Bosna zemlja Božije milosti – Pred ponoćna Galerija


Ovo iskričavo nebo nad nama

 

 

Princeza                                                                             Poderano jedro

 

Vrtlozi i vihori strasti

 

 

Molitva                                                                                 Uzbibani đardin

 

 

Princeza II                                                                         Jesenji odraz u modroj rijeci

 

 

Zimske iskrice                                                                           Ljatnji plam

 

  

Ograđeno proljeće                                                              Miris tuge

 

 

Uzburkani velovi                                                      Nježne sjenke

 

 

 

 

 

 

Vikont Anri Mari Rejmon de Tuluz-Lotrek Mon -7. Zapis L.P. u 10. Poglavlja

  1. Impresionizam, Posteimpresionizam, Ekspresionizam .

drednice  umjetnosti slikara Henri de Toulouse-Lautrec možemo okvirno odrediti sa  nekoliko pojmova koji će sveobuhvatno pojasniti  koncepciju njegovog stvaralaštva : Impresionizam ,Postimpresionizam ,  Ekspresionizam i Individualnost.

I.Impresionizam (*francuski impressio- utisak,)

Impresionizam kao   umjetnički pokret u slikarstvu, muzici  i književnosti,   je nastajao  u vremenima kada se Tuluz-Lotrek rodio.

Impresionizam u slikarstvu  je nastao druženjem grupe mladih ljudi koje je „vezivala jedna ista ljubav prema slobodnom studiranju prirode, a koji su prezirali kruta  akademska pravila“(* str. 30 .Ljiljana Mihač , Impresionizam , IP RAD,,Beograd 1960,)

Težnja  umjetnika je da u svome stvaralaštvu   unesu subjektivna raspoloženja i dojmove  kao  formu izlaganja i izražaje. Ta subjektivnost je zasnovana na  realističkom i naturalističkom promatranju prirode, preuzimanjem i nadogradnjom   tehnike rensesansnog „tonskog slikarstva“ ,  kroz modluaciju predmeta  postepenim prelazom od svijetlijih do tamnijih tonova.

Taj vjekovni kliše su impresionisti  potpuno izmjenili   , nastojanjima da sjenku zamjene bojom. I to po po krutim shvatanjima slikarstva stavljajući svijetle tonove jedan pored drugo, unoseći svjetlost kao bitan faktor, ravnopravan igri boja.

Osnovna filozofija impresionizma  je za cilj imala poticanje unutarnje emocije – impresija   putem vanjskog poticaja  (stimulansa)  da bi se   prikazao  doživljaj  datog momenta.

Od Monea, Renoara i Degasa  Tuluz preuzima nesavršenost kao oblik ljepote. Tonalitet i svjetlost veoma slične,   oblik tijela nijansu  , dvije drugačiji , ali neupućeni posmatrač može steći utisak da se radi o istom autoru .

O aktovima je najviše  učio i naučio od Dega. Ako  pažljivo osmotrimo  Degasov  Aktove , način na kojih je pravio kompozicije, boju i osvjetljenje vidi se veoma jak uticaj na Tuluz – Lotreka. Ne samo u aktovima, Tuluz –Lotrek to vješto primjenjuje i u slikama koji kokretiraju sa aktovima, ali i u slikama svakodnevnice.

Oble , bujne ,  svijetlopute, punačke žene, uhvaćene kistom u prirodnim položajima  i okruženju , konceptualno  u suprotnosti sa uobičajenim akademskim formama, koje   insistiraju na  nepomičnoj, neprirodno mirnoj  , nagosti  žene u krevetu.

 

 

Rezultat slika za Edgar Degas, "Femme se peignant 1885  Henri De Toulouse-Lautrec, Elles, 1896.

 

Edgar Degas, “Femme se peignant 1885              Henri De Toulouse-Lautrec, Elles, 1896.

