rođeni na milost i nemilost koljača,fig.saučesnik mentora pakla, čovjek koji ne zna za riječ domovina i čast koju ona predstavlja

pobočnik  

pomoćnik,ađutant,onaj sa boka

podij (um)

podnožje,prostor za ples ili nastup,povišenp mjesto za predstavu ili javni nastup,jasno određeno mjesto za glavne aktere nekog svečanog događaja

poenta

šiljak,oštrica,sažeto izražena glavna misao (obično na kraju teksta,pjesme idr.;dosjetka,šta je pisac hrio da kaže

poentilizam

slikarske tehnika,slikanje tačkama i crticama

poema

vrsta veće pjesme,veća epska pjesma,spjev, ep

poeta

pjesnik,lirik,literata

poetika

nauka o pjesništvu,pjesnička vrijednost izraženog,umjetnički dojam djela,lirička smislenost umjetničkog djela

poetska pravda / poetica justice 

odgovarajuća kazna koja se dogodi pojedincu ili narodu za neko neljudsko nedjelo(a) ili zločin (e). Ispravljanje nepravde, odnosno kažnjavanje krivca se događa na krajnje neobičan , ali sasvim odgovarajući ,najčešće poniažavajući nalin.. Krivac ili krivci se kažnjavaju tako da se poetskom pravdom naglašava poniženje i gubitk časti i dostojanstva pojedinca ili naroda i služi za javno razotkrivanja učinjenog zla,ali priznanjem i mirenjem sa zlom prošlošću   , tako da se   to zlo nikada više ne ponovi.

poezija

šjesništvo , skup književnih peotskih formi:pjesma,poema,ep, balada,epopeja,oda,sonet,

pogan

od lat.paganus neuk čovjek,bezbožnik, nevjernik, prljav, nečist

POGANČER

bezbožnikizabranik zla, nevjernik, nečist,  prljav, upraljan, ružan, gadan, nagrđen, prostak, fig.ljudska zvijer, bez srca i duše,smetljar,sakupljać smeća,smrad,izmećar, genocidna nečist, srbaljska i krotjanska zvijer što sije mržnju, ubitstva, silovanje

pohasiti

uobraziti, umisliti , pokondiriti

pol

rodnost, fizičko razlikovanje ljudskih bića,spol,krajnje osi zamišljene osi zemlje, ili krajnja tačka suprostavljenog pravca,

polaritet

obrnutost,suprotnost,suprostavljnost, naspramnost,na različitim stranama i sl.

poliandrija

mnogomuštvo,istobni brak jedne žene sa dva ili više muškaraca,vidi poligamija

police verso

nema milosti,,uskraćivanje milosti,okretanje palca dole (rimska arena – gladijatori)

policija

milicija,organi za održavanja javnog reda,mira i osigurnja,murija,vidi milicija

polemika

prepirka.politička ,znanstvena ili umjetnička preprirka ili rasprava  oko aktuelnosti, razmjena suprostavljenih ideja ili ubjeđenja,nadmudrivanje,nametanje stavova, traganje za istinom ili pravim rješenjem

poligamija

bračna veza jedne osobe sa sa više osoba drugog pola

polirati

brusiti,glancati,glačati neku površinu da se sija,djelovati na nekoga da postane uglađeniji,

uljudniji, pristojniji, profinjeniji i sl.

politeizam

mnogoboštvo,vjerovanje u više bogova,paganstvo,idolopoklonstvo

politika

od grč.polis -grad država,djelatnosti pojedinaca,stranaka i vlasti u vezi sa državom,politika je metod i proces sticanja i održavanja podrške javnosti,razvrstavanje,

polucija

izbacivanje muškog sjemena u snu ,svršavanje u snu

pomada mirisna mast za njegu lica i kose

pomidor

paradajz,rajčica

pompa

svečanost,slava,manifestacija fig,sjaj,blještavost

poni ekspres

poštanska služba u SAD u XIX vijeku,poni= konj,expres,poštanska služba pošta

se prenosila brzim konjima od stanice do stanice između kojih je bila razdaljina

od 15 do 2o kilometara u zavisnosti od težine rute

populacija

žiteljstvo,stanovništvo,pučanstvo,raja

populus

isto što i populacija

porculan

ukrasna masa/materijal,masa koja se dobije dvostrukim pečenjem smjese glinenca,kaolina i kremena

popišmaniti

predomisliti, promjeniti mišljenje, pokajati, fig. reko pa poreko

pornografija

nepristojne.razuzdane golišave slike,časopisi ili knjige i skl.

pornokratija

vladanje ljubavnice,utjecaj ljubavnice na vladarevo političke odluke

porozno

šupljikavo,rupičasto,izbušeno,ono što ima pore

portal   

ulaz ,vrata,glavna vrata,fut.prolaz između dimenzija,vrsta sredstva javnog informisanja,haber slikična novinska kutija

portret

slika neke osobe

portun

kapija, vrata , glavna vrata, ulaz na posjed, ulazna vrata , haustor, ulaz, vratnice, izlaz

posesivan

posvojan,posjedovan,izražena sklonost ka  posjedovanju i kontroli, fig.dominacija ,kontrola,vlasništvo

poslanica 

pisana poruka u stihovima,knjižvrsta,poruka,apostolsko pismo(obraćanje)

POSLANISATI 

slati pismene poruke,sklapati stihove,vršiti dužnost poslanika,naći se u poslu,fig.obavljati nekorisne poslove,ljenčariti (itd),potsečija    ovčja koža za ležanje, prostirka od ovčje ili kozje neobrađene kože

postament

podnožje za stub,spomenik ili kip

posteriornost

kašnjenje,zaostajanje,kasniji događaji,vidi a posteriori

post festum

poslije gozbe,poslije svečanosti,prekasno,zakašnjelo,fig,kasno Marko na Kosovo dođe,poslije takarenja nema kajanja

post homine memoriam

od pamtivjeka,otkako ljudi pamte,dokle ljudska memorija seže

postirati

postaviti ,staviti,namještati,vješati,kačiti

post konsili

poslije konzilija,fig.poslije mahalaša

post mortem

poslije smrti,posmrtno

post Mujo

poslije Muje

post takarli vakat ničevo taksirat

poslije takarenja nema kajanja

postulat

sud,koji se prima bez dokaza,mogućnost

postumno

posmrtno,poslije smrti,poslije riknjave

postumus

dijete koje se rodilo poslije očeve smrti

POŠICAN

usredsređen, našteljen, precizan, nameračen

potencija

moć,sila,snaga,sposobnost;kraći izraz za proivod jednakih faktora (npr. 2x2x2 poiše se 2 na 3)

potencirati

pojačati,uveličavati,insistirati,izražavato želju

potentan

snažan,jak,moćan ,kuvetan fig.mah/lat..takarli kuvetus

poza

stav,namješteno,neprirodno držanje

pozicija

položaj,stanje,stav,mjesto stajanja

potpuri

smjesa.mješavina,karišik (tur.),glazbeni komad (izvođenje) sastavljen od različitih pjesama i melodija

pozirati

služiti nekome kao model,držati se izvještačeno,previti se važan/umišlje i sl.,kofrčiti se,zuboriti kolonjsku  vodu

pozitiv

prvi stupanj poređenja pridjeva;orgulje bez pedala,fotografski snimak koji se pomoću hemikalija dobiva na fotografskom papiru

pozitivno

jasno,stalno,sigurno,istinito,vrijedno,vjerodostojno,primamljivo,potvrdno,veće od nule,solventno,suprotno od negativno

praksa

znanje,vještina stečeno vježbom,iskustvo,vježbanje,vrijeme potrbno za stjecanje iskustva;krug poslova,stjecanje iskustva

praktičan

vješt,spretan,prikladan,koristan,snalažljiv,konkretan

praline

vrsta finih čokoladnih bombona

prangija

mužar,avan,stupa,mali top iz kojeg se puca prilikom svečanosti

prcati

zezati,malo takariti,nekom se natovariti,zadirkivati,pričepiti,priljepiti,seksati;vidi takariti

prćija

miraz,vjenčana oprema

precizno

tačno,sigurno

predikat

prirok,pridodano svojstvo,riječ koja o subjektu nešto govori,plemeički naslov

predispozicija

sklonost,priprema,predodređenost,nagnuće,naklonjenost

preegzinstencija  

vjerovanje da duša postoji prije rođenja,po Kur'anu Isus(Isa a.s.) je progovorio prije rođenja

preferans

kartaška igra za tri osobe sa 32 karte

preferiran

onaj kome je data prednost,koji je u milosti,onaj na koga se računa,miljenik

prefiks

predmeta,riječ koja se stavlja ispred druge riječi da bi se dobilo novo značenje, v.sufiks

prejudicirati

riješiti nešto unaprijed,rješenje donešeno unaprijeddonijeti rješenje koje će biti odlučno i za buduća rješenja,isforsirati,

preliminaran

prethodni,pripreman,osnivački,najavljujući,prije drugih

prelivoda

onaj koji mjenja stranu,prevrtljivac,smutljivac,nepostojan,takarvjetar

preludij

instrumentalna predigra naročito na orguljama ili klaviru,slobodno sviranje,uvod u nešto

premija

nagrada,dodatak plati,svota koju osiguranik plaća osiguravajućem društvu,dobitak

premjera

prvo izvođenje nekog muzičkog ili kazališnog djela,prva izvedba,prvenac,prvi nastup

premisa

nešto što je napred istaknuto, navedeno prije nečega,jedan od dva ili više sudova na osnovu koga se izvodi zaključak

prepotencija

uobraženost,nadmenost,nadmoć,drskost,silovitost

prerogativi

prednosti,povlastice,posebna prava,povlašteni položa,posebna prava što ih daje visoki položaj

presedan

izuzetak,postupak koji služi kao opravdanje budućih postupaka

presija

pritisak,nasilje,pojačano djelovanje na nekoga ili nešto

prestiž

ugled,uticaj,

pretenciozno

umišljeno, neopravdano, preduzetno sa nekom namjerom ,sa već određenim ciljem,jasno određeno,prekvalifikovano

pretenzija

zahtjev,težnja,želja,nakana,htjenje,udisanje,usisavanje fig.izvoljevanje,zahtjevanje

preventivno

zaštitno,odbrambeno

prezent

sadašnje vrijeme,dar,poklon

prezentirati

pokloniti,predstaviti,predočiti,dati na uvid

prezervativ (kondom,kuton)

gumeno zaštitino pomagalo protiv začeća ili spolnih bolesti,navlakač za anamo onoga, napropustljiva

( uglavnom) zaštitna kabanica za plašljive švrljatore , zaštitna kabanica za bezmozgaša , higijenska

gumica , napoznatiji i najkupovanije prezervativ je bio marke : “ris” dukat

pridjevi

riječi koji se dodaju imenici ( drugim riječima) i koji ih opisuju; riječi koje se dodaju imenicama radi

njihove karakterizacije ili pobliže specifikacije , pridjevi se gradiraju / stepenuju:

pozitiv         dobar          malen

komparativ  bolji            manji

superlativ     najbolji       najmanji

prim  

tambirica,solo,bas kod ciganske kapele može i violina

prima

prve vrsta,prvog reda

primaš

prvi violinista u ciganskoj kapeli,prvi tamburaš u tamburaškom orkestru, fig.glavni solissta, solista

primat

prvenstvo,prednost

primitivno

prosto,jednostavno,priprosto,neuglađeno,fig.neobrazovano,neodgojeno

primus

prvi

princ

knez,muški član vladarske porodice,kraljev sin

princeza

kneginja,ženski član vladarske porodice,kraljeva kći

princip

načelo,osnovno pravilo,osnova,poglavar,vladar,car

prismotra

nadzor,paska,kontrola,vrebanje,posmatranje,

privatno

osobno,lično,posebno,neslužbeno,osbujno,intimno,personalno

privilegij

povlastica,pogodnost,posebnost

pro anno

za godinu,dogodine

proba

pokus,kušanje,pokušaj,uvježbavanje

problem

nerješeno pitanje,zadaća,zagonetka,fig.nevolja,teškoća

problematično

nesigurno, sumnjivo

procedura

postupak,slijed radni za obavljanje nečega

proces

postupak,parnica,razvoj,tok,odvijanje

profano

prosto,obečašćeno,primitivno

pro / fašist/četnik/ustaša/nacist

pristalice i jataci koljača,uvica,zvijeri,monstruma,krvoloka

profesija

zanimanje,zvanje,struka

profil

lice gledano sa strane,presjek,fig.skup osobina neke jedinke

profit

dobit,korist,ćar,zarada

prognoza

predviđanje,pogađanje na osnovu podataka,proricanje na osnovu činjenica

program

raspored,osnova,poredak

progresivno

napredno,razvijeno,ono što postepeno napreduje, vidi.regresivno

progres

napredak,razvijanje,razvoj

projekcija

prikaz tijela na ravnoj površini,slika kontinenata na geografskoj karti,prikazivanje nečega npr.filma

projekt

plan,osnova,nacrt,namjera

proklamacija

javni proglas,javno saopštenje

prokužiti

prozrijeti,predvidjeti,provaliti(nekoga),ne dati se zavarati ili prevariti

proleter

pripadnik društvene klase koja ne posjeduje sredstva za proizvodnju,najamni radnik,eksploatisani ranik,plaćeni radnik

prolog

govor kojim se otvara predstava.uvodnbi govor,predgovor,predigra

proljev 

( nekontrolisano) pražnjenje crijeva,sraćka,mah.barabaćenje

promenada

šetalište,mimohod,korzo

promiskuitet

slobodno polno općenje između više osoba

promocija

promaknuće,svečano dodjeljivanje akademskog naslova,predstavljanje

promptno

brzo,hitno,žurno,tačno

pro nihilo

za ništa,badave,džaba

propaganda  

širenje neke ideje,djela,posebni odjel pri Vatikanu i inkviziciji,popularizacija ideja,djela,ličnosti,stranki … i proizvoda putem javnosti,sada putem mas medija

proporcija

omjer,razmjer,odnos,sklad

proporcionalno

usklađeno,skladno,odmjereno

propozicija

prijedlog,nakana,izjava,tvrdnja,uvjet,uvjeti nečega

pro primo

prvo,najprvije vidi pro sekundo

pro sekundo

drugo,zatim,poslije

prosit!

u zdravlje,na zdravlje,živjeli

prosperirati

uspijevati,napredovati,razvijati

prostata

glavna prethodna žlijezda,spolna žlijezda kod muškaraca

prostitucija

prodavanje seksa uz naplatu

protagonist

glavni akter,prvak drame,pobornik,prvoborav,junak,prvak

protein

bjelančevina

protekcija

zaštita.štićenje,zauzimanje za nekoga,guranje nekoga u prvi plan,staviti nekog pod okrilje,poikroviteljstvo,podupiranje

protisti

jednoćelijski ili kolonijalni eukariotski organizmi

prototip

praslika,uzor,urnek,prvi primjerak,radni uzorak,

provincija

pokrajina

provincijalac

čovjek iz pokrajine,fig.nespretan, neupućen čovjek

prvincijalizam

riječ ili izraz iz provincije,govor pokrajine,neknjiževne riječi,izreke ili govor,neodgovarajuće ponašanje

provizorno

nestalno,privremeno,improvizacija

provokacija

izazivanje,izazov,huškanje

proza

nevezan,običan govor;književno djelo u nevezanom slogu,književno djelolo slobodnog  stila

prozaički

obično,jednostavno,dosadno,suhoparno,prosto,priprosto

prozaičan   

jednostavno,dosadan,suhoparan,svakodnevni,obično,priprosto,prosto

pržun

aps,zatvor,bajbokana,tamnica,vrelina,fig.pakao;džehenem

psiha

duša,ormarić za dotjerivanje sa ogledalom

psihologija

nauka o duševnim pojavama

psihoanaliza

metoda kojom se nastoji protumačiti mnormalne psihičke i psihoneurotičke pojave iz podsvjesnih duševnih pojava;debaino tumačenje:takarenje ahmaka

psihoza

duševno stanje,raspoloženje,duševna bolest,ludilo

prtjiti  / prtiti

nositi,tegariti,pučki  prtiti snijeg snijeg,prtiti na leđa,tovariti, prčiti-vidi takariti,saksati se

pržun   zatvor,aps,bajbokana,ičaklija,zindan,kaznionica,fig velike vručine,vreline,pakao

PTSD

post traumatski sindrom,vijetnamski sindrom,sindrom ranoh tegoba vidi PTSP

PTSP

post traumatski poremećaj,psihički težak doživljaj (duševni šok),ponovn proživljavanje stravičnih,brutalnih,i nehumanih doživljaja ,dugotrajni ponekad neizliječivi psihički  poremećaj koji se može prenostiti sa generacije na generaciju i više od šest vijekova.

pubertet

prelaz iz djetinjstva u mladalaštvo,doba polnog sazrijevanja

publiciat

suradnik periodičnih listova,koji piše o društvenim,političkim i gospodarstvenim prilikama

publika

općinstvo,javnost,slušatelji i gledaoci,auditorij

publikacija

stampani brošura,deklaracija,spis ,knjiga ili glasilo

puč

prevrat,drćžavni udar,svrgnuće legalni vlasti

publicitet

javnost,raširenost,medijska i javna paska

puder

kozmetičko prah za lice i kosu

puls

bilo,kucanje žile kucavice,odnosno srca

pult

stalak za note ili knj koji služi kod sviranja ili čitanja,sto sa kosom daskom za crtanje ili pisanje,tezga u trgovini ili ugostitieljskom restoranu

pupa hava turc.

