Bertolt Breht – Čujem

Čujem,
Na trgovima se o meni priča da lošije spavam,
Moji se neprijatelji, kažu, kuće,
Moje žene oblače svoje lepe haljine,
U mom hodniku čekaju ljudi
Za koje se zna da su  pažljivii prema unesrećenim.

Uskoro
Sazneće se da više ništa ne jedem,
Ali da nosim nova odjela,
A najgore je: i sam
Opažam da sam nasprama ljudi
Postao osorniji.

 

pB

Bookmark the permalink.

Komentariši