 

Baigneuse aux cheveux longs

 

Pierre Auguste Renoir  Kupačica sa dugom kosom

 

Savim oprečne  poze i dekori su odabrani  sa namjerom ,  da bi se u toj razčitosti spoznale jako  velike  sličnosti. Stiče se utisak   da jedan autor , slika jednog modela u tri različita položaja, ambijenta , ali i osjećanja.  Jedna žena tri događaja: jutarnja tolaeta odmorne i ležene žene, san žene koja od umora nije uspjela da skine elegantnu čizmu  , koja naglašava vitkost  nasuprot oble zadnjice  i nevinost kupačica čija je djetinja podatnost  u kontrastu sa okolinom. (Odabir Autorice)

Posmatrač ima osjećaj da ,autori kao jedan ,  nježno kistom prevlači po intimnim dijelovima modela , pokušavajući   da ,  igrom svjetlosti i boja    slave  nesavršenost , kao osnovni objektivitet   ljepote koja se fotografiše.  Oni ne slikaju po ličnim željama, oni prenose posmatraču ono što njihova nutrina  vide. Svako svojim stilom , a opet toliko sličnim. Nema pokušaja šminkanja i retuširanja. Kao da kažu:  -Moje viđenje stvarnosti je ovakva, a ako neko može   ljepše, svjetlije  i prirodnije  prestaviti ženu,   neka pokuša.

 

II.Postimpresionizam

 

Subjektivitet impresionizmaje bio ograničavajući faktor za neke impresioniste i oni su krenuli svojim pravcem. Zapravo postimpresionizam i sva moderna umjetnost „ počinje s prostodušnom odlukom  jednog francuskog slikara (Pol  Sezan  – opaska autora rada) da svijet vidi objektivno“.  (*Str.13 – Istorija modernog slikarstva od Sezana do Pikasa,Herbert Rid, IZ Jugoslavija , Beograd 1963

Jednostavnim riječima rečeno Postimpresionizam je   pravac u umjetnosti   kojeg oblikuju umjetnici koji su se razvili iz impresionizma, koji su zadržali neke osnovne tonalitete impresionizma, ali su unijeli upravo tu Sezanovu notu: objektivnost.

Isključivši varljivo  impresionističku svejetlucavost i nejasnu iznijansiranost stvari i  objekata    , prelazeći na objektivnost u scenskim poduhvatima, javlja se i potreba za dvodimenzionalnošću.Ta tehnika nije nova. Nastala je kopiranjem   japanskog   dvodiomenzionalnog slikarstva.

Okretanjem od impresionizma, postimpresionisti zadržavaju osnovno postulate imprwesionista razigranost boja, svjetlost, moduulacija .Uz impresionistička iskustva i upliv,  zatim  produbljivanjem , usavršavanjem i prilogođavanjem  dvodomenzionalne umjetnosti evropskim standardima  dobija se nova tehnika i stil , koju prihvata nova generacija umjetnika koji će , uz impresioniste,  biti preteče isvih kasnijih pravaca u umjetnosti i slikarstvu.

Lotrek nije bio impresionista. Njegov izraženo nervozni senzibilitet je odudarao od blagosti i pomalo sanjive uspavanosti impresionističke igre boja i svjetlosti.Vidljivo je da suimpresionisti bitno uticali na njega . On nije krio svojom oduševljenošću Degasom. U nekim ranijim  radovima se preklapa sa sa Degasovim koloritom  i kompozicijom, naročito kod aktova.

Kako reći da je naginjao ekspresionizmu  ( što mnogi nerazumno navode) , ako znamo da je on saživio poslije njegove smrti. Znači on je ili preteča ili zašetnik ekspresionista , kao i svaki od postimpresionista.

Više važnosti je pridavao crtežu iliniji. To je ona njegova infatilna  crta iz djetinjih dana kada je veoma uspješno, skoro u maniru odraslih  crtao , skicirao, majku, sluge, psa ili konje .

 

III. Ekspresionizam* (*francuski   expression,expresio znači izražaj, izraz.)

Ekspresionizam je nastao na izražajnim tradicijama impresionizma i post impresionizma unoseći neke specifične osobine koje ga bitno razlikuju od tih pravaca.

Iako potiče od francuskih umjetnika, pravac je najprije zaživio u Njemačkoj.

Ekspresionizm0m  pokušava izraziti unutarnja stanja autora, njegove  lične misli i emocije proistekle , iz njegovog pojmanja života i njegovo oblikovanje viđenja vanjskog svijeta.