prazna glava, bezmozgaš, nerazumnik, praznoglavac, tupan, glupak, vidi blesa (sve kategorije), blentovija i koka zraka

purgativ

sredstvo za čišćenja

puritanac

pripadnik engleske protestanske crkve,čovjek stogih moralnih nazora,

purpur

grimiz, crveno-ljubičasta boja koja se dobijala od posebne vrste puža, teška tkanina u toj boji

pustahija

razbojnik,samotnjak

putativno

izmišljeno,tobožnje,lažno, ko fol. (folirantsko)

R r

 Ra 

znak za hemijski element radij,staroegipatski bog sunca

rabat

popust,odbitak

rabatan

ruševan,neuredan,neugledan

rabi (n)

jevrajski učitelj,svećenik,učenjak

racija

hajke policije ili vojske u velikim  gradovima,lov na sumnjive osobe,potjera za kriminalnim i pobunjeničkim elementima

racio

um,razum

racionalizam

smjer u filozofiji koji koji prizanje jedino um kao izvor prave spoznaje

racionalno

razumno,promišljeno,osmišljeno,štedljivo,na osnovui zdravog razuma

radijacija

izbijanje,isijavanje,ižarivanje

radikalno

korjenito,temeljito,sasvim

radio

zajednički naziv za čitavu tehniku bežičnog prenošenje zvuka na velike udaljenosti;aparat za primanje zvuka,haber kutija

radirati

brisati strugati

radius

zraka,poluprečnik,crta povučenaod središta kruga do ivice ili od središta kugle do površine

raf

polica,pretinac

rafal

udarac vjetra,neprekinuti niz hitaca vatrenog oružja

rafiniran

očišćen,suptilan,lukav,preprede

rahat

miran,spokojan,ugodan,zadovoljan,u misu,u zadovoljstvu

rahmetli

urli,pokojni,riknuti,odapeti

rahat lokum

poslastica od šećera,rižina brašna i mirisnih ulja

raja

stoka,sirotinja,svjetina,kmetovi;mah. drugovi,družina,jarani,konzilij,pripadnici skupine viših nazora života i druženja

rajh (Reich)

država,carstvo

ramazan

deveti muslimanski mjesec,mjesec posta,početak posta koji se završava blagdanskim Bajramom

rampa

branik,odbojnik,naprava za zaustavljanje vozila,brklja,graničnik,vijenac svjetiljka,koja okružuje pozornicu;uzdugnuti prilaz za vozila,povišeno mjesto za tovarenje pred skladištima,

fig mah.muško udo vidi anamo onaj

ramstek

pdrezak od bubrežnjaka pečenog na tavi ili roštilju

randevu

sastanak,spoj,ugovoreni satanak,naručeni sastanak

rang

red,čin,stalež,oznaka pripadnosti,rejting

rapidno

naglo,brzo,strmo,odlučno

raport

izvještaj, javljanje mlađeg starijem

rapsodija

muzičko djelo,kompozicija slobodnog oblika,petetično-epskog oblika

raritet

rijetkost,skupocjenost

rasa

pasmina,vrsta,rod,pleme

raskošan

blistav, bogat, nakićen, obiman, skupocjen, bogat, luksuzan, višeslojan, pompezan, ukrašen , raznolik , opširan, višestruk, kompleksan, ekstenzivan,    mješan ,različit,  složen, raznovrstan, sveobuhvtan,  prostran ,širok,   univerzalan, svakovrstan, multilateralan, mnogostruk,  višestran, šarenolik,

rasna diskriminacija (rasna segregacija)

rasna mržnja prema pripadnicima naroda druge boje kože; rasistička mržnja na pripadnike obojenih naroda naročito na crnce

rata

dio,obrok

ratificirati

potvrditi,potpisati,prihvatiti (ugovor,sporazum)

reagirati

uzvraćati,odgovarati

rakcija

otpor,protuvčin,protudjelovanje,nagla promjena stanja

reakcionar

nazadnjak,protivnik naprednih tokova

rakcionarno

otporno,protivno,nazadno,zastranjeno

raktivirati

vratiti u prviobitno stanje,vratiti u službu,ponovo učiniti djelotvornim

realizam

pravac u književnosti i umjetnosti koji želi prikazati svijet onakvim kakav on jeste

realizirati

ostvariti,izvršiti,ispuniti

realka

vrsta srednje škole u kojoj su moderni jezici,matematika,društvene i prirodne nauke glavni predmeti (II gimnazija Sarajevo)

rebus

zagonetka u slikama

recentan

nedavan,svjež,moderan,suvremen

recenzija

pismena ocjena nekog umjetničkog ili književnog djela,stručan pregled nekog djela za štampu,stručni osvrt

recept

uputa za izradu lijeka,neke hemijske mješavine ili jela,uputa za pripremu čega

recidiv

povratak u biolest koja je već preboljena

reciprocitet

uzajamnost,jednaki uzajamni odnos

recitacija

govorenje naizust napamet) neke pjesme,literalnog djela ili teksta

recitator

onaj koji recituje

refren

pripjev,ponavljanje stiha,

refundirati

vratiti,nadoknaditi,izmiriti

regenerirati

preporoditi,obnoviti,nadokanditi

redaktor

urednik,onaj koji uređuje

reducirati

smanjiti,sniziti,otpustiti iz službe

redukcija

smanjenje,ograničenje,sniženje

referat

izvještaj,bilans

referenca

izvještaj o kome ili čemu

referendum

glasanje čitavaog naroda o zakonskim odredbama ili promjenama ustava

referent

izvjestitelj

referisti

izvjestiti,objasniti,predavati

refleks

odraz,odsjaj,prirodno reagovanje (mišića,uma i sl.)

refleksija

odraz,razmišljanj

reforma

promjena,preinaka,poboljšanje,izmjena

regija

kraj,predio,područje

regina

kraljica

regionalno

područno,koje se odnosi na neko područje

registar

popis,abecedno kazalo u knjigama(index):niz svirala (tonova ) istog zvučnog karaktera npr.kod orgulja)

registracija

unošenje u popis,sastavljanje popisa,vjenčanje u matičnom ureu,,upisivanje u svrhu nadzora

regres

povratak,naknada,povrat,nazadovanje

regresija

nazadovanjue,povlačenje mora od obale

regula

pravilo,običaj.adet norma

regulacija

uređivanje,ispravljanje,prilagođavanje

regularno

pravilno,prema pravilima,redovito

rehabilitirati

uspostaviti,vratiti u pređašnje stanje,vratiti ugled

reis   

poglavar,vođa,starješina,glavešina

reis-ul-ulema   poglavar vjerskih učenjaka,vrhovni poglavar islamske zajednice BiH

reinkarnacija

ponovo utjelotvorenje,ponovo rođenje(selenje duše poslije smrti)

reizbor

ponovo biranje,ponovni izbor

reklama

javno preporučivanje nekoga ili nečega,audio vizuelni snimak,oglas ili plakat sa tom svrhom

rekonstruisati

obnoviti,vratiti u pređašnje stanje,ponovo sagraditi,ponoviti,ponovo sastaviti

rekonvalescent

bolesnik koji se oporavlja

rekord

najveći uspjeh u nekom području,najbolji rezultat u sportu

rekreacija

oporavak,osvježenje,ugodna opuštajuća zabava,opuštanje

rekriminacija

protivoptužba,kontratužba

rektum

debelo crijevo,debelnjača,čmar,narodski šupak

rekvijum

zadušnica,posmrtna misa,muzičko djelo za tu svrhu

rekvivirati

zaplijeniti

rekvizit

potrepština,pomagalo ( sportu,kazalištu,sexu…)

rekviziter

čuvar rekvizita

relacija

odnos,dodirivanje,udaljenost

relaksacija

oporavljanje,odmor,opuštanje,popuštanje,ublažavanje,oslobođenje,malaksalost,mlohavost,slabljenje

relativno

odnosno,uvjetovano,ono što vrijedi pod određenim uslovima a nastaje uspoređivanjem,usporedno,uslovno

relativnost

je uslovljeno svojstvo jedne stvari prema drugoj(npr.mačka je velika prema muhi,ali je mala prema slonu ili Debina definicija: seks je nič prema takaru a ovaj je niče vo prema vođenju ljubavi )  fig.sve je podložno promjenjljivim poređenjima

relevantno

važno,znatno,glavno,značajno

religija

vjera,bezuslovno vjerovanje u Božansko biće bez dokaza o Njegovom postojanju,vjerovanje u

nadnaravna biće

religioznost

pobožnost

relikt

zaostavština iz pradavnih vremena

relikvije

ostaci svetaca,moći;stvari koje su dragocjene uspomene

reljef

ispupčena slika na ravnini (odraz u kiparstvu),isto tako prikaz zemljine ili biklo kakve druge površine

reljefvno

jasno,pregledno,slikovito,izrazito

REMARKOV SINDROM  

Vijetnamskim sindrom,PTSD (post traumatski stresni sindrom)PTSP (posttraumatski stresni poremećaj poremećaj) ponovno proživljavanje stravičnih trauma iz rata

reminiscencija

sjećanje,uspomene

remisija

vraćanje,popuštanje,sniženje

renegat

izrod,otpadnik,odbačenik

renesansa

preporod,obnova kulture osobito likovne i književne umjetnosti na prijelazu iz srednjeg u novi vijek ponavljanje na osnovu klasične kulture i umjetnosti

renome

ugled,slava dobro ime,reputacija

 renomiran

ugledan,čuven,glasovit,poznat

renovirati

obnoviti,popraviti,poboljšati

rentabilno

korisno,unosno

repeticio

ponavljanje

reperekusija

posljedica,odjek,odbijanje

repete

ponovi!nanovo!,opet,još,ispočetka

REPETARITI

ponavljati,opetovati,joštati,tražiti još fig.sex,vidi takariti

repetirati

ponavljati,povuči zatvarač puške da ispadne čaura i da uđe novi naboj,pripremiti vatreno oružje za novu paljbu

replicirati

odgovoriti,dati odgovor na odgovor,uduplati/umnožiti stvar.praviti kopiju nečega

replika

izvještaj,opis,vijest,odgovor,kopija,umnožena stvar,kopija kopije fig. faksifikat,

represalija

odmazda,protivmjera,pristisak,pojačana presija

reprekusija

odbacivanje, odbijanje , odjek, (zvuka, svetlosnih zrakova i dr.) , odraz; protuučinak, protuudar;protudejstvo , posljedica, med. suzbijanje; muz. ponavljanje istog tona; ponavljanje teme u svim glasovima fuge; fig. protivdejstvo, odjek

reprezentacija

predstavljanje,zastupanje,predstavništvo,izabrana momčad (u sportu ili bilo čem drugom

repriza

ponavljanje,opetovanje,,ponovna izvedba nekog djela u kazalištu ili sl.

reprodukcija

ponavljanje,umnožavanje,izvođenje,nanovo proizvesti,umnožiti,proizvesti

reputacija

ugled,poštovanje,čast,dobro ime ,vidi renome

restaurator

obvnovitelj,popravljač

RETOVANJE

od eng rat (ret) pacov,štakor,pacovariti,štakovariti,fig.skriveno, tajno,podmuklo,iza leđa

rezonancija

odjek,odzvuk,pojačanje zvuka,zazvučje tonova

resor

djelokrug,nadležnost,područje,odjel

respekt

poštovanje,ugled

respiracija

disanje,odmor,isparavanje

respondirati

odgovarati za što,slagati se,suglašavati se

rest

ostatak,dodatak,preostala količin (dio) fig.višak

restauracija

bolja gostionica,popravak,obnova,uspostava prijašnjeg stanja

restriktivno

ograničeno,stegnuto,skučeno,umanjeno

reš

dobro pečeno

rešo

električno kuhalo,aparat za kuhanje

retablirati

obnoviti,staviti u pređašnje stanje,ponovo osposobiti

retardiran

zakašnjavati u mišljenju,usporen,zaostao,mentalno usporen

retina

mrežnjača u oku

retor

govornik

retoričko pitanje

pitanje na koje se ne očekuje  odgovor jer je on sadržan već u samom pitanju

retorika

nauka o govorništvo,govornička vještina

retroaktivno

što djeluje unatrag,što ima povratnu moć,unazad,povratno

retrogradno

povratno,zastarjelo,prošlo

retrospektivno

gledajući unatrag,iz ugla prošlosti (prošlih/minulih dana ,vremena)

retuširati

popraviti,urediti,dotjerati

revanš

uzvrat,osveta

revers

potvrda priznanica,naličje/poleđina kovanog novca

reverzibilan

povratan

revidirati

pregledavati ispunjavati račune,izmjeniti,korigovati/promjeniti (stavove,mišljenja),vidi revizija

promjena,preinaka,izmjena,ispitivanje,pregled,pregledavanje rada,obnova procesa

revokacija

opziv,izmena

revolt

pobuna,protest,protivljenje,bunt

revoltiran

uzbuđen,ozlojeđe,razdražen,nasekiran,iznerviran,uznemiren

revolucija

prevrat,nagla i nasilna promjena vlasti;vrijeme obilaska Zemlje oko Sunca

revolver

pištolj sa više naboja,pištolj sa bubnjem

rezerva

zaliha,pričuva,onaj koji treba nekog zamijeniti

rezervacija

zadržavanje prava,pred zapisivanje na nešto,pred upis,pridržano pravo

rezidencija

sjedište,dvor,prebivalište

rezignacija

mirenje sa sudbinom

rezervati

područja gdje su zsštićeni ostaci nekog naroda,rijetke životinje ili biljke

rezime

kratak pregled,sadržaj,sažetak

rifuza

roba koja se otprema baz pakovanja,nepakovana roba,roba bez ambalaže

ring

obruč,prsten, prostor iograđen konopima za borbe boksera ili hrvača

ris

mala šumska , ljutita , zvjerčica iz porodice mački , koja je umislila da je tigar,

ris je i naziv najčuvenijeg proizvoda / brenda , globalno poznatog  prezervativa Ris , istoimene

zagrebačke  tvoirnice iz doba Titove Hrvatke

U mahali su tugaljivo gledali na neuke blećke kad bi se hvalili:

-Ljut sam ko ris.

No , to je izazivalo dilemu  iz koje je proizilazila nelagoda:

-Da li je dotični ljut kao zaštitna higijenska gumica prije upotrebe ili nakon upotrebe?

Jer i prezervativi se uslovno rečeno ljute.

Neupoterebljeni jer nije upotrebljen.

Upotrebljeni jer zaista  bljutavo izgleda i više neće moći biti upotrebljen.

Osim…

Da , reći ćemo vam:

-Osim ako bude zakrpljen žicom malog profila,

ili ako ga bletovija ne skine neupotrebljenog jer je u neznanju  promašio temu.

riskantno

opasno,odvažno,vezano za opasnost,pogibeljno

rezolucija

odluka, rješnje,zaključak,uputstvo

rezon

osnova,uzrok,mišljenje,zaključivanje,mudrost,promišljenost

rezonirati

razmišljati,umovati,mudrovati

rezonski

razumno,promišljeno,pravilno,prikladno

rezultat

učinak,posljedica,ishod

rezus faktor

nasljedno svojstvo krvi (neovisno o njenoj pripadnosti određenoj krvnoj grupi)

režija

upravni troškovi,uprava državnih prihoda,ukupnost opojedinačnih troškova, redateljstvo, umjetničko vodstvo kod postavljanje pozorišne (i druge predstave) ili stvaranja filma

ricinus

biljka ulčjarica čije ulje služi u medicini i tehnici

rigorozno

oštro,strogo,savjesno

riknuti

oglasiti se ko govedo,  mah: umrijeti,crknuti,krepati , umoriti se,baildisati,iscrpiti se,

RIKNJAVAE NEMINOVUS POETICA GARANTUSHABITUS SCIENTIE  ETASTRIS

med./ lat. dijagnoza (dg.)  mrijeti se mora poezija slijedi, tijelo nauci i zvijezdama;

smrt neminovna  laički rikno ti ne rikno riknućeš, a onda ti nauka i zvijezde ti sude ( a borami i vlast to ne piše  to se podrazumjeva)

riktati

namještati,sređivati,disciplinovati,obrazovati,vaspitavati

rima

srok,podudaranje poslijednjih slogova u stihu

riskirati

kockati se,staviti sve na kocku,kladiti se

rist

gornji dio stopala

rit

tršćak ,moćvarno tlo sa trskama,baruština

 

ritam

kretanje u određenim vremenskim razmacima,izmjenjivanje naglašenih i nenaglašenih stihova po određenim stopama,dizanje i spuštanje glasa kod pjevanja,odnosno tonova u muzici pod pdređenom redu

ritmika

nauka o rimi u poeziji i muzici,,gimnastika kojoj je svrha da se postigne ljepota pokreta

ritorno

vraćanje povratak

ritualan

obredni,ceremonijalan

riva

obala

rival

takmac,suparnik

rivijera

obala,primorje sa blagom klimom te uređenim hotelima i kupalištima

rizik

opasnosz,pogibeljnost,stavljanje na kocku

rižoto

način pripreme riže (uglavnmom na italijanski način sa njihovim začimbama)

robot

umjetni čovjek,čovjek stroj

roman

duga umjetnička pripovjest

robustan

jak ,snažan,tvrdokoran

rodle

sanjke,saonice

rojalizam

pristajanje uz monarhiju,odanost kralju ili monarhiji

rojta

upletena resa,resa upletena žicom

rok end rol (rock and roll)

vrsta popularne muzike,vrsta plesa u paru,bukvalan prevod:ljuljaj  i kotrljaj se

rokfor

meki sir sa gljivicama plijesni

rokoko

kićeni stil u umjetnosti iz 18 vijeka koji se razvio iz baroka

rola

zamotuljak,smotak,uloga ,omiljeni naziv za koturaljku

rolat

savijeno meso ili kolač,u muzici melodijski ukras

roler

vrsta kanarinca,vrsta motor kotača,udarac lopte od kojeg se ona kotrlja,onaj koji vozi koturaljke

romanca

epsko – lirska pjesma ljubavnog sadržaja,u muzici ljubavna sentimentalna popjevka,u život ljubavna priča

romanistika

nauka o romanskim jezicima

romansije

romano pisac,pisac romana

romantizam

smjer u književnosti i umjetnosti koji za temelj svega postavlja osjećaje i maštvu,nastao je poslije francuske revolucije

romantično

slikovito,pjesnički,fantastično,maštovito,nestvarno,bajkovito

romantik

fantast,čovjek pun osjećaja,idealist

romantika

ono što je osjećajno,ono što je maštovito,ono što je romantično

rondo

vedra muzička kompozicija;pjesnimca od 13 stihova,kružna saobraćajnica koja u sredini obično ima nasad sa cvijećem

rostbif

govoeđe meso napola pečeno na roštilju

rošada (rohada,rokada)

u šahu jedini i jedanput dopušteni dvostruki potez izmjene mjesta kralja i kule

roštilja

niz isprepletenih metalnih žice na kojima se peku prehrambreni proizvodi,prevenstveno mesi u ribe,ali može i kukuruz kesteni i sl.

