Pred ponoćna Galerija Bosna zemlja Božije milosti / The Beautiful Waltz Music

Muzika sa slike

Krhkost

 

Krhka čarolija  Krhke kapljice

Krhka čarolija                                                                   Krhke kapljice

 

Duše naše  Plavetni Anđeo

Duše naše                                                                   Plavetni anđeo

 

Mjesečev osmjeh  Purpurno nebo

Mjesečev osmjeh                                                                   Purpurno nebo

 

Nijanse ljubavi  Kristalni cvijetni dan

Nijanse ljubavi                                                                 Kristalni cvijetni dan

 

Zgužvani san Iskrenost

Zgužvani san                                                                           Iskrenost

 

Ni na zemlji ni na nebu  Trešnje a poljubci tvoji

Ni na nebu ni na zemlji                                                  Trešnje a poljubci tvoji

 

Svijet dvije Duše čiste  

Svijet dvije duše čiste                                                             Ljubavnički buket

 

Novi dan  Milost-3.

Novi dan                                                                             Milost

 

 

 

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 14 02

 

 

 

 

 

 More Ljubav i pjesma

Bijela dama                                                                   More Ljubav i pjesma

 

Sneno cvijeće   Pjesma plavetnog đardina

Sneno cvijeće                                                                       Pjesma plavetnog đardina

 

Svjetlost nad Marjanom  Životoslik Meri Cetinić četiri verzije u jednoj slici

Svjetlost nad Marjanom                            Životoslik Meri Cetinić 4   verzije u jednoj slici