U svojim počecima ekspresionizam je bio vrlo pesimističan i apokaliptičan i predstavljao je krik i vapaj  čovjeka koji je proživio zastrašujuća ratna dejstva.  Na osnovu tog prvog krika modernog čovjeka rodiće se mnogi umjetničko   filozofski.

Po svojim obilježjima umjetnost Tuluz –Lotreka koketira sa impresionizmom, nosi sve odlike postimpresionizma , a jedan je od njegovih „osnivača“ i najznačajnijih predstavnika.

Sa ekspresionizmom je povezan samo utoliko što je njihov preteča. On među prvima  slika  ličnu tragediju ,. Njegovo viđenje svijeta je krik hendikepiranog čovjeka kojeg je taj hedikep gurnuo u jedan svijet daleko od njegovog „ prirodnog“   miljea stečenog viđenja.

Danas  , kada je sve pojeftinilo ,  izraz ekspresionizma se  upotrebljava  za svaki umjetnički rad u koji objektivnu stvarnost pomjera, iskrivljuje  ili simbolički predstavlja, da bi pojasnila nutrina  jednog umjetnika.

Tuluz – Lotrek je bio samo svoj slikar. Pripadao je epohi impresionista i postimpresionista. Bio je preteča elkspresionizma. Nije bježao od linija  naturalizma ili simbolizma.  Nikad se nije žanrovski odredio. Jer nije mogao. Crtao je od trenutka do trenutka, raspoloženja do potrebe i naruđbe, gdje forme i nisu toliko bitne. Mikso je sve dok nije dobio djelo koje mu se sviđalo. Uglavnom se sviđalo i posmatraču.

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 15 03


 

Odlasci i pomirenja   Savjest

Odlasci i pomirenja                                                                   Savjest

 

Vjernost i oblaci  Sleđena duša

Vjernost i oblaci                                                                Sleđena duša

 

Ona je krhka ruža  Njeno ime je nada

Ona je krhka ruža                                                                      Njeno ime je nada

 

 

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 14 02

 

 

 

Tsunami   Plima na kraju svijeta

Tsunami                                                                                        Plima na kraju Svijeta

 

Proljetna zima  Ljetno proljeće

Proljetna zima                                                                     Ljetno proljeće

 

Jesenje ljeto   Zimska jesen

Jesenje ljeto                                                                     Zimska jesen

 

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 13 01

 

 

Oblaci nad morem ljubavi  Plava gora

Oblaci na morem ljubavi                                                           Plava gora

 

Velovi predvečerja  Djevojka purpurnih snova

Velovi predvečerja                                                               Djevojka purpurnih snova

 

Kružni tokovi proljeće   Brežuljćić i nježno nebo ljubavi

Kružni tokovi proljeća                                               Brežuljćić i nježno nebo ljubavi

 

Iztebegovićev krajnji bezobrazluk

 

 

Tatin trezorski sin i mamin sin sa vrećama narodskog blaga , se pokazao dostojnim

sinom svojih oditelja.

 

Koje licemjerje i krajnji bezobrazluk.

 

Izetbegović: Policija je morala intervenirati, protest boraca je nezakonit! Čestitam policiji!

 

Protest onih koji su se borili za ovu zemlju i nemaju šta da jedu,  jer njihov novac gutaju i pljačkaju oni koje je namjestila lopovska klika , na čijem čelu stoji on lično.

Policiji koja nezakonite  lopovluke njegove klike ne procesuira , tuče gladne borce.Aferim Izeti..

Vidi molim te.Borci nezakonito traže svoja prava, životima i tijelima  stečenim i policiji treba čestitati što ih je rasturila.Tako razmišljaju licemjeri ibogohulnici.

Oni koji porobljavaju i pljačkaju svoj narod to rade u tišini i zakonito, preko sprege umrežene  kriminalne mafije , koje se krije / pravda strahom za Bosnu i njen narod. Bravo,  porobljivači Bosne.

Najveća opasnost prijeti od tronacionalističke bagre i fukare,  pobornika Islamske deklaracije , koji u sprezi sa četništvo i ustaštvom rade na uavađanju naroda i disoluciji Bosne na kalifate.

Četnici i ustaše imaju na omu ono veliko – srpsko i hrvatsko. Bakir je umislio da može raditi na Velikoturskom beglerbegukom u Bosni.

