Rilke – Mali krčag za suze

 

Drugi primaju vino i ulje što im saspu

u zaobljeni svod, u mračan prostor kružan.

Ja, kao manja mera, i najvitkiji sasud,

ja se za drugu potrebu vajam: za slap suza.

 

Vino se bogati, ulje i dalje bistrije biva.

Šta je sa suzama? Od njih otežah i otromeh,

zaslepeh, počeh da se na prevoju prelivam,

naprsoh sav – i najzad ostadoh prazan i slomljen.

Bookmark the permalink.

Komentariši