rotacija

obrtanje,izmjena mjesta,okretanje oko osi,kruženje,izmjenjivanje

rozeta

dragi kamen brušen u obliku piramide,građevinski ornament u obliku ruže,vrst ordena,prozor,kružna formacija lišća,Maglica u sazviježđu Jednoroga,kolač,dio kompasa

rozine

grožđice,osušene bobice grožđa

(h)rsuz

lopov,kradljivacl,tat,nevaljalac

(h) ršum

rusvaj , zbrka,nered,metež,čudo,mrlja,buka,lom,krš, strka , frka

rubrika

odio,stubac

rudiment

zakržljali ostatak,početak,osnova

ruina

ruševina , razvalina

ruksak

naprtnjak,ranac ,tenećak

ruptura

prelom,proboj,rastrgnuće,provala

ruralan

seljački,ladanjski,koji se odnosi na selo

ruse

boja kose,tamnije nijansa plave boje koja svjetluca crvenkastim sjajem

rustikalan

seoski,seljački

rusvaj

zbrka,nered,metež,čudo,mrlja,buka,lom,krš

ruta

određeni put koji treba prevaliti,put,smjer putovanja

rutina

vještina,okretnost stečena iskustvom;mrtva manira,uobičajenost

ruž

crvenilo za usne ili lice

rz(a)

poštenje,čast,obraz

S s

Sabah

zora,rano ujutro,svitanje

sabahilden (sabajle)

rano ujutru,zorom,u osvit

sabaot (zebaot)

zvijžđe,svemir,Bog nad vojskama

sabat

blagdan,praznik,jevrejnski dan počinjka/odmosa,subota

sabotaža

oštećenje uređaja sa ciljem da se obustavi proivodnja,svako potajno djelovanje koji ima svrhu da se nešto onemogući

sadizam

spolna nastranost koja se sastoji u zadavanju tjelesne boli drugome;uživanje u tuđim mukama i boli

Saduceji      

židovska religiozno-politička stranka ,religiozni,tradiovionalisti,svećenički poglavari , svečenićka ili laička aristrokracija ,suradnici Rimljana (viši ciljevi?) fig.vidi farizeji

sadžak

tronožac,stolica na tri noge

safir

dragulj dragulj plave boje

saga

bajka,mit,storija (naročito u skandinavskoj literaturi)

saganlija

posebno jelo od pasulja,prebranac,pasulj složenac bez mesa

sahat

ura ,sat,čas

sakao

muški kratki kaput

sakralno

ono što se odnosi na svete stvari,religijsko

sakrament

po hrišćanstvu sveta tajna,vidljivi znak kojim se daje nevidljiva milost;pokaznica

sakrilegij

svetogrđe,hula,huljenje

sakristija

dio crkve,u kome se vrše pripreme za obavljanje obreda i gdje se čuvaju predmeti potrebni za njih

saktisati

uništiti,upropastiti

salamura

slana voda s mirođijama za pripravljanje mesa, umak,sos,saft,pac,marinada

saldo

ostatak računa

 salto mortale

smrtonosni skok,,skok i okret,u klizanju je to aksl

salut

počasni pozdrav

salutirati

pozdraviti vojnički dotičući desnom rukom donji rub kape

salva

počasna paljba iz vatrenog oružja

samar

drveno sedlo,tovar,sljeme na krovu

samardžija

sedlar,remenar

samba

vrsta plesa u dvoje porijeklom iz Brazila

sanatorija

klimatsko liječilište: prvo za tuberkulozne,pa zatim  za duševno oboljele, potom azil za moderne boleščine

sandalije

rublje koje se nosi ispod dimija

sandžak

veće upravno područje u Turskoj

sangvinik

čovjek koji se brzo uzbuđuje ali i lako smiruje

sanirati

liječiti,ozdraviti,izjednačiti,oporavljati,popraviti,učiniti redovnim,vratiti u pređašnje stanje

sankcija

potvrda,odobrenje,kaznena mjera

Saraceni

naziv za Arape i ostale muslimane u srednjem vijeku

sarkofag

kameni nadgrobni spomenik u obliku lijesa,rskošno urađeni mrtvački kovčeg,svaki kameni grob

sarač

sedlar,rememar,izrađivač kožne galanterije

saraj

dvorište,kraljevska palač.dvorac

sarkazam

zajedljiva poruga puna prezira

sarkom

bolest,vrsta raka,novotvorina(tumor) na vezivnom tkivu

satelit

naoružani pratilac,prišipetlja;manje nebesko tijelo koje se okreće oko većega:vidi trabant

satir

šumski i poljski polubog u starogrčkoj mitologiji sa kozjim rogovima,ušima i stražnjim nogama;pretjerano sklon seksualnim užicima;pohotljiv,puten čovjek

satirijaza

bolesno pojačan spolni nagon kod muškarca

satira

književno djelo koje ismijava negativne pojave društva ili pojedinca

satisfakcija

zadovoljstvo,zadovoljština,užitak,uživancija

satrap

perzijski namjesnik pokrajine,tlačitelj,okrutan vladar

scena

pozornica,prostor za izvođenje ili predstavljanje umjetničkog djela,dio čina u drami,filmu,prizor,javna sablazan,javni ispad

scenarij

rukopis pozorišnog ili kaza klišnog djela sa svim detaljima,oznakama promjena,nastupima i uputama za ekipu

scenograf

pozorišni slikar,osoba koja radi dekore i scene

 SANU

 Srpska akademija nauka i umjetnosti.

 Svu akademsku,naučnu i umjetničku umnost i vještinu sprcali u osnivanje , materijalno tehničko pomaganje akademskog, naučnog ,umjetničkog iidejnog osmišljavanja i stvaranja udruženje pogana –  primogenius paklenikusa, zlih hordi koljača i manijaka, genocidnih družbi, abortusa  tame i zvjerinja, koji ne spadaju čak ni među neljude – jer su monstrumi, koju nabijaju djecu na bajonete, macolom i drvosječkom sjekirom  ubijaju ljudska bića, silovatelji, srbalji, grmalji,  krkani i slična izmetska bagra. Krajnji akademski,naučni,umjetnički i umni domet je stvaranje drvene jednožičane tvorevine. To je strugotina čija je žica otkinuta iz stražnjice plemenitih konja i ispušta zvuk istovjetan  ispuštanja konjske balege.

 

sećija

 klupa postavljena uza zid,na kojoj se sjedi ili leži,klupa duž zida na kojoj se dodaju dušeci,jastici i nasloni radi ugodnog boraka,skoro isto što i minder

sedaf

unutrašnji biserasti sloj školjke

sedativ

sredstvo za umirenje

sediment

naslaga,talog

sef

čelični ormar osiguran protiv provale i vatre

segment

odsječak kruga,članak tijela kolutičavih crva,nerazdvojni dio,dio neke cjeline

segregacija

odjeljivanje,dioba,rasna diskriminacija,podijela i izolovanje ljudi na osnovu boja kože,rasistička mržnja prema obojenim ljudima,posebnoi crnim

sehir 

gledanje, posmatranje, uživanje, pogled, panorama, krajolik

 

sehara

drveni sanduk, kovčeg, škrinja,škrinja sa blagomu,građena zidna polica suže za ostavljanje vrijednih stvari i dragocijenosti, kutija za nakit

seir

uživanje, užitak, zadovoljstvo, zabava, zabavljanje vidi ćeif i gušt

seiriti 

uživati u jelu, pući, muzici, ljubavi i svemu lijepom što izaziva zadovoljenje

čula i osjećaje,merakati.ćeifiti , seiriti , lagano probavati i sa užitkom jesti  jela , dalm. guštati,

vidi gustirati,

seisana (sisana)

tegleća,tovarna životinja(večinom konj),Deba tvrdoglavo tvrdi da je to prsata bedevija koja je sisana od strane nekog mahlukata

seiz

konjušar

sejmenin

čuvar ,stražar

sekantan

dosadan,zajedljiv,nesnosan,napast

sekcija

odsjek.odlomak,razudba mrtvaca;dijeljenje

sekirati

nervirati,doseđivati,zajedati,prkositi,zadavati nevolje

seks

polni odnos,vođenje ljubavi,vidi takariti

seksati se

ševiti se,vidi tandarati/takariti

seks epil (seksipil)

seksualna/erotska draž neke osobe

 sekser

stari austrougarski novac manje vrijednosti (20 filira)

seksta

razmak između 6 tonova u muzici

sekstet

skupina od 6 pjevača ili muzikanata

seksualno

ono što se odnosi na seks,erotiku ili vođenje ljubavi ili spolni život

seksus

spol,polni nagon

sekta

sljedbenici neke religije koji su se izdvojili iz službene crkvene/religijske zajednice/društva

sektor

područje,odjel,oveća površina,rejon;u geometriji isječak kruga omeđen lukom i polumjerima/poluprečnicima

sekularan

svjetovan,stoljetan

sekularizacija

prelaz crkvenih ustanova,posjeda i dobara u svjetovne ruke,prelaz redovnika u svjetovne staleže

sekunda

najmanji dio dio vremena koji se može običnim ručnim časovnikom izmjeriti,najmanji dio ugla (1“),razmak u muzici između toba,duplikat mjenice

sekundant

dvjedok kod doboja,pomoćnik boraca u ringu ili šahu

sekundaran

drugorazredan,sporedan,ona koji slijedi,uvijek donji

selamluk

dio muslimanske kuće određen za muškarce,ceremonija pri sultanovu dolasku na džumu (molitva petkom u podne)

 selekcija

odabir,biranje,izbor najboljeg (najboljih)

selektor

onaj koji nešto odabire,razlučuju,bira,sastavlja

Selena

grčka božica Mjeseca

selenit

zamišljeni stanovnik Mjeseca

sema

arap. nebo,ali skoro uvijek nebo koje uključuje sunce i mjesec,  sunčeve planete, zvijezde i maglice i svu onu ljepotu Stvoriteljevog stvaranja što čovjek golim  okom vidi

semestar

poluljeto,polugodište

semikolon

tačka zarez (;)

seminar

učilište,obrazovni tečaj,sat za vježbu i pripremu

semper idem

uvijek isto

sendvič

dvije kriške hljeba namazane puterom između koje se poslože dodaci po izboru,san svakog muškarca (on posložen između dvije žene).žene nećemo u perverzne muške snove petljati

senf

vrsta umaka,gorušica,slačica

senilno

staračnki,nemoćno,zaboravno

senior

stariji ,starješina

sentencija

mudra izreka,poslovica,presuda,odluka

sentimentalnost

bolećivi,nježni osjećaji,osježajnost,ali i lažna osjećajnost

senzacija

uzbudljiv,nesvakidašnji  događaj,jak utisak koji ostavi takav događaj

senzibilno

osjetljivo,tankoćutno,osjećajno,ono što se može zamijeniti osjećajima

senzitivno

osjećajno,ono što se lako osjeti

“senzualnost (ženski rod)

osetljivost, čulnost, osjećajnost , strastvenost, sladostrasnost , putenost,tjelesnost, osjetilnost, u krajnjoj liniji privlačnost i  sklonost tjelesnim uživanjima

Neke jedinke su prirodno senzualne i imaju sposobnost privlačenja bića koja žele.Te osobe zrače posebnim   magnetizam i privlačnošću  koja  se može očitovati  u izgledu , u skaldu sa pokretima, odjevanjem, govorom…, koji su osjećajni ,koji se odlikuje razvijenom sposobnošću primanja osjetilnih doživljaja koji odaje čulnost, putenost; čulan, puten

etimologija

lat. sensualis ≃ sensus: osjet ← sentire: osjećati

Osjećaji (senzacije) su psihički procesi koji su vezani sa čula i odraz su naše objektivne stvarnosti i zbog toga poprimaju objektivan karakter. Na taj način direktno doživljavamo sebe u odnosu na neki objekat Istovremeno i objekt naše pažnje stiće osjetilnu (senzualnu) predođbu o nama.

Jednostavnije rečeno senzualnost je psihička percepcija nečije ličnosti, vezana za osjetila (čula).

senjor

gospodar,gospodin

senjora

gospodarica,godpođa

senjorita

gospođica

seperacija

odvajanje,odjeljivanje,razdvajanje,

separatan

odvojen,odijeljen ,razlučen

separatist

pristalica političkog pokreta za otcjepljivanje

separe

zasebna prostoija u restoranu ili drugim javnim mjestima

separirati

odvojiti,razlučiti,odijeliti

sepet

košara,korpa,koš

sepsa

trovanje krvi ulaskom mikroorganizama u krv

septet

skupina od sedam pjevača ili muzičara,rukometni tim na terenu

septima

razmak u muzici između sedam tonova

serafin

anđeo najvišeg reda

seraj (saraj)

palača,velika kuća,dvor,naročito sultanova

serat

krajina,pogranična oblast

seratlija

krajiišnik,graničar

serbes

slobodan,bezbrižan,bez obaveza

serdar

vrhovni zapovjednik,vojskovođa,nekad zapovjednik čete ili glavar nahije

serdžada     mali tepišćić, takana prostirka,  prostirka ua molitvu ,  tkana zidna draperija ( tapiserija) sa ornamentima i arabeskama

serenada

ljubavna pjesma,podoknica,sviranje ili pjevanje pod prozorom voljenje osobe

serija

niz,red istih ili srodnih stvari

seriozno

ozbiljno,odstzojanstveno,važno

Nema veze sa Debinim ne izmeti a i ima,kad neko priča stvari suprotne od serioznih Deba mu jednostavno kaže : Ne seri.

serpentina

vijugav brdski put kojim se savladava strmi nagib;uzak i dug komad papira što se upotrebljava na zabavama za šalu ili dekorisanje

sert

tvrd,čvrst,oštar,ljut,grub,surov

serum

razblažena,vodenasta tekućina krvi;preparat dobiven od krvi koji se kao lijek ubrizgava u  krv

servilnost

pretjerana uslužnost,prevelika poniznost,puzavost

servis

usluga ,posluživanje,stolni pribor za objedovanjepočetni udarac u tenisu i nekim igrama sa loptom

servus

rob ,sluga.vrst intimna pozdrava u društvu

sesija

sjednica,zasjedanje,saziv,sastanak

set 

dio igre u nekim sportovima ( tenis,stoni tenism,odbojka i sl)

sevap

zadužbina,dobro djelo,milost

SEVDAH 

Riječnička terminologija:ljubav,strast,milovanjeuzdisanje,ljubavna patnja

Ne može se objasniti u ovom ili bilo koje riječniku i predstaviti u svom  pravom značenju. Ako je znatiželje dovoljnio jaka čitajte ovaj blog i sevdah  će ispuniti vaše srce.Sevdah se samo može osjetiti i živjeti,prvenstveno oni koji imaju srce i dušu.Reći će vam sevdah je:ljubav,čežnja,strast,neko će dodati zanos i  i ushićenje,malo njih zaljubljenost i bliskost.Grci su poetici dali ime patos.Sevdah je sve to,i poetika i patos,i bol,i tuga,i jad i čemer,i pjesma i ples,i haremski i haramski,bolero i balada,harmonika i gitara,daire i kastanjete.Šta bi Dobri rekao riječ za tragedije i komedije:sevdah je nikad do kraja ispričana priča o životu.I to nije sve;to je samo mali djelić.Da bi opisali riječsevdah trebao bi nam još jedan riječnik . Sevdah traje prije,za vrijeme i poslije fizičkog kraja života.

Ta riječ je samo Bosancima od neba poklonjena.

Provjerite.

Do tada jedna  neobavezna reminiscencija uobličena u sjećanje nudimo kao mali dio objašnjenja riječi sevdah:

 A šta je to sevdah?

Bilo je to ljeta 1968. godine. Na plaži dva su djeteta, djevojčica i dječak, dvije grlice male. Dječak i tujinka se miluju i ljube. Tada nije bila. Kasnije će je on tako i proljećem svojim zvati; jer je otišla. Prije toga za sva vremena  svoju ljubav njemu darovala. Miluju se i ljube; ljube i stidljivo maze. Nikog nema, sami su, tišina ih spaja. Krajolik ih smiruje i bodri.

Mjesec se nasred neba zaustavio. Stidljivo jedan prozračni oblačić pred oči stavio. Neće da ne gleda šta ta djeca rade. Djeca su to, u neznanju mnogo toga neprimjernog njegovim očima mogu da urade. On nije voajer , a i mnogo druge djece nešto nestašno rade.Zvjezdice razigrane i radoznale nisu svoje poglede krile. Čak su ih durbinima pojačale. Usamljene su one na svojim putanjima. Nemaju druga. Sve što im se primakne one sprže. Neće one, ali moraju, to je nebeski zakon. Moraju toplotom da život potpomažu.

