Nancy Sinatra – Bang Bang / Song – Lyrics

 

Mladost i snijeg  Tanana mladost Rastanak

 

 

Bang Bang

 

I was five and he was six

We rode on the horses made of sticks

He wore black and I wore white

He would always win the fight

 

Bang bang, he shot me down

Bang bang, I hit the ground

Bang bang, that awful sound

Bang bang, my baby shot me down

 

Seasons came and changed the time

When I grew up I called him mine

He would always laugh and say:

Remember when we used to play?

 

Bang bang, I shot you down

Bang bang, You hit the ground

Bang bang, that awful sound

Bang bang, I used to shoot you down

 

Music played and people sang

Just for me, the church bells rang

 

Now he’s gone, I don’t know why

And ’till this day, sometimes I cry

He didn’t even say goodbye

He didn’t take the time to lie

 

Bang bang, he shot my down

Bang bang, I hit the ground

Bang bang, that awful sound

Bang bang, my baby shot me down

 

 

Bang Bang

 

Bilo mi je pet a njemu šest godina

jahali smo   konjiće od drveta

On u crnom, ja u belom

Uvek je pobedjivao u borbi

 

Bang bang, pogodio me je

Bang, bang, padam dolje

Bang bang taj grozni zvuk

Bang bang moj mili bi me povukao dolje

 

Stađuni  prolaze i vremena se mjenjaju

Kada sam odrasla zvala sam ga svojim

Uvek bi se smijao i govorio

“Sjećaš li se kako smo se nekad  igrali ?”

 

Bang bang pogodio sam te

Bang bang pala si dolje

Bang bang, taj grozni zvuk

bang bang obično bih te  povukao dolje.

 

Muzika je svirala i ljudi su pjevali

samo za mene, crkvena su zvona zvonila .

 

Sada je otišao, ne znam zašto

I još uvijek  ponekad plačem

Nije to veče rekao ni zbogom

Nije imao vremena ni za laž.

 

Bang bang, pogodio me je

Bang, bang, pala sam dole

Bang bang taj grozni zvuk

Bang bang mili  moj me povukao dolje.

 

 

 

Bookmark the permalink.

Komentariši