Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 15 03

Bol Modre rijeke

 

 

Zeleni vrtlog   Pramenovi Modre rijeke

Zeleni vrtlog                                                            Pramenovi Modre rijeke

 

Snovi lepršaju nad Modrom rijekom  Sleđena čednost pored Modre rijeke

Snovi lepršaju nad Modrom rijekom         Okamenjena čednost pore Modre rijeke

 

Uskomešani oblaci nad Modrom rijekom  Bosno moja ,divna mila

Uskomešani oblaci  nad Modrom rijekom                                          Bosno moja , divna mila

 

Bookmark the permalink.

Komentariši