Pelagija – Под ракитою / Song – Lyrics – Prevod na Bosanski jezik

 

Svijet razaranja i smrti   Otežale misli Sivi svijet sa nijansama tame

 

 

Под ракитою

 

Под ракитою зелёной

Казак раненый лежал

Под зеленой

Казак раненый лежал

 

Прилетела птица, ой ворон

Начал каркать над кустом

Над ним вился черный ворон,

Чуя лакомый кусок.

 

Ты не каркай,черный ворон,

Над моею головой.

Черный ворон.

Я казак ещё живой.

 

Ты слетай ка, черный ворон,

К отцу к матери домой.

Передай платок кровавый

Моей жиньке молодой.

 

Ты скажи ка ,черный ворон,

Что женился на другой.

Что нашел себе невесту в

Чистом поле за рекой.

 

Была свадьба тиха- смирна,

Под ракитовым кустом.

Тиха, под ракитовый кустом.

Сваха- сабля востра.

 

Штык булатный был дружком.

Сабля востра

Штык булатный был дружком.

 

Поженило поле быстро,

Обвенчала под земля.

Поле быстро.

Обвенчала под земля.

 

Pod vrbom

 

Pod vrbom zelenom

Kozak ranjen leži

Pod zelenom

Konjak ranjeni leži

 

Priletjela ptica,oh gavran

Počeo je da grakće na grmom

Nad njim kruži crni gavran

Osjeća laku hranu

 

Ne grakči crni gavrane

Nad mojom glavom

Crni gavrane

Ja kozak sam još živ

 

Leti   crni gavrane

Ka ocu i  majci ka domu

Predaj maramu krvavu

Mojoj ženi mladoj

 

Ti joj reci crni gavrane

Kako sam oženjen drugom

Kako  sam sebi našao nevjestu

U polju čistom  uz rijeku.

 

Svadba  je bila tiha mirna

Pod vrbinim granjem

Tiha,pod vrbinim granjem

Posrednik oštra sablja

 

Bajonet damaskija bio je djever

Sablja oštra

Bajonet damaskija bio je djever

 

Oženih polje brzo

Vjenčaćemo se pod zemljom

Polje brzo

Vjenčaćemo se pod zemljom

 

Bookmark the permalink.

Komentariši