Maglice ih kore, uzalud. Zato nemaju izbora pojačavaju svoj nježni i prelijepi sjaj i zatamnjuju sjaj zvijezda. One shvataju poruku i odlažu durbinu do nekog drugo puta, kada maglice ne budu strog sudac.

Pijesak i more se kupaju u tom blještavilu i iskre i titraju i tiho šapuću muziku čežnje i strasti.

Odjednom ničim izazvana djevočica dječaka ozbiljno upita:

A šta je to sevdah mili moj?

Blesan je zatečen ne sto već tisuću jedan posto. Ono jedan smo radi preciznosti dodali.

Đe me nađe, konta on. Snalažljiv ko dijete kad ga zateknu na tuti sjeti se Sulje, Solomona, neki mu ko rod dođe. Pa odgovor djevojčici hitan posla:

– Sevdah ti je pjesma, muzika što se od ljubavi iz srca i duše voljenom biću poklanja.

-Što ga ti nalupa. Gori si od onih koji kažu ne znam ili ih nije briga sa sevdah. To su oni što ni srca ni duše nemaju.

-Onda meni ti pametnice jedna, kaži sta je sevdah.

-Da znam, blesane ne bih te pitala, samo znam da je ovo večeras na plaži čisti sevdah. To već ne umijem opisati, ali znam daje to nešto predivno. A ti kad saznaš šta je sevdah javi mi.

– Hoću malena moja,ništa se ti milo moje ne brini. Javiću ti sasvim sigurno.

Nije joj nikad javio. Poslije tih ljetnih dana proljeća krajolik se promjenio, stađuni su izbrisali slađahne aktere.

Godinu za godinom dječak nije uspjevao odrastati. Dio je zauzet ganjanjem sevdaha. Mislio je tako će saznati šta mu je sevdah.

Pola vijeka kasnije ne bi onoj djevojčici ništa novo mogao odgovoriti.

Ne bi se pametan pravio , već bi joj jednostavno papir u ruke dao i rekao čitaj bona.

A šta je sevdah pitala me djevočica mila ,što se nenadano međ’ oblake skrila?!

Noću se lumpovalo, pjevalo, igralo i plesalo, radovalo i tugovalo ćekajuć svitanja dan. Bože moj mili ,kako se silno voljelo i ljubav vodila. Nekad, ili češće nikad , nisu to bile sretne ljubavi.

Nema ono dvoje se nađu pa čitav život sevdišu. Jok.

Najčesće biva: dvoje se nađu, pa se poslije ne nađu, hoće se reći raziđu i svako na svoju stranu krene.I uglavnom se natakari.

Ljubavi sretne ili nesretne, sve su opjevane u pjesmam veselim i tužnim. Vjekovima su se brusile te pjesme dok nisu iznjedrile sevdah, koji se poput svežeg povjetarca širio Bosnom.

Nekada su to bili nizovi dana i noći. što se poput sna gube u bijelini i uzdrhtalosti ženskih tijela i cjelova uzplahirenih mahalaša. Poslije su dolazile ledene pahulje bijele.

Tako bi to neko nabrajao priču o sevdahu. I pogriješio.

To je dio sevdaha: poetika i snovi.

Neko bi to pokušao na drugi nači objasniti. I sasvim sigurno bi pogriješio.

Šta je sevdah to je teško objasniti.

Tajne o sevdahu su kod Boga Milostivog, na sigurnom…

Niko ti , mila moja zasigurno ne može objasniti šta je sevdah.

O Sevdahu su tajne zaključane u nebeskim seharama , čiji ključeve meleke nose. Kad vide da dvoje ; žensko i muško , djevojčica i dječak počinju jednom slamčicom da dišu, tiho otvore seharu, malo sevdah praha prospu.

Obaziru se bojažljivo ; jer strogi sudac usud vreba. Na svaku prašku sevdaha prašku osvete i pelina sprema.

Čovjek se rodi sa sevdahom, sa njim živi i spije,sanja i sa njim mre.

Iako je imao hiljadu i jednu gasulhanu u Gradu čednosti se rijetko umiralo. Hiljadu džamija, hiljadu jedna gasulhana, pet hiljada ezana i pride tisuće i tisuće, milione molitvi.

Nasilno se rijetko umiralo. To se stilski rješavalo. Gajtan svila tanka ko dlaka dohaka zlom insanu.

Umiralo se onako,polako, bešumno i po istilahu. Samo se naprsno riknjavalo od sevdaha. Neko ko na njega nije sviko samo presvisne i nema ga. Ili te neko kokno što si mu ljubu mjerko, ili ti žensko otrov u čašu sipala. što ju je tvoja duša izdala.

Sevdahom su mirisale žute dunje, đule, maglice i zvijezde, snijeg i behar, jorgovan, zumbul, nebo i zemlja, ljubičica, kadifica, sunce i mjesec, bijela janjad mala , djevojčice i nježne žene, ibrici i kahve. Bome bilo je tu i sofri meze i pića,kao predjelo sevdahu i ljubavi.

Sevdahom je vladao neprikosnoveni vladar: ljubav. Sevdah su bili izvori, zelene gore, đardini ljuba. I jošte meraci, fesići, pogačice, vino, šljiva i bekrija.

Sevdah su bili svaka ašik djevojka i momak , a zakletve nam. ni hanume i ašik đuvegije nisu zaostajali. Djeca su sve pomno posmatrala i veoma zorno učila.

Sevdah su sve one drage – anterli djevojčice Zlata, Frka, Lela Jela Jelena, Hana i Ana, Borke, Rade, Nade, Vesne proljeće, Anabel Lee i Ane Snjegine, grlice, klinke i vrapčići, iz srca Sanje, Jasne, Sonje, Anđele, iz kiše Batrbare, Milice M. sa zagubljenim Malim princom, Tanje, Lidije, Josipe sa dnevnikom jedne žene i sejmenima, Zvjezdane, djevojčica, nježna žena Fahreta , Senke, Kaliopi, Vlaste, Bisere milo moje, jedna Meri sa četiri stađuna i predgrađem, Vasilija sa bekrijom, Jasmina sa fesićem, Silvana Zilha sa ranama, klinka Pjaf, Velike Besi, Bili i Janis, i princeza Dajana …

Nabrajanje nam uvijek ide od ruke, ali žao nam što nismo upoznali i ljubili milione onih prelijepih bezimenih žena. Zato smo im pjesme, snove i ljubav vjetrovima sevdaha slali i darivali.

Nekih se sjećamo, nekih ne. Neke znamo, neke nas znaju. Nekih se sjećamo, one nas ne. Žao nam što ne možemo sve pobrojati; neke i ne smijemo.

Svaka od žena na ovome dunjaluku sevdah priča i još bajka pride. Na svaki ispjevani, tisuće neispjevanih a doživljenih sevdaha.

Ovaj naš sevdah poklanjamo svim ženema i djevojčicama svijeta.

Njačešće je sevdah bio samo elegija duše koja sanja i sebe poklanja :

Duša usud; nijemo, osluškivanje, čekanje i podnošenje onoga što neizostavno mora doći.

Duše strpljive; teško, mukotrpno otkrivanje i oslobađanje suštine bosanskg bića, ali i podneblja.

Duše zaljubljene u ljubav i milovanje, strasti i predavanju.

Duše u jecaju: joj, mamo mamice i dahtaju uh,uh i uh.

Duše predane bezuslovnoj ljubavi Jedinog oslonca apsolutne istine.

Duše zaljubljene u krajolik i podneblje; sveto i iskreno, prelijepo i vječno, mirisno i modro zeleno.

Duše zaljubljene u Djedovsku hižu, stećke,Kamenog spavača i Modru rijeku što kraj Dvora teče.

Dušu zaljubljenu u svoju Bosnu – Zemlju Božje milosti i svoj Sarajevo –Grad Čednosti.

Duše zaljubljene u milost ljubavi, dobrotu čovjeka, ljubavnicu svoju.

Duše zaljubljene u radost ljubavi, dobrotu žena i djevojčice,drage svoje.

Pa ti draga,milo  moje traži i nađi definiciju sevdaha.

I zapamti : sevdah i ljubav su ponekad gori od mržnje.

Lome te, zamaraju i slamaju, šamaraju i guše, na plač i krik tjeraju, ranjavaju i bole i kao u završnom činu drame efektno ubijaju.

Ludo je biti ljubomoran na duhove. Još luđe biti zaljubljen u njih, kaže sevdah koji kao duh obilazi i miluje kapije zaljubljenih.

sevdalinka

ljubavna pjesma

sevdisati    

voljeti,osjećati ljubav,uzvišena osjećanja,čežnju,strast,patnju ljubav,voditi ljubav,vidi sevdah

sezam

biljka uljarica iz koje se dobija ulje

sezona

godišnje doba,stađun,vrijeme prikladno za pojedine poslove ili radnje,zabavu sport itd.

sfera

kugla,nebeski svod,zemaljska kugla,djelokrug

sferoid

tijelo slično kugli koje nastaje rotacijom elipse oko osi;Zemlja je vrlo slična sferoidu

sfinga

simbol prirodnih tajni i mudrosti starih Egipćana u obliku lava sa ženskim prsima i glavom; tajna,neshatljivost,nedokučivost

sfumato

slikanje sa nejasnim obrisima;osjenčano .način slikanja koji je dobio ime po talijanskoj riječi fumo, što znači dim.Izbjegavanjem oštrih obrisa i graničnih linija, postiže se efekt prozirnog vela koji prekriva tj. zamagljuje čitavu kompoziciju.

šire:

*Sfumato je način slikanja.

Ustoličio  ga peder Vinči.

Tvrdio da je u korijeni riječ fumo – dim.

Može biti , ali sumnjamo.

Nije volio ni ženu, ni pomen njene krasotice..

Ako je neko sljedbenik Da Vinčija, i analogija i dedukcija ga dovode na klizav teren,

koji može izazvati razna nagađanja o nasađivanja na sjedalicu.

Fumo ,fumare =   latinski glagol = , pušiti ,  dimiti , korijen  riječi sfumato.

sfumato znači popušiti ,pušiti, sa asociranjem na oznaku muškog jada i bijede  : pušač , anamo onog.

Sfumi je demunitiv i po pojmovniku  znači popušlić

Sho'ah

hebr.velika nesreća

sidro  

kotva. lenger

Sibila

proročica u starih Rimljana,vračara,gatara

sič

bakarni sud za vodu

sičija

tuberkuloza , sušica

siderično

ono što se odnosi na zvijezde

 sidro  

kotva lenger

sfilis

zarazna polna bolest

sifon

boca za držanje i izlijevanje pića koja su pod pritiskom;naročit oblik odvodne cijevi kojom se sprečava vraćanje smrada;cijev u obliku slova S

signal

optički ili zvučni znak koji upozorava na oprez

signirati

označiti,potpisati

sijaset

sva sila,mnogo,mnoštvo,bijeda,siromaštvo

sikter!

odlazi!bježi!nestani!goni!

silencijum

mir ,posluh,tišina

silogizam

zaključak koji je izveden iz dvije ili više premisa

Sho'ah

hebr.velika nesreća

sidro 

 kotva lenger

sikilj     

dražica, vidi klitoris, piklić

simbioza

zajednički život životinja ili biljaka radi obostrane koristi

simbol

znak,oznaka,zaštitini znak,utvjelovljenje,premet ili slika koji imaju određeno moralno ili neko drugo značenje

simbolizam

struja u umjetnosti i književnosti koja se iz Francuske proširila po Evropi krajem 19 vijeka

simetrala

pravac koji dijeli sliku(ugao) u dvije jednake polovine

simetrija

pravilnost,skladnost,skladan odnos pojedinih dijelova prema sebi i prema cjelini

simfonija

veliko muzičko djelo koje se satoji iz više dijelova

simidžija

pekar,specijalista za somune i peciva

simit

somun,posebna vrsta pšeničnog hljeba

simonija

trgovanje crkvenim službama i položajima u katoličkoj crkvi

simpatičan

koji izaziva sklonost,privlačnost

simpatija

sklonost,privlačnost

simpozij

satanak ljudi neke struke,gozba

simptom

oznaka,znak,obilježje

simptomatično

ono što se prema nekim naznakama može nagovijestiti ili pretpostaviti

simsija

lula,kamiš

sims   pervaz,ivica,rub,naslon,obod,okvir,opšivnica,

simptom  pojava,znak,obilježje,predznak,nagovještaj

simulirati

hiniti,pretvarati se, lažirati

simulltano

istodobno

sinagoga

jevrejski hram

sindikat

radnički strukovni savez

sindrom

stjecaj,suradnja,slup siptoma

sindžer

unutrašnja postava na suklnji

sindžilat

potvrda

 sinderij

vrhovno vijeće u Judeji

sindrom  skup simptoma,stjecaj,saradnja

sindžir    lanac, skup karika, nizovi alki, niska alki,

sinekura

plaćena služba koja ne zahtjeva rad

singl

pojedinačno,odvojeno,

Sing- Sing

kazniona u Njujorku,najpoznatija u SAD

singular

jednina

sinhronizam

istodobnost,usklađenost

sinhronizirati

vremenski uskladiti

sinonim   istovjetno značenje,istoznačnica,ista stvar,isti pojam,riječ koja se sa

drugom riječju slaže po značenju i može se od nje razlikovati glasovima

sinopsis

pregled,kratak sadržaj,nacrt filmskog scenarija

sinoptički

pregledan,onaj koji daje cjelokupnu sliku

sinteksa

dio gramatike koji govori o rečenici i njenim dijelovima

sintetično

ono što se dobija spajanjem,umjetno

sinteza

spajanje dijelova u cjelinu,spajanje pojmova,ono što se dobija spajanjem,spajanje hemijskih elemenata

sirena

morska nimfa.signalna naprava sa prodornim zvukom

Sirotanović Alija (1914 – 1990)

rudar heroj udarnik iz Breze ,sinonim pregalaštva,mnoge medalje i odličja zaradio,milione tona uglja iskopao,nikad se obogatio uvijek siromah,ali pošten i čestiti bio,kažu žicom je kundure znao vezat ali se nikom žalio nije,rudar,sin.hamal,radnik,sluga,teški radnik, irget, fizički,neuk i neškolovan radnik

 SIROTANITI 

teško raditi,udarnički raditi,biti sirotan,oglašavati sirotinju,prositi,gladovati,  kulučiti,irgetiti fig.prositi bez potrebe,seksasti se do iznemoglosti,  vidi:takariti

 

sirup

gust šećerni sok,ukuhan voćni sok

sistem

sustav,red,poredak

sistematski

sustavno,neprekidno,dosljedno

situacija

položaj ,stanje,prilika

situiran

osiguran,bogat,sa velikim prihodima

situirati

smjestiti,namjestiti

siva eminencija

tajni savjetnik,tamna strana,tamna sila

Sizifov trud

uzaludan posao,beskorisni posao ; po Sizifu razbojniku iz grčke mitologije kojimje za kaznu morao gurati veliki kamen na brijeg sa kojeg bi mu svaki put otkotrljao;kazna je bila vremenski neograničena

siže

predmet umjetničkog djela,misao vodilja,sažetak djela

skala

ljestvica,merdevina,lotra

skalpel

oštri hirurški nož

sklapirati

oguliti kožu sa tjemena živog čojeka

skandal

javna savlazan,bruka,sramota

skandirati

čitati stihove ističući  stope i ritam, glasno bodriti,navijati

skaut

izviđač,pripadnik međunarodne omladinske organizacije,trasgač za sportskim talentima,posebice u nogometu

skeč

kratak pozorišni komad šaljiva i plitka sadžaja

skelet

kostur živih bića;okosnica

skepsa

sunja,nedoumica,nepovjerenje,dilema

skeptik

čovjek u sve sumnja ili teško u  nešto vjeruje

skepticizam

nepovjerenje,sumnjičavosr

skica

nacrt načinjen na brzinu,prikaz nečega samo u glavnim crtama

Scila i Haribda

opasnost za opasnošću ( po nazivima nemani na krševitim obalama mesinskog zaliva,koje su po vjerovanju starih Grka gutale pomorce)

skončati

umrijeti,  mandrknuti ,riknuti,  crknuti ,krepati , prnuti u fenjer, ugasila mu se svijeća, preseliti se gore, odapeti, riknjava

skrahirati

propasti,upropastiti se

skrupula

bojažljivost,tjeskoba,duševni nemir,sumnja

skrupulozno

sa mnogo obzira,savjesno sustezljivo,brižno,sa osjećajem

skrnaviti   

uništavati, obeščašivati :svetu ili uzvišenu stvar ( tijelo, ideju, nevinost,čast i čest, misao, pomen)

skulptura

kiparstvo,kiparska tvorevina

sleng

govor pojedinih skupina ljudi u određenom kraju,struci,miljeu.šatrovački jezik

smaragd

dragi kamen svjetlozelene boje

smog

onečišćen i zadimljen zrak u industrijskim područjima koji onemogućava vidljivost i disanje

snajper

vrsta puške pogodna za ubijenje na velikim udaljenostima,u Sarajevu tokom genocidnog rata ustaša i  prvenstveno četnika ubijeno više od nekolikio hiljada njegovih stanovnika

snob

čovjek kjoji se predstavlja otmjenijim i obrazovanijim nego što to jeste;čovjek koji nema vlastitog mišljenja nego se povodi za tuđim

socijalan

društven,nesebičan,čovjek koji ima osjećaj za zajednicu

socijalistička demokratija

demokratska  vladavina koja se ostvaruje u okviru socijalizma

socijalizam

teorija i pokret koji nastoji ostvariti društveno uređenje uklanjanjem klasnih razlika ekonomskom i politčkom ravnopravnošću ljudi