Šteta , neće moći ove noći , neće proći dok Bosanca ima.

Toliko o časti i poštenju čovjeka koji se četiri godine skrivao u trezorima i sakupljao/otimao  narodski novac.I nikad mu dosta.

 

 

Miroslav Antić – Plavi čuperak

    Ljiljana Nikolovska

 

 

 

Čuperak kose obično nose

neko na oku,

neko do nosa,

al ima jedan čuperak plavi

zamislite gde?

– U mojoj glavi.

Kako u glavi da bude kosa?

Lepo.

U glavi.

To nije moj čuperak plavi,

već jedne Sanje iz šestog “a”

Pa šta?

Videćeš šta – kad jednog dana

čuperak nečije kose tuđe

malo u tvoju glavu uđe,

pa se umudriš,

udrveniš,

pa malo – malo… pa pocrveniš,

pa grickaš nokte

i kriješ lice

pa šalješ tajne ceduljice,

pa nešto kunjaš,

pa se mučiš,

pa učiš – a sve koješta učiš.

Izmešaš rotkve i romboide.

Izmešaš nokte i piramide.

Izmešaš leptire i gradove.

I sportove i ručne radove.

I tropsko bilje.

I stare Grke.

I lepo ne znaš šta ćeš od muke.

Sad vidiš šta je čuperak plavi

kad ti se danima mota po glavi,

pa od dečaka- pravog junaka

napravi tunjavka i nespretnjaka.

 

 

 

Dogodilo se na današnji dan 5. Marta / Ožujka

 

 

 

 

Pjesma dana

 

Vikend je prošao , Ponedeljak je  5. mareca koji žuja  u dvitisuće i osamnaestoj kuki. Tek tako smo potrošili šeset tri dana. Molimo se da ovi 302 takarli dana ne bude previše tandarli, jer bi smo onda načito najgrabusili.

Da vidimo ko se naštelia, ili ako vam je to lakše skontati,ko je bio nataslačen u ovi dan prošlih vakata:

1133.- U Dva para kečeva i trica rođen je Henrik II. (Le Mans, 5. ožujka 1133. – Chinon, 6. srpnja 1189.) bio je engleski kralj. Prvi je nosio naslov kralja Engleske (King of England), za razliku od dotadašnjeg kralja Engleza (King of the English). Prvi je iz dinastije Plantagenet koji je vladao cijelom Engleskom. Engleski ga izvori poznaju i pod imenima Henry Curtmantle ili Curtmantel (francuski: Henri Court-manteau) i Henry Fitz-Empress (sin carice).Osim što je bio kralj Engleske, nosio je naslov grofa Anjoua, Maine, Nantesa, Poitiersa, Mortaina i Touraine, vojvode Normandije, Akvitanije i Gaskonje, gospodara Irske. Tokom vladavine od 1154. do smrti 1189. ograničio sudsku vlast Crkve i reformom sudstva znatno ojačao kraljevsku vlast

1496.- Engleski kralj Henri VII u službu je primio italijanske pomorce Đovanija i Sebastijana Kabota da bi za englesku krunu otkrili nove zemlje. 1497. pomenuta dvojica stigli do Sjeverne Amerike.

1696.- Giovanni Battista Tiepolo ili Gianbattista Tiepolo (Venecija, 5. mart 1696 – 27. mart 1770, Madrid) je talijanski slikar i grafičar; jedan je od posljednjih velikih predstavnika venecijanskog slikarstva i jedan od najistaknutijih predstavnika kasnog baroka i rokokoa, virtuozni majstor iluzionizma i perspektive. Osim Veneta Tiepolo je slikao i u Würzburgu i Madridu.

1584.- Njemačka, Poljska i Venecija u Lincu formirale su Svetu ligu protiv Turske.

Da je liga jeste , ali druga. Da li su mogli drugoligaši mogli nešto učiniti protiv Turske. Absoluto niente. Oni voljo fumare sve, a i duvan koji se uveliko uvlači u modu.

1770.- U Bostonu je negodovanje grupe građana protiv britanskih kraljevskih vojnika iz gađanja grudama snijega preraslo u sukob prilikom kojega su vojnici ubili pet civila. Tragični događaj je završio suđenjem vojnicima koje je od strane republikanaca vješto iskorišteno u svrhu propagiranja pobune koja se razvila u Američku revoluciju.

