Oktavio Paz – Most

 

Između sada i sada,
Između ja sam i ti si,
Riječ  je“most”.

Ulaziš  sama u sebe
Ulazeći u riječ:
Kao prsten
Zatvara se svijet.

S jedne na  obalu drugu
Uvek se izvija tijelo jedno
Duga.

Pjevaću na njenim padinama
Spavaću pod njenim lukovima.

 

pB

Bookmark the permalink.

Komentariši