Bleki – Oda Gospodu

 

Plavet do plaveti
od modrine do nježnosti
prelijeva se muzika
noseći slike Bosne
zemlje Božije milosti
putima vječnosti

Srce jeca
blagost
doziva
neko davno vrijeme
kad preci moji
Bogu mili
čest u Slavi Njegovoj
protiv pagana nosili

U plavetnoj nježnosti
na kraju beskraja
Sarajevo
Grad Čednosti slutim
kako bdije nad čednošću
Modrih rijeka bosanskih
a one boluju terete vijekova
ispisane na kamenim svjedocima

Bože jedini
hvala na milosti
a darivaš je nama neukim