celofan – značenje

celofan

prozirni glatki, nepropusni celulozni papir ,vještačka plastična masa, tanka, prozirna, vodonepropusna  , a upotrebljava, u obliku listova, za pakovanje i umotavanje, igareta,cvijeća    životnih namirnica i u grafičkoj industriji

fig. (mahalski) himen,vidi frža