Bleki – Beganje i traganje

 

 

Bura u suton

 

Čežnje zakopane duboko u nama

 

Ples krhkog cvijeća

 

Plavetni sni

 

Jedinstvena maglica

 

 

Violetna ljubav

 

 

Sutonom uzburkanim

behari donesu

šumove mora plavetnog

upijam mirise tvoga tijela

mramornog

 

dugo

eonima što mile

tragao sam tebe

putima maglica

nedođija

a ti si mi

begala

 

zaviria

svaki kaval dotakao

svaki dašak proljeća milovao

ubijao ažbahe

čitav te život tražio

a ti si mi uvijek na korak

bila

 

na kraju puta

u polju jamsina

okupanu mirisima smilja

promrzao od samoće

skoro posustao

ugledah tebe l'jube

prepoznah anđela

kako mi ruku pruža

 

vremena potonja

vreema nestavrne  bajke

o djevi  Yossemin

u meni žive

zaklinju se

ja čekaću te

gdje god bio

samo mi dođi

ljubavi jedina

 

Galerija Zamak Yossemin u 2o o8 ( XXIV)

 

Autor

Hajro Šabanadžović

 

 

Savršena ljubav

 

Ljubičasta rapsodija u plavom

 

Crveni dan

 

Mjesečina i maglice

 

 

Plamen na orijentu

 

Proljetni velovi

 

 

Slike izložene u   Galeriji  Zamak  Yossemin od 26.03.2018.

Stalna postavka

**

Za Yossemin

s ljubavlju

 

 

Sutonom čežnivim

behari donesu

šumove mora plavetnog

upijam mirise tvoga tijela

mramornog