Nekad se nije dobro ni grudvati ni uzvratiti mecima.Uvijek iskrsne neki belaj koji je definitivan i koban.

1827.- Pierre-Simon, markiz od Laplacea (23.3. 1749. – 5.3. 1827.) je francuski matematičar i astronom poznat po tome što je cjelokupni doprinos svih svojih prethodnika na polju matematičke astronomije sažeo u kapitalno djelo Nebeska mehanika. Poznat je i kao tvorac matematičke fizike i Laplaceovih jednadžbi. Smatra se jednim od najuticajnih naučnika u historiji. Dokazao  je nepromjenljivost srednjih udaljenosti planeta od Sunca, izučavao porijeklo velikih nejednakosti Jupitera i Saturna, stabilitet Sunčevog sistema, oblik Zemlje, eliptičnost putanja planeta, plimu i oseku. Takođe je dokazao da je Sunčev sistem nastao od rotirajuće usijane gasovite mase, od koje su se odvojili dijelovi, formirajući planete. Djela: “Nebeska mehanika”, “Prikaz sistema svijeta”, “Analitička teorija vjerovatnoće”, “Pregled istorije astronomije”.

1827.-Umro je Alessandro Volta, punim imenom Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (Como, 18. veljače 1745. – Como, 5. ožujka 1827.), talijanski fizičar, jedan od osnivača elektrostatike. Profesor u Paviji. Razjasnio je Galvanijev pokus sa žabljim kracima, električnim naponom koji nastaje između dvaju metala kada je između njih elektrolit. Konstruirao je prvi galvanski članak (Voltin članak). Izumio je elektrofor (1775.) i konstruirao jednu vrstu elektrometra. Po njem se nazivaju jedinica za mjerenje električnoga napona volt i mjerni instrument za mjerenje električnoga napona voltmetar.

1832.- U Beogradu počela da radi prva štamparija u Srbiji, u kojoj je kao prva knjiga štampan “Sabor istine i nauke” Jovana Stejića. Štamparija kupljena u Rusiji i dopremljena u Beograd u maju 1831.

A u Bosni u hramu Svetog Đorđa u Donjoj Sopotnici kod Novog Goražda, koga je 1454. godine podigao herceg od Svetog Save, veliki vojvoda bosanski, gospodar humski i knez drinski Herceg Stefan Vukčić – Kosača, tačno prije 494 godine počela je sa radom prva štamparija na prostorima današnje BiH, a druga na Balkanu, odmah iza Cetinjske.

Štampariju je osnovao Božidar Goraždanin, koji je 1519. godine prenio iz Venecije u Donju Sopotnicu, odakle je 1523. godine pod najezdom Turaka premještena u Rumunski grad Trgovište, a prema nekim podacima dio štamparije prenijet je u manastir Milešeka kod Prijepolja.

1856.-Londonsko pozorište “Kovent garden” uništeno u požaru.

1871.-Rođena je Rosa Luxemburg (5. 3. 1870. – 15. 1. 1919.) je njemačka političarka, filozofkinja i revolucionarni vođa . Rosa Luxemburg je ubijena 15. januara 1919. godine u Berlinu. Njeno tijelo je pronađeno tek 1. juna 1919. godine a sahranjena je 13. juna pored Karla Liebknechta na berlinskom groblju Friedrichsfeld.

Ovu smrt nije ni cia mogla izvesti na ovaj način. Nalogodavac je poznat.Izvršilac takođe.Niko nije odgovarao. Etat i njemački CIAT.Jesmo zagonetni,majka nas blesave rodila.

  1. Američki inžinjer George Westinghouse patentiro je zračnu kočnicu koja je omogućila razvoj željezničkog prometa.

Dotada se kočili balvanom ili većom pritkom od hrastovine ili ebanovine. Neki tvrde da su godpoda u nedostatku ebanovine ptraktikovala da im afro-amerikanci zalegnu ispred vozila da  bi mogli stati. Kao što vidite ljudi su veoma maštoviti.