sociologija

nauka o društvu i zakonitostima njegova razvitkaž

Sodoma i Gomora

biblijski gradovi,uništeni ognjem i vatrom radi razvrata i protiprirodnog bluda

sodomija

prvobitno spolno općenje čovjeka sa životinjama,danas je značenje rastegljivo i zavisi od tumačenja zajednice

sofisticiran (muški rod)

iskusan , iskustaven, prefinjen. koji mnogo zna ,iskustven u raznim oblastima znanja;  koji je vrlo složen , koji je blizak ukusu profinjene osobe , istančan rafiniran

sofizam

lukavo-lažan zaključak izveden iz nepotpunih premisa;namjerno krivi zaključak

sofra

trpeza,nizak drveni nizak sto za objedovanje porodice

softa

student islamske  visoke škole ( teolog i pravnik)

sokak

ulica,uličica

solarij

sunčani sat;prostorija za sunčanje

soldat

vojnik

solidarno

drugarski,zajednički,uzajamno

solidno

čvrsto.sigurno,pouzdano.pošteno,trajno,trijezno

solist

čovjek ili glazbenik koji nastupa sam; glazbeniok koji izvodi svoju posebnu dionicu u orkestru ili pjevačkom zboru

spengati   zavezati, uhapsiti, privesti, fig. staviti pred svršen čin: zavesti, ( spengala mu srce), prisiliti (spengala mu dušu), natjerati (spengala mu mozak)

zavezati,  staviti lisice na ruke,  zarobiti, fig. omađijati, zavesti, zanijeti (ljubavni smisao)

spolno opčiti   seksati se,voditi ljubav,vidi takariti

soliter

brilijant koji je sam u nakitu,visoka kuća malo  izdvojena od bloka; trakavica,pantljičara

solo

sam,bez pratnje,kraća kompozicija za kedan glas ili instrument

solsticij

dan kada se Sunce nalazi nad paralelama,tj.kada se prividno najvise približi polovima ( 22.6.-dugodnevnica  i 21.12.kratkodnevnica)

solucija

rješenje,mogućnost

solventan

onaj koji je sposoban platiti,platežana

somun (samun)

vrsta okruglog ,malog pšeničnog hljeba

sonata

malo muzičko djelo za 1-2 instrumenta od više stavki (dijelova)

sonatina

manja sonata

sonda

metalni štapić ili gumena cijev koji se guraju u tijelo u svrhu ispitivanja,proširivanja i sl.;svrdlo za prodiranje u slojeve zemlje radi istraživanja

sondirati

pripremati,istražiti,iskušati

sonet

lirska pjesma od 14 stihova (4,4,3,3)

sonorno

glasno,zvonko,razgovjetno,zvonko

sopran

najviši ženski ili dječiji glas:pjevač sa takvim glasom

sorta

vrsta soj

sortiman

skladište,kolekcija,veliki izbor

sortirati

složiti po veličinama,vrstama,razdijeliti,izabrati,razvrstati

SOS (es-o-es)

kratica za „ save our souls“ / spasite naše duše;poruka koja se putem radija odašilje sa broda koji je u opasnosti

sotona

nečastivi,đavo,satana,šejtan

spahija

vlastelin

spahiluk

veliko imanje,veliki posjed

spazma

grč,stezanje mišića

specificirati

razvrstati,pobliže označiti,pojedinačno navesti,spisavk sa  označenim stavkama

specifičan

osoben,jedinka za sebe

specijalist

stručnjak;čovjek koji se bavi samo jednom granom neke strukesvojstven samo jednosj stvari

specijalitet

posebnost: robe,sposobnosti,struke,hrane,područja itd.

specijalno

posebno,osobito

spektakl

buka,vika,nered,prizor koji izaziva opštu pažnju;pučka predstava

spektar

pruga različitih boja koja nastaje prelamanjem svjetlosti/sunčevih zraka (dugine boje)

speleologija

pećinarstvo;nauka koja se bavi proućavanjem špilja

SPELEOLOGIRATI

istraživati, proučavati i udubljivati se u razne pećine,spilje,đardine,rupe i rupice,može i seksati se;vidi takariti

sperma

iscjedak muških polnih žlijezda u kojem se nalazi smjeme za oplođavanje

spermatoreja

luučenje ili izbacivanje sjemenog iscjedka muških polnih žljezda

spermatozoa

sjemenka muških polnih organa

spirala

zavojnica,,pravilno zavijena crta,koja teče u zavojima oko jedne tačke;laički izraz za žensko pomagalo protiv začeća.Spiraladakle služi u kontraceptivne svrhe.Malo je nezgodna i za jedno i za drugo.To  je plastični predmet presvučen bakarnom žicom. Ona Ima jednu ili dvije mekane plastične niti koje kroz grlić maternice prolaze u vaginu. Spirale su različitih oblika i veličina.Dakle može se naži za svaku anamo onu.

spiritizam

vjerovanje da se pomoću medija mogu dozvati duše pokojnika i sporazumjevati sa njima.Jes kako ne.Kako bi drugačije prevaranti i bijednici otimali novac od naivnih?

spiritualan

duhovan,nadahnut,nadzemaljski

spontano

neprisiljeno,samo od sebe,bez vanjskog uticaja

sporadično

raštrkano,pojedinačno,od vremena na vrijeme,katkad neredovito

spore

rasplodne stanice biljaka i najnižih životinja,klice

sprint

utrkivanje,utrkivanje na kratke pruge (50-400m)

sputnjik

saputnik,pratilac,trabant,ime prvog ruskog umjetnog satrelita

srča

staklo

srčali

staklen

srče

boca

srdobolja

zarazni proljev,bolest probavnih organa. teška zarazna bolest crijeva praćena obilnom krvavom dijarejom (prolivom) , griža , srdobolja .dizenterija

srma

srebro

srklet 

žurba, brzak, nervoza, uzrujenost, patnja, tegoba, nevolja,poteškoća

SS 

kratica za Schultz Staffel( zaštitni odred),oznaka za njemačke fašističke oružane zastave

SSSR

kratica za Sojuz Sovetskih Socijalističeskih Respublik (Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika)

stabilno

čvrsto,stalno ustrajno

stabilizirati

ustaliti,učvrstiti,učiniti stalnim

stacionaran

stalan.nepromjenjiv,čvrst

stacioniran

postavljen,kome je određeno mjesto

stadij

stupanj,razdoblje,starogračka mjera za dužinu-178 metara

stađun  

godišnja doba, godišnje doba,fig.neko vrijeme,pravo vrijeme,prava vremena,vremena ljubavna

stagnacija

zastoj ,mrtvilo,nenapredovanje

standard

prosjek,stupanj,mjerilo,osnova,podloga

star

zvijezda,fig.slavna ličnost

start

početak utrke;mjesto odakle ona počinje,početak

starter

onaj koji daje znak za početak utrke,onaj koji nešto počinje (npr.u sportu)

statičan

mirujući,miran,nepokretanonaj koji miruje

statički

stalan,koji se odnosi na statiku

statika

dio mehanike,nauke o svojstvima tijela u mirovanju

statirati

igrati sporednu ulogu bez govora u filmu ili kazalištu

statista

sporedna osoba na pozornici;preneseno beznačajan čovjek

statua

kup,prikaz čovjeka ili životinje

status

brojno stanje,pravni,imovinski i socijalni položaj stanovnika

status kvo (status quo)

nepromijenjeno stanje,nepromijenjen položaj

statut

pravilnik,zvanični dokument kojim se nešto reguliše

stela

stećak ,uspravni nadgrobni kamen iz jednog komada;zvijezda

stelaran

zvijezdan,koji se odnosi na zvijezde

stenokardija

teška srčana bolest;oboljenje krvnih sudova

step

korak,vrsta plesa

stepa

velika travnata ravnica (prvenstveno u Ist.Evropi i i Aziji)

stereotipno

nepromjenjivo,šablonirizano,što se povodi za nečim,otrcano

sterilno

oslobođeno od mikroorganizama,jalovo,neplodno

stigma

znak,žig,obilježlje

stigmatizacija

utiskivanje znaka ili žiga,pojava pet rana Kristovih na tijelu histerika ili vjerskih fanatika

stih

redak pjesme sa određenim brojem slogova

stihija

počelo,prvotno,elemanat,prirodna pojava;snaga prirode;elementarna nepogoda

Stiks

po grč-mit.podzemna ruijeka preko koje se ulazilo u drugi svijet;fig,podzemni svijet,smrt

stil

držalo,držanje,način pisanja,odjevanja,ponašanja i sl.;skup značajnih crta u umjetničkom djelu;način rada i života

stilistika

nauka o stilu

stilski

izvedeno u stilu,urađeno sa stilom

stimulacija

poticanje,podsticaj

stimulans

podstrek,poticaj,podražaj

stipendija

novčana pomoć države,zaklade ili firme  siromašnim (?) studentima ili đacima;plaćanje školovanja uz obavezu

stipsa

kiseli kamen,alaun fig.škrtica,tvrdica ; kalijev aluminijev sulfat KAl (SO4)2 · 12H2O, bijeli kristali topljivi u vodi; služi u bojadisarstvu

stjuardesa

poslužiteljica u avionu ,brodu ili vozu

stoički

mirno,čvrsto,muževno (podnositi nedaće)

stomak

želudac

stomatitis

upala usne šupljine;nema veze sa prejedanjem i bolovima u stomaku iako sve prolazi kroz usnu šupljinu

stomatologija

nauka o bolestima organa usne šupljine

stora

prozorski zastor od providne tkanine,zavjesa

storija

priča,pripovijest,povijest života,fiulmska priča

stornirati

obustaviti,dokinuti,poništiti:narudžbu,odredbu,postupak,proknjiženu stavku,ček…

strabizam

raurokost,škiljavost

strahobalan

jako veliki, nezamislivi , ogroman , koji izaziva poštovanje , enorman,

strateg

vojskovođa,dobar poznavalac vojnih vještina (može i drugih npr.sportskih),dobar vodič neke momčadi,fig.snalažljiv čovjek

stratosfera

sloj atmosfere iznad zemlje na visini od 11 do 35 km

stratus

oblak u obliku jednoličnog sloja,sloj

strefiti 

pogoditi,dogoditi,udariti,zbiti,direktno pogoditi ,udariti,zabiti;potrefiti

strendžer

stranac,tuđin,tujin,inozemac,došljak iz stranjske zemlje

striktno

strogo ,tačno

strip

pripovijest u nizu slika

strip-tiz(strip tease)

postepeno svalčenje žene pred gledaocima u nočnim lokalima;poželjne i kućne seanse u dvoje-čari ljubavi

strofa

kitica pjesme

struktura

sastav,ustroj,građa

studij

učenje,proučavanje,polazak više škole

stupidaran

glup,tupoglav,blesav,pupa hava,koka zraka

stuprum

spoilni snošaj,preljub

subaša

čuvar polja,poljar

subjekt

predmet,riječ o kojoj se u rečenici govori,biće koje spoznaje i djeluje,osoba (podrugljivo)

subjektivno

pristrasno,osobno,jednostrano

sublimacija

pretvaranje čvrste materije u paru i pare u čvrstu tvar,apstrahovanje nečega,uzdizanje nečega

subliman

uzvišen

sub poene (sub pena)

pod prijetnjom kazne

sub roza (sub rosa)

pod ružom,povjerljivo,u povjerenju

subvencija

novčana pomoć,koju najčešće pruža država za određene svrhe

subverzivan

prevratnički,rušilački

suficit

višak kod obračuna,višak prihoda u odnosu na rashode

sufiks

dodatak,nastavak,dio riječi između osnove i završetka

sufler

šaptač u pozorištu,fig:nagovarač,onaj koji nekog navodi na nešto,pomagač

suflirati

šaptati,pomagati

sufražetkinja

do 1919. U Engleskoj pobornica za žensko prava glasa

sugerirati

utjecati na nekog riječju ili držanjemi nametnuti mu svoje mišljenje

suicid

samoubitstvo,samouništenje

sui generis

svoje vrste,poseban

sujeta

taština,častohlepnost,častoljubivost,pohlepa za slavom

sukcesivno

postepeno,polagano,slijedom

suknuti

od isukati,britak potez,potez sabljom,zamahnuti (sabljom),uvaliti,uvaliti,ubaciti,zavući,uvući,podvaliti,utjerati,viknuti ga,seksati se vidi takariti

sultan

naslov vladara nekih muslimanskih zemalja

suma

zborj,iznos

sumarno

sveukupno,zbrojno,zajedno uzeto,prema glavnom sadržaju

suma sumarum

sve u svemu

sumirati

izračunati,zbrojiti

sunet

obrezivanje

superior

nadstojnik,predstojnik samostana

superioran

nadmoćan.jači,bolji

superlativ

treći stupanj poređenja (gradacije ) pridjeva

supermat

premoć,vrhovna vlast

supsidijaran

(lat. subsidiarius: pomoćni, pričuvni), koji dolazi u obzir u drugom redu; podredan, dopunski,rezervni,zlu ne trebalo

suptilno

osjećajnom,nježno,profinjeno

sura

odlomak,poglavlje Kur'ana

surduk

provalija,klanac,ponor,kanjon,sutjeska

surgun

prognanik,mjesto progona

surla

rilo,produžena njuška u nekih životinja,pogr.nos

surogat

nadomjestak,krivotvorin

suspenzorij

platnena vrećica za mošnju

suteren

nisko prizemlje,podruim

svita

pratnja,poćasna pratnja neke ličnosti,vrsta muzičkog djela

sviter

pletena vunena majica koja se navlači preko glave;pulover,vesta

svjedočanstvo   

potvrda,dokaz,uvjerenje,dokaz o školovanju

svila

vrsta tkane ili vezene tkanine dobijene prirodnim putem od  svilene bube,kadifa,baršun,samt

svinjoliki    

debeo ugojen čovjek,utovljen čovjek bez vrata,predebeo čovjek,mastan, čovjek, špekolik, čvarakovit čovjek, fig.čovjek nalik na svinju

 svinjooki  

očima nalik na svinju,oči kao u svinjefig.svinjske oči nalik čovječijim,basna:osobine svinjskih očiju pripisane čovjeku

Š š

 

šablon

uzorak,kalup

šad(e)rvan  

per.:šad veseo i revan teći

vodoskok,ograđeni vodoskok,posebni šedervan namjenjern za za muslimansk vjerski obred čišćenja (prenje) prije molitve,šedrvan hamamima (javnim kuptilima) i banjama higijensko prenje pred ulazak u javni prostor za kupanje

šaht

rov,okno u rudniku,grotlo,udubljenje ze vodomjer,otvor za prolaz vode/kišnice u kanalizaciju

šalabajzer  

čovjek bez vrijednosti,čovjek sumnjivog morala,  propalica, vjetropir,lutalica, vrludavac, bezveznjaković, nestaško,skitnica

šalabakter  

stara knjiga bez vrujednosti

ŠALABAJZATI   vrludati,migoljiti,lutati,skitati,seksati,vidi:takariti

šaman

vrač ili sveštenik urođšenika;vidi mag

šamija

žrnski rubac za povez oko glave,marama

šamot

vrsta nesagorive gline za pravljenje peći

šampanjac

pjenušac,slatko pjenušavo vino

šampion

prvak u nekoj sportskoj disciplini ili nečemu

šanac

utvrđen vojnički rov,kanal,prokop

šank

visoka tezga za točenje pića,dio lokala u kojem se toče pića

šansa

prilika,izgled,mogućnost

šansona

pjesma šaljivog ili plitkog sadržaja,može i ljubavna

šarada

vrsta zagonetke,zagonetna igra

šarlatan

nekada prodavač lijekova na sajmovima;nadrilijekar,danas:hvalisavac,lažac,varalica,neznalica,smutljivac

šarm

draž,ljubaznost

šarmantan

dražestan,ljubaza,krasan

šaržer

kutija(spremnik) sa nabojima za automtsko oružje

šaškin

bitanga,varalica

šatirati

sjenčiti,izvlačiti pramenove

ŠARETITI

objašnjavati, tumačiti, pojašnjavati,  znakovno objašnjavati, pamtomima, očima znakove davati, migoljiti, namigivati

šatrovac

skitnbica,protuha,varalica,lupež

Šćipetar 

Šiptar,Albanac,Arnaut,Arbanas

ŠĆIPETAR

Petar jede šći,Petar od šćija, šiptar, arbanas

šefa'at

zauzimati se za nekoga, zauzimanje, posredovanje, štićenje, zaštita

šega

pila,testera,fig.šala,peckanje,zezanje,igra sa loptom u kojoj jedan igrač (ili više njih) pokušava oteti loptu i izaći iz kruga

šeher

grad,gradska četvrt

šejtan

vrag,đavo,sotona

šenluk

veselje,veselost,zabava

šenlučiti

zabavljati se,veseliti se,provoditi se (skoro , pa isto što i akšamlučiti )

šeol

jev.pakao,džehenem,pržun zanavijek

šerbet

medovina,medica,zašećerana prokuvana voda sa mirođijama

šeretluk

budalaština,nestašluk,šala,smicalica mah.izrada,podvala,nevaljalstvo,izv. podmuklost, neiskrenost

šerijat

Božiji zakon,skup pravnih i vjerskih zakona kod muslimana

šićar

dobitak ,plijen

ševiti 

seks ševa ,glasavanje  ševa, seksati se, vidi takariti se

šifon

tanko bijelo pamučno platno

šik

gizdav,kićen,ukusan,ukus

šikanirati

maltetirati, zlostavljati, tiranisiti, vidi izeti

šindra

daščice od meka drveta za pokrivanje krovova

šinobus

motorno vozilo na tračnicama;motorni voz

šinter

živoder,onaj koji je zadužen da uništava i zakopava strvine

šinjel

kaput,mantil,kabanica

Šiptar 

vidi Šćipetar,arbanas,arnaut

široko

jugo/vjetar

šizofrenija

duševna bolest7razdvajanje ličnosti

šjor

gospodin,gospar,gospodar

škart  

otpad, bezvrijedno,oštećeno, neupotrebljiv, pokvaren, onesposobljen loše :djelo, roba; bofl

