Bee Gees – Love Somebody / Song – Lirics – Prevod na Bosanski

 

 

Cvijetna fantazija Ostrvo cvijeća  Krik ljubavi

Love somebody

 

There’s a light, a certain kind of light

Never shone on me

I want my life to be

To Live with you, To live with you

 

There’s a way everybody say’s

To do each and every little thing

But what does it bring

If I ain’t got you, I ain’t got you

 

Baby, You don’t know what it’s like

Baby, you don’t know what it’s like

To love somebody, to love somebody

The way I love you

 

In my Mind I see your face again

I know my frame of mind

You ain’t got to be so blind

I’m blind, so very blind

 

I’m a man, can’t you see what I am?

I live and breathe for you

But what good does it do?

If I ain’t got you, if I ain’t got you Baby

 

Baby, you don’t know what it’s like

Baby, you don’t know what it’s like

To love somebody to love somebody

The way I love you

 

Oh yeah, you don’t know what it’s like

Baby, you don’t know what it’s like

To love somebody, to love somebody,

To love somebody, you don’t know,

 

To love somebody

The way I love you.

You don’t know, you don’t know

To Love

To love somebody to love somebody you don’t know

 

To love somebody, to love somebody

You don’t know, oh

To love somebody, to love somebody

The way I love you.

 

 

Voljeti nekoga

 

Tamo je svjetlo, određena vrsta svjetla

Koja me nikada ne obasjava

Želim da moj život živi

Da živi sa tobom, da živi sa tobom

 

Tamo je put, svi to kažu

Da se uzajamno urade sve  male stvari

Ali šta to vrijedi

Ako nemam tebe,ako  nemam tebe

 

Djevojčice, ti ne znaš kako izgleda

Djevojčice, ti ne znaš kako izgleda

Voljeti nekoga, voljeti nekoga

Onako kako te  ja volim

 

U milsima, opet vidim tvoj lik

Znam stanje svojih misli

Ne moraš biti toliko slijepa

Ja sam slijep, previše slijep

 

Ja sam čovek, možeš li vidjeti videti šta sam ja?

Živim i dišem za tebe

Ali za koje dobro je to ?

Ako nemam tebe, ako nemam tebe, dušo

 

Djevojčice, ti ne znaš kako izgleda

Djevojčice, ti ne znaš kako izgleda

Voljeti nekoga, voljeti nekoga

Onako kako te  ja volim

 

 

O, da, ti ne znaš kako izgleda

Djevojčice , ti ne znaš kako izgleda

Voljeti nekoga, voljeti nekoga,

Voljeti nekoga  ti  to ne znaš

 

Voljeti nekoga

Onako kako te ja volim

Ti to ne znaš, ti to  ne znaš

 

Voljeti nekoga, voljeti nekoga

Ti to ne znaš, ou

Voljeti nekoga, voljeti nekoga

Onako kako te ja volim

Bookmark the permalink.

Komentariši