Ebanovina je opći naziv za vrlo gusto i crno drvo. U strogom smislu dobiva se od nekoliko vrsta drva iz roda Diospyros. no i drvo dobiveno iz nekoliko drugih crnih ili tamnih stabala (potpuno rodno nepovezanih) ponekad se naziva ebanovinom. Raste u suptropskim i tropskim krajevima, a najpoznatija ebanovina dobiva se od roda Diospyros ebenum koj obiluje u južnoj Indiji i na Šri Lanki. Ovo drvo naziva se cejlonskom ebanovinom.

Ebanovina se vrlo cijeni kao ukrasno drvo, budući kako je riječ o jednom od najcrnijih poznatih vrsta drva, koje se lako obrađuje te ima finu teksturu i veliku gustoću zbog koje tone u vodi. Pojedine vrste drva iz roda Diospyros daju posebni prugastu ebanovinu koja nije u potpunosti crna, već se sastoji od svijetlijih i tamnijih pruga.

Zbog karakteristične crne boje, ebanovina se koristila u magičnim obredima, a koristili su je i masoni. Prema legendama, kralj podzemnog svijeta Pluton imao je prijestolje od ebanovine. Najpoznatije vjerovanje tvrdi da ebanovina štiti od straha zbog čega su se dugo vremena od ovog drveta pravile kolijevke.

1916.- Španski prekookeanski putnički brod “Princ od Asturije” potonuo za nekoliko minuta pošto je udario u stenu u blizini brazilske obale. Od 588 putnika i članova posade njih 455 izgubilo život.

Ljudi ne znaju plivati, a plove . Bez obzira koliko se pozivali na raciop, kombinacija plovljenje i neplivanje nije dobitna.

1918.- Sovjetska Rusija premješta glavni grad iz Petrograda u Moskvu.

Premještanjem prijestonice i definitivno su raskinili sa dinastijom Romanov,pogubivši sve članove porodice.Nedugo potim krunisan je  car Visarionovič   Iosif  Besarion (Soso) Džugašvili I.  Na sreću Sovjetima nije dao pretstolonaslijednika.

1933.- Američki predsjednik Franklin D. Roosevelt je objavio “bankarski praznik”. Emergency Banking Act službeni je dokument Kongresa SAD-a kojime su zatvorio sve banke i zabranjene bankarske transakcije u SAD-u. Prema planu banke su reorganizirane i, ako su bile dovoljno jake da prežive, ponovo puštene u rad kako bi se u periodu Velike depresije oporavilo posrnulo gospodarstvo.

Za velike depresije miluioni su umrli od gladi, iako nisu trebali.Populacija je tako drstično smanjena , da oporavkom privrede nije bilo nezaposlenih.

1933.- U Njemačkoj su održani zadnji slobodni izbori prije restrukturiranja zemlje nakon završetka II. svjetskog rata. Hitlerova Nacionalsocijalistička stranka tom prilikom je osvojila 44 posto glasova.

Slijedećeizbore nije trebalo održati.Odaziv birača : 100,05 %. Za nacizam glasalo 102,05 %. Sasvim normalno , Jevreji , cigani i ostali nearijevxci nisu glasali. Kao beneficiju su dobili besplatne teplice i tuševe  sa ciklon B poklon aranžmanom.

  1. Na drugoj strani,drugi monstrumi su u selu Tobutu (kod Lopara) četnici Majevičkog četničkog odreda ubili su komandira čete u Majevičkom NOP odredu Veselina Gavrića, narodnog heroja Jugoslavije.

1945.- Američke trupe su u Drugom svjetskom ratu ušle u Keln.

Za razliku od rusa oni su nježnije silovali. Silovanja su plaćali čokoladom ili najlonkama.Nisu prezali ni od djece.

1946.- Winston Churchill je održao govor “Iron Curtain”, (Željezna zavjesa), misleći na granicu koja je simbolično, ideološki i fizički podijelila Europu na dva odvojena bloka od kraja Drugog svjetskog rata pa do kraja Hladnog rata. U govoru u Fultonu u američkoj državi Misuri britanski premijer Vinston Čerčil rekao je: “Od Šćećina na Baltiku do Trsta na Jadranu gvozdena zavjesa je spuštena preko kontinenta”, lansiravši najpoznatiji izraz u epohi hladnog rata, započetoj po okončanju Drugog svjetskog rata.

