Pred ponoćna Galerija Bosna zemlja Božije milosti

 

 

Bijela dama i odar  Osunčani oblak

Bijela dama i odar                                                                         Osunčani oblak

 

Ljubav pokraj Modre rijeke  Um smotan u fišek

Ljubav pokraj  Modre rijeke                                                          Um smotan u fišek

 

Nemiri  Krhka bjelina

Nemiri                                                                    Krhka bjelina

 

Zeleni vrt  Cvijeće i još svijeća

Zeleni vrt                                                                               Cvijeće još cvijeća

 

Nemiri u vrtu  Modra rijeka puteve njene zna

Nemiri u vrtu                                                                    Modra rijeka njene puteve zna

 

Most nad plavetnom provalijom U plaveti sni

Most nad plavetnom provalijom                                  U plaveti sna

 

Đardin Nade  Lica Nade

Đardin nade                                                                      Lice nade

 

Noć ljubavnih dodira INoć ljubavnih dodira II

Noć ljubavnih dodira

 

Bookmark the permalink.

Komentariši