Beatles – Love Is All You Need / Song -Lyrics-Prevod na Bosanski jezik

 

 

Kovitlac snova   Uzburkani đardin Srce a jabuka grešna

 

 

Love, love, love, love, love, love, love, love, love.

 

There's nothing you can do that can't be done.

Nothing you can sing that can't be sung.

Nothing you can say, but you can learn

How to play the game

It's easy.

Nothing you can make that can't be made.

No one you can save that can't be saved.

Nothing you can do, but you can learn

How to be you in time

It's easy.

 

All you need is love, all you need is love,

All you need is love, love. Love is all you need.

Love, love, love, love, love, love, love, love, love.

All you need is love, all you need is love,

All you need is love, love. Love is all you need.

 

There's nothing you can know that isn't known.

Nothing you can see that isn't shown.

There's nowhere you can be that isn't where

You're meant to be

It's easy.

 

All you need is love, all you need is love,

All you need is love, love. Love is all you need.

All you need is love. (All together now).

All you need is love. (Everybody).

All you need is love, love. Love is all you need.

Love is all you need.

Love is all you need

 

(Yesterday)

(Oh yeah)

(She love you, yeah, yeah, yeah)

(She love you, yeah, yeah, yeah)

(Oh, yesterday)

 

Sve što  želite je ljubav

 

Ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav.

 

Ne postoji ništa što možete učiniti da ne može da se uradi.

Ništa ne možete pjevati da  ne može da se pjeva.

Ništa ne možete reći, ali možete naučiti

Kako igrati igre

To je lako.

Ništa ne možete učiniti da se ne može napraviti.

Niko ne možete sačuvati da se ne može spasiti.

Ništa ne možete učiniti, ali možete naučiti

Kako da si ti u vremenu

To je lako.

 

Sve što vam treba je ljubav, sve što vam treba je ljubav,

Sve što vam treba je ljubav, ljubav. Ljubav je sve što ti treba.

Ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav.

Sve što vam treba je ljubav, sve što vam treba je ljubav,

Sve što vam treba je ljubav, ljubav. Ljubav je sve što ti treba.

 

Ne postoji ništa što možete znati da se ne zna.

Ništa ne možete vidjeti da se ne pokaže

Nema gde možete biti da niste bili tamo

Samo zamisli

To je lako.

 

Sve što vam treba je ljubav, sve što vam treba je ljubav,

Sve što vam treba je ljubav, ljubav. Ljubav je sve što ti treba.

Sve što trebaš je ljubav. (Svi zajedno sada).

Sve što trebaš je ljubav. (Svi).

Sve što vam treba je ljubav, ljubav. Ljubav je sve što ti treba.

Ljubav je sve što ti treba.

Ljubav je sve što ti treba

 

(Jučer)

(Oh yeah)

(Ona te volim, da, da, da)

(Ona te volim, da, da, da)

(Oh, jučer)

 

Bookmark the permalink.

Komentariši