Šarl Bodler – Mačke

 

I strasni ljubavnici i naučnici umni

jednako vole, kada u zrelo zađu doba,

snažne i blage mačke, koje iz toplih soba

ne miču, ko ni oni, i mrze život šumni.

 

Odane nasladama i učenosti, one

svuda tišinu traže i tminu punu groze;

Had bi ih zapregao da crna kola voze,

samo da mogu ropstvu da gordu glavu sklone.

 

One su, plemenite, kao velike snene

sfinge u predubokoj samoći ispružene

i kao da ih neki beskrajni san zapaja;

 

niz plodna im se bedra iskri magičan blesak,

i od zvezdica zlatnih, sićušnih kao pesak,

zenice su im pune zagonetnoga sjaja.

 

 

Bleki – Još jedno dijete je nestalo, Anđelu ti oprosti mi

 

 

 

 

 

Jedno dijete sleđeno

ambis satima gledalo

ruke nema da pomoć pruži

o majko mila gdje si oče

u rodnom gradu ti si

sekunda tišine

jedan krik

dani boli

i sve u krug

tišina

krik

tajac bol boli

o meni sniješ

ja ovdje među tujinima

među monstrumima od monstruma

završih

nisu to djeca to su ubice

ko očevi i majke njine.

Vaše dijete bješe bolno

vi živote nove živite

a ja

šta je sa mnom mili moji

šta je sa mojom dušom

što vapijaše za gradom rodnim

šta je sa mojim srcem

što bol djetinju plakaše

za grlicom iz ulice sreće

 

 

Kasno je sada misliti o svemu

kasno mili moji

kada me u ambis gurnuše

monstrumi i boli moje

sekunda tišine

jedan krik

dani boli

i sve u krug

tišina

krik

tajac bol boli

Žao mi samo vas dvoje

nada da ćete dobiti novu djecu

u meni tinja

u djeci radosti najviše ima

pazite ih bolje nego mene

djeca su krhko cvijeće

polako tiho venu

pa se na mah slome

sekunda tišine

jedan krik

dani boli

i sve u krug

tišina

krik

tajac bol boli

 

 

Mene ništa ne pitaste

a ja

kome pripadam ja

živote nove živite

majko oče ,mili moji

još jedno dijete nestaje…

 

 

Još jedno dijete je vrisnulo

i pad je Anđela let

svome si se Ocu Jedinom vratio

Anđelu mili

 

 

Još jedno dijete je nestalo

puno je boli

previše

na ovom dunjaluku

sekunda tišine

jedan krik

dani boli

i sve u krug

tišina

krik

tajac bol boli

tako je to na ovom svijetu maleni Anđelu

ti oprosti mi