škembe

burag,želudac u živinčeta,drob od ovce ili vola

škoda

šteta  kvar,vrsta automobila

školantica

dalm. školarka, učenica

škuro

tamno,mračno,crno

šlag

kap;tučeno vrhnje

šlager

lagana pjesma u ritmu modernog plesa,muzičko djelo kojim se postiže veliki uspjeh;opjesma u modi,ono što je umodi;privlačno

šlagiranje  

moždani udar,pareza,besvjest,,bandaćenje,baildisanje, oduzimanje,oduzetost, fig.obeznanjenost , komiranje,bandačenje

šlajer

koprena,veo,zar

šlajm

sluz,ispljuvak

šlampav

neuredan,aljkav

šlep

teglenica/tegljač,tovarna lađa bez motora koju vuče neki drugi brod;duga povlaka na ženskim haljinama

ŠLEPADŽIJA 

parazit,grebator,kokuz,onaj koji se šlepa,ulizica,nametnik ,metilj,ulizica, uvlakač, dupelizac, čankoliz

šlif

uglađenost,finoća,dobro vladanje

šlus

svršetak,konac,kraj,završetak

šljaka

drozga,zgura,troska,otpadni materijal prilikom topljenja rude,fig.posao,težak rad

šmizla

lijepa, fina, njegovana , dotjerana izobražene dama ,čovjek bi rekao krasotica ,kad ono uštogljena, uobražena,sitničava,osvetoljubiva,zavidna,ljubomorna baba tažvaka ili pizdunčica koja misli da žubori kolonjsku vodu, a uz to što vole svijet handriti.Ima lijek. Batinu u ruku pa bubaj,da vidimo ko će koga takariti;samo je jedna šmizla drastično gora od pizdunčica i babi tažvaka, muška šmizla ,a gora od nje je pederska šmizla,a to su vam i prepisivači , nepristojni  vulgarizmima abortirani i zadojeni  gosti i hadumski samozvani čuvari morala

šnaps

rakija,kartaška igra

Šoa  

hebr.skračeno od Sho'ah – velika nesreća

šok

udar,potres,poremećaji svih funkcija organizma uslije duševnih potresa ili fizičkih povreda

šokirati

sablazniti,zaprepastiti,pobuditi negodovanje,neugodno iznenađenje

šor

ulica,sokak,klanac

šortzs(šorc)

kratke hlače

šovinizam

pretjerano i uskogrudno rodoljublje

špaga

tanak konop,tanko uže,uzica

špahtl

alat za struganje boje

špalir

redovi ljudi sa obje strane puta pri dočeku poznatih ličnosti

špeceraj

trgovina mješovite robbe,živež

špediter

otpremnik,posrednik u prometu roba

špekula

glinena,kamena ili staklena kuglica,kliker

špelunka

krčma u koju zalazi ološ;jazbina,pećina, razbojničko gnezdo; mračan i prljav stan, mračna i mrljava gostionica;

špica

prefrigana , osorna  osoba , jezikara , lajavuša , pametnica ,bez dlake na jeziku

špici

pogrdni naziv za policijskog agenta,detektiva;njuškalo,uhoda

špiclov

prefriganac,lukavko

špinovati

pržiti šećer do ne dobije smeđu boju

špurijus

osjećaj da će se nešto dogoditi;volja za nešto,šesto čulo,predosjećaj

štafelaj

nogare,slikarski stalak

štanga

netalna šipka,poluga

šteker

utikač,priključak,

štil

držak,držalo

štirka

škrob za rublje,krutilo

štos

udarac,pesnica,hrpa,naslaga,dobar vić,šala,izvaljotina

štreber

bubalica,onaj koji uči napamet; čovjek koji marljivo radi ili uči i koji se dodvorava kako bi pretekao druge u školi ili službi

štereka

udaljenost,pruga

štrudl

savijača,zarolani kolač,makovnjača,gužvara

ŠTUKATI SE  

seks štuka,sekasati se,ševiti,jastučiti ,od štuka,vidi:takariti

štrukatura

plafonski ili zidni ukras od gipsa pomiješanog sa ljepilom

šućur

hvala!neka je hvala!

šuft

nitkov,ništarija,podlac,papak

šund

bezvrijedna roba smeće

šupak

čmar, anus, završetak guznog crijeva fig. čovjek loših karakternih osobina , pogan, smrad, izrod, krkan, vidi  papak

šupirati

izgnati pod stražarskom pratnjom,nogirati

šuta

hrpa samljevene opeke i žbuke

švajsati

zavarivati,variti

švaler

konjanik,vitez,dragan,ljubavnik,odabranik

švorc

bez novca,bez prebijene pare

šverc

krijumčarenje,prokrijumčarena roba

švindl

vrtoglavica,omaglica,prevara,zavaravanj

T t

 

tabahana    mjesto,potez,manji dio mahale,romsko naselje,fig.romska tabahana

sinonim za suživot,toleranciju i nepresušni izvor radosti

tabak    koža, fig. kožaar,  arak papiraduvan

tabakera      metalna kutija za cigarete,doza,često srebrena ili zlatna

tabija   utvrđenje,tvrđava,utvrda,opkop,bedem,Bijela  i Žuta tabija  Sarajevske tvrđave na Vratniku

tabu

kod primitivnih naroda zabrana gledanja,dodirivanja,spominjanja ili upotrebljavanja nekih stvari.Prekršaj te zabrane donosi nesreću,bolest ili smrt.

tabula raza

prazna ploča,fig.potpuno neznanje,neznalica

tabure(t)

niska stolica bez naslona

tabut     

muslimanski ležaj za mrtvaca,nosiljka za mrtvaca,nije ni mrtvački sanduk ni  mrtvački  kovčeg kako mnogi prevode.Kod muslimana nema sanduka i ni   kovčega.Tabut je otvorena nosiljka (ležaljka) za mrtvaca – mrtvačka ležaljka u koju se stavlja meit (mrtvac) umotan u čaršaf; moglo bi se reći to je neki vid polu sanduka bez gornjeg dijela i poklopca.Na krajnjim stranama imaju uzglavlja koja služe za omatanja tabuta čohanom tkaninom,koja se prije

ukopa skida.

TABUT TAHTA

mah. Kada se uz riječ tabut doda riječ tahta onda to znači:mrtvačka daska i to je najpribližnije značenje muslimanske nosiljke za mrtvaca.Kada se tabut tahta položi u mezar ona opasuje ukoso sa gornje (pete)strane debelim bukovim (jelovim) daskama,ukoso odozgo prema dole širinom i dužinom mezara,od glave ka nogama duž cijelog mezara.Tabut tahta se nekad u narodu figurativno naziva i kabur tahta,odnosno grobna daska.

TABUTHANA    prostorija na mezarju gdje se drže meiti do poslijednjeg ispraćaja

tahta  

daska

taft

vrsta svilene tkanine

tahikardija

prebrzo kucanje srca

TAKARITI 

bubati,handriti,izrađivati,karati,klepati,nasađivati,ružiti,tandariti ,tući,udarati,varatizezati

dem.tajkiti, milovati,maziti,narodski izraz ataslačiti a to je seksati se;

Debina nabrajalica:

Takariti, taslačiti (tatlačiti), tandarati,

-Akšamirati,alotrijati,amalgamiti,amaliti,anabazirati, anđelkisati,arlekiniti,ašikarati(ašikiriti), ažbahirati

-baildisati, baždariti, beštijati,bezubiti,bezumiti,blondisati,bubati, bubačiti, bubati, bubnjati, bubrežiti, bucati,

-capiniti,cecati,centifolijati,ciganiti,cjepati, cjepkati,crnorupičariti

-čerečiti, čengijati, čočekisati, čudovištariti,

-debati,derati,didilititi,dijamantariti,doraticariti,dubiti,doracitariti,dumdumirati,dušečiti, dušiti,

-džedžaliti,džidžaliti,džidžimidžirati,džidžati

-đardiniti,đeđeraniti,điđaliti,đulistaniti,điđati

-fatamorganiti, fatimiti,fatmati,frkisati fikariti,fićfirisati,

-glumatati,gromobranisati, grmisati

-hamaliti,haramiti,haremiti,harmonisati,heftariti (hefta),heftaiti (heftarica),heviniti, higijenisati, hojdaniti,hurmašičiti

-ibicariti,irgetiti,

-jadraniti, jahati, jamičariti,jastučiti,jemenkisati,jorgovaniti,

karati,karinđati, kerisati,kitariti,kobiliti,kokati,kokotiti, koprničiti,kotirati,krajolisati, kraterisati,krofničiti

-laganiti,lagumati,lengerovati,logariti, logorovati,lovoriti ,lugovati,ljubavisati,ljubezniti

-magarčiti, meračiti, minderlučiti, ,mesariti,macati,mačoriti,minđahariti,mufirati,

-nabadati, nabijati, nadoštiklati,natakariti, naroštiljati, nafikariti,našteliti, navlačiti,

-njiviti,njihati

-opaljivati,opaljenisati,opatisati,opetovanka,

-papaliniti, pehlivaniti,pejsažiti,piculirati,pitoniti,pobucati,poklapati, ponavljačica,ponirati, pospremati,  povaliti, prčiti,pricvrljiti, pritisnuti

-radosniti,rajisati,razvaliti,rasturati, razbijati,rokati, roštiljati,rubinisati,rupičariti,ružičariti

-sanjariti,seksati, sirotaniti,slitiniti,smucati,strenđerka,strugati,stucati,suknuti, stucati, svjetlaniti,

– ševiti, šenkrati šenkratiiti,šumarit,šišiltetiti,štancati,šeteliti,(štelovati),štukati,

-takariti,tamtamirati,tandarati,tandara mandarati, tapetirati, tapatirati, tenećkiti,taraniti

-ubadati,upucavati, uranjati,uznositi

-veneriti,

-zabalčakiti,  zabiberiti, zabijati, zakucavati, zlatičariti,zlopatiti,zornjačiti,zornjačiti, zvjezadaniti

-žutoperiti,

Manirični i  stilski izrazi:

-baildisati,bolerisati,delfinisati, ti,divaniti, dobriti,dobrisati, cjelovaeglemberlerisati, elegisati,finisati, fugirati, ljubav: voditi, sniti,dijeliti, ljubazniti,natenanisati,sevdisati,

i druga manir i estetli ptice umiru pjevajući poentiranja

tako to

to je to, činjuenično, fakat i fig. finiji izraz za sranje,  vidi sranje i sl.

taksirat

nevolja, peh, maler, nesreća, belaj , briga ,

TALAMBAČITI(TELEMBAČITI)

seksati,vidi takariti

talašika

los, slab, smotan,nemoćan,jadan,bijedan,tankosava

talenat

nadarenost,dar,stara grčka mjera za težinu i novac

talisman

predmet koji kobajagi štiti od uroka i donosi sreću

talmud

jevrejska vjerska knjiga

taman

uprsvo,savim,tako

tambur

bubanj,bubnjar

tamburin

mali ručni bubanj sa praporcima,def,stari francuski polagani ples

tamjan

mirisna smola iz Arabije i Somalije

tampon

svitak vate ili gaze koji zaustavlja krvarenje i upija gnoj

tamtam

kinesko i indijsko glazbalo(metalna ploča o koju se udara udaraljkom),urođenički drveni bubnjevi i glasanje tih bubnjeva

tandara 

prčvarnica,trgovina suhomesnatom robom,prodavnica svega i svačega

tandara-mandara

metež,zbrka,strka, seksanje vidi takariti

tandarati

seksati se,ševiti,i svi glagoli koji se pod tom riječju mogu podrazumjevati,  fig jastučiti, dušečiti, minderisati,ribički ,štukati,vrlo zahvalan glagol za nabrajanje,varijacije neograničene vidi takariti,dem.tandarickati

tangirati

doticati se,dodirivati,nervirati

Tantalove muke

teška duševna i tjelesna muka (po mitskom kralju Tantalu kojega su bogovi zbog odavanja njhovih tajni ljudima kaznili vječnom žeđu i glađu,premda je bio nadomak hrani i vodi)

tantijema

dio prihoda koji priopada autoru nekog djela:nagrade članovima uprva korporacija i banaka,dobitak od oročenih prihoda

tapija

sudska potvrda o pravu vlasništva na nekretnine

taraba

ograda,plod

taran

ovan,staro bojno oruđe za probijanje zidova,vrata,utvrda,zamkova,brodova i sl.

TARANITI

probijati zidove,vrata,pregrade:utvrda,zamkova,brodova,nasipa,rovova,đardina ,đul bašti i slično,može i seksati;vidi takariti

tarana

osušena tjestenina zrnastog oblika

tarapana

kovnica novca,mah.frka,tuča,makljaža

tarifa

cijena,taksa,cijenik,popis stavki za različita plaćanja

Tartar

u grčkoj mitologiji podzemni svijet

taslačiti (tatlačiti)

spolno  općiti,seksati se,vidi takariti

tastatura

tipke na:klaviru,harmonici,orguljama (i sl.),svim vrstama pisačih i slagarskih strojeva

taš

kamen

tautologija

ponavljanje iste tvrdnje drugim riječima, bez valjanih argumenata,,  u logici   proces ponavljanja istoga logičkoga zaključka različitim jezičnim izrazima ,ponavljanje, iznova rečeno , po mahalski šuplaj priča, ili šupljanje

taverna

točionica,krčma,gostiona

tavno

tamno, mračno , sa  asocijacijom neasjetu i tugu

taze

svježe,novo,friško,jako nastalo.tek postalo

tažvaka

baba, gunđalo, zanovjetalo, tužikalo, cjepidlaka, sitničava žena, rospija,m krvopija ; više:vidi šmizla

teatralno

neprirodno,namješteno,glumatanje

teferić

zabava,veselje,izlet u prirodi,ručak u prirodi,izlet praćen muzikom,pjesmom,igrom, plesom, zabavom, ašikovanjem,šeretlukom,uglavnom na teferiću svi donesu svoju hranu,a sofra postaje zajednička (birvaktile bilo),piknik

tefter 

teka, bilježnica, knjiga,dnevnik,sveska, blok,  spisak, popis, lista, registar

tefteriti (teftišiti)

pisati, bilježiti, zapisivati, popisivati, registzrirati, zapisivati u knjigu,voditi računa, voditi brigu o čemu

tefsir

komentar kurana,pročavanje i podučavanje kurana

teftedar (deftedar)

računar,knjigovođa,bilježnik

tegariti

nositi,vući,prtiti,tovariti, fig.hamaliti,sirotaniti

tehničar

čovjek koji je završio tehničku školu,polaznik te škole,čovjek koji je savladaotehničku stranu neke sportske discipline ili umjetnosti

tehnika

skup sredstava proizvodnje,skup metoda proizvodnje;skup raznih metoda na različitim područjima znanosti,umjetnosti,obrta,sporta itd.

tehnikolor

film  u boji

tehnologija

nauka o sredstvima i postupcima za pretvaranje sirovina u predmete upotrebe,ukupnost proizvodnif sredstava

tein

alkaloid koji se nalazi u čaju

teizam

vjerovanje u Boga tvorca,Gospodara i upravljača svjetova

tekija

izvor,studenac,derviški stan

tekst

izvorni spis,izvorne riječi kao podloga za neko umjetničko djelo;razjašnjenj ili članak uz slike ili neko umjetničko djelo

tekstil

materijal produkt tkanja,predenja i pletenja niti bilo životinjskog bilo sintetičkog porijekla

tekstura

sastav,sklop,zahvatanje,položaj kamenja u zemljinoj kori

tektonika

nauka o građi zemljine kore

telal

izvikač,glasnik,čitač proglasa koji prije čitanja proglasa poziva narod na okupljanje lupanjem u bubanj

teleobjektiv

objektiv za fotografiranje udaljenih predmeta

teleološki

svrhovito,ono što ima svrhu,sa svrhom

telepata

onaj koji prenosi ili čita misli

trelepatija

sposobnost prenosa misli,jes kako nije,tobožnje mogućnosti

teleskop

optički aparat za osmatranje svemira, đozluci za nebo

tema

osnovna misao;srž nekog umjetničkog djela;predmet raspravljanja:glavna melodija u nekom muzičkom djelu;bizantijska pokrajina

tempera

slikarska boja izrađena od mineralnih tvari i organskih veziva:slika izrađena tim bojama

temperament

čud,karakter,skup svih osobina

temperamerntan

živahan,stravstven,poletan

temperatura

toplota,stupanj,toplote

temperirano

umjereno,ugodno ugrijano:ublaženo

tempirati

podesiti vrijeme,podestiti vrijeme gorenje upaljača topovskog taneta (aksploziva)prema vremenu njegovog leta

templ

hram ,bogomolja

tempo

vrijeme;brzina;odmjerena brzina

temporalno

vremenski

temporarno

prolazno,kratkotrajno,privremeno,nestalno

ten

boja kože,boja lica,put

tenan

dokon,besposlen v.netenane

tenda

platneni zaslon za zaštitu od sunca i kiše

tendenca (tendencija)

smjeranje,težnja,obzirom na neku svrhu:misao vodilja,namjera

tendenciozno

pristrasno,s osobitom namjerom,sa računicom

tender

vagon za ugalj,vodu, mazivo itd. Uz lokomotivu:parni brodić za tegljenje;prikolica teretnog automobila,natjecaj za prikupljanje javnih ponuda po raspisanom oglasutendirati

biti sklon,naginjati

tenećka 

kanta,kanta za gas,matara,pogr.anamo ona

tenef

vrpca,uzica,konop; svileni konac ,konac za davljenje,konac za smrtnu kaznu kod turaka

 tenirati

pudriti , bojiti ili sunčati  lice

tenor

visok muški glas

tenzija

napetost,napon

teogonija

učenje o nastanku bogova

teokracija

božja vladavina;oblik vladavine u kojem je svečenstvo nosiulac vlasti

teolog

bogoslov,učenik bogoslovije

teorema

poučak,pravilo

teorija

znanstveno spozanavanje,logičko zaključivanje,misaono tumačenje činjenica

teorijski

ono što se zasniva na teoriji

teozofija

religiozna mistika zasnovana na  učenju: božja mudrost,znanje o božanskom,koje se stiče mističnim poniranjem i neposrednim zagledavanjem u nad naravni svijet

tepe

vrh,brežuljak,vršak

tepluk

srebrom i zlatom izvezena pločica na ženskim kapama

tepsija

posuda za pečenje,zdjela,tava,tiganj

ter

katran ,smola

tera inkognita

nepoznata zemlja

terakota

boja pečene zemlje,pečena glina,umjetbnički opredmeti od pečene neglazirane gline

terapija

metoda liječenja

tera  rosa

crvenica,crvena zemlja nastala trošenjem vapnenaca

terasa

zemnljani nasip,uzvisina,nanatkriven ravan oprostor u prizemlju;na katu ili na na ravnom krovu kuće

teratolog

nauka o nakazama u organskom svijteu

terazije

vaga,tezulje,mjerilo,sprava za mjerenje težine

terca

vrsta udarca u mačevanju,razmak od tri tona u muzici

teceron

dijete bijelca i mulatkinje ili obrnuto

tercet

skupina od tri pjevača,kompozicija za tri solistička glasa,trio

tercijaran

treći po redu

terevenka

pijanka,orgijanje

teritorij

područje tlo

teritorijalno

ono što se odnosi na područje

terme

kupalište sa toplom i hladnom vodom u starom Rimu;izvori tople mineralne vode

termin

rok,stručni izraz

termika

nauka o toplini i gorenju

terminologija

nazivlje,skup naziva koji se upotrebljavaju u nekoj nauci,umjetnosti,djelatnosti i sl.

