cionizam – znaćenje / Blekijev mahalski rječnik / pojmovnik

cionizam

jevrejski nacionalni pokret za stvaranje izraelske države, pokret za vraćanje na tlo predaka, ortodoksni židovski pravac

izvorno naziv potiče od starobiblijske riječi Sion – tvrđava ,

danas je to općeprihvaćeni – pežorativni naziv za ukupnost nacističko-šoviniostičkog odnosa izraelićana prema stanovnioštvu na nepravedno I Bezbožno okupiranim teretorijama u Svetoj zemlji