Rijaset “iz” BiH sprema novu pljačku

 

Rijaset takozvane islamske zajdnice BiH utvrdio je cijenu uplate  kurbana ove godine,

koji se uplaćuju u rijasetu „iz“ ili medresma .Cijena je 350 KM, ili 189 EUR , bez pogovora i prigovora.

Trak lova , trak poriznanica, i posao završen,meso ako koga zapadne, zapadne.

A prije će biti da neće , bar tako nas uće prethodne godine.

 

Glede prošlih godina, moramo upozoriti „donatore“ i eventualne  konzumente  kurbanskog mesa ,

nabavljenog preko rijaseta na slijedeće činjenice:

-rijaset / „iz“ meso dobija besplatno od Saudijske Arabije ili drugih humanitarnih organizacija

-meso koje rijaset prodaje/podvaljuje kao kurbansko nije halal , već suprotno : haram je, jer nije

zaklano po kuranskom nijetu i uz pominjanje boga,

Zaklano je u klaonicama širom svijeta,prvenstveno Australije i Južne Amerike.

-To rijasetsko kurbansko meso Meso je kontaminirano jer je zamrznuto godinama ležalo u

hladnjačama  proizvođača.

Već priliko odmrzavanja, potrošač je u prilici svjedočiti raspadu i truležu mesa.

 

Zato vjernike savjetujemo da se oslone na tradicju djedova koji su klanje kurbana obavljali na pravi, propisani  i jedni mogući način:

Lični odbair živog kurbana,  i  posvećenje, polaganje kurbana na stranu  i klanje   , kao čin spremnosti žrtvovanja i života i imetka  u slavu i ime Allaha Milostivog.

 

No , koga briga za konzumenta ili vjernika. Rijaset je postao korporacija sa osnovnom postavkom : biznis je biznis , a u centru njihovog biznisa je iscijediti/opljačkati  vjernika do maksimuma.

 

Zaboravljaju „učeni“  da svaki biznis ima svoj početak i kraj, a za  konačni sud o „biznisu“se polažu računi ma jednom plaho vrleom mjestu.

 

Bookmark the permalink.

Komentariši