Ne znamo da li je priliko bilažnjenja bio mortus ili samo pijan.

1953.- U Moskvi je umro sovjetski diktator Josif Staljin (1878.- 1953 . 1953.)  car , koji je s titulom generalnog sekretara komunističke partije vladao Sovjetskim Savezom oko 25 godina. Valdavinu  provodi zajedno s zatvaranjem desetina milijuna ljudi u gulageNestašica ljudi  je proizvela  katastrofalnu glad poznatu pod imenom Holodomor (1932. – 1933.) od koje će preminuti oko 4,000.000 ljudi. Potom će u događaju poznatom pod imenom Velika čistka (1936. – 1939.) strijeljati veliki broj svojih bivših i potencijalnih budućih političkih protivnika i stotine hiljada drugih osoba čime de facto preuzima svu vlast u državi. Ubrzo potom 1939. godine sudjeluje u potpisivanju pakta Ribbentrop-Molotov s Trećim Rajhom čime odgađa ulazak SSSR-a u rat i istovremeno vraća državu na evropske granice iz doba Ruskog Carstva.Nakon napada Trećeg Rajha na SSSR 1941. godine Staljin predvodi svoju državu do pobjede 1945. godine koju dočekuje na vrhuncu moći, ali istovremeno i kao iscrpljena osoba drastično pogoršanog zdravstvenog stanja. Kažu , davali mu jedan mješani čaj za jačanje od kojeg se ne preživljava.

Poslije Hitlera i SANU monstruma Čosića, Miloševića,Karadžića,Mladića  i Šešelja,najveći zločinac XX vijeka , još uvijek izaziva nedoumice kod Rusa.Dio Rusa uopće nema definiran stav o njemu, drugi dio ga smatra velikim menadžerom i modernizatorom što se od 2008. godine uči u ruskim školama  ili ako ništa drugo pobjednikom u ratu . Treći i po broju najmanji dio stanovništva smatra ga masovnim ubojicom

  1. Umro je Sergej Sergejevič Prokofjev (rus. Серге́й Серге́евич Проко́фьев, Sonocovka, 23. travnja 1891. – Moskva, 5. ožujka 1953.), ruski skladatelj i pijanist.Studirao je u Petrogradu, a od 1918. koncertrirao je po SAD-u i Europi. Definirali su ga kao kubista u glazbi, što je karakteristično za njegova ranija djela. Kasnije se približio ruskoj glazbenoj tradiciji 19. stoljeća i pojačao lirsku crtu i melodičnost. Jedan od najoriginalnijih muzičkih stvaralaca 20. vijeka je od 1918. živio je u zapadnoj Evropi i SAD, a 1932. se vratio u otadžbinu. U njegovoj originalnoj muzici majstorske kompozicione tehnike, prožetoj ruskom nacionalnom muzikom, osjeća se snažan temperament, humor i groteska, a u stvaralačkom opredjeljenju klasična, novoromantičarska, motorična, lirska i groteskna komponenta. Stvorio je remek-djela koja su sinteza dubokih doživljaja i najuzvišenije ljepote. Djela: opere “Zaljubljen u tri narandže”, “Rat i mir”, “Plameni anđeo”, simfonijska bajka “Peća i vuk”, baleti “Romeo i Julija”, “Pepeljuga”, “Priča o kamenom cvijetu”, kantata “Aleksandar Nevski”, simfonije “Klasična simfonija”, “Peta simfonija”, muzika za filmove “Aleksandar Nevski”, “Ivan Grozni”.

1960.- Rođen je bosanskohercegovački književnik Zilhad Ključanin. Piše poeziju, prozu, književnu kritiku, esejistiku i novinske tekstove. Djela su mu prevođena na više jezika: turski, francuski, engleski, španski, njemački, slovenski, makedonski, bugarski. Uvršten je u sve novije antologije i preglede bosanskohercegovačke i bošnjačke poezije.

Nije mlad, zan udarti po Bosni i književnicima ,ali još uvijek ne diže glas protiv porobljavanja Bosne.taki su vam „slobodni pisci „ .

