Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 14 02

  Blistavi dan

 

 

Težina  Prolaznost

Težina                                                                                      Prolaznost

 

Ispovjed  Poplave i bure

Ispovjed                                                                          Poplave i bure

 

Djevojčica sa lutkama  Raskoš

Djevojčica sa lutkama                                                           Raskoš

 

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 13 01

  nedefinisanost

 

 

Mostovi  Procjep

Mostovi                                                                                       Procjep

Od vrha ka dnu  Nezadovoljstvo

Od vrha ka dnu                                                            Nezad0voljstvo

 

Đardin fešta Blistavi dan

Đardin fešta                                                                    Blistav dan

 

 

 

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 08 29

  Čarolija đulbašče

 

 

“Biseri” prethodnih dana

 

Svjetlost nad gorom      Paralelni svijetovi

Svjetlost nad gorom                                                                       Paralelni svijetovi

 

Čednost se lomi    Moja sreća

Čednost se lomi                                                             Moja sreća

 

Luca in the Sky   Rajski vrt

Lucy in the Sky                                                                  Rajski vrt

 

Jablan   Akvarijum

Jablan                                                                                      Akvarijum

 

Bulbuli     Behar cvate

Bulbuli                                                                 Behar cvate

 

Dosanjani snovi  Život radosti pun

Dosanjani snovi                                                           Život pun radosti

 

Pred ponoćna Galerija Bosna zemlja Božije milosti

 

 

 

Raskošni vrt Plavo brdašce

Raskošni vrt                                                                          Plavo brdašce

 

Cvijetne livade Bolesno stanje uma

Cvijetne livade                                                                          Bolesno stanje uma

 

Duša nade Jad i bijeda

Duša nade                                                                                    Jad i bijeda

 

Tragovi ljubavi Nježni dodiri

Tragovi ljubavi                                                                                  Nježni dodori

 

Oko  Plovidba u zaborav

Oko                                                                                     Plovidba u zaborav

 

Ljubav odi tragom kiše  Ah kakve ruže

Ljubav odi tragom kiše                                                              Ah kakve ruže

 

Valja nama preko Modre rijeke    U bojama skriveni likovi

Valja nama preko Modre rijeke                                       U bojama skriveni likovi

 

Tisuće valera Đardina Nade Sunce i vrt

Tisuću valera đardina Nade                                                        Sunce i vrt

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 15 03

  Ljubav plamti

 

Nebo ljubavno

 

Nebo ljubavi    Nebo strasti

Nebo ljubavi                                                                        Nebo strasti

 

Nebo vjernosti    Nebo nadanja

Nebo vjernosti                                                            Nebo nadanja

 

Nebo srušenih nada    Nebo boli

Nebo srušenih nada                                                                 Nebo boli

 

 

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 14 02

  Nježno i svilenkasto

 

 

Snježna rijeka     Pada snijeg

Snježna rijeka                                                                             Pada snijeg

Srce umorno     Duša ranjena

Srce umorno                                                            Duša ranjena

 

Snovi lelujaju    Svjetla na kraju puta

Snovi lelujaju                                                         Svjetlost na kraju puta

Galerija Bosna zemlja Božije milosti u 13 01

 

 Samo zažmiri i sanjaj

 

 

 

Oaze ljubavi  Šumska čarolija

Oaze ljubavi                                                                                 Šumska čarolija

 

Zbrkani dan  Bura prijeti

Zbrkani dan                                                                          Oluja prijeti

 

Proljeće sniva Život se raduje

Proljeće sniva                                                                       Život se raduje

 

Bosna zermlja Božije milosti – Galerija u 08 29

 Neugasiva ljubav

 

 

Sleđene iluzije   Bezuslovna ljubav

Sleđene iluzije                                                                              Bezuslovna ljubav

 

Duša nerođenenog djeteta    Bolna praznina

Duša nerođenog djeteta                                          Bolna prazmima

 

Rajske dveri   Mjačina duša

Rajske dveri                                                                            Majčina duša

 

Majčina ljubav     Svijet radosti

Majčina ljubav                                                                       Svijet radosti

 

Zaljubljeno srce     Djeca u zagrljaju

Zaljubljeno srce                                                                          Djeca u zagrljaju

 

Snaga ljubavi    Ne boj se sviće

Snaga ljubavi                                                                              Ne boj se sviće

Bosna zemlja Božije milosti – Pred ponoćna galerija

 

 

 

 

Djevojčica s kučićem   Rijeka blistava

Dama sa kućićem                           Blistava rijeka

 

Sjene beskraja Zemlja odsjaja

Sjena beskraja                                      Zemlja odsjaja

 

Noćne sjene kraj vodopada Prozračan dan

Noćne sjene kraj vodopada                                         Prozračan dan

Noćni rastanak Nevinost u plamenu strasti

Noćni rastanak                                     Nevinost u plamenu strasti

 

Čedno srce  Vrtlog

Čedno srce                                                                             Vrtlog

 

Ljubav povjerenja Bukovi

Ljubav povjerenja                                                       Bukovi

 

Milosti Izlet

Milosti                                                                                   Izlet

 

Planina Sunčan dan

Planina                                                                               Sunčan dan

 

Bosna zemlja Božije milosti – Galerija u 15 03

 

 

 

Zelena centofilija   Kontrast

Zelena centofilija                                                     Kontrast

 

Slap   Okovana ljepota

Slap                                                                                              Okovana ljepota

 

Plavetni đardin  Ognjena zemlja

Plavetni đardin                                                            Ognjena zemlja