Oda Gospodu / Bleki

 

Plavet do plaveti
od modrine do nježnosti
prelijeva se muzika
noseći slike Bosne
zemlje Božije milosti
putima vječnosti
*
Srce jeca
blagost
doziva
neko davno vrijeme
kad preci moji
Bogu mili
čest u Slavi Njegovoj
protiv pagana nosili
*
U plavetnoj nježnosti
na kraju beskraja
Sarajevo
Grad Čednosti slutim
kako bdije nad čednošću
Modrih rijeka bosanskih
a one boluju terete vijekova
ispisane na kamenim svjedocima
*
Bože jedini
hvala na milosti
a darivaš je nama neukim

Bookmark the permalink.

Komentariši