termnofor

aparat za grijanje dijelova tijela

termogen

onaj koji proizvodi temperaturu

teror

nasilje,strahovlada

terorizirati

vršiti nasilje,zastrašivanje nasiljem,,izazivati stravu

terzija

krojač,šnajder

tesati 

tanjiti drvo,kamen,bilo šta,

tesariti   baviti se tesanjem,seksati se, vidi takariti

test

zadatak,pitanja kojim se provjerava intelkigencija,sposobnost ili znanje

testament

opruka,poslijednja odredba

teste

tuce,kita cvijeća

testera

pila,žaga

testirati

službeno posvjedočiti,izvršiti ispitivanje na osnovu zadatih testova,oporučno ostaviti

testis

muška polna žlijezda

tetanus

teška bolest ljudi i životinja,trovanje krvi; koja se očituje u grčevima i ukučenosti mišića

tetovirenje

ukrašavanje kože ubodima igle umočenim u boju,prije urođenički običaj,potom običaj propalica,mornara,kriminalaca i boksera;sada uvriježena moda iskompleksiranih,nerazumnih i neintekigentnih bića;kvocijent inteligencije obrnuto proporcionalan broju tetovaža

tetra 

bijeljenasvijetlaobojena. hidrofilna višeslojna pamučna tkanina, služi i za pelene, gajtan

vidi gajtan svila, prefiks(predmetak) u složenicama sa značenjem četiri

tetraedar

tijelo omeđeno sa četiri istostrana trokuta

tetralogija

dijelo objavljeno u četiri dijela,četiri djela koji čine jednu cjelinu

tetrametar

stih od četiri stope

tetrapodi

četvoronošci

Teuta   žensko ime (najčešće u Albanaca),boja zalazećeg sunca,ona koja se ne boji, neustrašiva, jarko rumena

tevabija

pratnja,svita,garda,državljani

teza

pretpostavka;tvrdnja,spuštanje glasa u muzici i poetici

tezga

klupa u dućanu,bank,pult

težak 

poljoprivrednik,ratar

tifus

teška infektivna i zarazna bolest crijeva

tijara  

papinska trostruka kruna,vrpca(zlatna) koji su istočni vladari nosili preko čela,kruna, vidi dijadema

til

tanka mrežasta tkanina od svilenog ili pamučnog konca

tim

sportska momčad

timariti

uzgajati,brinuti se za biljku ili životinju

tingl-tangl

zabavište najniže vrste

tip

uzorak,vrsta,karakterističan oblik,izliveno slovo,fig.čovjek sumnjiva života i upitne (loše) karijere

tipiziranje

svrstavanje po tipu

tiop-top

besprijekoran,elegantan,dotjeran

tirada

dio svečanog govora izrečen povišenim tonoim kako bi se baš na taj dio skrenula pažnja,to u mahali zvali cerada:ličilo im na lupanje/glasanje cerade na vjetru

tobe

doći na svoje , doći sebi, osvjestiti se, dohavizati se, shvatiti

tiranija

okrutna vlast;ugnjetavanje,okrutno postupanje

tiranin

silnik,nasilnik,ugnjetivač,u Grčkoj samovladar

tiraža

naklada,broj primjeraka nekog štampanog izganja,izvlačenje lutrije

tirkiz

telenkasto modri dragi kamen

titan

hem.elemenat (Ti) metal,osoba iz grčke mitologije,gorostas,orijaš:bilo tijelom bilo duhom

toaleta

odjeća,osobito ženska,dobođenje odjeće u red,stolić sa ogledalom za dotjerivanje; nužnik, zahod

toka

ukras na konju,metalna dugmatd na narodnjoj nošnji;kopča

tokata

kompozicija slobodnog oblika za klavir i orgulje

tokmak

mnali buzdovan,budala,blento,neznalica,rahat od pameti

toksikologija

nauka o otrovima

toksin

otrovna tvar,biljnog,životinjskog ili bekterijskog porijekla

 

to lave

afirm.dobrim ljudima:izvanredno,prvorazredno,kolosalno,neponovljivo, čudesno, razum, ljubav, muzika

pogrdno:zli ljudi, nerazumni,pokvareni,zvjeri,ubice,maloumnici,silovatelji

tolerancija

snošljivost,trepeljivost,obzirnost,miroljubivost

ton

zvuk,zvuk u muzici,djelovanje svih boja kod neke slike;vladanje način govora

tonikum

sredstvo za jačanje ili okrepu

tonzile

krajnici,žabice

tonzura

obrijani dio kod katoličkih svećenika

topal

hrom čovjek,šepavac

topaz

dragulj žute boje

topika

nauka o redu riječi u rečenicu

topuz (ina)

kijača,bat,malj,fig.muško udo

tora

jevrejska sveta knjiga,dio starog zavjeta,petoknjižje (penta-teuh)

toraks

grudni koš

toreador

borac sa bikovima koji se bori na konju

torero

borac sa bikovima koji se bori na zemljui

torlak

hvalisavac

tornado

vrtložni orkan u Sj.Americi

torpedo

tane na vlastiti pogon punjen eksplozivom.Plovi ipod razine vode  ili se ispušta iz aviona;ovo nam nešto pznato djeluje,ne mremo havizati šta (jes’ kad bi se šalili)

tortura

mučenje,muka

totalitaran

sveobuhvatan,potpun

totalno

potpuno,sasvim, do kraja,do daske

totem

životinja,builjka ili stvar kao predmet poštovanja  i kao rodovski ili plemenski znak u najprimitivnijim zajednicama

trabakul

žmali tovarni jedrenjak sa dva jarbola

trabant

pratilac,sprovodnik ;Mjesec je trabant zemlje

trač

ogovaranje klevetanje,brbljanje laž

tradicija

stari običaj,predanje

tradicionalno

po predanju,iz davnine,običajnotragedija

vrsta književnog djela,gluma sa trgičnim završetkom,teška nesreća

tragično

što se odnosi na tragediju,nesreću

tragika

potresenost

tragikomično

i žalosno i smiješno u isti mah

traheja

dušnik

trajekt

brod za prevoz putnika i vozila preko vodenih površina

trakt

krilo zgrade,kompleks ulica,dio organizma sa nekom funkcijom

traktat

znanstvena rasprava o posebnom predmetu,međunarodni ugovor

trambulin

daska za hodanje pri skokovima u vodu

tramotana

sjevernjak,sjeverni vjetar na Mediteranu

trampa

razmjena roba za robu

trans

slično snu, preko strane, sa one strane, onostrano,

trascedentno    

ono što je iznad granica iskustva, ono što je van nečega, što nije sadržano u bilo čemu, van iskustva, neiskustveno, nedoživljeno

vidi imanentno

transverzala  

prečica,put koji sječe druga dva pravca,popriječnica koja spaja dvije ili više tačaka,presjek dva paralelna pravca,najkraće rastojanje između dva pravca,planinska staza koja spaja/povezuje dvije  ili više tačaka

transkribirati

prepisati,preurediti neku kompoziciju na drugi glas ili instrument

translacija

prenođšenje,prevođenje

transmutacija

prijetvoba,pretvaranje,preinaka,zamjena,preobražaj

transparentno

prozirno,jasno

transvestit

čovjek koga bolesni erotični nagoni vode da nosi odječu suprotnoga pola

tranžitari

razrezati,izrezati,tasjeći na komade

traperice

vrte hlača koje nose traperi,dins pantalone širokih nogavica

trapez

četvorokut komesu dvije stranice paralelne a dvije nisu,gimnastička i cirkuska sprava (prečka koja visi na dva užeta)

trapezoid

četvorokut kome stranice nisu paralelne

trasa

označeni smjer kojim će se graditi prometni put;smjer prometnog puta obilježen na terenu;nacrt toga puta na papiru

tratorija

restauracija,gostionica

trauma

ozljeda,rana

traumatski

ono što je nastalo ozlijedom,ono što pozlijeđujemono što podsjeća na ozljedu ili bol iz prošlosti

trauma  

rana,ozljeda,psihički:težak doživljaj(duševni šok)

travestija

literarno djelo u kome se ozbiljne stvari prikazuju na šaljiv način

travestirati

preobući,prodjenuti,maskirati

treger

nosač,držač

trema

uzrujanost,strah,uplašenost

tremolo

način pjevanja u kome glas mora podrhtavati

trenčkot

kišna kabanica,zaštitna jakna

trepenacija

otvaranje lobanje svrdlanjem ili pilenjem kosti

trezor

jaka,velika čelična blagajna,zaštićena prostoija u kojoj se luvaju novac i dragocjenosti

tretirati

postupati,obrađivati

triangl

trokut,truglasta metalna muz.udaraljka

tribadija

tjelesna ljubav između žena,seksualna sklonost žene prema ženi,lezibejka

trivijalno   jednostavno,prosto,otrcano,plitko

tribunal

sudište,sud

triginometrija

dio matematike /geometrije koji proučava odnos kutova i stranica u trouglu

trijaža

probrana roba,roba slabijeg kvaliteta

trijenale

umjetnička priredba koja se održava svake tri godine

trijumf

kod starih Rimljana svečani ulazak pobjedničkog vojskovođe u Rim,likovanje zbog pobjede,pobjeda,uspješno obavljanje čega

trijumfirati

likovati,slaviti pobjedu,pobijediti

trijumvir

član vladavine trojice

trik

vješta varka,prevara

triko

rastezljiv pleteni materijal,kostim od takvog materijala

trikotaža

odjevni predmeti od trikoa

triler

treperenje zvuka ili glasa,napeti kriminalistički roman

trilogija

književno djelo u tri samo stalna dijela koji čine cjelinu djela

trimestar

tromjesječje

trinitrotoluol

jako eksplozivno sredstvo

trinom

algebarski izraz od tri člana

trio

trojica,muzičko djelo za tri solistička minstrumenta

triper

kapavac,polna bolest

tripice

fileki,škembići,trbusi

triplikat

treći jednaki primjerak

triptih

trodjelni oltar,slika u tri djela

trivijalka

osnovna škola,najniža škola

trivijalno

prosto,jednostavno,otrcano,plitko

trockizam

politička stujas u SSSR protiv staljinizmu/ prema vođi Lavu Troickom

trofej

ratni plijen,zarodbljeniu ratni materijal,pobjednička nagrada,izvojevana pobjeda

trojanski konj

drveni konj iz Homerovog epa Ilijada.Pomoću njega su Grci na prevaru ušli u Troju;od tuda izreka: boj se danajaca kad ti darove nose;naziv aza osobu koja ser uvukla u neku zajednicu sa namjerom da je oslabi

trojka

saonice koje vuku tri konja

tromb

čestice zgrušane krvi u arteriji

tromba

stuo vode ili prašine što se diže uvis kod vrtložne oluje

tromboza

začepljenje krvnih sudova trombima

trtica   

repni dio životinjespoj kičme i repa, kod ljudi: zakržljali ( jedini ) ostatak repa, dio tijela na najdonjem dijelu tijela, može i meso sa tih dijelova  – trtičnjak

tuknuti  

smrdjeti, neobično ili neugodno mirisati, vonjati, provinc. tuhnuti ( tuknuti )

tupiti

učiniti nešto tupim,besmisleno ponavljanje,govorenje besmislica,govoriti nerazumnosti

turšija

ukiseljeno voće i povrće

tutkalo

ljepilo

tutor

staratelj

tutti

muzička oznaka za nastup svih svirača ili pjevača:svi,cleokupno

tutti-frutti (svi plodovi)

hrana sastavljena od različitog voća i povrća;preneseno mješavina

tutun

duvan

U u

ubarabatio   

izvršio tešku nuždu, tvrdija stolicu,pokenjo,  posro, zasro, najprije usro

UBEBATI 

uspavati bebu,uninati,uspavati se kao beba,mah.opiti,zanijeti,ušlagiranost, nadrogirati, oduzeti se,useksati se,postati spor,trom,težak

UBEBANOST

uspavanost bebe,mah.opijenost,zanesenost,trudnoća,nositi bebu stomaku  ušlagiranost, oduzetost, nadrogiranost

ubleha

laskanje, umiljavanje, lažov, licemjer, prazna osoba, naduvenko, laskavac,ljigavac, uvlakivač

U-bomba

uranova atomska bomba

učkur

vrpca za gače,pantljika za vezanje gaća,dimija,svitnjak

učurisati

sakriti,ukrasti,utajiti,upropastiti,potrošiti u besmislicu

ugorak

krastavac

ugursuz

šaljivdžija,lipež,nestaško

UHABLJEN    

od hablećina , udaren, blentav vidi opičen

 

grupi , islam. učenjak El.Isfahani kaže: Ummet je svaka zajednica koju nešto veže i okuplja. Recimo jedna vjera, jedno vrijeme i mjesto, bez obzira bilo to milom ili silom. Množina te riječi je umemun.

ujakariti

šćepati,uhvatiti,jamiti

ukaz

naredba,odluka,vladarevo rješenje

ular

ogalvnik kojim se vežu domaće životinje

ulema

muslimanski bogoslov i pravnik

ulkus

čir

ultimatum

poslijednji zahtjev uz prijetnju ratom,svaki zahtjev praćen prijetnjom ili sankcijama

ultimo

poslijednji dan u mjesecu

ultramarin

modra mineralna boja

ultragama zrake

kosmičke zrake koje dolaze na Zemlju iz nepoznatih izvora

ultravioletne zrake

nevidljive svjetlosne zrake koje u svemiru ubijaju svaki život

umbra

tamnosmeđa zemljana boja,sjena

Ummet

muslimanska zajednica, narod, označava pripadnost muslimanskoj zajednici ili

undulacija

titranje,talasanje,valovitost

UNESCO

kratica za United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Organizacija Ujedinjenih naroda za odgoj,nauku mi kulturu)

unfer

neispravana,nepravedan,nečastan ;suprotno od fer

UNICEF

Kratica za United Nations International Ghilderns Emergency Fund (Međunarodni dječiji fond Ujedinjenih nacija za hitne potrebe)

unifikacija

ujedinjavanja,izjednačavanje

uniforma

službeno odijelo

unija

savez ,jedinstvo

unijat

grkokatolik

unikat

jedan jedini primjerak,izvornik,oriuginal

unikum

jedinstveno,nečuveno

unilateralno

jednostrano

unionist

pristaša jedinstva,sjedinjenja

unisono

jedinstveno,zajedno,skladno

unitarizam

težnja za državnim jedinstvom

univerzalno

općenito,za sve priklasdno,sveobuhvatno

univerzum

svijetmsvemir

UNO

kratica za United Nations Organization (Organizacija ujedinjenih nacija)ž

UNRRA

kratica zs United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Uprava Ujedinjenih naroda za pomoć i obnovu)

UPISVILNA

kao upis vila,vilinska,ljepota vile – varijacije opisa vile

uranizam

polna nastranost muškarca kojega privlači drugi muškarac,homoseksualnost, pederluk,cvajtaška ,govnarska,pogančerska posla

urbanizacija

prosec koncentracije stanovnika u gradovima

urbanizam

izgrađivanje gradova prema regulatornim osnovama u skladu sa estetskim,zdravstvenim i praktičnim potrebama

urbi et orbi

gradu i svijetu,svima

uremija

trovanje mokraćom

ureter

mokraćovof,cijev kojom teče mokraća iz bubrega u mjehur

uretra

mokraćna cijev,vodopust

urgirati

opominjati,požurivati,utjecati na koga

urin

mokraća

urlaub

odnor,dopust

urma

hurma,datula

urna

žara,posuda od gline,kamena ili metala za spremanje pepela umrlog

urnek

primjerak,uzorak,uzor,primjer,majstorluk

urning

homoseksualc,peder

urogenitalni sustav

mokraćni i polni organi

urologija

nauka o bolesti mokraćnih organa

USA

krat.za United States of Amerika

USTAŠE

 

udruženje pogana – primogenius paklenikusa, zle horde koljača i manijaka, genocidna družba, abortusi  tame i zvjerinja, nespadaju čak ni među neljude – oni su monstrumi, oni koju nabijaju djecu na bajonete, kamom, bombom, macolom i drvosječkom macolom  ubijaju ljudska bića, silovatelji, kroatjanci, grmalji, krkani i slična izmetska – prangijska bagra