1964.. Umro je prvi filmski snimatelj na Balkanu Milton Manaki, koji je 1905. počeo filmskom kamerom da bilježi događaje. Poseban dokumentarni značaj ima reportaža o boravku posljednjeg turskog sultana Abdula Hamida Drugog 1911. u Bitolju, snimci rumunskog i grčkog kralja, bugarskog cara, događaji iz vremena mladoturske revolucije, balkanskih ratova, Prvog i Drugog svjetskog rata.

1966.- Svih 124 putnika i članova posade poginulo kada je britanski putnički avion udario u japansku planinu Fuđi.

1970.- Stupio je na snagu ugovor o neširenju nuklearnog oružja koji je potpisalo 45 zemalja.

1975.- Kuvajt nacionalizovao naftnu industriju, uključujući imovinu britanskih naftnih kompanija.

Arab co. ( kćer Standard Oila  „zlatne bebice“ Harvarda ) nije uključen u nacionalizaciju.

Un je 2011. imao 193 članice.sada ima minimum 194 članice. Iako  Srbija svom stanovništvu tvrdi da je kosovo njeno,ono je stalna članica UN. Dakle 158 članica Un nije potpisao sprtazum, plus glavni nepotpisnik SAD.

1984.- Umro italijanski pevač Tito Gobi, operski bariton svetskog ugleda. Proslavio se ulogom u “Toski” Đakoma Pučinija, u kojoj mu je partner bila Marija Kalas.

1993.-Minut posle poletanja sa skopskog aerodroma srušio se makedonski putnički avion “foker 100”. Poginulo 77 od 97 putnika i članova posade.

1998.-U terorističkom napadu tamilskih pobunjenika, koji su u glavnom gradu Šri Lanke Kolombu aktivirali bombu jednom mini-busu, poginulo 37, povređeno oko 250 ljudi.

1999.-Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Karlos Vestendorp smijenio je predsjednika Republike Srpske Nikolu Poplašena s obrazloženjem da ugrožava krhki mirovni proces.

Dobio  jedan od  vehtijih od predstavnika  nalog da otvori mjeso fukari Miloradu  Dodiku.

1999.- Arbitraža uspostavljena Dejtonskim mirovnim sporazumom odlučila je da grad Brčko, dotad u sastavu Republike Srpske, dobije status distrikta pod međunarodnim nadzorom.

2000.- Snage SFOR-a uhapsile su u Prijedoru Dragoljuba Prcića (63), bivšeg zamjenika komandata logora Omarska. Sa Prcićem je greškom uhapšen i Rade Mikanović, koga su pripadnici SFOR-a kasnije pustili.

2006.- Haški osuđenik Milan Babić, bivši premijer SAO Krajine, objesio se u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala u Ševeningenu. Babić je u januaru 2004. priznao krivicu za zločine nad nesrpskim stanovništvom samoproklamovane Republike Srpske Krajine od 1991. do 1995. i pravosnažno je osuđen na 13 godina zatvora. “Izlazim pred ovaj Tribunal sa dubokim osećanjem sramote i kajanja. Dozvolio sam sebi da učestvujem u progonu najgore vrste protiv ljudi samo zato što su bili Hrvati a ne Srbi. Žaljenje koje osećam zbog toga je bol sa kojim moram živeti ostatak života. Molim moju braću Hrvate da oproste braći Srbima. Preklinjem moj sprski narod da ostavi prošlost iza sebe i okrene se budućnosti gde će dobro, saosećanje i pravda na neki način olakšati rezultate zla u kome sam i sam učestvovao”, rekao je tada Babić.

Milošević je to elegantnije izveo.Otrovao se.Takva sudbina čeka  i Karadžića i Mladića.

Kako znamo? Kukavice tako junaštvo    isopoljavaju.

2013.- Umro je venecuelanski predsjednik Hugo Chávez.

 

 

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 08 29

 

 

 

 

Čudesni svijet boja  Čarolije behara

Čudesni svijet boja                                                                         Čarolije behara

 

Tsunami  Svjetlosti đardina

Cunami                                                                                  Svjetlosti đardina

 

Jesenja svjetlost  Grijeh

Jesenja svjetlost                                                                    Grijeh

 

April  Vizije

April                                                                                       Vizije

 

Tako perjasto   Tako tiho

Tako perjasto                                                                           Tako tiho