Prever – Kod cvjećarke

 

 

Čovjek ulazi u cvjećaru

i bira cvijeće

cvjećarka mu zavija cvijeće

čovjek stavlja ruku u džep

da potraži novac

da bi platio cvijeće

ali u isto vrijeme

on naglo stavlja ruku

na srce

i pada

 

Onog trenutka kad aje pao

novac je počeo da se kotrlja po podu

a i cvijeće je palo

u isto vrijeme kad i novac

i svjećarka stoji tu

pred novcem

koji s ekotrlja

pred cvijećem

koje se lomi

pred čovjekom koji umire

 

Očevidno sve je ovo veoma tužno

i trebalo bi da ona učini nešto

ali ona ne zna kako da s esnađe

i sa koje gkraja da počne

Toliko ima stvari koje treba učiniti

sa tim čovjekom

koji umire

sa cvijećem koje se lomi

i sa novcem koji se kotrlja

I ne prestaje da s ekotrlja.

Bookmark the permalink.

Komentariši