 

Ušćup

turski naziv za Skoplje

ušćup ušlagiranost  klinička, fizička oduzetost, opijenost bidi ubebanost

lija

skopljak

ušićariti

zaraditi bez truda

ušlagiranost  klinička, fizička oduzetost, opijenost vidi ubebanost

ujam

dio brašna koji ostaje mlinaru kao dio za mljevenje

utaslačiti

urediti,poljepšati,poboljšati

utenzilije

sprave,oruđe,pribor

uterini

djeca iste majke ali različitih očeva

utilitarno

ono što je korisno,upotrebljivo

utopija

zemlja koje nema,čežnja,sanjarija,neostvarena želja

uvertira

uvod,muziički uvod operu,operetu ili balet,predigra

uzanca

trgovači ili burzovni običaji

uzbibano

ustalasano, uzburkano ,nemirno, uzdrhtalo, treperavo, pihtijasto,

uzengija

stremen,petlja u koju jahač uvlači nogu

uzjoguniti se

zaobjestiti se,kofrčiti se,uzoholiti se

uzun

velik,visok

uzur

dokolica,bezbrižnost

uzurlija

brzbrižan,komotan čovjek

uzurpator

čovjek koji je nezakonito prigrabio vlast ili prisvojio tuđe pravo

uzus

običaj

 

V v

 

vabiti 

zvati, pozivati, mamiti  ,nazivati ,, namamljivati, vrbovati, navoditi, nagovarati, primamljivati, …

vadamekum

priručnik,uputstvo

vadi

korito predušenih rijeka u pusrinjama Sj.Afrike i Arabije

vafli

tanko slatko pecivo,pločasto ili savijeno tijesto koje se jede uz tople napitke ili saldoled

vagabund

skitnica,bitangga,klošar

vagina

ženski polni organ,vidi anamo ona

vajat

sobica,ostava, ulaz,hodnik,trijem,ugao,sobičak, klijet;kućica u vinogradu za spremanje alata,povremeno i za boravak , komora, konoba, odaja; zatim mjesto koje se zim koristi kao ostava

vakat

vrijeme,doba,vremenski termin,rok

vakcina

cjepivo protiv zaraznih bolesti

vakuf

zaklada za materijalno zbrinjavanje i podupiranje muslimana,kao i za podupiranje vjerskih ciljeva neke islamske zajednice

vakuola

stanična šupljina

vala

uvala,dolina

valcer

vrsta plesa u dvoje

 valer

-nijansa,najtananija nijansa u umjetnosti,sredstvo za modeliranje forme (svjetlost, boja); valer je sve;i sjena i svjetlo čak i boja gdje tama nosi (postaje) kontrast;

-ljudi valer obično vežu za boje,međutim on se kao izraz i forma udomaćio u svim umjetnostima,

-valer pomaže da se pokažu promjene na površini slike,opisa,sklupturi definiše udaljenost,

-valer određuje kvalitet prizora prigušujući grubost izraženih tvorevina;on je objedinitelj ekspresija i impresija,kompletan nadrealizam i sva umjetnbost vrvi od pojma valer i njegove  upotrebe,

-od valera i u vizuelnom i u poetskim smislu zavisi sve:on više nije samo mjera svjetlosti,on je sitna skoro neuočljiva razlika u tonalitetu,boja,muzike, poetike;jedva primjetno nijansiranje bilo likovnog bilo poetskog izraza

-valeri oslikavaju nečiji život;što ih je više to je život bio vredniji življenja

-valeri  su nevidljivi djelići Harmonije Božanskog stvaranja.

valerijan

biljka odoljen,sredstvo za smirivanje kod bolesti srva i uznemirenosti

  Valhala  (Vathala )

po mitologiji skandinavskih naroda nebo za pale ratnike

validan

čvrst,pravovjeran,punovrijedan,punovažan

valija

namjesnik vilajeta

Valkire

prema mitologiji skandinavskih naroda ratničke djevice-boginje koje su duše poginulih vojnika nosile u Valhalu

valorizacija

vrijednovanje, pohvala, podizanje vrijednosti nečemu, vještačko vrijednovanje

Valpurgina noć

prema germanskom vjerovanju noć vještica ( 30.april na 1.maj)

valuta

novčana stopa,odnos između papirnatog,zlatnog odnosno srebrenog novca;novčana jedinica neke zemlje;mjenična svota

vamp

oznaka ua lijepu,seksipilnu ženu,zavodnica,fatalna žena

vandalizam

divljaštvo,surovost,uništavanje kulturnih vrijednbosti

varia

različito

varijabila

promjenljiva,nestalna

varijacija

promjena,preinaka,promjena,odstupanje od nekog plana,nacrta ili teme

varijanta

zamjena,inačica,ista stvar u drugom obliku,druga mogućnost

varirati

davati ili dobivati drugi oblik,kolebati

varoš

grad

vaseljanski

svesvjetski,univerzalan

vaseljanski sabor

skup crkvenih predstavnika svih hrišćanskih vjeroispovjesti

vaskularni

žilni,onaj koji se tiče krvnih sudova

vastacija

pustošenje,pljačkanje ,uništavanje

Vatikan

papinska palača u rimu izgrađena na krvlju stotina miliona pogubljenih a nevinih duša,fig.vlast pape,politika najviših krugova katoličke crkve

vazal

plemić ovisan o krupnijem plemiću, fig čovjek ovisan od drugih,u potčinjenom položaju

vazelin

mineralna mast za njegu kože

vede svete knjige brahmana

vederemo

vidjećemo!

vedeta

izvidnica ,predstraža,izviđački brodić;pozorišna,filimska,kabaretska „zvijezda“

veduta

vidik,vjerni slikarski prikaz nekog grada ili kraja

vegetabilije

bilje ,biljne tvari

vegetacija

bujnost bilja

vegetirati

životariti,slabo živjeti

vehementno

naprasito,burno,žestoko

vehti

lohotno,klimavo, slabašno, slabo,traljavo,nepostojano, boležljivo,neubjedljivo,,trulo

vektor

veličina koja je određena brojem,pravcem i smjerom

vena

žila ,koja dovodi krv iz tijela u srce

vendeta

krvana osveta

Venera

rimaksa božica ljubavi i ljepote,zvijezda Danica ili Večernjača

veni,vidi,vici!

dođoh,vidjeh i pobjedih (Cezarove riječi nakon pobjede kod Zele u Maloj Aziji,fig.laka pobjeda,bez teškoća

venozan

onaj koji se odnosi na venu

ventil

odušak,zalizak,otvor za ispuđtanje plinova ili tekućina

veranda

terasa , trijem, balkonprostor ispred kućnih vrata namješten za sjedenje i odmaranje,poluotvorena,staklom ograđena prigradnja uz kuću

verbalan

usmen,doslovan.onaj koji se odnosi na glagol,glagolski

verbaliter

doslovno,riječima

verbalist

čovjek koji se gubi u riječima,suhoparana čovjek

verbalizam

suhoparno iznošenje misli s mnogo riječi bez zornog prikazivanja

verbum

glagol

veresija

kredit,posudba,džabaluk

vergija

danak,porez,daća

verifikacija

ovjeravanje,provjeravanje

vers

stih,redak u pjesmi sa određenim brojem slogova

vertebralan

koji se odnosi na kičmu

verterbarat

kičmenjaci,sva bića koja imaju kičmu

verter

bolničar,njegovatelj bolesnika

vertikala

okomica

verzifikacija

pravljenje stihova,građa stihova,prenošenje proze u stiihove

verzija

sadržaj iznesen u drugom obliku sa razlikama u usporedbi sa drugim obavijestima

verziran

upućen.iskusan,vješt,poznavalac nečega

vespa

vrsta motocikla sa malenim kotačima

vesta

vuneni prsluk,pletena odjeća koja se kopča sprijeda,poluver,sviter

vestalinka

djevičanska starorimska svečenica u hramu božice Veste,čuvarica vječne vatre

vestern

zapadni,naziv za filmove koji govore o životu pionira zapadnog dijela Sjeverne amerike

veterinar

živinar,životinjski doktor,hećim za hajvane,student veterine

vetma

muftijino pismo ili presuda

veto

zabrana,prigovor,pravo nekog pojedinca ili države da priječi donošenje nekog zakona ili odluke samo svojim glasom

ve viktis!

jao pobijeđenima!

vezir

visoki dvorski činovni,dvorski dostojanstvenik u nekim muslimanskim državama,desna ruka sultana

via

put,prolaz,preko

via fakti

samo po sebi

vibrafon

vrsta muzičkog instrumenta sa vibrirajućimzvukom

vibrirati

treperiti,drhtati

vic

šala,dosjetka

vice verza

obratno

viciozno

pokvareno,izopačena,manjkavo

videofon

aparat za istovremeni prenost slike i zvuka,komvinacija telefona i televizora

vikar

svećenik koji vrši slučbu kao zamjenik

 

VIKARITI (VIKNUTI)  glasati se jasno,zvati,dozivati,govoriti poput vikara,pisati poput

vikara,dozvati,zvati fig.uvaliti,pozivati,nataknuti,suknuti,ne spada pod takariti

zbog sveštenog lica,on se toga odrekao,poneki i nije

vikend

kraj nedelje,vrijeme od petka poslijepodne do ponedeljka ujutro,nedeljni izlet

viknuti

zovnuti,pozvati,zeznuti,natakariti

vikinzi

stari skandinavci,drevni skandinavski gusari

vilajet

pokrajina,velika turska upravna jedinica

vindjaka

vjetrovka,kratki kaput od lagane i za vjetar nepropusne tkanine

vinjeta

grafički ukras u knjizi (sličica ili ornament);veduljica sa natpisom koj se lijepi na bilježnice,boce i sl.,fig.efektna  jezička ili umjetnička minijatura

viola

muzički gudački instrument sa četiri žice mali veči od violine;ljubičica

violetan

ljubičast

virginitet

djevičanstvo,nevinost

virgo in takta

djevica,bukvalizam:nevinost u dodiru

virtualnost

skrivena mogućnost djelovanja sile koja se u nečemu nalazi, svojstvo nečega, da bi u stvarnosti trebalo biti tamo ali nije realno

virtuoz

majstor svoga umijeća

virus

uzročnik zaraznih bolesti

viskoza

materija dobijena hemijskim putem od celuloze,služi za proizvodnju umjetnih vklakana

viskozan

gusto tekući,žitak,žilav

viskoznost

žitkost,žilavost,ljepljivost

vis major

viša sila

vis vitalis

životna snaga

vitalno

životno,sposobno za život,što posjeduje životnu snagu,što se odnosi na život

vitraž

slika sastavljena od raznobojnih stakala,i umetnuta u arhutektonski okvir

vitrina

stakleni ormar za spremanje staklenine,izlog

vivace

oiznaka za tempo u muzici,živahno

vivat!

Živio!

vivo

živo,oznaka za tempo u muzici

viza

potvrda za slobodan ulaz u neku zemlju,za izlazak iz nje,boravak u njoj ili prolaz kroz nju (upisuje se u pasoš)

vizavi (vis.a.vis)

nasuprot,preko puta,

vizibilan

jasan,vidljiv,uočljiv

vizija

priviđenje.utvara,tlapnja,fantaziranje sa ili bez osnove

vizionar

vidovit čovjek,čovjek sa pogledom u budućnost,čovjek od ideja

vizirati

tačno gledati za nećim,uzeti na oko,nišaniti,mjeriti,odmjeravati

vizita

pregled,posjeta,liječnički obilazak bolesnika

vizuelan

vidni,uočljivi,koji se odnosi na vid,u vidokrugu

voditi ljubav

najprirodnije , najsavršenije i najprirodnije  ovaploćenje ljubavi

suprotnost ali vidjeti takariti

vodvilj

pozorišna predstava sa pjevanjem a nije mjuzikl

vokabular

riječkik,popis riječi

vokal

samoglsnik

vokalizacija

izgovor vokala u umjetničkom pjevanju

vokalna muzika

pjevanje

vokativ

peti padež u nekim deklinacijama

VOLATI

voljeti ko vol,glasati se ko vo,rikati ko vo,takariti ko vol,vidi takariti

volens-nolens

htio ne htio

volijera

kučica za ptice

volonter

dobrovoljac,besplatni vježbanik,čovjek koji bez naknade vrši neki posao ili službu

volumen

obim,zapremina

voluminozno

opsežno golemo

vrbovati

nagovoriti, nagovarati,snubiti, poticati na što, prositi djevojku

vulgarizirati

iskriviti (neku nauku,vjeru) pretjeranim pojednostavljenjima

vulgarno

prosto,prostački,odvaratno

vulgo

prosto,narodno,obično,prostodušno

vulkanizacija

obrađivanje kaučuka sumporom

vulva

vanjski dio ženskog polnog organa,stidnica

vunderkind

izvanredno nadareno dijete

 

Z z

 

ZABALČAKOVATI 

fig voditi ljubav,vidi Debinu nabrajalicu i ekspoze

zagonđija

ljubavnik,švaler,partner u seksu

zajdi

zađi,skloni se,fig.nestani,izgubi se

zakandisati 

usmrditi, zasmrdjeti, zaćenifiti, nanijeti smrad, zasmradati

zakukuljiti

sakriti pod kukulju,zabušiti,sakriti,smutljati,nejasno se izraziti tako da se ništa pod kapom nebeskom ne može razumjeti

zamumuljiti

mumljati,nejasno izgovarati riječi isto što i zakukuljiti

zapeksiniti 

uprljati, zamrviti, onečistiti, ublatiti, zamazati

zaprepašten

iznenađen,frapiran,zaprepašten

zapret

ruski zabrana , veto, uskraćivanje, organičavanje, nedozvoljavanje

zar

veo, koprena, pokrivka za lice

zarar

šteta

zefir

lahor,povjetarac,fina prozirna tkanina

zejtin

ulje

zembilj

rogožnica,platnena torba

zemzen

sveti bunar u Meki

zenit

tačka na nebeskom svodu okomito nad našom glavom,preneseno :vrhunac

ZENTATI

gledati,posmatrati,buljiti,ne skidati pogled,prodorno posmatrati,kužiti

zera

mrva,sitnica,malenkost,iverčić,mrvica,bobica,trunčica,praška,bogdica

ZERAV 

mrvav ,mrvičast,sitničav,sitnjikav,iverkast,malenkast,bobičast,trunčičav,praškav,bogdičast,

fig.pogrbljen, rahitičan, faličan , razrook

zerdelija (razdelija)

vrsta sitne šljive

zero

nula,ništica

zgura

šljaka,otpad pri topljenju ruda

zgudumiti se  stisnuti se, stiješnjenost: tugom, bolom, jadom, čemerom, dertom,osjetljivost, tugovati,

zijan

šteta,nesreća,problem,belaj,gubitak,manjak,minus,kvar,nered, fig.nestašluk, nevjera, preljuba

ZIJANLI  štetno,problematično,gubitno,kvarno,neuredno,nestašno,nevjerno,preljubno,varljivo

zindan     zatvor,aps,bajbokana,pržun,kaznionica

Ž ž   

zamlata    smotan , smotani,  besposličar, danguba, šarlatan, vidi blento

žbir   redar,stražar,uhoda,doušnik,agent,policajac,devijantan tip,naziv nema veze

sa profesijom već sa karakterom, čovjek se taki rodi ili ne rodi

ŽBIRICA   isto što i žbir sasmo ženskog roda samo prefinjenija,ugodnija,nagodnija,

nikako devijantna,pojam se vezan isključivo za oprofesiju,mile naše žbirice,

ko ih  ne bi volo

ženstvenost

nježna, osjetljiva osobina  u izgledu, ponašanju i prirodi žene , odiše blagošću i nježnošću,

u muškarcu budi nježne i romantične osjećaje

ženstvenost  je  vanjska i unutarnja, vanjska se odnosi na izgled i ponašanje, dok se unutarnja odnosi na ženstvenu prirodu u emocionalno smislu i u ulozi žene i majke

žongler

putujući pjevač,glazbenik,glumac i akrobata u srednjem vijeku,danas: artista u cirkusu ili varijeteu koji izvodi različite majstorije loptama,kolutovima i sl.

žovijalan

veseo,dobroćudan

žuboriti

šumuti,klokotati,pucketati, tiho slijevanje i glasanje vode iz slavine, potoka,jezera,mora,

tih glasanje vjetra, gejzira, vulkana, udaljeni poj prica i sve što podsjeća na navedeno,

mah. pišati, puštati vodu,urinirati, prosipata produkte urogenitilna trakta

ŽUBORITI KOLONJSKU   

pišati kolonjsku fig kad uobraženo žensko čeljade umisli da joj je mokraća mirisna i svježa ko kolonjska ili parfem ili  vodica nekog mirisavog cvijeta

žur

dan primanja,zabavni sastanak,zabavno veče

žurnal

dnevnik,trgovačka knjiga,časopis,pregled važniji događaja

žurnalist

novinar

žurnalistika

novinarstvo

 žvalje

usta, labrnja ,velika usta, usta od uha do uha,krastava usta/alergijski i imunološki poremećaj, lajava usta